Kadın Hastalıklarında Da Vinci Robotik Cerrahi
Kadın Hast. ve Doğum

Kadın Hastalıklarında Da Vinci Robotik Cerrahi

  Kadın hastalıklarında da vinci robotik cerrahi teknolojinin gelişmesiyle birlikte son zamanlarda sıklıkla kullanılan bir tedavi türüdür. Da Vinci robotik cerrahi kullanılmaya başladığı günden bugüne kadar sayısız hastanın iyileşmesine katkı sağlamış bir yöntemdir. Da Vinci robotik cerrahi, açık ve kapalı ameliyata bir alternatif olarak ortaya çıkan üçüncü bir ameliyat yöntemidir. Robot yardımlı bir ameliyat türü olan da Vinci dünyada kullanılan ilk ve tek robot cerrahi yöntemidir. Robotik cerrahi sistemi için bir araştırma yapıldığı zaman uzayda bulunan astronotlar için olası bir sağlık durumunda dünyada bulunan bir konsolla tedavi edilmesinin amaçlandığı görülecektir. 2000 yılında Amerika Gıda ve İlaç Dairesi bu yöntemin kullanılmasına izin vermiştir. O tarihten sonra yaklaşık 8 milyon operasyon da Vinci robotik yöntemle gerçekleştirilmiştir. Kadın hastalıkları, kardiyoloji, üroloji ve genel cerrahi de sıklıkla tercih edilen bir yöntemdir. Kadın hastalıklarında Da Vinci robotik cerrahi, histerektomi, miyomların tedavisi, infertilite tedavisinde ve jinekolojik onkolojide kullanılan ve başarı oranı oldukça yüksek olan bir yöntemdir. Da Vinci robotik cerrahide sanılanın aksine ameliyatı robot değil doktor gerçekleştirmektedir. Doktorun elleri ile teknoloji birleşerek ameliyatın yapılması sağlanır. Doktor bir konsol yardımı ile robotu hareket ettirerek ameliyetı gerçekleştirmiş olur. Da Vinci robotik cerrahi yönteminde kullanılan üç farklı bölüm vardır.

  Üç Boyutlu Kamera

  Da Vinci robotik cerrahi her bir göze ayrı ayrı görüntü yansıtan iki adet kameradan oluşmaktadır. Böylece cerrah sanki çıplak gözle ameliyat yerini görür. 3 boyutlu kameralar sayesinde görüntü oldukça net ve büyük gözükmektedir.

  Cerrahi Enstrümanlar

  Kadın hastalıklarında da Vinci robotik cerrahi de kullanılan robotların kollarında bulunan ve 7 katlı hareket özgürlüğü veren enstrümanlar sayesinde cerrah çok hassas noktalarda bile rahatlıkla hareket edebilmektedir. Bu enstrümanlar kendi etrafların da 540 derece dönebilmekte ve insan bileğinin yapabildiği tüm işlevleri yerine getirebilmektedir. Ameliyat esnasında cerrah da oluşabilecek el titremesi olasılığını ortadan kaldırmaktadır. Bu aletler cerrah kontrolünde hareket etmektedirler.

  Cerrahi Konsol

  Da Vinci robotik cerrahide cerrah, bir konsol başına oturarak elleri ve ayakları ile makineyi komuta etmektedir. Komutları eş zamanlı olarak vermektedir. Cerrah, ameliyatı konsolun başına oturarak yaptığı için çok uzun süreli ameliyatlarda yorulmamış olur. Da Vinci robotik cerrahi de aynı laparoskopik yöntem gibi portlar yardımı ile yapılmaktadır. Robotun bir kolunda kamera diğer kollarında cerrahi aletler bulunmaktadır.

  Da Vinci Robotik Cerrahi ile Kadın Hastalıkları Tedavisi 

  Kadın hastalıklarında da Vinci robotik cerrahi ile kadın hastalıklarının neredeyse tümü tedavi edilmektedir. Da Vinci Robotik cerrahi ile ameliyatlardaki başarı yüzdesi oldukça artmıştır. Da Vinci Robotik cerrahi ile tedavi edilen kadın hastalıkları aşağıdaki gibidir: 

  • Histerektomi tedavisinde da Vinci robotik cerrahi, sadece birkaç küçük kesi kullanılarak son derece hassasiyetle yapılan bir yöntemdir. Bilinen robotik yöntem kullanılarak yapılan histerektomi ameliyatı esnasında karına 3 ile 5 arasında kesi atılır. Cerrah, bir konsol yardımı ile hastanın 3 boyutlu görüntüsünü yüksek çözünürlüklü olarak görmektedir. Göbek deliğinden açılan 1 cm'lik delik ile robotun kolları ile kamerasını hareket ettirir. Cerrah dışardan ellerini hareket ettirdikçe hastanın içindeki aletler de aynı şekilde hareket etmektedir. Ancak doktorun hareketlerinin daha hassas hali hastanın içerisinde yer alır. Ameliyat bu şekilde sadece birkaç kesi ile tamamlanmış olur.
  • Miyom tedavisinde da Vinci robotik cerrahi başarı yakalayan bir yöntemdir. Da Vinci Robotik cerrahi açık ve kapalı ameliyatın birleştirilmesi şeklinde yapılmaktadır. Cerrahlar küçük bir kesi ile hassas bir şekilde rahim fibroidlerini çıkarır.
  • İnfertilite tedavisinde da Vinci robotik cerrahi; kısırlık bulunan hastalar için rahim fibroidlerini, yumurtalıkta olan kitleleri, pelvik yapışıklıkları ve tüplerde olan problemlerin çözülmesine yardımcı olur.
  • Jinekolojik Onkolojide da Vinci robotik cerrahi ile kanser riski taşıyan ve kanser olan hastaların tedavisinde başarı elde etmiş bir yöntemdir. Kadın hastalıkları içerisinde rahim ağzı kanseri için yapılan ameliyat son derece hassas bir ameliyattır. Rahim ağzı kanseri ameliyatlarında robotik cerrahiden yararlanmak önemlidir.

  Kadın Hastalıklarında Da Vinci Robotik Cerrahi Yöntemi Kullanmanın Faydaları

  Kadın hastalıklarında da Vinci robotik cerrahi yöntem kullanılmasının hastaya sağladığı birçok avantaj bulunmaktadır. Bu avantajlar aşağıdaki gibidir:

  • Da Vinci robotik cerrahi de kesiler çok küçük olduğu için ameliyat sonrasında hasta daha az ağrı çekecektir. Açık operasyona göre ağrı yarı yarıya daha az olacaktır.
  • Ameliyat sırasında kullanılan kesiler 8 milimetre çapında olduğu için ameliyat sonrasında hastanın vücudunda iz kalmaz.
  • Kesiler küçük olduğu için ve daha az kan kaybı yaşanacağı için hastanede yatış süresi daha kısa olur.
  • Ameliyat sırasında hastaya minimal zarar verildiği için normal yaşantısına dönmesi oldukça kısa bir sürede gerçekleşmektedir.
  • Hastanın kemoterapiye ihtiyacı varsa ameliyat sonrasında kısa bir süre içinde kemoterapiye başlayabilir.

  Kadın hastalıklarında da Vinci robotik cerrahi yönteminin kullanılması sadece hasta için değil cerraha da büyük avantajlar sağlamaktadır. Cerrah operasyon sırasında kullanılan kameraların görüntü kalitesinden dolayı ameliyat yerini on kat daha yakın görmektedir. Ayrıca cerrah, elinin yetişemeyeceği çok dar ve uzak alanlara robotun kollarını kullanarak müdahale etmektedir. Bu durum, ameliyat başarısını doğrudan etkilemektedir. Cerrahın elinin titreme problemi robot kullanımı ile son bulmuş olur. Robot kollarının altı yöne doğru hareket etmesi cerraha hareket özgürlüğü tanımaktadır. Daha fazla hassasiyet gerektiren operasyonlarda da Vinci robotik cerrahinin kullanılması hasta sağlığı açısından oldukça önem teşkil etmektedir.

  Kadın Hastalıklarında Kullanılan Robotik Cerrahi ve Laparoskopik Cerrahinin Farkları Nelerdir?

  Kadın hastalıklarında da Vinci robotik cerrahi laparoskopik cerrahi gibi yapılsa da aralarında farklar vardır. Laparoskopik cerrahi, port adı verilen küçük kesiler kullanılarak operasyon bölgesine sokulan kamera ve özel cerrahi aletlerle yapılan karın ameliyatlarına denmektedir. Bu yöntemde öncelik karın boşluğu ile dış dünya arasında bir bağ kurmaktır. Bu işlem trokar adı verilen ve şekli boruya benzeyen aletler yardımı ile yapılmaktadır. Özel olarak üretilen laparoskopik cerrahi aletleri bu trokarlardan geçerek operasyon bölgesine sokulur. Trokar sayıları ameliyatın amacına göre değişiklik göstermektedir. Ameliyatı yapan cerrah aletleri bizzat elleri ile yönetmektedir. Da Vinci robotik cerrahi de ise özel olarak üretilen laparoskopik aletlerin yerini robotun kolları almaktadır. Cerrah bu kolları bir konsol yardımı ile komuta etmektedir. Kadın hastalıklarında da Vinci robotik cerrahi kullanımı laparoskopik cerrahi yöntemi gibi yapıldığından, robotik cerrahinin bir laparoskopik tipi olduğu söylenebilir.

  Robotik Cerrahi Dezavantajları Nelerdir?

  Kadın hastalıklarında da Vinci robotik cerrahi tecrübe ve bilgi birikimi gerektiren bir yöntemdir. Bu cerrahi yönteminde kullanılan aletler ve çalışma teknikleri, açık ameliyat yöntemine göre farklılık göstermektedir. Robotik cerrahi yöntemini gerçekleştirecek olan cerrahların belli bir eğitimden geçmiş olmaları gerekmektedir. Bu nedenle robotik cerrahi maliyetleri diğer ameliyat yöntemlerine göre daha yüksek seyretmektedir.

  Kadın hastalıklarında da Vinci robotik cerrahi kullanımı gün geçtikte artmaktadır. Bunun nedeni bu yöntemin hem daha hassas noktaların tedavi edilmesinde rahatlıkla kullanılabilmesi hem de hastanın daha kısa bir süre içerisinde normal yaşantısına dönmesine fırsat sağlamasıdır. Robotik yöntemin kullanımı diğer yöntemlere nazaran daha maliyetli olsa da hasta sağlığı açısından incelendiği zaman; hastaya fayda sağladığı görülecektir.
   

  "Sayfa içeriği sadece bilgilendirme amaçlıdır, tanı ve tedavi için mutlaka doktorunuza başvurunuz."