Prof. Dr. Aydan Biri, 1987 yılında Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi'nde eğitimini tamamladı. 1992 yılında Kadın Hastalıkları ve Doğum uzmanı oldu. Türkiye'nin çeşitli şehirlerinde ve hastanelerinde Kadın Hastalıkları ve Doğum alanında tecrübe kazandıktan sonra Ankara'ya döndü. Ankara Doğumevi ve Kadın Hastalıkları Hastanesi ile Ankara Gazi Hastanesi'nde çalıştı. 2010 yılında Ankara Koru Hastanesi'ni kurdu ve o zamandan beri orada çalışıyor.
2001 yılında Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Kadın Hastalıkları ve Doğum Anabilim Dalı'nda yardımcı doçent olarak akademik kariyerine başladı. 2006 yılında doçent, 2011 yılında profesör oldu. Akademik kariyeri boyunca çeşitli yurtiçi ve yurtdışı eğitimler aldı. Uluslararası eğitimlerini California Üniversitesi ve Cornell Üniversitesi'nde tamamladı.
Prof. Dr. Aydan Biri, genetik hastalıklar ve tanı yöntemleri konusunda uzmanlık kazanmak için tıbbi biyoloji ve genetik doktorasını yapmaya karar verdi. 2006 yılında Gazi Üniversitesi'nde doktorasına başladı ve 2011 yılında tamamladı. Kariyeri boyunca sayısız hasta gördü ve ameliyatlar gerçekleştirdi ve alanındaki en tecrübeli doktorlardan biri oldu.

Mezuniyet Sonrası Eğitim Doktora : 2004-2010 : Gazi Üniversitesi Tıbbı Biyoloji ve Genetik Anabilim Dalında doktora
Mezuniyet Sonrası Yurtdışı Eğitim : 2003 – 2004 Ocak : Cornell University Joan and Sanford I.Weill Medical College Department of Obstetrics and Gynecology, Maternal-Fetal medicine and Ultrasound Division
Mezuniyet Sonrası Yurtdışı Eğitim : 1997 Ocak - Haziran : University of Southern California, School of Medicine, Department of Obstetrics and Gynecology
Uzmanlık Eğitimi : 1988 – 1992 : Ankara Doğumevi ve Kadın Hastalıkları H.
Üniversite Eğitimi : 1981 – 1987 : Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi
Mezuniyet Sonrası Eğitim Doktora : 2011 : Tıbbı Biyoloji ve Genetik Uzmanı 2011 : Perinatoloji Yan Dal Uzmanı

 • Ankara Doğumevi ve Kadın Hastalıkları H.
 • Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı, Zorunlu Hizmet, Niğde Devlet H.
 • Ankara Gazi Hastanesi Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı
 • GÜTF Kadın Hastalıkları ve Doğum AD. Yardımcı Doçent
 • GÜTF Kadın Hastalıkları ve Doğum AD. Doçent
 • GÜTF Kadın Hastalıkları ve Doğum AD. Profesör

Araştırmalar ve Bilimsel Yayınlar: Ulusal Dergilerde Yayınlanan Makaleler

 1. İzole Posterior Fossa Genişliğinde Down Sendromu Tanısı. Ümit Korucuoğlu, Fırat Tülek, Aydan Biri. Koru Proceedings 2013; 3(1): 1-5
 2. Renal Transplant Sonrası Gebelik. Meral Türkmen, Ümit Korucuoğlu, Aydan Biri. Koru Proceedings 2013; 3(1): 23-9. 3- Uterus Myomlarında Cerrahi Tedavi. Ümit Korucuoğlu, Aydan Biri. Koru Proceedings 2013; 3(1): 37-8.
 1. Günenç B. B., Biri A, Fetal Gastrointestinal, Sistem Anomalileri, Türkiye Klinikleri J. Gynecol Obst-Özel Başlıklar 2011;4(2):95-10
 2. Erenel A.Ş, Kavlak T, Günenç B. B., Biri A, Kadınların doğum sonrası altı ay sonunda aile planlaması yöntemi kullanma durumu, Van Tıp Dergisi: 18(2):68-76,2011
 3. Kasapkara Ç.S, Okur İ, Küçükçongar A, Tümer L, Ezgü F.S, Biri A, Hasanoğlu A., “Gaucher Hastalığı ve Gebelik” LSD Bülteni 2010;2(1):56-9
 4. Günenç B.B., Biri A, Çocuklarda HPV Enfeksiyonu, Türkiye Klinikleri J Gynecol Obst- Özel Başlıklar 2010;3(2):53-7
 5. Taş A, Biri A, Günaydın B. “Term gebede myokard infaktüsünden sonra sezaryen anestezisi: olgu sunumu.” Türk Anest Rean Dergisi 37(5):318-323, 2009
 6. Kurdoğlu M, Kurdoğlu Z, Biri A, “Karbonhidrat metabolizam bozukluğu olan gebelerin maternal ve perinatal sonuçları.” VanTıp Dergisi, 15(2):44-50,2008
 7. Biri A, Bozkurt N, Korucuoglu Ü, Yılmaz E, Tıraş B, Güner H.’Türk kadınlarında Menstürel kanamanın değerlendirilme- sinde Piktoryal (Resimli Kartın Kullanılması), Journal of the Turkish-Germany Gynecological Association 2008,Vol,9(1)- March
 8. Yılmaz E, Zümrütbaş N, Korucuoğlu Ü, Bozkurt N, Efetürk T,Biri A. ’Prenatal tanı alan fetal intrakranial tümör-Perinato- loji Dergisi.16,Sayı:1, Nisan 2008
 9. Yılmaz E, Erdem A, Biri A, Bozdayı G, Bingöl B, Doğan B, Bozkurt N.’İnfertil hastalarda endoservikal chlamydia pcr sonuçları’ –Türk Jinekoloji ve Obstetri Derneği Dergisi 2008;Cilt:5 Sayı:1 Sayfa 51-6
 10. Biri A, Korucuoğlu Ü. ”Yardımcı Üreme Teknikleri sonrası Perinatal Sonuçlar”, Türkiye Klinikleri Cilt,Vol:3 Sayı,No:46,2007
 11. Yılmaz E, Korucuoğlu Ü, Acar A, Bozkurt N, Biri A,”Aplastik anemi ve gebelik:Olgu Sunumu”, Perinatoloji Dergisi Cilt15,sayı1,Nisan 2007
 12. Yılmaz E, Korucuoğlu Ü, Günaydın G, Bozkurt N, Biri A. “Gebelikte tanı alan yetişkin tip still hastalığı”, Türkiye Klinikleri J Gynecol Obstet2007,17:476-480
 13. Korucuoğlu Ü, Türkyılmaz E, Yılmaz E, Biri A,”Cutis marmorata telanjiektatika konjenita: Olgu sunumu ve literatürün incelenmesi’”, Türkiye Klinikleri cilt,vol:17 sayı,No:3-2007
 14. Biri A, Korucuoğlu Ü, Yılmaz E, Şimşek Ç, Aksakal F.N,İlhan M,” Adölesan kızların cinsel bilgi gereksinim durumlarının belirlenmesi”, Türk Jinekoloji ve Obstetri Derneği Dergisi cilt:3 sayı:1, 2006
 15. Korucuoğlu Ü, Biri A, Bozkurt N, Özcan P, Yılmaz E, Tıraş B,” Kadınların acil kontrasepsiyon konusunda bilgi ve tutumları,”Türk Jinekoloji ve Obstetri Derneği Dergisi 2007;Cilt:4,Sayı:3 Sayfa 195-8
 16. Nas T, Özcan P, Yılmaz E, Biri A, Mutlu F.M, “Gürsoy R.”Bileteral Alt Ekstremite Agenezisi:Olgu sunumu ve Fetal anomalilerin erken tanısında transvajinal sonografinin Önemi”, Perinatoloji Dergisi,14,sayı:4, Aralık 2006
 17. Nas T, Yılmaz E, Poyraz A, Özcan P, Biri A, Gürsoy R. “Umbilikal Arter FüzyonununAntenatal Tanısı:Bir olgu sunumu ve literatürün gözden geçirilmesi,” Perinatoloji Dergisi.Cilt:14 sayı:4 Aralık 2006
 18. Arısoy Ö, E. Yılmaz, Ü. Korucuoğlu, A. Biri, M. B. Tıraş, “20 haftalık bir fetusta diastometamyelinin prenatal tanısı”, Türk Jinekoloji ve Obstetrik Derneği Uzmanlık Sonrası Eğitim ve Güncel Gelişmeler Dergisi, Cilt:3, Sayı:2, sayfa 122-124, Yıl: 2006.
 19. Karamercan A., H.Deniz, A.Biri, B.Aytaç, “Malignite olmaksızın piyometra perforasyonuna bağlı gelişen pneumoperıto- neum”, Gazi Medical Journal,cilt 17 sayı 3185-187,2006
 20. Bozkurt N., A.Biri, Ü. Korucuoğlu, N.Aksakal, T. Nas, O. Karabacak, Ö. Himmetoğlu. ”Gebe kadınların doğum kontrol yöntemleri, cinsel organlar ve cinsel yolla bulaşan hastalıklar hakkındaki bilgileri.” Türk Jinekoloji ve Obstetrik Derneği Uzmanlık Sonrası Eğitim ve Güncel Gelişmeler Dergisi, Cilt:3, Sayı:1, sayfa 32-34, Yıl: 2006.
 1. Biri A., B. Çiftçi, G. Günaydın, Ü. Korucuoğlu, N. Bozkurt, A. Erdem, “A case of severe pemphigoid gestationis with central nervous system pathology in the newborn and review of the literature”, Türk Jinekoloji ve Obstetrik Derneği Uzmanlık Sonrası Eğitim ve Güncel Gelişmeler Dergisi, Cilt:2, Sayı:3, sayfa 249-253, Temmuz 2005.
 2. N. Bozkurt, Ü. Korucuoğlu, Biri A, Öztürk G, Himmetoğlu Ö, ”Düşük ve yüksek riskli gebeliklerde plasenta özellikleri”Türk fertilite dergisi,cilt 14,sayı 3,217-220, 2006
 3. Biri A., A. Onan, Ü. Korucuoğlu, B. Tıraş, Ö. Himmetoğlu. Bir Üniversite Hastanesinde Konjenital Malformasyonların Görülme Sıklığı ve Dağılımı. Perinatoloji Dergisi, Cilt:13, Sayı:2, sayfa 86-90, Haziran 2005
 4. Tıraş MB, Bozkurt N,Yılmaz E,Biri A,”Mikroinsert kullanılarak yapılan histeroskopik strerilizasyon olgu sunumu,” TJOD Uzmanlık Sonrası Eğitim ve Güncel Gelişmeler Dergisi, 2-3, 236-238, 2005
 5. Aydogan S., F.Doğruman Al, A.Eren, A.Kalkancı, S.Kuştimur, Biri A, “Toxoplasma gondii infeksiyonu tanısında iki turlu gerçek zamanlı (real-time)polimeraz zincir reaksiyonu yönteminin kullanılması”, Türk parazitoloji dergisi 29:2, 80-84,2005
 6. Biri A., S. Albayrak, I.Maral, G. Kaymak Karataş, M.A. Bumin, “Birinci Basamağa Başvuran Osteoporozlu Kadınların Aldıkları Tedavilere Bakış,” Türkiye Klinikleri Jinekoloji Obstetrik, 15,175-179, 2005
 7. Tıraş,M. B, Ç.Taşkıran, A. Onan, U Dilek, Biri A, N Bozkurt, H. Güner, “Total laparoskopik histerektomi ile eş zamanlı yapılan laparoskopik Burch operasyonunun sonuçlarının değerlendirilmesi, ” TJOD Uzmanlık Sonrası Eğitim ve Güncel Gelişmeler Dergisi, 2-2,111-115 2005
 8. Biri A., A.B.Turp, A.Saltık, Y.Demirtaş , K.Gücüyener, Ö.Himmetoğlu, “Parsiyel Vajinal Agenezis: Olgu Sunumu ve Literatür Derlemesi.” Türk Fertilite Dergisi, 13-2,182-185, 2005
 9. Çiftçi, B., Biri A, A. Erdem, M. Erdem, Ö. Himmetoğlu, M. Yıldırım, “Raloxifene Kullanımının Cinsel Fonksiyon Üzerine Etkisi,” TJOD Uzmanlık Sonrası Eğitim ve Güncel Gelişmeler Dergisi, 2-2,103-106, 2005
 10. Ciftci, B., Biri A, B.M. Tıraş, O. Karabacak, L. Delilbaşi, R.H Gürsoy , “ Obstetric and Perinatal Outcomes, Among Couples With Male Factor Infertility, After Assisted Conception: A Matched Case-Control Study,” TJOD Uzmanlık Sonrası Eğitim ve Güncel Gelişmeler Dergisi,2-2,76-84 2005
 11. BudakoğluI., I. Maral, B. Coşar, Biri A, M.Ali Bumin, “ 15 Yaş Üzeri Kadınlarda Anksiyete Sıklığı Ve Gelişimini Etkileyen Faktörler,” TJOD Uzmanlık Sonrası Eğitim ve Güncel Gelişmeler Dergisi, 2-2,92-97,2005
 12. Biri, A., B. Çiftçi, “ Epigenetic Reprogramming and Assisted Reproduction,” Artemis, 6-1,2005
 13. Biri, A., G.Günaydın, M.Y. Karaoğuz, M. Erdem, B. Bingöl , A. Erdem, “İkinci Trimesterde Parsiyel Mol Hidatidiform Ve Triploidi:Bir Olgu Sunumu,” Jinekoloji ve Obstetrik Bülteni, 2005
 1. Kalkancı,A., A.Biri, G.Bozdayı, S.Kuştimur, “ Vulvovajinal Kandidoz Olgularından Elde Edilen Candida Spp.Örnekleri- nin Bazı Antifulgallere Duyarlılıkları,” Türkiye Klinikleri Jinekoloji Obstetrik,15:2,87-90, 2005
 2. Karabacak, O., M. Kurtuluş Ülküer, A. Biri, A. Onan, “İnfertilite tedavisinde inseminasyonun yeri,” Jinekoloji ve Obstetri Bülteni, 12(1), 5-14, 2005
 3. Bayramoğlu, AK., Ö. Bayramoğlu, M.Akçil, A. Biri, O.Karabacak, M. Yıldırım, “Gebelikte kalp kapak hastalığı olan olguların değerlendirilmesi, ”Jinekoloji ve obstetrik Bülteni, 12-2,65-68,(2005)
 4. Rota, S., Biri A, B. Dinç, G. Bozdayı, “Farklı hasta gruplarında servikal biyopsi ve sürüntü örneklerinde PCR ile genital human papilloma virus araştırılması ve tip tayini”,Turk Mikrobiyoloji Cemiyeti Derg, 34,185-189, 2004
 5. Biri, A., S. Albayrak, I. Maral, G. Kaymaktaş ve M.A. Bumin, “Onbeş yaş ve üzeri kadınların osteoporoz konusundaki bilgileri; Ankara’dan bir çalışma,” MN Klinik Bilimler ve Doktor, 2004
 6. Kalkancı, A, B. Çiftci, A. Biri, S. Kuştimur, H. Güner, “Vajinit ön tanısı almış olgularda vajinal kültür sonuçlarının etkenlere göre dağılımı,” Türkiye Klinikleri Jinekoloji Obstetrik,15,137-139 2005
 7. Bingöl,B., A. Biri, A.B.Turp ve Ü. Akçin, “Gebelik ve lenfoblastik lenfoma:olgu sunumu,” GORM, 11,135-136,2005
 8. Biri, A., C. Bakar, I. Maral,M.A.Bumin,H.Güner, “40 yaş üzeri kadınların menopoz dönemi ile ilgili bilgileri,menopozla ilgili yakınmaları ve hormon replasman tedavisi kullanma durumları”, ,” Türkiye Klinikleri Jinekoloji Obstetrik, 14 , 75-83, 2004
 9. Kaçmaz, B., F.Ö. Çakır, A. Aksoy ve A. Biri, “Gebelerde asemptomatik bakteriüri araştırılması,” Ankem Dergisi, 18, 153-156, 2004
 10. Bingöl, B., A.Biri, Y. Dingil, T. Nas ve Ö. Himmetoğlu, “Postpartum Eclampsia Without Antenatal proteinüria and hypertension-A case report,“ GORM Dergisi, 2004
 11. Ayhan, S., Y. Demirtaş, A. Biri, Y. Başterzi, Ö. Bayramoğlu, O. Latifoğlu, H. Güner, S. Çenetoğlu, “Ölümcül nekrotizan yumuşak doku enfeksiyonu:Derleme ve iki olgu sunumu,” Türk Plastik Rekonstriktif Estetik Cerrahi Dergisi, 12, 69-73, 2004 48- Kalkancı A., S. Kuştimur, G. Bozdayı, A. Biri, “Virulence factors and succeptibility patterns of candida strains isolated from patients with vulvovaginal candidiasis,” Türk Mikrobiyoloji Cemiyeti Dergisi, 33, 323-328, 2003
 1. Bozdayı G., A. Kalkancı, A. Biri, S. Kuştimur, “Çeşitli örneklerden ID32 C kiti ile Candida Albicans olarak belirlenen türlerin PCR ve klasik yöntemler ile yeniden adlandırılması,” Türkiye Klinikleri Mikrobiyoloji Enfeksiyon, 2, 1-5, 2003
 2. Biri, A., G. Bozdayı, A. Kalkancı, B. Dinç, Ö. Himmetoğlu, S. Rota, “Gebe kadınlarda real time PCR yöntemi ile parvovi- rus B 19 sıklığının araştırılması,” MN Klinik Bilimler ve Doktor,10, 200-203, 2004
 3. Biri, A., J. Öztürk, I. Budakoğlu, I. Maral, “ Kadınların Kendilerinin Ve Eşlerinin Öğrenim Durumlarına Göre Aile Planlaması Yöntemlerini Kullanımı,” MN Klinik Bilimler & Doktor, 8, 392-395, 2002
 4. Bozdayı G., A. Kalkancı, A. Biri, S. Kuştimur, “Servikal Sürüntü Örneklerinde ID32 C Kiti İle Saptanmış Candida Albicans Türlerini tanımlamada PCR Yönteminin Etkinliği” O.M.Ü Tıp Dergisi,19, 112-117, 2002
 5. Bozdayı G., A. Biri, S. Rota, “Mikrobiyoloji Laboratuvarlarında Human Papillomavirus’ unun Genital Biyopsi Örneklerin- den PCR ile Hızlı Tanısı ve Tip Tayini İçin Yapılan bir Ön Çalışma” Türkiye Klinikleri Jinekoloji ve Obstetrik, 12, 462-465, 2002
 6. Biri A., J. Öztürk, I. Maral, “1997-2000 Arasında Ankara’daki Hastanelerde Gerçekleşen Anne Ölümleri,”Türkiye Klinik Tıp Bilimleri, 2, 142-147, 2002
 7. Biri A., J. Öztürk, M. İlhan ve I. Maral, “Ankara İlinde Seçilen Sağlık Ocağı ve Ana-Çocuk Sağlığı ve Aile Planlaması Kadınların Sahip Oldukları Çocuk sayısına Göre Kullandıkları Aile Planlaması Yöntemleri,” Aile ve Toplum, 4-6, 21-27, 2002 56- Biri A., ve O. Kayıgil, “Stress İnkontinanslı Hastalarda In Situ Vajinal Wall Sling ve Benign Jinekolojik Problemlerin Cerrahi Tedavisinin Birlikte Uygulanışı: 3 Yıllık Tecrübe,” Türkiye Klinikleri Jinekoloji Obstetrik, 11, 164-168, 2001
 1. Biri A., G. Bozdayı ve S. Rota, “Çeşitli Şikayetler ile Kadın Doğum Polikliniğine Başvuran Hastalarda PCR ile Human Papilloma Virüs Saptanma Sıklığı,” Journal of Clinical Laboratory Research, 5, 49-52 (2001).
 2. Biri A., G. Bozdayı, A. Kalkancı ve S. Rota, “Enzim İmmünoassay Yöntemi ile Herpes Simpleks Virüs Tip 2 IgM ve IgG Antikor Seropozitifliği,” Journal of Clinical Laboratory Research, 5, 41-44 (2001).
 3. Karabıyık L., A. Biri, G. Kılıç, H. Türkan ve Ö. Kurtipek, “Effect of nıtrous oxide on the growth of escherichia coli in culture conditions : A preliminary study,” Gazi Medical Journal, 12, 45-48 (2001).
 4. Biri A., J. Öztürk ve I. Maral, “Ankara ilinde 1997-2000 yılları arasında kamu sektörünün sağladığı aile planlaması yöntemlerinin “couple year protectıon” CYP değeri olarak analizi,” Optimal Medical Journal, 14(4), 99-102 (2001).
 5. Biri A. ve I. Maral, “Depo Medroksi Progesteron Asetat’ın Postpartum ve İnterval Dönemde Kullanımı,” MN Klinik Bilimler & Doktor, 7, 838-842 (2001).
 6. Kalkancı A., G. Bozdayı, S. Kuştimur ve A. Biri, “Terbinafin susceptibility of candida species isolated from clinical specimens,” Journal of Clinical Laboratory Research, 5, 83-86 (2001).
 7. Biri A. ve Ö. Kayıgil, “Stress İnkontinanslı Olgularda Vajinal Sling ve Kemik Fiksasyonlu In-Fast Sling Kombinasyonu: Yeni Bir Yöntem,” Türkiye Klinikleri Jinekoloji ve Obstetrik, 11, 382-386 (2001).
 8. Biri A., G. Kılıç, G. Bozdayı ve S. Tezcan, “Prevalance of Hepatitis B, Hepatitis C and Human Immundeficiency Viruses During pregnancy,” Türkiye Klinikleri Journal Medical Research, 19, 100-103 (2001).
 9. Biri A., S. Tezcan, L. Karabıyık, “Tubal Sterilizasyon Sonuçlarının Değerlendirilmesi,” Tıp ve Sağlık Dergisi, 4, 27-30 (2000).
 10. Biri A. ve G. Bozdayı, “T.C.D.D. Ankara Hastanesi Kadın Doğum Polikliniğine Başvuran Gebe Kadınlardaki Torch Antikor Seroprevalansı,” Tıp ve Sağlık Dergisi, 3, 141-144 (1999).
 11. Özbey B., A. Biri, S. Dilbaz ve M. Yıldıran, “Anormal Uterin Kanama Tedavisinde Urolojik Rezotoskop ile Transservikal Ablosyon 39 Vakanın Sunumu,” Jinekolojide ve Obstetride Yeni Görüş ve Gelişmeler, 4(2), 123-129 (1993).
+ Uluslararası Kadın Hastalıkları ve Jinekoloji Ultrasonografi Derneği
+ Türkiye Maternal Fetal Tıp ve Perinataloji Derneği
+ Türk Jinekoloji ve Obstetrik Derneği
+ Ankara Jinekoloji Derneği
+ Obstetrik ve jinekolojik Ultrasonografi Derneği,
+ Aile Planlaması ve Kontrasepsiyon Derneği
+ Jinekolojik Endoskopi Derneği
+ Avrupa Kontrasepsiyon Derneği (European Contraception Society)
+ Ankara Jinokoloji Derneği
+ Çocuk İstismarını ve İhmalini Önleme Derneği
+ Perinatoloji Uzmanları Derneği
+ Avrupa Perinatoloji Uzmanları Derneği
 • Biri A,Ozcan P,Selvi Mutlu İ,Himmetoğlu O ‘The outcomes of pregnancy and neonatal in women with subclinical hyperthy- roidism. 9th World congress of Perinatal Medicine.October 24-28,2009 Berlin,Germany
 • Biri A., Yıldırım F.D. “Hiperecogenic Colon as a Prenatal sign of cystinuria”. 8. th World Congress in Fetal Medicine 2009
 • Biri A., Yıldırım F.D, Yücetürk A., Korucuoğlu Ü., Himmetoğlu Ö. “ Amniotic Sheet and perinatal outcomes””. 8. th World Congress in Fetal Medicine 2009
 • Gunaydın B,Nas T, Biri A, Koc E, Keles A, McCusker K. ‘Effects of Maternal Supplementary Oxygen on the newborn assessed by cerebral oxymeter for elevtive ceserean deliveries under spinal anesthesia.XXVIII Annual Esra Congress Septem- ber 9-12,2009 Salzbur Austria
 • Anasoy S,KayaD, Sayin A, Biri A.’ A Case of mayer –rotikansky-kuster –hauser syndrome with acute psychosis’.Xıv World Congress Of Psychıatry 20-25 September 2008 Prague,Czech Republıc
 • Korucuoglu U, Erdem A, Biri A, Erdem M.’ Congenıtal Leukemıa In A Mosaıc Trısomy 21 Baby Born Afterıntracyto- plasmıc Sperm Injectıon’ 8th World Congress of Journal Of Perınatal Medıcıne Vol.35 2007(Supplement II)
 • Korucuoglu U, Yurkyilmaz E, Yılmaz E , Biri A. ’Cutis Marmorata Telangıectatıca Congenıta : A Case Report And Revıew Of Of The Lıterature’. 8th World Congress of Journal Of Perınatal Medıcıne VOL.35 2007(Supplement II)
 • Korucuoglu U, Pala E, Erdem M, Yirmibes Karaoguz M, Erdem A, Biri A ’Double aneuploıdy ın spontaneous miscariag- es:Two casereports and review of the literature’ 8th World Congress of Journal Of Perınatal Medıcıne Vol.35 2007(Supplement II)
 • Korucuoglu U, Erdem A ,Himmetoglu O, Biri A, Erdem M. ‘ Cord blood erythropoietin’ 8th World Congress of Journal Of Perınatal Medıcıne Vol.35 2007(Supplement II)
 • Biri A, Yucel A, Korucuoglu U, Ciftci B, Butrukcu B.A, Biberoglu K. ‘the effect of raloxifene triatment on immune sysyem’ Maturıtas-Abstacts of the 7th European Congress on Menopause,3-7 June,2006,Istanbul,Turkey
 • Biri A, Bozkurt N, Yılmaz E, Korucuoglu U, Tiras B, Guner H.’A pictorial chart for managing common menstrual disorders in Turkish population’.The 9th Congress of the European Society of Contraception Istanbul,Turkey 3-6 May 2006
 • Korucuoglu U, Bozkurt N, Biri A, Yildiz N, Maral I, Yildirim M.’ Turkish women’s knowledge and attitute toward emer- gency contraception’. The 9th Congress of the European Society of Contraception Istanbul,Turkey 3-6 May 2006
 • Biri A, A.Yücel, Ü.Korucuoğlu, B.Çiftçi, B.A.Buyrukçu, K.Biberoğlu, “The effect of rlx treatment on serum levels of IL-4, IL-10, IL-8/NAP-1, TIMP-1, MMP-3, sE-selectin and resistin levels in postmenopausal women”,7th European Congress on Menopause June 4-5, 2006-istanbul, Turkey.
 • Biri A., E.Yurtcu, B.Ciftci, M.A Ergün, R. Gürsoy ve K.Biberoğlu, “Apoptosis Determined In Raloxifene TreatedPost-Menopausal Women,” VI.International Congress of the Turkish –German Gynecological Association, Antalya, Turkey, 18-22 Mayıs 2005.
 • Biri A., E.Ozcagli, B.Çiftci, R.Gursoy ve S.Sardas, “Determination Of DNA Damage In Women Using Raloxifene,” VI.International Congress of the Turkish – German Gynecological Association, Antalya, Turkey, 18-22 May 2005
 • Biri A., B.Çiftci , A.Erkan, M.A. Ergun, A.Yılmaz, B.Tıraş, H.Güner ve R.Yalcın ,“The Associatıon Of Raloxifene Treat- ment With Estrogen Receptor Gene Polymorphism,” VI.International Congress of the Turkish –German Gynecological Association, Antalya, Turkey, 18-22 May 2005.(Birincilik ödülü)
 • Biri A., B.Çiftci, N.Bozkurt, R.Gürsoy, M.Yıldırım, O. Karabacak ve Ö.Himmetoğlu, “Evaluation Of The Sexual Function In Raloxifene Treated Postmenopasual Women,” 11th World Congress on the menopause, October 12-22 2005
 • Biri A, B Çiftçi,H Tokgöz, M İlhan, İ Güler, I Maral, R Gürsoy ‘Evaluation of sexual health in Turkey’ 11th World Congress on the menopause, October 12-22 2005
 • Biri A., İ. Güler, Ö.Himmetoglu, M.Y.Karaoğuz ve S. Balcı, “Fraser Syndrome:A Case Report Diagnosed Prenatally At 17 Weeks Old And Postpartum Examinatıon,” VI.International Congress of the Turkish –German Gynecological Association, Antalya, Turkey, 18-22 May 2005.
 • Biri A., B.Çiftci, E.Senol, Ş.Haznedaroglu, K.Gücüyener ve R.Gürsoy, “Adult-Onset Still’s Disease Diagnosed During Pregnancy,” VI.International Congress of the Turkish –German Gynecological Association, Antalya, Turkey, 18-22 May 2005.
 • Biri A., B.Çiftci, Ö.Gulbahar , R.Gürsoy , T.Nas ve A.Eskioglu, “Assessment Of Oxidative Stress In Women Usıng Ralox- ıfene,” , 11th World Congress on the menopause, October 12-22 2005
 • Biri A., B.Çiftci, N. Bozkurt, O.Karabacak ve Ö.Himmetoğlu, “Unique Congenital Müllerian Anomaly:A Case Report,” VI.International Congress of the Turkish –German Gynecological Association, Antalya, Turkey, 18-22 May 2005.
 • Biri A., M.Kurdoğlu, Z. Kurdoğlu, S. Gültekin ve T. Gürsel, “Spontaneous intramyometrial Hematoma: Imaging Findings in a case with Type 3 von Willebrand Disease,” VI.International Congress of the Turkish –German Gynecological Association, Antalya, Turkey, 18-22 May 2005.
 • Biri A., M.A.Onan, Ü.Korucuoğlu, M.Z. Taner, M.B. Tıraş ve Ö.Himmetoğlu, “Incidence and Distribution of Congenital Malformations in a University Hospital,” VI.International Congress of the Turkish –German Gynecological Association, Antalya, Turkey, 18-22 May 2005.
 • Biri A., B.Çiftci, M.B.Tıraş ve R.Gürsoy, “Ovarian hyperstimulation,with the sole administration of a gonadotrophin releasing hormone agonist:Case Report,” 13th World congress on in Vitro Fertilization, Assisted reproduction & Genetics,İs- tanbul,Turkey,May 26-29,2005
 • Biri A., N.Bozkurt,A. Turp, M.Kavutcu,Ö. Himmetoglu ve İ. Durak, “Antioxidant enzyme activity and lipid peroxidation in maternal umbilical cord plasma and placental tissues of normal and IUGR pregnancies,” 5.World Congress and Advanced Course in Fetal Medicine, Limassol, Cyprus 20 – 26 Haziran 2004.
 • Rota S., Biri A , G.Bozdayı, B.Dinç, Ö.Bayramoğlu ve R.Gürsoy, “HPV and pregnancy; prevalance and diagnostic meth- ods,” European Meeting on Molecular Diagnostics, Scheveningen, Netherlands, 16-17 October 2003.
 • Rota S., Biri A ,G. Bozdayı,B.Doğan, Ö.Bayramoğlu ve R.Gürsoy, “Detection of HPV in Turkish infertile women using PCR,” European Meeting on Molecular Diagnostics, Scheveningen, Netherlands, 16-17 October 2003.
 • Menevse S., M.Y. Karaoguz, Biri A , G.D. Ince, M.A. Ergun., “A Rare Case Report; 45,X / 47,XXX mosaicism in GTG banding and additional XX / XXXX mosaicism in FISH technique through amniocentesis and cordocentesis; a composite karyotype involving trisomy 7 in cultured skin fibroblast,” International Journal Of Human and Medical Genetics, Fourth European Cytogenetics Conferance Bologna , Italy, 6–9 Eylül 2003.
 • Bozdayı, G., Biri A, S.Rota, “Screening for herpes simplex virus by PCR in an obstetrics and gynecology outpatient clinic in Turkey,” 2. Molecular and Diagnostic Microbiology Congress, Merit Limra Hotel, Antalya, Turkey, 21-25 April, 2002.
 • Bozdayı, G., S.Kuştimur, Biri A, S.Özensoy Töz, N.Dayanğaç, Y.Gürüz, “Importance of polymerase chain reaction for detection of congenital toxoplazma gondii,” 2. Molecular and Diagnostic Microbiology Congress, Merit Limra Hotel, Antalya, Turkey, 21-25 April 2002.
 • Bozdayı, G., A.Biri, S.Rota, “Rapidly diagnosis and typing of human papillomavirus from genital biopsy specimens by PCR in microbiyology laboratories,”The World of Microbes, XI.International Congress of Virology, Paris, Fransa, 27 Temmuz-1 Agustos 2002.
 • Biri A., G.Bozdayı, S.Rota, “The Incidence of Human Papilloma Virus By PCR In outpatient of Obstetric and Gynecology Clinic,” European Meeting on Molecular Diagnostics, Scheveningen, the Hague, Netherlands, 11-12 Ekim 2001. (Burs ödülü)
 • Bozdayı, G., A.Kalkancı, A.Biri ve S.Kuştimur , “Using PCR and classical methods to rename the species identified from different samples as candida albicans by ID 32 C kit,” European Meeting on Molecular Diagnostics, Scheveningen, the Hague, Netherlands, 11-12 Ekim
Kadın Hast. ve Doğum
Kadın Hast. ve Doğum
Kadın Hast. ve Doğum
Kadın Hast. ve Doğum
Kadın Hast. ve Doğum
Kadın Hast. ve Doğum
Kadın Hast. ve Doğum

7 Adet Yorum

Holly R. 
  05.12.2023

Dr. Aydan Biri has helped me a lot. She is the best doctor I have seen in Turkey. Always smiling, kind and helpful. I had a cystectomy and Dr. Biri has cured me. I thank her very much.

Holly R. 
  05.12.2023

Dr. Aydan Biri has helped me a lot. She is the best doctor I have seen in Turkey. Always smiling, kind and helpful. I had a cystectomy and Dr. Biri has cured me. I thank her very much.

احمد ا. 
  01.12.2023

شكرا لمستشفى كورو على توفير الاطباء المميزين وشكرا ل د .ايدان على حرصها والدقة في المتابعه تستحق كال الثقه والتقدير

Liana A. 
  13.01.2023

Koru hastanesinde kadin Doğum bölümümunde yaptirmiş oduğum ameliatta diktorum Aydan Biri hanima ve hastanedeki tüm çalisan ekipe. işlerimlerimi takip eden yardim eden Doğan Tuğçe hanima saygılarımı sunuyorum Büyük bir fedakârlikla tum sağlik çalisanlari sizlere minnettarim iyi ki varsuniz. Sayin Aydan Biri hocam çik çok kiymetli ve değerli işini,mesleğini seven ve yapan güleryüzlü sevpatikher kinuyu ilgilenen hicamz var. Sizi cok seviyorum iyi ki gelmişim iyi ki varsiniz.😘😘😘

Ümit K. 
  06.11.2021

Büyük bir fedakârlıkla çalışan başta hekimlerimiz olmak üzere tüm sağlık çalışanları sizlere minnettarız iyi ki varsınız. Sayın Aydan BİRİ Hocam çok ama çok kıymetli ve Değerli .. İşini Meslek aşkıyla yapan güleryüzlü sempatik her konuyu bilgilendiren güvenilir kesinlikle tavsiye olunur benim nacizane fikrim bu söylediklerim asla değişmez sayın Hocama kucak dolusu sevgi ve saygılarımla 🤲👍👑

Fatma B. 
  10.04.2021

Koru hastanesinde Kadın Doğum bölümünde yaptırmış olduğum ameliyatta doktorum Aydan Biri hanıma ve hastanedeki yatış işlerimlerimi takip eden ve yardımcı olan Fulya Toker hanıma müteşekkirim.

Yunus Emre B. 
  10.04.2021

Annemin Kadın hastalığı nedeniyle ameliyatını yapan ve sağlıklı bir şekilde tedavi sürecini takip eden doktorumuz Aydan hanıma şükranlarımı sunuyorum.

Değerli Yorumlarınızı Bekliyoruz.