Riskli gebelik nedir?
Kadın Hast. ve Doğum

Riskli gebelik nedir?

  Riskli gebelik nedir?

  Gebeliğe eşlik eden anne veya fetal herhangi bir durum olduğunda riskli gebelik olarak adlandırılır. Böyle bir durumda riske göre hasta daha yakın takip gerektirebilir. Perinatoloji uzamanı ya da diğer disiplinlerden konsültasyon istenebilir.

  Perinatolog Kimdir?

  Kadın hastalıkları ve doğum ihtisası üzerine 3 yıl daha Perinatoloji yandal üst ihtisası yapmış kimsedir. Perinatoloji gerektiğinde gebelik takibinde görüşüne başvurulan, girişimsel işlem ihtiyacı olduğunda yapabilen kadın doğum yandal disiplinidir.

  Perinatolog Neler Yapar?

  Riskli gebelik takibini gerekirse perinatolog yapar. Fetal girişimsel işlemler (amniosentez, Koryonikvillus örneklemesi, fetal cerrahi) yapar. Riskli gebenin doğum sürecini takip edebilir. Ayrıntılı ultrason olarak bilinen 2. Basamak ultrasonografik değerlendirmeyi yapar. Ayrıntılı ultrason muayenesi 18-22. haftalar arası yapılan detaylı muayeneyi kapsar. Bu haftada yapılan ultrasonda %80-85 oranında fetal anomali olup olmadığı hakkında

  Gebelikten kaynaklanan riskli durumlar, anormal tarama testi sonuçları, toxorubellasitomegalovirüs ve sifiliz enfeksiyonlarının olması, anormal ultrason bulgularının olması veya gebeliğe bağlı ortaya çıkan diyabet, hipertansiyon, preeklampsi, eklamspsi ve HELLP sendromu gibi önemli hastalıkların ortaya çıkmasıdır. Bu durumlar ile karşılaşıldığı anda normal gebeliğin gözlemi dışında ortaya çıkan risk ile ilgili yeni testler yapılabilir, hastaneye yatırıp yakın bakım monitorize edilmesi gerekebilir. Enfeksiyon testlerinin pozitif olması durumunda enfeksiyon hastalıkları uzman görüşü alınıp ultrason bulgularının yakından takip edilmesi gerekebilir. Anne hayatını tehlikeye sokan ciddi bir durum ile karşılaşıldığında acil gebelik tahliyesi veya doğum kararı alınabilir. Bu durumlar ile karşılaşıldığında perinatoloji görüşü istenip kurul kararı alınabilir.

  Gebenin esansiyel hipertansiyon, Koroner arter hastalığı, troid ile ilgili hastalıklar, akciğer hastalıkları gibi gebeliğine eşlik eden herhangi bir hastalığı mevcut ise de riskli gebelik olarak adlandırılır. Gebelik takibinde ek olarak ilgili branştan konsültasyon istenip görüşüne başvurulabilir. İlgili hastalıklar için medikal tedavi başlanabilir.

  Fetustan kaynaklanan riskli durumlar ise anormal tarama ve tanı testi sonuçları, genetik anomaliler, yapısal anomaliler, gelişimsel anomaliler olabilir. Bu durumlar ile karşılaşıldığında ise yine perinatoloji görüşü istenebilir.

  Riskli gebelik söz konusu olduğunda normal gebelik takibine ek olarak daha yakın ve özellikli takip gerekebilir. Gebe riskin durumuna göre kendisine tavsiye edilen ve verilen bilgiye göre hareket edip azami dikkat göstermelidir.

  "Sayfa içeriği sadece bilgilendirme amaçlıdır, tanı ve tedavi için mutlaka doktorunuza başvurunuz."