Prof. Dr. Aynur Uğur Bilgin, 1971 yılında doğmuştur ve Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi'nden 1995 yılında mezun olmuştur. İç Hastalıkları alanında uzmanlık eğitimini Başkent Üniversitesi Tıp Fakültesi'nde 1999 yılında tamamlamıştır. Ayrıca Hematoloji yan dal eğitimini de 2003 yılında Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi'nde almıştır.
Prof. Dr. Aynur Uğur Bilgin, araştırma görevlisi olarak 1995-1999 yılları arasında Başkent Üniversitesi Tıp Fakültesi İç Hastalıkları ABD'de çalışmıştır. Daha sonra 2000-2003 yılları arasında Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi'nde Hematoloji Bilim Dalı'nda araştırma görevlisi olarak çalışmıştır. Ayrıca Ocak-Temmuz 2004 tarihleri arasında Minnesota Üniversitesi Kök Hücre Enstitüsü ve Kemik İliği Transplantasyon Ünitesi'nde Yardımcı Araştırmacı/Klinik Gözlemci olarak görev yapmıştır.
Prof. Dr. Aynur Uğur Bilgin, Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi İç Hastalıkları, Hematoloji Bilim Dalı'nda 2005-2009 yılları arasında Uzman Dr. olarak çalışmış, 2009-2011 yılları arasında Doçent Dr. olarak görev yapmıştır. Daha sonra 2011-2014 yılları arasında Necmettin Erbakan Üniversitesi Meram Tıp Fakültesi İç Hastalıkları, Hematoloji Bilim Dalı'nda Kök Hücre Nakli Ünitesi Doçent Dr. olarak görev almıştır. 2014-2015 yılları arasında ise aynı üniversitenin İç Hastalıkları, Hematoloji Bilim Dalı'nda Kök Hücre Nakli Ünitesi Profesörü olarak görev yapmıştır.
2015 yılından bu yana, Prof. Dr. Aynur Uğur Bilgin, ANKARA Özel Koru Hastanesi'nde Hematoloji Bilim Dalı/Kök Hücre Nakli Ünitesi Profesörü (Hematoloji) olarak çalışmaktadır. 

Tıbbı ilgi alanları şunları içermektedir:
Terapötik aferez
Mezenkimal kök hücre
Lökoferez
Rejeneratif tıp
Kemik iliği transplantasyonu (periferik hematopoiet)

Tıp Doktoru- Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi 1995
Tıpta Uzmanlık -İç Hastalıkları Başkent Üniversitesi Tıp Fakültesi 1999
Yan Dal Uzmanlığı -Hematoloji Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi 2003
Doçentlik-Hematoloji Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi 2009

Araştırma Görevlisi-Başkent Üniversitesi Tıp Fakültesi İç Hastalıkları ABD 1995-1999
Yan Dal Araştırma Görevlisi-Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi İç Hastalıkları, Hematoloji Bilim Dalı 2000-2003
Akademik Uzman Dr (Hematoloji)-Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi İç Hastalıkları, Hematoloji Bilim Dalı 2003-2005
Yardımcı araştırmacı/ Klinik gözlemci-Minnesota Üniversitesi Kök Hücre Enstitüsü ve Kemik İliği Trans- plantasyon Ünitesi, , Minneapolis, ABD Ocak-Temmuz 2004
Uzman Dr (Hematoloji)-Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi İç Hastalıkları, Hematoloji Bilim Dalı/ Kök Hücre nakli Ünitesi 2005-2009
Doç. Dr (Hematoloji)-Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi İç Hastalıkları, Hematoloji Bilim Dalı/ Kök Hücre nakli Ünitesi 2009-2011
Doç. Dr (Hematoloji)-Necmettin Erbakan Üniversitesi Meram Tıp Fakültesi İç Hastalıkları, Hematoloji Bilim Dalı/ Kök Hücre nakli Ünitesi 2011-2014
Prof. Dr (Hematoloji)-Necmettin Erbakan Üniversitesi Meram Tıp Fakültesi İç Hastalıkları, Hematoloji Bilim Dalı/ Kök Hücre nakli Ünitesi 2014- 2015
Prof. Dr (Hematoloji) Yükses ihtisas Üniversitesi/ ANKARA Özel Koru Hastanesi, Hematoloji Bilim Dalı/ Kök Hücre nakli Ünitesi 2015--

Terapötik aferez
Mezenkimal kök hücre
Lökoferez
Rejeneratif tıp
Kemik iliği transplantasyonu (periferik hematopoiet)

Türk Hematoloji Derneği, Üyelik no: 575

European Hematology Association, Üyelik no: 4581

Türk Geriatri Derneği Lösemi Lenfoma Myelom Hastaları ve Araştırma Eğitim Birliği Derneği (LLMBİR)

1.1) Özet (Abstract) (Yabancı dilde sözlü sunulan ve özeti yayınlananlar)

 1. Güvener N, Uğur A, Isıklar I, Turan M, Erdal R, Haberal M. Osteoporosis after renal transplantation: Radius, the most affected site. (Sözlü sunu) VIIth International Congress of the Middle East Society for Organ Trans- plantation, June 8-11, 2000, Beirut, Lebanon. Abstracts book 41, 2000
 2. Gencay-Yılmaz F, Karadoğan I, Uğur-Bilgin A, Erkan F, Ündar L. The effect of double dose platelet apher- esis on platelet activation in healthy donors (Sözlü sunu). 15. Congress of the Interdisciplinary European Society for Haemapheresis and Haemotherapy (ESFH), November 6-9, 2005, Antalya. Transfusion and Apher- esisi Science 33 (2005), 209-210

Yabancı dilde poster olarak sunulan ve özeti yayınlananlar

 1. Boz A, Karadogan I, Ugur A, Gungor F, Yıldız A, Undar L, Karayalcın B. Tc-99m tetrofosmin scintigraphy in the detection of disease activity in patients with multiple myeloma, (Poster) 49th Annual Meeting Of The Society Of Nuclear Medicine (SNM), June 15-19, 2002, Los Angeles, CA, USA. The Journal of Nuclear Medicine 43(5):31p, 2002
 2. Ugur A, Karadogan I, Kizilors A, Ozel F, Undar L. Apheresis yield of CD34+ progenitor cells in autologous and allogeneic procedures are not different with Fresenius and Cobe cell separators, (Poster) 9th Congress Of The World Apheresis Association, 7-10 September 2002, Paris, France. Abstracts book 61, 2002
 3. Volkan H, Ugur A, Colak D, Saba R, Kupesız OA, Karadogan I, Gulkesen KH, Gultekin M, YesilipekA. CMV infection in CMV seropositive patients following peripheral blood stem cell transplantation, (Poster) International Society Of Pediatric Oncology, SIOP XXXIV Meeting, September 18-21, 2002, Portugal. Medi- cal & Pediatric Oncology 39(4):280,2002
 4. Berker-Karauzum S, Manguoglu AE, Yakut S, Bilgen T, Nal N, Ugur A, Karadogan I,

  Undar L, Luleci G. Cytogenetic, fluorescence in situ hybridization (FISH), and molecular (RT-PCR) analysis results of adult haematological malignancy patients, (Poster) European Human Genetics Conference 2003 May 3-6, 2003, Birmingham, UK. European Journal of Human Genetics 11(supp.1):83,2003

 5. Cetin Z, Berker-Karauzum S, Ugur A, Karadogan I, Luleci G. Detection of an AML patient with 11q23 (MLL) amplification using M-FISH, (Poster) European Human Genetics Conference, May 3-6, 2003, Birming- ham, UK. European Journal of Human Genetics 11(supp.1):83-4, 2003
 6. Bilgen T, Berker-Karauzum S, Karadogan I, Undar L, Ugur A, Kupesiz A, Hazar V, Yesilipek A, Luleci G. Is FISH technique adequate on its own in detection of chromosomal alterations in hematological malignancies? (Poster) European Human Genetics Conference, May 3 – 6, 2003, Birmingham, UK. Abstract Book 85, 2003
 7. Karadoğan İ, Karadoğan C, Uğur-Bilgin A, Erkan F, Kızılörs A, Gencay F, Ündar L. G-CSF Increases The Neutrophil Activation And Neutrophil-Platelet Complex Formation In Volunteer Granulocyte And Stem Cell Apheresis Donors, (Poster) 8th European Congress of the I
 8. Karadoğan İ, Uğur-Bilgin A, Gencay F, Akan S, Erkan F, Ündar L. Comparison of different apheresis devices used for donor plateletpheresis, (Poster) 8th European Congress of the International Society of Blood Transfusion, July 5-9, 2003, İstanbul, Türkiye. Abstract Book 88, 2003
 9. Ugur Bilgin A, Karadogan I, Avci B, Oren R, Gencay-Yilmaz F, Erkan F, Timuragaoglu A, Kurtoglu E, Undar L. Side effects of dimethyl sulfoxide (DMSO) infusion during peripheral blood stem cell transplanta- tions (PBSCT) (Poster). 8th Annual Congress of the European Hematology Association, June 12-15, 2003, Lyon, France. The Hematology Journal 4(supp2):79, 2003
 10. Timuragaoglu A, Bilgin AU, Bekoz H, Temizkan K, Karadogan I, Undar L. Peripheral blood stem cell mobilization with relapsed and/or refractory Hodgkin’s Disease and Non-Hodgkin’s Lymphoma. (Abstract). American Society of Hematology 45th Annual Meeting, December 6-9, 2003, San Diego, California, USA. Blood 102(11):414b, 2003
 11. Berker Karauzum S, Cetin Z, Ugur A, Karadogan I, Kupesiz A, Tezcan G, Luleci G. Identification of chromosomal abnormalities using M-FISH in haematological malignancies. (Poster) European Human Genet- ics Conference, June 12-15, 2004, Munich, Germany. European Journal of Human Genetics 191, 2004
 12. Cetin Z, Yakut S, Berker Karauzum S, Ugur A, Temizkan K, Karadogan I, Luleci G. New complex vari- ants of the simple translocations in leukemia cases. (Poster) European Human Genetics Conference, May

  7-10,2005, Prague, Czech Republic. European Journal of Human Genetics 190-191, 2005

 13. Ugur Bilgin A, Karadogan I, Gencay-Yilmaz F, Erkan F, Undar L. Double dose plateletpheresis increases neutrophil activation and platelet-neutrophil complex formation in volunteer donors. (Poster) 10th Congress of the European Hematology Association, June 2-5, 2005, Stockholm, Sweden. Haematologica 90(supp2):243, 2005
 14. Gencay Yilmaz F, Karadogan I, Ugur Bilgin A, Ozel F, Undar L. The effect of double dose platelet aphere- sis on platelet activation in healthy donors. (Poster) 10th Congress of the European Hematology Association, June 2-5, 2005, Stockholm, Sweden. Haematologica 90(supp2):244, 2005. XXXth World Congress of the International Society of Hematology September 28-October 2, 2005, İstanbul, Türkiye. Turkish Journal of Haematology 22:317-318, 2005
 15. Timuragaoglu A, Dizlek S, Ugur Bilgin A, Uysalgil N. Methylenetetrahydrofolate reductase gene polymor- phisim does not have any effect of in Hodgkin’s Lymphoma, diffuse large B cell lymphoma, small lympho- blastic lymphoma. (Poster) 10th Congress of the European Hematology Association, June 2-5, 2005, Stock- holm, Sweden. Haematologica 90(supp2):357, 2005
 16. Boz A, Karadoğan I, Uğur Bilgin A, Güngör F, Yıldız A, Ündar L. Comparison of Tc-

  99m Tetrofosmin and TI-201 scintigraphy in the detection of disease activity in patients with multiple myelo- ma. (Poster) EANM’05 Annual Congress of the European Association of Nuclear Medicine October 15-19, 2005, İstanbul, Türkiye. European Journal of Nucleer Medicine and Moleculer Imaging 32(supp1):133, 2005

 17. Çetin Z, Berker Karaüzüm S, Karadoğan İ, Uğur A, Ündar L, Küpesiz A, Tezcan G, Hazar V, Yeşilipek MA, Lüleci G. Significance of M-FISH applications in haematological malignancies. (Poster) XXXth World Congress of the International Society of Hematology September 28-October 2, 2005, İstanbul, Türkiye. Turk- ish Journal of Haematology 22:179-180, 2005
 18. Uğur Bilgin A, Karadoğan İ, Kızılörs A, Bilgin R, Ündar L. Hemodialysis shortens the long in vitro closure times measured by PFA-100. (Poster) XXXth World Congress of the International Society of Hematology September 28-October 2, 2005, İstanbul, Türkiye. Turkish Journal of Haematology 22:253, 2005
 19. Karadogan I, Ugur-Bilgin A , Temizkan K, Undar L. Remission of severe thrombotic thrombocytopenic purpura refractory to intense plasma exchange with small doses of rituximab therapy (Poster) VOX SANGUI- NIS Volume: 91 Pages: 173-174 Supplement: Suppl. 3 Published: AUG 2006
 20. Soydan EA, Cengiz G, Şanli HE, Topçuoglu P, Bilgin AU, Bakanay SM, Arslan O, Ozcan M, Demirer T, Akan H, Ilhan O, Beksac M, Konuk N, Uysal A, Gurman G; Arat M. The impact of histopathological subtype of cutaneous chronic GvHD on alloHSCT outcome: lichenoid versus sclerodermoid. (Poster) 33rd Annual Meeting of the European Group for Blood and Marrow Transplantation, March 25-28, 2007, Lyon, France. Bone Marrow Transplant 39 (suppl 1):106, 2007
 21. Bozdag SC, Soydan EA, Topçuoglu P, Bilgin AU, Bakanay SM, Koc H, Beksac M, Ilhan O, Ozcan M, Gurman G, Arat M. Treatment of relapse after allogeneic stem cell transplantation in CML patients: imatinib only versus imatinib&DLI. (Poster) 33rd Annual Meeting of the European Group for Blood and Marrow Transplantation, March 25-28, 2007, Lyon, France. Bone Marrow Transplant 39 (suppl 1):70, 2007
 22. Bilgin AU, Soydan EA, Topcuoglu P, Gunaydın Y, Uysal A, Konuk N, Beksac M, Akan H, Gurman G, Ozcan M, Arslan O, Demirer T, Ilhan O, Arat M. The impact of pretransplant imatinib use in allogeneic hema- topoetic cell transplantation for CML: a single centre comparative analysis. (Poster) 33rd Annual Meeting of the European Group for Blood and Marrow Transplantation, March 25-28, 2007, Lyon, France. Bone Marrow Transplant 39 (suppl 1):68, 2007
 23. Arat M, Cakar MK, Soydan EA, Topcuoglu P, Bilgin AU, Bakanay SM, Ayyildiz E, Onder Arslan, Ozcan Muhit, Gurman G, Demirer T, Akan H, Konuk N, Uysal A, Beksac M, Ilhan O. Time intervals preceeding autologous stem cell transplantation in multiple myeloma patients: a single centre intent to transplant analysis. (Abstract) 33rd Annual Meeting of the European Group for Blood and Marrow Transplantation, March

  25-28,2007, Lyon, France. Bone Marrow Transplant 322 (suppl 1):209, 2007

 24. Ugur Bilgin A, Topçuoglu P, Soydan E, Aktas B, Kumbasar O, Azap A, Akan H, Arat M. Is there any effect of invasive fungal infection on the outcome of hematopoetic stem cell transplantation. (Abstract) 12th Congress of the European Hematology Association, June 7-10, 2007, Vienna, Austria. Haematologica 92 (Suppl 1):390, 2007
 25. Ugur Bilgin A, Sancak T, Soydan E, Pepeler S, Kizil M, Konuk N, Arat M. Steroid refractory grade IV acute gastrointestinal graft versus host disease (GVHD): A difficult process for a transplant pysician. (Ab- stract) 12th Congress of the European Hematology Association, June 7-10, 2007, Vienna, Austria. Haemato- logica 92 (Suppl 1):536, 2007
 26. Civriz S, Civriz Bozdag S, Soydan E, Topcuoglu P, Ugur Bilgin A, Bakanay S, Koc H, Beksac M, Ilhan O, Ozcan M, Gurman G. Treatment of relapse after allogeneic stem cell transplantation in CML patients: Imatinib only vs Imatinib&DLI. (Poster) 12th Congress of the European Hematology Association, June 7-10, 2007, Vienna, Austria. Haematologica 92 (Suppl 1):487, 2007
 27. Beksac M, Soydan E, Ozkocaman V, Topcuoglu P, Evranos B, Kizil M, Bilgin AU, Arat M, Ozcan M, Arslan O, Gurman G, Ilhan O. Amplitude of response, early mobilization (M) and pre-autologous transplant (ASCT) use of Bortezomib (V) and/or Thalidomide (T) are predictors of longer progression free (PFS) and/or overall survival (OS) in Myeloma. (Abstract) 49th ASH™ Annual Meeting, Dec 8-11, 2007, Georgia, USA.
 28. Topcuoglu P, Gunaltay S, Davla K, Bilgin AU, Arat M, Ozcan M. The Relation between the Frequency of Presence of Thrombophilia and Thromboembolic Complications after Allogeneic Hematopoietic Cell Trans- plantation (AHCT). (Poster) 2008 BMT Tandem

  Meetings, February 13-17, 2008, San Diego, California, USA. Biology of Blood and Marrow Transplantation 14(2):111, 2007

 29. Bakanay SM, Cevirgen T, Bilgin AU, Beksac M. Both HLA DRB1*11 and DRB1*15 are observed more frequently among patients with Myelodysplastic syndrome compared to healthy controls (Poster). 33rd Annual Meeting of the American-Society-for-Histocompatibility-and-Immunogenetics Minneapolis, MN, October

  08-12,2007. HUMAN IMMUNOLOGY Volume: 68 Pages: S93-S93 Supplement: Suppl. 1 Published: 2007

 30. Serbest E, Topcuoglu P, Dalva K, Bilgin AU, Soydan EA, Ozcan M, Arslan O, Ilhan O, Beksac M, Gurman G, Arat M. The Impact of the Disparities of Short Tandem Repeats (STR) between Donor-Recipient Pair on the Allogeneic Hematopoietic Cell Transplantation (AHCT) Outcome. (Poster) 2008 BMT Tandem Meetings, February 13-17, 2008, San Diego, California, USA. Biology of Blood and Marrow Transplantation 14(2):111-112, 2007
 31. Bilgin AU, Topcuoglu P,Arslan O, Ozcan M, Ilhan O, Beksac M, Gurman G, Arat M. Allogeneic haemato- petic cell transplantation in elderly patients: validation of survival according to sorror-comorbidity index. (Poster), Abstrakt No:1319 EBMT 2008 Congress, 30 March-2 April, 2008, Florence, Italy.
 32. Beksac M, Bilgin AU, Akcaglayan Soydan E, Ozkocaman V, Topcuoglu P, Evranos B, Kizil M, Arat M, Arslan O, Ozcan M, Gurman G, Ilhan O. Response to induction, early mobilisation and pre-autologous trans- plant use of bortezomib and/or thalidomide prolong progression free and/or overall survival in myeloma. (Poster) Abstract No: 1244 EBMT 2008 Congress, 30 March - 2 April, 2008, Florence, Italy.
 33. Topcuoglu P,Gunaltay S, Dalva K, Bilgin AU, Arat M, Gurman G, Ozcan M. The presence of thrombo- philia and the development of thromboembolic complications in allogeneic haematopoietic cell transplantation. EBMT 2008 Congress, 30 March - 2 April, 2008, Florence, Italy. BONE MARROW TRANSPLANTATION Volume:41 Pages:S70-S70 Supplement: Suppl. 1
 34. Topcuoglu P, Bilgin AU, Ayyildiz E, Dalva K , Arslan O , Ilhan O , Beksac M, Arat M, Ozcan M Do the febrile neutropenic episodes during mobilisation have any effect on autologous stem cell collection yield in patients with myeloma and lymphoma? EBMT 2008 Congress, 30 March - 2 April, 2008, Florence, Italy. BONE MARROW TRANSPLANTATION Volume: 41 Pages: S269-S269 Supplement: Suppl. 1

  DOÇENTLİK SONRASI Yabancı dilde poster olarak sunulan ve özeti yayınlananlar

 35. Bakanay SM, Arat M, Serbest E, Topçuoglu P, Soydan EA, Bilgin AU, Bozdag SC, Dalva K, Gürman G. Significance of serial chimerism analysis in allogeneic haematopoietic cell transplantation for bone marrow failure: do stable mixed chimerism matter? (Poster) Abstract No: P627 EBMT 2010 Congress, March 21-24, 2010, Vienna, Austria.
 36. Civriz Bozdag S, Arat M, Topcuoglu P, Soydan E, Ugur Bilgin A, Bakanay S, Beksac M, Ilhan O, Ozcan M, Gurman G. Allogeneic haematopoietic cell transplantation in paroxysmal nocturnal haemoglobinuria: a therapeutic dilemma from start to discharge. Abstract No: R1341 EBMT 2010 Congress, March 21-24, 2010, Vienna, Austria.
 37. A.Uğur Bilgin, S. Başlar, M. Özcan, O. İlhan. Treatment of acquired hemaphilia with combination therapy of immunosuppressives and immunoadsorbtion. (Poster) P-46. 14th International Congress of the World Apheresis Society and 7th National Congress of Turkish Society of Apheresis. 2012, İstanbul
 38. A.Uğur Bilgin, M.A. Karaselek, K. Çamlı. Therapeutic plasma exchange for patients with thrombotic thrombocytopenic purpura: The experience of Konya University. (Poster) P-50. 14th International Congress of the World Apheresis Society and 7th National Congress of Turkish Society of Apheresis. 2012, İstanbul.
 39. A.Uğur Bilgin, M.A. Karaselek. Therapeutic leukapheresis in patients with leukostasis secondary to acute and chronic leukemia: The experiance of a single centre. (Poster) P-17. 14th International Congress of the World Apheresis Society and 7th National Congress of Turkish Society of Apheresis. 2012, İstanbul.
 40. A.Uğur Bilgin, M.A. Karaselek, K. Çamlı. Advers events and problems in apheresis procedures. (Poster) P-15. 14th International Congress of the World Apheresis Society and 7th National Congress of Turkish Society of Apheresis. 2012, İstanbul.
 41. B. Ayhan, K. Dalva, S. İpek, D. Ozu, A. Ugur Bilgin, M. Özen, D. Özel Demiralp, M. Beksac. A fourier transform ınfrared stectroscopic ınvestigations on the molekular profiling multiple myeloma. Abstrakt no:1489 17th Congress of the European Hematology Association. 2012, Amsterdam.
 42. A.U.Bilgin, M. Yıldırım. Is JAK2 V617F gene point mutation a risk factor for bleeding or thrombosis in patients with myloproliferative disease. Abstrakt no:1635 17th Congress of the European Hematology Associa- tion. 2012, Amsterdam.
 43. A. Acar, A.Uğur Bilgin, A.G. Zamani, T. Akın, E. Tuncez, M.S. Yıldırım. A new case with a rare nonran- dom chromosomal abnormality der(1;15)(q10;q10) associated with trsomy 9 in essential thrombocytopenia (Poster) P-48. European Cytogenetics Association (ECA) 9th European Cytogenetics Conferance. 2013. Dublin, Ireland.
 44. A. Acar, A.Uğur Bilgin, A.G. Zamani, T. Akın, E. Tuncez, M.S. Yıldırım. Cytogenetic and moleculer cytogenetic analysis of a multiple myleloma case with complex karyotype. Abstrakt no:J11.79. European Human Genetics Conference. 2013, Paris, France.
 45. Aynur Uğur Bilgin, Sevilay Tuncez, İsmail Reisli. The cilinical signifacance of ZAP-70 aand other cell surface antigen expression (CD38-CD138-CD56-CD16) profiling of chronic lymphocytic leukaemia. Abstrakt P-34. 4th International Congress on Leukemia-Lymphoma-Myeloma.2013, İstanbul
 46. Özlen Bektaş, Aynur Uğur Bilgin, İbrahim Güney. A LGL case developing long term after allograf rejec- tion. Abstrakt P-135. 4th International Congress on Leukemia-Lymphoma-Myeloma.2013, İstanbul.

1.8.Doktora/uzmanlığını yaptığı anabilim dalı

Tıpta Uzmanlık İç Hastalıkları Başkent Üniversitesi Tıp Fakültesi 1999 Yan Dal Uzmanlığı Hematoloji Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi 2003

A-Uluslar arası İndeksli Dergilerde yer alan Çalışmalar

 1. Ugur A, Guvener N, Işiklar I, Karakayali H, Erdal R. Efficiency of preventive treatment for osteoporosis after renal transplantation. Transplantation Proceedings 32(3):556-7, 2000
 2. Ugur A, Guvener N, Işiklar I, Turan M, Erdal R, Haberal M. Osteoporosis after renal transplantation: single center experience. Transplantation 71(5):645-9, 2001
 3. Arat M, Arslan Ö, Gürman G, Dalva K, Özcan M, Uğur A, Ilhan O. The impact of granulocyte colony stimulating factor at content of donor lymphocytes collected for cellular immunotherapy. Transfusion and Apheresis Science 30(1):9-15, 2004
 4. Saba R, Bekoz H, Karadogan I, Inan D, Bilgin-Uğur A, Ogunc D, Cevikol C, Temizkan K, Timuragaoglu A, Undar L. Septic Artritis Due to Aspergillus Treated with Amphotericin B Lipid Complex and Surgical Debrid- ment. Journal of Chemotherapy (Letter) 16(2):218-20, 2004
 5. Karauzum SB, Bilgen T, Karadogan I, Yakut S, Cetin Z, Ugur A, Luleci G. Novel cytogenetic findings revealed by conventional cytogenetic and FISH analyses in leukaemia patients. Experimental Oncology 27(3):229-32, 2005
 6. Timurağaoğlu A, Uğur-Bilgin A, Colak D, Tuncer M, Gölbaşi I, Hazar V, Kiliçarslan B, Demirbaş A. Posttransplant lymphoproliferative disease in transplant recipients. Transplantation Proceedings 38(2):641-5, 2006
 7. Karadogan C, Karadogan I, Bilgin AU, Undar L. rHuG-CSF Increases the Platelet-Neutrophil Complex Formation and Neutrophil Adhesion Molecule Expression in Volunteer Granulocyte and Stem Cell Apheresis Donors. Therapeutic Apheresis and Dialysis 10(2):180-6, 2006
 8. Hazar V, Ugur A, Colak D, Saba R, Tezcan G, Kupesiz A, Karadogan I, Gultekin M, Yesilipek A, Undar L.

  Cytomegalovirus antigenemia and outcomes of patients undergoing

  allogeneic peripheral blood stem cell transplantation: effects of long-term high-dose acyclovir prophylaxis and preemptive ganciclovir treatment. Japanese Journal of Infectious Disease 59(4):216-21, 2006

 9. Bilgin AU, Karadogan I, Yilmaz FG and Undar L. Double dose plateletpheresis by continuous and intermit- tent flow devices increases platelet-neutrophil complex formation in healthy donors without noticeable neutro- phil activation. Transfusion and Apheresis Science 36(1):31-7, 2007
 10. Bilgin AU, Karadogan I, Artac M, Kizilors A, Bilgin R, Undar L. Hemodialysis shortens the long in vitro closure times as measured by the PFA-100. Medical Science Monitor 13(3):CR141-5, 2007

  DOÇENTLİK SONRASI Uluslar arası İndeksli Dergilerde yer alan Çalışmalar

 11. Aynur Uğur Bilgin, Pervin Topcuoğlu, Tanzer Sancak, Nahide Konuk, Mutlu Arat. Intramesenteric steroid treatment for steroid- refractory gastrointestinal graft versus host disease. Turk J Haematol. 2012 Dec;29(4):409-12. doi: 10.5505/tjh.2012.57855. Epub 2012 Dec 5
 12. Şule Mine Bakanay, Aynur Uğur Bilgin, Mehmet Bektaş, Ramazan İdilman, Esra Erden, Mutlu Arat, Önder Arslan. Vanishing bile duct syndrome after allogeneic bone marrow transplatation: Is it the and of the road? The Turkish Journal of Gastroenterology. 2013; 24(4):359-362.
 13. Sami Çifçi, Aynur Uğur Bilgin, Murat Bıyık, Hüseyin Ataseven, Hatice Toy. Rectal carcinoma case caus- ing bicytopenia. World Journal Oncology.2014;5(1):52-53
 14. Arzu Ataseven, Aynur Uğur Bilgin. Effects of Isotretinoin on the platelet counts and the mean platelet volume in patients with Acne Vulgaris. Hindawi Publishing Corporation The Scientific World Journal (2014) DOI: 10.1155/2014/156464
 15. Arzu Ataseven, Aynur Uğur Bilgin, Gülcan Saylam Kuripek, Perihan Öztürk, Nursel Dilek, Hüseyin Ataseven. The importance of neutrophil lymphocyte ratio in patients with psoriasis. Clinical Medicine Research.2014;3(2):40-43
 16. Aynur Uğur Bilgin, Muhit Özcan, Erol Ayyıldız, Osman İlhan. The treatment of acquired hemaphilia with combination therapy of immunosuppressives and immunoadsorbtion

  Turk Journal of Hematology (In Press)

 17. Aynur Uğur Bilgin, Mehmet Ali Karaselek, Kazım Çamlı. Successful management of thrombotic thrombo- cytopenic purpura associated with pregnancy. Transfusion and Apheresis Science (In Press, 2014) DOI: 10.1016/j.transci.2014.02.023

A-4.Uluslararası jürili/küratörlü etkinliklere kişisel olarak kabul edilmek

1.The 11th ESH-EBMT Training Course on Blood and Marrow Transplantation April 25-29 2007, Alicante, Spain

 Araştırma Makalesi (Hakemli)

 1. Timurağaoğlu A, Uğur Bilgin A, Tuncer M, Gölbaşı İ, Çolak D, Dizlek S, Karpuzoğlu G. Posttransplant lymphoma in renal and heart allograft recipients: a single center experience. (Makale) Turkish Journal of Haematology 22 (4):197-203, 2005
 2. Özel F, Şimşek M, Uğur Bilgin A, Kızılörs A, Karadoğan İ, Ündar L. Akdeniz bölgesindeki gebelerde HPA-1a antijen sıklığının araştırılması. (Makale) Perinatoloji Dergisi 15:116-119, 2007

  DOÇENTLİK SONRASI

  D-1) Araştırma Makalesi (Hakemli)

 3. Aynur Uğur Bilgin, Sevilay Tuncez, İsmail Reisli. Kronik lenfositik lösemide Cd38, Cd16, Cd56 ve Zap7 hücre yüzey antijen düzeylerinin klinik önemi. Selçuk Tıp Dergisi 2014;30(1):204-206.

D-1.1) Derleme, Vaka Takdimi, Teknik Not, Kısa Makale, Kitap veya Makale Tahlili, Editöre Mektup, Özet, Tartışma vb.

 1. Topçu S, Korkmaz ME, Uğur A, Muderrisoğlu H. Postprandiyal lipemi ve koroner arter hastalığı: Önemli bir risk faktörü. (Derleme) Türk Kardiyoloji Derneği Arşivi 26:51-57, 1998
 2. Uğur Bilgin A, Soydan E. Hematopoietik kök hücre ve solid organ transplantasyonunda kan ürünlerinin kullanımı. (Derleme) Türkiye Klinikleri J Int Med Sci 3(36):87-97, 2007
 3. Bakanay SM, Topcuoglu P, Ugur Bilgin A, Yararbas K, Berker Karauzum S, Ozcan M, Arat m, Undar L, Ilhan O. Clonal evolution of monosomy 7 in acquired severe aplastic anemia: Two cases treated with allogene- ic hematopoietic stem cell transplantation. Turkish Journal of Haematology 25 (2):94-97, , 2008
 4. Uğur Bilgin A, Arat M. Gelecekte Hematopoietik kök hücre uygulamaları. (Derleme) Türkiye Klinikleri J Hem Onc-Special Topics 1 (2):113-124, 2008

DOÇENTLİK SONRASI

D-1.1) Derleme, Vaka Takdimi, Teknik Not, Kısa Makale, Kitap veya Makale Tahlili, Editöre Mektup, Özet, Tartışma vb.

 1. Topçu S, Korkmaz ME, Uğur A, Muderrisoğlu H. Postprandiyal lipemi ve koroner arter hastalığı: Önemli bir risk faktörü. (Derleme) Türk Kardiyoloji Derneği Arşivi 26:51-57, 1998
 2. Uğur Bilgin A, Soydan E. Hematopoietik kök hücre ve solid organ transplantasyonunda kan ürünlerinin kullanımı. (Derleme) Türkiye Klinikleri J Int Med Sci 3(36):87-97, 2007
 3. Bakanay SM, Topcuoglu P, Ugur Bilgin A, Yararbas K, Berker Karauzum S, Ozcan M, Arat m, Undar L, Ilhan O. Clonal evolution of monosomy 7 in acquired severe aplastic anemia: Two cases treated with allogene- ic hematopoietic stem cell transplantation. Turkish Journal of Haematology 25 (2):94-97, , 2008
 4. Uğur Bilgin A, Arat M. Gelecekte Hematopoietik kök hücre uygulamaları. (Derleme) Türkiye Klinikleri J Hem Onc-Special Topics 1 (2):113-124, 2008

  DOÇENTLİK SONRASI

  D-1.1) Derleme, Vaka Takdimi, Teknik Not, Kısa Makale, Kitap veya Makale Tahlili, Editöre Mektup, Özet, Tartışma vb.

 5. Aynur Uğur Bilgin. Trombosit üretiminde yetersizlik ile giden kazanılmış hastalıklar (Derleme) Türkiye Klinikleri Hematoloji Onkoloji. 2011;4(1):59-64.
 6. Sinan Demircioğlu, Serhat Sayın, Fırat Özcan, Serdar Karaköse, Aynur Uğur Bilgin, Hakkı Polat. Kronik lenfositik lösemili hastada asemtomatik mezenterik pannikülit. Selçuk Tıp Dergisi.2013;29:45-46.
 7. Aynur Uğur Bilgin. Kanser ilişkili halsizlik ve egzersis (Derleme). Genel Tıp Derg 2013;23:133-43 D-3) Ulusal etkinliklere kişisel olarak kabul edilmek

1. Uğur A, Febril Nötropeni Çalışma Grubu. Febrik nötropenik hastalarda tanı ve tedavi kılavuzu. Flora 9(1):5-28, 2004

Tam metinli bildiriler (Sözlü sunulan ve tam metin yayınlananlar)

 1. Bilgin AU. Mezenkimal kök hücre eldesi ve klinik uygulama potansiyeli. 3.Ulusal Hemaferez Kongresi. (Derleme) Kongre Kitapçığı, 2007
 2. Bilgin AU. Akraba dışı erişkin nakiller. 5.Ulusal Kemik İliği Transplantasyonu ve Kök Hücre Tedavileri Kongresi. (Derleme) Kongre Kitapçığı, 2008

  DOÇENTLİK SONRASI

  E-1) Tam metinli bildiriler (Sözlü sunulan ve tam metin yayınlananlar)

 3. Aynur Uğur Bilgin. Yaşlıda Anemi Ayırıcı Tanısı. XXXIX. Ulusal Hematoloji Kongresi&VIIIth Balkan Day of Hematology. 2013, Antalya
 4. Aynur Uğur Bilgin. Transfüzyon öncesi uygunluk testleri. VIII Ulusal Aferez Kongresi. 2013, K.K.T.C E-1.1) Özet (sözlü sunulan ve özeti yayınlananlar)
 5. Uğur Bilgin A, Karadoğan İ, Kizilörs A, Özel F, Ündar L. Fresenıus ve Cobe aferez cihazları ile gerçekleştirilen otolog ve allogeneik kök hücre işlemlerinde toplanan CD34 progenitör hücre sayıları farklılık göstermemektedir. (Sözlü sunu) XXIX. Ulusal Hematoloji Kongresi, 26-28 Ekim 2002, Antalya. Turkish Journal Of Haematology 19(3):52, 2002
 6. Ugur Bilgin A, Boz A, Karadogan İ, Ündar L. Multıple Myelomlu hastalarda hastalığın aktivitesini belirlem- ede TC-99M tetrofosmın sintigrafisi. (Sözlü sunu) XXIX. Ulusal Hematoloji Kongresi, 26-28 Ekim 2002, Antalya. Turkish Journal Of Haematology 19(3):65, 2002
 7. Timurağaoğlu A, Bilgin AU, Tuncer M, Gölbaşı İ, Kılıçaslan B, Çolak D, Dizlek S. Transplantasyon sonrası gelişen lenfoproliferatif hastalık olguları. (Sözlü sunu) Türk Hematoloji Derneği XXX. Ulusal Kongresi, 10-14 Ekim 2003, İstanbul. Turkish Journal Of Haematology 20(3):56, 2003
 8. Bilgin AU, Karadoğan İ, Beköz H, Timurağaoğlu A, Yılmaz FG, Özel FE, Ören R, Armutcu E, Ündar L. Multipl Myelom tanılı hastalarda periferik kök hücre transplantasyonu sonuçları. (Sözlü sunu) Türk Hematolo- ji Derneği XXX. Ulusal Kongresi, 10-14 Ekim 2003, İstanbul. Turkish Journal Of Haematology 20(3):70, 2003
 9. Bilgin AU, Karadoğan İ, Yılmaz FG, Özel FE, Kaşkaval B, Ündar L. Sağlıklı vericilerde çift doz trombosit aferezinin nötrofil trombosit kompleks oluşumu ve nötrofil aktivasyonu üzerine etkisi. (Sözlü sunu-Genç Katılımcı Ödülü) Türk Hematoloji Derneği XXX. Ulusal Kongresi, 10-14 Ekim 2003, İstanbul. Turkish Jour- nal Of Haematology 20(3):75, 2003
 10. Yakut S, Çetin Z, Berker Karaüzüm S, Uğur A, Temizkan K, Karadoğan İ, Lüleci G. Hematolojik malignan- silerde ilk kez tanımlanan kompleks varyant translokasyonlar. (Sözlü sunu) XXXI. Ulusal Hematoloji Kongre- si, 23-28 Eylül 2004, Antalya. Turkish Journal Of Haematology 21(3):54, 2004
 11. Timurağaoğlu A, Ercan O, Beköz H, Temizkan K, Dizlek S, Uğur Bilgin A, Ündar L. Akut lösemilerde FLT3-ITD sıklığı ve önemi. (Sözlü sunu) XXXI. Ulusal Hematoloji Kongresi, 23-28 Eylül 2004, Antalya. Turkish Journal Of Haematology 21(3):64, 2004
 12. Timuragaoglu A, Ugur Bilgin A, Colak D, Tuncer M, Golbaşı I, Hazar V, Kılıçarslan B, Demirbas A. Trans- plantasyon sonrası gelişen lenfoproliferatif hastalık olguları. (Sözlü sunu) The 8th Meeting of the Turkish Transplantation Society: Honoring the Work of İhsan Doğramacı, June 22-24, 2005, Ankara. Diyaliz Trans- plantasyon ve Yanık 16(2):29, 2005
 13. Bilgin AU, Soydan E, Topçuoğlu P, Aktaş B, Kumbasar Ö, Azap A, Arat M. Hematopoietik kök hücre transplantasyonunda invazif mantar enfeksiyonu- mortaliteye etkisi var mı? (Sözlü sunu) XXXII. Ulusal Hematoloji Kongresi, 8-12 Kasım 2006, Antalya. Turkish Journal Of Haematology 23(3):38-39, 2006
 14. Bilgin AU, Topçuoğlu P, Soydan E, Günaydın Y, Uysal A, Konuk N, Beksaç M, Akan H, Gürman G, Özcan M, Arslan Ö, Demirer T, İlhan O, Arat M. KML olgularında allojeneik

  hematopoietik hücre nakli öncesi İmatinib kullanımı ne kadar güvenli? (Sözlü sunu) XXXII. Ulusal Hematoloji Kongresi, 8-12 Kasım 2006, Antalya. Turkish Journal Of Haematology 23(3):69, 2006

 15. Arat M, Çakar MK, Soydan E, Topçuoğlu P, Bilgin AU, Ayyıldız E, Arslan Ö, Özcan M, Gürman G, Demirer T, Arslan Ö, İlhan O, Arat M. Multiple Myeloma Hastalarında “Intent to Transplant” Analizi – Tek Merkez Deneyimi. (Sözlü sunu) XXXII. Ulusal Hematoloji Kongresi, 8-12 Kasım 2006, Antalya. Turkish Journal Of Haematology 23(3):84-85, 2006
 16. Topçuoğlu P, Civriz S, Dalva K, Soydan EA, Bilgin AU, Arslan Ö, Özcan M. Akut Lösemilerde bağımsız doğuştan kazanılmış bir değişken- HLA uygun bir kardeş varlığı. (Sözlü sunu) XXXII. Ulusal Hematoloji Kongresi, 8-12 Kasım 2006, Antalya. Turkish Journal Of Haematology 23(3):84-85, 2006
 17. Serbest E, Topçuoğlu P, Dalva K, Bilgin AU, Soydan E, Arslan Ö, Özcan M, Akan H, İlhan O, Beksaç M, Konuk N, Uysal A, Gürman G, Arat M. Alıcı-verici arasında “short tandem repeat-STR”lerde farklılığın allojeneik hematopoetik hücre transplantasyon (Allo-

  HHT) sonucuna etkisi. (Sözlü sunu) XXXIII. Ulusal Hematoloji Kongresi, 16-19 Ekim 2007. Turkish Journal Of Haematology 24 (4):45, 2007

 18. Topçuoğlu P, Günaltay S, Dalva K, Bilgin AU, Arat M, Gürman G, Özcan M. Trombofili varlığı ile trans- plantasyon sonrası görülen tromboembolik komplikasyonlar arasında ilişki. (Sözlü sunu) XXXIII. Ulusal Hematoloji Kongresi, 16-19 Ekim 2007. Turkish Journal Of Haematology 24 (4):61, 2007
 19. Soydan E, Avranos B, Kızıl M, Topçuoğlu P, Bilgin AU, Arat M, Özcan M, Arslan Ö, Gürman G, İlhan O, Beksaç M. Multiple Myeloma (MM) tanısı almış olgularda tanıdan nakle kadar geçen geçen süre ile kök hücre mobilizasyonu ve nakil aşamasında hastalık yükünün yaşam üzerine etkileri. (Sözlü sunu) XXXIII. Ulusal Hematoloji Kongresi, 16-19 Ekim 2007. Turkish Journal Of Haematology 24 (4):68, 2007
 20. Topçuoğlu P, Yılmaz B, Bilgin AU, Ayyıldız E, Dalva K, Arat M, Arslan Ö, İlhan O, Özcan M. Otolog kök hücre mobilizasyonu esnasında febril atağın kök hücre mobilizasyon ve hasatı üzerine etkisi. (Sözlü sunu)

  XXXIII. Ulusal Hematoloji Kongresi, 16-19 Ekim 2007. Turkish Journal Of Haematology 24 (4): 72, 2007 DOÇENTLİK SONRASI

  E-1.1) Özet (sözlü sunulan ve özeti yayınlananlar)

 21. Aynur Uğur Bilgin, Mehmet Ali Karaselek, Metin Bağcı, Buğra Sağlam. Relaps/Refrakter Multiple Myelo- ma tanılı hastalarda lenalidomid (Revlimid) kullanımı: Tek merkez deneyimi. (Sözlü sunu) XXXIX. Ulusal Hematoloji Kongresi&VIIIth Balkan Day of Hematology. 2013, Antalya

E-2.1) Poster olarak sunulan ve özeti yayınlananlar

 1. Uğur A, Güvener N, Işıklar İ, Karakayalı H, Haberal M. Efficience of preventive treatment for osteoporosis after renal transplantation. (Poster) Türkiye Organ Nakli Derneği Doku ve Organ Transplantasyonlarında Son Gelişmeler, 3-6 Kasım 1999, Ankara. 63, 1999
 2. Özdoğan M, Uğur A, Karadoğan İ, Koyuncu E, Ündar L. Pansitopeni ile kendini gösteren sheehan sendrom- lu bir olgu. (Poster) II. Ulusal İç Hastalıkları Kongresi, 20-24 Eylül 2000, Antalya. 130-131(P85), 2000
 3. Uğur A, Karadoğan İ, Dikici H, Kurtoğlu E, Ündar L. Tiklopidine baglı ağır aplastik anemi: g-csf ve eritro- poetin tedavisine yanıt veren bir olgu. (Poster) II. Ulusal İç Hastalıkları Kongresi, 20-24 Eylül 2000, Antalya. 137 (P110), 2000
 4. Uğur A, Saba R, Çolak D, Karadoğan İ, Öğünç D, Öngüt G, İnan D, Gültekin M, Ündar L, Mamıkoğlu L. Periferik kök hücre transplantasyonu yapılan hastalarda cytomegalovirus infeksiyonları. (Poster) I. Ulusal CMV Simpozyumu, Tanı Ve Tedavi

  Yaklaşımları: Sorunlar Ve Çözümleri, 30 Kasım- 2 Aralık 2001, Antalya. 107(P10), 2001

 5. Uğur A, Karadoğan İ, Kızılörs A, Artaç M, Bilgin R, Sapan M, Ündar L. “Platelet Functıon Analyser (PFA)” ile ölçülen kapanma zamanları tek bir hemodiyaliz işlemi ile kısalmaktadır. (Poster) 19.Ulusal Nefrolo- ji Hipertansiyon Diyaliz Ve Transplantasyon Kongresi, 17-21 Eylül 2002, Antalya. Türk Nefroloji, Diyaliz ve Transplantasyon Dergisi 1:69, 2002
 6. Yanaşık M, Uğur A, Karadoğan İ, Ündar L. Akdeniz üniversitesi hastanesi kan merkezine başvuran donörle- rde zayıf d fenotipinin sıklığı. (Poster) IV. Ulusal İç Hastalıkları Kongresi, 25-29 Eylül 2002, Antalya. 130(P019), 2002
 7. Erkan-Özel F, Uğur A, Kızılörs A, Gençay-Yılmaz F, Karadoğan İ, Ündar L, Şimşek M. Gebelerde HPA-1a antijen sıklığının saptanması. (Poster) IV. Ulusal İç Hastalıkları Kongresi, 25-29 Eylül 2002, Antalya. 131(P022), 2002
 8. Uğur Bilgin A, Karadoğan İ, Avcı B, Ündar L. Antifosfolipid antikor pozitifliği saptanan olguların klinik prezentasyonları. (Poster) XXIX. Ulusal Hematoloji Kongresi, 26-28 Ekim 2002, Antalya. Turkish Journal Of Haematology 19(3):86, 2002
 9. Uğur Bilgin A, Karadoğan İ, Kızılörs A, Ündar L. Sağlıklı kişilerde yaş ile negatif korelasyon gösteren PFA kapanma zamanları. (Poster) XXIX. Ulusal Hematoloji Kongresi, 26-28 Ekim 2002, Antalya. Turkish Journal Of Haematology 19(3):89, 2002
 10. Beköz H, Uğur Bilgin A, Karadoğan İ, Temizkan K, Kılıçarslan Akkaya B, Ündar L. Paraneoplastik pemfigus tanısı alan kronik lenfositik lösemili bir olgu. (Poster) XXIX. Ulusal Hematoloji Kongresi, 26-28 Ekim 2002, Antalya. Turkish Journal Of Haematology 19(3):112, 2002
 11. Karadoğan C, Karadoğan İ, Uğur-Bilgin A, Kızılörs A, Ündar L. Allojenik granülosit ve kök hücre donörlerinde rhug-CSF’in nötrofil adezyon molekül ekspresyonu ve trombosit-lökosit kompleks oluşumu üzerine etkisi. (Poster) XXIX. Ulusal Hematoloji Kongresi, 26-28 Ekim 2002, Antalya. Turkish Journal Of Haematology 19(3):114, 2002
 12. Karaüzüm SB, Manguoğlu AE, Bilgen T, Nal N, Uğur A, Karadoğan İ, Ündar L, Timurağaoğlu A, Lüleci

  G. Erişkin dönemde hematolojik malignansi gözlenen olgularda sitogenetik, FISH ve RT-PCR sonuçlarımız. (Poster) XXIX. Ulusal Hematoloji Kongresi, 26-28 Ekim 2002, Antalya. Turkish Journal Of Haematology 19(3):121, 2002

 13. Uğur Bilgin A, Karadoğan İ, Avcı B, Timurağaoğlu A, Beköz H, Temizkan K, Saba R, Ündar L. Lösemili hastalarda FLAG/IDA kemoterapi protokolünün etkinliği ve yan etkileri. (Poster) XXIX. Ulusal Hematoloji Kongresi, 26-28 Ekim 2002, Antalya. Turkish Journal Of Haematology 19(3):127, 2002
 14. Beköz H, Temizkan K, Timurağaoğlu A, Uğur Bilgin A, Karadoğan İ, Ündar L. Hodgkin dışı lenfomalı olgularımızın değerlendirilmesi. (Poster) XXIX. Ulusal Hematoloji Kongresi, 26-28 Ekim 2002, Antalya. Turkish Journal Of Haematology 19(3):131, 2002
 15. Temizkan K, Kılıçarslan Akkaya B, Beköz H, Uğur Bilgin A, Karadoğan İ, Zahmakıran A, Timurağaoğlu A, Özel E, Özgen K, Karpuzoğlu G, Ündar L. Appendisin primer malign lenfoması. (Poster) XXIX. Ulusal Hematoloji Kongresi, 26-28 Ekim 2002, Antalya. Turkish Journal Of Haematology 19(3):132, 2002
 16. Kılıçarslan Akkaya B, Beköz H, Uğur Bilgin A, Karadoğan İ, Doğan Ö, Temizkan K, Özel E, Karpuzoğlu G, Ündar L. Hemofagositik sendrom ile seyreden büyük B-hücre lenfomalı bir olgu. (Poster) XXIX. Ulusal Hematoloji Kongresi, 26-28 Ekim 2002, Antalya. Turkish Journal Of Haematology 19(3):132, 2002
 17. Uğur Bilgin A, Karadoğan İ, Dora B, Beköz H, Temizkan K, Ündar L. Kronik graft versus host hastalığı olan bir olguda gelişen izole pitozis. (Poster) XXIX. Ulusal Hematoloji Kongresi, 26-28 Ekim 2002, Antalya. Turkish Journal Of Haematology 19(3):147, 2002
 18. Saba R, Uğur Bilgin A, Karadoğan İ, Beköz H, Gülsün Elpek Ö, Aksoy NH, Temizkan K, Ündar L. Myel- odisplastik sendromlu bir hastada fetal seyreden sitomegalovirus hastalığı: olgu sunumu. (Poster) XXIX. Ulusal Hematoloji Kongresi, 26-28 Ekim 2002, Antalya. Turkish Journal Of Haematology 19(3):148, 2002
 19. Özel E, Kılıçarslan Akkaya B, Uğur Bilgin A, Karadoğan İ, Saba R, Karpuzoğlu G. Kemik iliği biopsisi- yle tanı konulan leishmaniasis olgusu. (Poster) XXIX. Ulusal Hematoloji Kongresi, 26-28 Ekim 2002, Antalya. Turkish Journal Of Haematology 19(3):164, 2002
 20. Bilgen T, Karaüzüm SB, Uğur A, Karadoğan İ, Ündar L, Timurağaoğlu A, Küpesiz A, Hazar V, Yeşilipek A, Lüleci G. Hematolojik malignansilerde gözlenen kromozomal değişikliklerin belirlenmesinde FISH yöntemi tek başına yeterli midir? (Abstrakt) XXIX. Ulusal Hematoloji Kongresi, 26-28 Ekim 2002, Antalya. Turkish Journal Of Haematology 19(3):180, 2002
 21. Temizkan K, Beköz H, Timurağaoğlu A, Uğur Bilgin A, Karadoğan İ, Ündar L. Hodgkin Hastalığı tanılı olguların klinik değerlendirilmesi. (Abstrakt) XXIX. Ulusal Hematoloji Kongresi, 26-28 Ekim 2002, Antalya. Turkish Journal Of Haematology 19(3):182, 2002
 22. Hazar V, Uğur A, Çolak D, Saba R, Öğünç D, Küpesiz OA, Öngüt G, Karadoğan İ, Gülkesen KH, Gültekin M, Yeşilipek A. Periferik kök hücre transplantasyonu yapılan cytomegalovirus (CMV) seropozitif hastalarda CMV infeksiyonu risk faktörleri ve sonuçları. (Poster) 5.Febril Nötropeni Simpozyumu, 20-23 Şubat 2003, Antalya. 156(P27), 2003
 23. Çetin Z, Berker Karaüzüm S, Uğur A, Karadoğan İ, Lüleci G. Akut Myeloid Lösemili bir olguda MLL amplifikasyonu. (Poster) XV. Ulusal Kanser Kongresi, 23-27 Nisan 2003, Antalya. 103(P259), 2003
 24. Beköz H, Temizkan K, Bilgin AU, Yılmaz FG, Timurağaoğlu A, Karadoğan İ, Çoban B, Ündar L. Refrak- ter/relaps lenfomalı hastalarda ESHAP + G-CSF ile periferik kök hücre mobilizasyon etkinliğinin değerlendir- ilmesi. (Poster) Türk Hematoloji Derneği XXX. Ulusal Kongresi, 10-14 Ekim 2003, İstanbul. Turkish Journal Of Haematology 20(3):148, 2003
 25. Temizkan K, Bilgin AU, Karadoğan İ, Beköz H, Timurağaoğlu A, Yılmaz FG, Ündar L. Hodgkin lenfoma relapsı ile birlikte ortaya çıkan bir İTP olgusu. (Poster) Türk Hematoloji Derneği XXX. Ulusal Kongresi, 10-14 Ekim 2003, İstanbul. Turkish Journal Of Haematology 20(3):153, 2003
 26. Beköz H, Saba R, Karadoğan İ, Bilgin AU, Temizkan K, Timurağaoğlu A, Öğünç D, Çevikol C, İnan D, Ündar L. Akut lösemili bir hastada gelişen aspergillus fumigatusa bağlı septik artrit: nadir izlenen bir nötrope- nik ateş nedeni. (Poster) Türk Hematoloji Derneği XXX. Ulusal Kongresi, 10-14 Ekim 2003, İstanbul. Turkish Journal Of Haematology 20(3):169, 2003
 27. Berker Karaüzüm S, Çetin Z, Uğur A, Karadoğan İ, Küpesiz A, Tezcan G, Lüleci G. Hematolojik malig- nansilerde M-FISH yöntemi ile kromozomal aberasyonların belirlenmesi.

  (Poster) VI. Ulusal Prenatal Tanı Ve Tıbbi Genetik Kongresi, 21-24 Nisan 2004, Antalya. 123(P07), 2004

 28. Beköz H, Timurağaoğlu A, Temizkan K, Dizlek S, Avcı B, Uğur Bilgin A, Karadoğan İ, Gültekin M, Ündar L. Erişkin akut lenfoblastik lösemilerinde BCR-ABL füzyon geninin sıklığı. (Poster) XXXI. Ulusal Hematoloji Kongresi, 23-28 Eylül 2004, Antalya. Turkish Journal Of Haematology 21(3):75, 2004
 29. Temizkan K, Timurağaoğlu A, Beköz H, Uğur Bilgin A, Dizlek S, Karadoğan İ, Gültekin M, Ündar L. Kronik Myelositer Lösemi (KML) olgularında BCR-ABL füzyon geni düzeylerinde STI-571 (GLİVEC)’in etkisi. (Poster) XXXI. Ulusal Hematoloji Kongresi, 23-28 Eylül 2004, Antalya. Turkish Journal Of Haematolo- gy 21(3):121, 2004
 30. Uğur Bilgin A, Soydan E, Gürman G, Arslan Ö. Allojeneik hematopoetik kök hücre ransplantasyonu sonrası anti-D gelişimine bağlı immun hemolitik anemi. (Poster) XXXII. Ulusal Hematoloji Kongresi, 8-12 Kasım 2006, Antalya. Turkish Journal Of Haematology 23(3):109-110, 2006
 31. Topçuoğlu P, Civriz S, Soydan EA, Bilgin AU, Arslan Ö, Gürman G, İlhan O, Arat M. İleri Yaş Miyelo- displastik Sendromda (MDS) indirgenmiş doz hazırlık rejimi ile allojeneik hematopoietik hücre nakli

  (Allo-HHN) sonuçlarımız. (Poster) XXXII. Ulusal Hematoloji Kongresi, 8-12 Kasım 2006, Antalya. Turkish Journal Of Haematology 23(3):113-114, 2006

 32. Uğur Bilgin A, Sancak T, Soydan E, Pepeler S, Kızıl M, Konuk N, Arat M. Steroide refrakter ileri evre akut gastrointestinal graft versus host hastalığı (GVHH): Transplant hekimi için zorlu bir süreç. (Poster)

  XXXII. Ulusal Hematoloji Kongresi, 8-12 Kasım 2006, Antalya. Turkish Journal Of Haematology 23(3):114, 2006

 33. Soydan E, Topçuoğlu P, Serbest E, Dalva K, Uğur Bilgin A, Beksaç M, İlhan O, Arat M. Sık görülmeyen bir allojeneik hematopoietik hücre nakli endikasyonu- İdiyopatik

  Myelofibrozis. (Poster) XXXII. Ulusal Hematoloji Kongresi, 8-12 Kasım 2006, Antalya. Turkish Journal Of Haematology 23(3):115-116, 2006

 34. Alkan E, Bostan F, Timurağaoğlu A, Öğünç D, Uğur Bilgin A, Soydan E, Saba R, Ündar L. Allojeneik kök hücre nakli sonrası Listeria monocytogenes menenjiti. (Poster) XXXII. Ulusal Hematoloji Kongresi, 8-12 Kasım 2006, Antalya. Turkish Journal Of Haematology 23(3):149, 2006
 35. Bakanay SM, Topçuoğlu P, Bilgin AU, Soydan E, Özcan M, Arat M, Ündar L, İlhan O. Edinsel aplastik anemide monozomi 7 ve klonal evrim. (Poster) XXXII. Ulusal Hematoloji Kongresi, 8-12 Kasım 2006, Anta- lya. Turkish Journal Of Haematology 23(3):152, 2006
 36. Civriz Bozdağ S, Soydan E, Topçuoğlu P, Uğur Bilgin A, Bakanay ŞM, Koç H, Beksaç M, İlhan O, Özcan M, Gürman G, Arat M. Allojeneik nakil sonrası relaps eden KML hastalarında tedavi: Tek başına İmatinib vs İmatinib ve DLI. (Poster) 4. Ulusal Kemik

  İliği Transplantasyonu ve Kök Hücre Tedavileri Kongresi, 1-4 Mart 2007, Bursa. 11(P22), 2007

 37. Kızıl Çakır M, Topçuoğlu P, Soydan E, Uğur Bilgin A, Uysal A, Konuk N, İlhan O, Beksaç M, Gürman G, Özcan M, Arslan Ö, Arat M. Hematopoietik hücre nakli sonrası geç ve tedavisi güç bir komplikasyon: İkincil malignite gelişimi. (Poster) 4. Ulusal Kemik İliği Transplantasyonu ve Kök Hücre Tedavileri Kongresi, 1-4 Mart 2007, Bursa. 24(P53), 2007
 38. Arslan Ö, Uğur Bilgin A, Beksaç M, Topçuoğlu P, Civriz S. PH (+) refrakter ALL’de umblikal kordon kanı transplantasyonu: Tek merkez deneyimi. (Poster) 4. Ulusal Kemik İliği Transplantasyonu ve Kök Hücre Tedavileri Kongresi, 1-4 Mart 2007, Bursa. 32(P71), 2007
 39. Bilgin AU, Topçuoğlu P, Soydan E, Özkocaman V, Arslan Ö, Özcan M, İlhan O, Beksaç M, Gürman G, Arat M. Refrakter/Relaps Akut Myeloid Lösemi: Allojeneik hematopoetik kök hücre transplantasyon herkes için uygun mu? (Poster) XXXIII. Ulusal Hematoloji Kongresi, 16-19 Ekim 2007. Turkish Journal Of Haema- tology 24 (4):91, 2007
 40. Bilgin AU, Topçuoğlu P, Soydan E, Arslan Ö, Özcan M, Beksaç M, Arat M, Gürman G. İleri yaş hemato- lojik maligniteli hastalarda allojeneik hematopoetik kök hücre transplantasyon sonuçlarımız. (Poster) XXXIII. Ulusal Hematoloji Kongresi, 16-19 Ekim 2007. Turkish Journal Of Haematology 24 (4):91, 2007
 41. Topçuoğlu P, Bilgin AU, Soydan E, Özkocaman V, Duraksoy Ü, Ayyıldız E, Dalva K, Arslan Ö, Özcan M, İlhan O, Beksaç M, Konuk N, Uysal A. Grafttaki T hücre miktarı ile allojeneik periferik kök hücre transplanta- syon sonuçları arasında bir ilişki var mı? (Poster) XXXIII. Ulusal Hematoloji Kongresi, 16-19 Ekim 2007. Turkish Journal Of Haematology 24 (4):93, 2007
 42. Eşmen SE, Bilgin AU, Topçuoğlu P, Özbek U, Arat M. İdiyopatik Hipereozinofilik bir

  olguda imatinib mesilat deneyimi. (Poster) XXXIII. Ulusal Hematoloji Kongresi, 16-19 Ekim 2007. Turkish Journal Of Haematology 24 (4):152, 2007

 43. Ugur Bilgin A, Arat Mutlu, Topçuoğlu P, Yazıcı O, Ozkocaman V, Arslan Ö, Özcan M, İlhan O, Beksaç M, Gürman G. Allogeneik hematopoietik kök hücre transplantasyonu (Allo-HKHT) sonrası donor lenfosit infüzyonu. (Poster) 5. Ulusal Kemik İliği Transplantasyonu ve Kök Hücre Tedavileri Kongresi, 6-9 Mart 2008. Bildiri Kitapçığı Poster No: 0016
 44. Ozkocaman V, Topçuoğlu P, Uğur Bilgin A, Arat M, İdilman R, Bozkaya H, Erden E, Arslan Ö. Hepatit B Yüzey Antigeni (HBsAg) pozitif AML olgusunda allogeneik hematopoetik kök hücre transplantasyonundan (Allo-HKHT) sonra HDV süperenfeksiyonu: Fatal hepatik yetmezlik nedeni midir? (Poster) 5. Ulusal Kemik İliği Transplantasyonu ve Kök Hücre Tedavileri Kongresi, 6-9 Mart 2008. Bildiri Kitapçığı Poster No: 0025
 45. Bakanay ŞM, Uğur Bilgin A, Bektaş M, İdilman R, Erden E, Arat M, Arslan Ö. Allojeneik kemik iliği transplantasyonu sonrası gelişen nadir bir komplikasyon: Yok olmakta olan safra kanalı sendromu.

  (Poster-Bildiri) XXXIV. Ulusal Hematoloji Kongresi, 08-11 Ekim 2008. Bildiri Kitapçığı Poster No: 0230

 46. Kahramanoğlu E, Bakanay ŞM, Uğur Bilgin A, Topçuoğlu P, Civriz Bozdağ S, Arat M, Özcan M. Alloje- neik hematopoetik kök hücre transplantasyonunda FLAMSA hazırlık rejimi: Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi olgu serisi. (Poster-Bildiri) XXXIV. Ulusal Hematoloji Kongresi, 08-11 Ekim 2008. Bildiri Kitapçığı Poster No: 0231
 47. Civriz Bozdağ S, Uğur Bilgin A, Bakanay ŞM, Topçuoğlu P, İlhan O, Özcan M. Allojeneik kök hücre nakli sonrası edinsel hemofili gelişen bir hasta (Bildiri) XXXIV. Ulusal Hematoloji Kongresi, 08-11 Ekim 2008. Bildiri Kitapçığı No: 371

  DOÇENTLİK SONRASI

  E-2.1) Poster olarak sunulan ve özeti yayınlananlar

 48. Civriz Bozdağ S, Arat M, Topçuoğlu P, Soydan E, Uğur Bilgin A, Bakanay ŞM, Beksaç M, İlhan O, Özcan M, Gürman G. Paroksismal nokturnal hemoglobinüride allojeneik kök hücre nakli deneyimi. (Poster) 6. Ulusal Kemik İliği Transplantasyonu ve Kök Hücre Tedavileri Kongresi, 4-6 Mart 2010. Bildiri Kitapçığı Poster No:014
 49. Bakanay ŞM, Arat M, Serbest E, Topçuoğlu P, Akçağlayan Soydan E, Uğur Bilgin A, Civriz Bozdağ S, Davla K, Gürman G. Kemik iliği yetmezliğinde allojeneik hematopoetik kök hücre nakli sonrası kimerizm takibinin önemi: Kararlı mikst kimerizm (KM) bir sorun mudur? (Poster) 6. Ulusal Kemik İliği Transplanta- syonu ve Kök Hücre Tedavileri Kongresi, 4-6 Mart 2010. Bildiri Kitapçığı Poster No:017
 50. Arslan Ö, Özcan M, Topçuoğlu P, Uğur Bilgin A, Bakanay ŞM, Civriz Bozdağ S, Arat M, Beksaç M, Gürman G. Erişkin yüksek riskli hematolojik malignitelerde akraba dışı kordon kanı deneyimi. (Poster) 6. Ulusal Kemik İliği Transplantasyonu ve Kök Hücre Tedavileri Kongresi, 4-6 Mart 2010. Bildiri Kitapçığı Poster No:036
 51. Civriz Bozdağ S, Bakanay ŞM, Ayyıldız E, Bay M, Yıldırım Y, Mızrak K, Topçuoğlu P, Akçağlayan Soydan E, Uğur Bilgin A, Arat M, Arslan Ö, Beksaç M, Gürman G, İlhan O. Allogeneik kemik iliği kök hücre nakillerinde graft içeriği ve engraftman ilişkisi: Tek merkez denenyimi Sonuçları. 5. Ulusal hemaferez Kongre- si, 23-26 Eylül 2010. Bildiri Kitapçığı Poster No: 34
 52. Başlar S, Uğur Bilgin A, Özcan M, Ayyıldız E, İlhan O. Edinsel Hemofili Tedavisinde Bonn-Malmo Protokolu: Olgu sunumu. 5. Ulusal hemaferez Kongresi, 23-26 Eylül 2010. Bildiri Kitapçığı Poster No: 17
 53. Aynur Uğur Bilgin, İsmail Baloğlu. Masif alveolar hemoraji ile seyreden immun trombositopeninin RFVIIA ve yoğun sıralı bir tedavi ile başarılı yönetimi

  XXVIII Ulusal Hematoloji Kongresi. 2012, Antalya

 54. Aynur Uğur Bilgin, Özlem Çakır, Hüseyin Ataseven, Ali Demir. Vitamin K bağımlılığının koagülasyon faktörleri eksikliğine ikincil kanama: Erişkin yaşta ortaya çıkar mı? XXVIII Ulusal Hematoloji Kongresi. 2012, Antalya.
 55. Aynur Uğur Bilgin, Sevilay Tuncez, İsmail Reisli. Kronik lenfositik lösemide hücre yüzey antijenlerinin (CD38-CD138-CD56-CD16) ve ZAP-70 seyiyelerinin evre prognoza etkisi. XXVIII Ulusal Hematoloji Kon- gresi. 2012, Antalya.
 56. Aynur Uğur Bilgin. Şiddetli trombositoz ve trombotik komplikasyonla seyreden Philadelphia pozitif kronik myeloid lösemi (KML): 2 olgu sunumu. XXVIII Ulusal Hematoloji Kongresi. 2012, Antalya.
 57. Aynur Uğur Bilgin. Çift görme multiple myeloma işareti olabilir mi? XXVIII Ulusal Hematoloji Kongresi. 2012, Antalya.
 58. Aynur Uğur Bilgin, Mehmet Ali Karaselek, Kazım Çamlı. Akut ve kronik lösemili hastalarda terapötik aferez işlemi: Tek merkez deneyimi. XXVIII Ulusal Hematoloji Kongresi. 2012, Antalya.
 59. Aynur Uğur Bilgin, Mehmet Ali Karselek, Kazım Çamlı. Trombotik trombositopenik purpuralı hastalarda terapötik plazma değişimi: Tek merkez deneyimi. XXVIII Ulusal Hematoloji Kongresi. 2012, Antalya.
 60. Aynur Uğur Bilgin, Mehmet Ali Karaselek, Kazım Çamlı. Aferez işlemleri ve güvenilirliği. XXVIII Ulusal Hematoloji Kongresi. 2012, Antalya.
 61. Mine Balasar, Ayşegül Zamani, Aynur Uğur Bilgin, Mahmut Selman Yıldırım, Aynur Acar. Non-hogkin lenfomalı bir olguda t(1,2) ve t(6,9) anomalileri. X. Ulusal Tıbbi Genetik Kongresi. 2012, Bursa.
 62. Mahmut Selman Yıldırım, Merve Gençer, Özlen Bektaş, Ayşe Gül Zamani, Aynur Uğur Bilgin. Yeni tanı almış Multipl Myelomlu bir olguda near –tetraploidi. X. Ulusal Tıbbi Genetik Kongresi. 2012, Bursa.
 63. Aynur Uğur Bilgin, Mehmet Ali Karaselek, Kazım Çamlı. Terapötik plazma değişiminin biyokimyasal, hematolojik ve koagülasyon parametreleri üzerine etkisi. VIII Ulusal Aferez Kongresi. 2013, K.K.T.C
 64. Aynur Uğur Bilgin, Mehmet Ali Karaselek, Kazım Çamlı. Mobilizasyon rejimlerinin CD34+ hücre sayısı- na etkisi: Tek merkez deneyimi. VIII Ulusal Aferez Kongresi. 2013, K.K.T.C
 65. Aynur Uğur Bilgin, Mehmet Ali Karaselek, Kazım Çamlı. Lipid aferezinin biyokimyasal, hematolojik ve koagülasyon parametreleri üzerine etkisi. VIII Ulusal Aferez Kongresi. 2013, K.K.T.C

 Kitap içindeki bölüm çevirisi

1. Ündar L, Uğur A, Beköz H. Akut Lösemi. İç Hastalıkları Olgu Kitabı, Gerçek Hastalar, Gerçek Cevaplar. Türkçe çeviri editörü: Prof Dr Gültekin Süleymanlar. (Çeviri) 252-272, 2002

 1. Hazar V, Uğur A, Çolak D, Saba R, Öğünç D, Küpesiz OA, Öngüt G, Karadoğan İ, Gülkesen KH, Gültekin M, Yeşilipek A. Periferik kök hücre transplantasyonu yapılan cytomegalovirus (CMV) seropozitif hastalarda CMV infeksiyonu risk faktörleri ve sonuçları. (Poster) 5. Febril Nötropeni Simpozyumu 20-23 Şubat 2003, Antalya, 156 (P27) (5. Febril Nötropeni Simpozyumu FEN Ödülü, 2003)
 2. Bilgin AU, Karadoğan İ, Yılmaz FG, Özel FE, Kaşkaval B, Ündar L. Sağlıklı vericilerde çift doz trombosit aferezinin nötrofil trombosit kompleks oluşumu ve nötrofil aktivasyonu üzerine etkisi. (Sözlü sunu) T J Hema- tology 2003;20(3):75 (XXX. Ulusal Hematoloji Kongresi Türk Hematoloji Derneği “Genç Katılımcı” Ödülü, 2003)
 3. Ugur Bilgin A. Steroid refractory grade IV acute gastrointestinal graft versus host disease (GVHD): A challenging process for a transplant doctor. (Sözlü sunu) The 11th ESH-EBMT Training Course on Blood and Marrow Transplantation April 25-29, 2007, Alicante, Spain (Marie Curie Bursu, 2007)
 4. Serbest E, Topcuoglu P, Dalva K, Bilgin AU, Soydan E, Arslan O, Ozcan M, Akan H, Ilhan O, Beksac M, Konuk N, Uysal A, Gurman G, Arat M. Alıcı-verici arasında “short tandem repeat-STR”lerde farklılığın allojeneik hematopoetik hücre transplantasyon (Allo-HHT) sonucuna etkisi. (Sözlü sunu) T J Hematology Supp 1; 2007; 24 (4):45 (XXXIII. Ulusal Hematoloji Kongresi Türk Hematoloji Derneği Bildiri Ödüllerinden Hematoloji laboratuar ödülü, 2007)
 5. Bakanay ŞM, Davla K, Çevirgen T, Uğur-Bilgin A, Soydan E, Arslan Ö, Gürman G, İlhan O, Beksaç M. Myelodisplastik Sendromda (MDS) yaşam süresine etki eden faktörler: Yaş, Ipss, ferritin düzeyi, transfüzyon gereksinimi, tedaiye yanıt ve HLA-DR15. (Sözlü sunu) (XXXIII. Ulusal Hematoloji Kongresi Türk Hematolo- ji Derneği Bildiri Ödüllerinden Endüstri Ödülü, 2007)

 Yürüttüğü/ Tamamlanmış Yabancı Dilde / Türkçe doktora, uzmanlık tezi sayısı DOÇENTLİK SONRASI

 1. Sevilay Tunçez
 2. İsmail Baloğlu
 3. Ebru Tuncez J-Burslar

J-1) Üniversitesi dışı kaynaklardan almış olduğu uluslar arası burslar (3 aydan 6 aya kadar)

1. Stem Cell Institute, University of Minnesota

J-2) Belgelendirilen uluslar arası meslek içi eğitim alma

 1. Bone Marrow Transplant Unit, University of Minnesota
 2. Stem Cell Institute, University of Minnesota K-Araştırma-Geliştirme Projeleri
 3. Multiple Myelomalı hastalarda otolog transplant sonrası interferon tedavisinin etkisi: Faz- IV iki kollu randomize çok merkezli çalışma-Yardımcı Araştırmacı (Çalışma kapandı)
 4. Yüksek risk grubundaki ateşli nötropenik hastaların ampirik tedavisinde kısa ve uzun süreli İsepamisin ve Sefepim kombinasyonlarının etkinliği: Çok merkezli, prospektif, randomize çalışma-Yardımcı Araştırmacı (Çalışma kapandı)
 5. Hemophilia in canine model, University of Minnesota- Stem Cell Research Laboratory-Yardımcı Araştırmacı
 6. Oral kronik graft versusu host hastalığı TNF [)5 뉰傻߻ gen polimorfizmi ve periodontal bulgularla ilişkisi- Yardımcı Araştırmacı

L-Patentler/Telifler (Onay Belgeli) Yok

M-Yarışmalar (Uluslar arası/Ulusal) Yok

N-Danışmanlık (Mesleki) Yok

Bilimsel/sanatsal toplantı düzenleme kurul üyeliği

 1. Kan Bankacılığı ve Transfuzyon Tıbbında Standartlar ve Kalite Kursu 2002-Ulusal Kan Merkezleri ve Trans- fuzyon Tıbbı Kursu (VI), 17-22 Ekim 2002, Antalya,

  P-Bilimsel/Sanatsal Kuruluşlarda Görev (Uluslararası/Ulusal) Yok

  R-Ödüller Yok

  S-Üniversite Yönetimine ve İşleyişine Katkılar Yok

  DOÇENTLİK SONRASI

  DİĞER

  Bölgesel ve Eğitim amaçlı düzenlenen Toplantılarda Yapılan Konuşmalar 1.Hematoloji Eğitim Toplantısı. Mart 2012 Konya

  Düzenleyen: Doç. Dr. Aynur Uğur Bilgin

  Konuşmacılar: Prof. Dr. Muhit Özcan, Prof. Dr. Önder Arslan, Doç. Dr. Aynur Uğur Bilgin (Necmettin Erbakan Üniversitesi, Ankara Üniversitesi İşbirliği ile)

 2. Olgularla fungal enfeksiyonlara yaklaşım. Orta Anadolu Enfeksiyon Günleri-VII. 2012, Konya 3.Relaps-Refrakter Multipl Myelom Konsey toplantısı.Şubat 2013, Antalya

Düzenleyen: Prof. Dr. Levent Ündar

Konuşmacılar: Prof. Dr. Levent Ündar, Prof. Dr. İhsan Karadoğan, Doç. Dr. Aynur Ugur Bilgin, Yard. Dc. Dr.

Ozan Salimoğlu

(Akdeniz Üniversitesi ve Necmettin Erbakan Üniversitesi İşbirliği ile)

 1. Multipl Myelom Konsey toplantısı.Mayıs 2013, Konya Düzenleyen: Doç. Dr. Aynur Ugur Bilgin

  Konuşmacılar: Prof. Dr. Levent Ündar, Doç. Dr. Aynur Ugur Bilgin, Doç Dr. Zeynep Arzu Yeğin (Necmettin Erbakan Üniversitesi, Akdeniz Üniversitesi ve Gazi Üniversitesi İşbirliği ile)

 2. Birinci basamak KML tedavisinde erken yanıt eldesinin önemi. Hematolojik hastalara ve KML tedavisine yaklaşım. 2013, Konya

  Düzenleyen: Doç. Dr. Aynur Uğur Bilgin

  Konuşmacılar: Prof. Dr. Muhit Özcan, Prof. Dr. Önder Arslan, Doç. Dr. Aynur Uğur Bilgin (Necmettin Erbakan Üniversitesi, Ankara Üniversitesi İşbirliği ile)

 3. Lenfadenopatili hastalara yaklaşım; Çocukluk ve erişkin farklı mı? Olgular ile örnekleme. HEKHEP. Türk Hematoloji Derneği Eğitim Toplantısı, Haziran 2013, Aksaray
 4. Lenfoma nedir? Lösemi, Lenfoma, Myelom Hastaları Kongresi. Mayıs 2012, Ankara 8.Hematolojide Terapötik Aferez. Hematolojide Terapötik Aferez Bölge Toplantısı.

Düzenleyen: Doç. Dr. Aynur Uğur Bilgin (Necmettin Erbakan Üniversitesi ve Türk Aferez Derneği işbirliği ile) Ocak 2014, Kony

9 Adet Yorum

Doğan S. 
  08.11.2023

Rabbimin ve sizlerin de başarılı nakil gecirmemden dolayı çok bahtiyar oldum İyi ki sizleri seçtim ne güzel ki sizin deneyimli temiz ortamı mükemmel kadronla gerek hemşireler gerek temizlik elamanları gerek garsonlar ve nakil süreci ekibinle çok keyifli tedavime katkıda bulunan her Koru hastanesi sevgilerimle 🌹 Allah razı olsun sağolun her zaman unutmayacağım sizleri değerli kıymetli Aynur hocam

Haydar E. 
  01.08.2023

Kasım 2021 den mayıs 2022 ye kadar Aynur hocam tarafından tedavi edildim. Gerçekten alanında uzman olmasının yanında hasta ilişkisinde de çok iyiydi. Her detayı titizlikle inceleyip etkili sonuçlar aldık. Iyi ki varsiniz hepiniz...

Yeliz B. 
  23.05.2023

Hastalığımın teşhisinden sonra sakinliği ve harika takibiyle hayata kaldığım yerden devam etmemi sağlayan bir doktor. İyi ki var.

Hüseyin E. 
  13.09.2022

Aynur hocam dünyalar tatlısı bir insan işinde gerçekten çok titiz , ince eleyip sık dokuyan bir doktor emeklerine ve yaptıklarına minnetarım .

Cemil T. 
  08.09.2022

Değerli Aynur hocam en ufak ayrıntıya kadar ilgilendiniz gerek ekibiniz gerek siz nakil oldum şuan 3.aydayım gayet herşey çok güzel sizlerin sayesinde.

Rümeysa M. 
  02.08.2022

Değerli Aynur hocam ve ekibinin hakları ödenmez.. hocking lenfoma tekrarladıktan sonra Aralık 2021 ayında tanıştık Aynur hocamla. Verdiği bilgiler doğrultusunda otolog nakil olma konusunda karar kılındı ve hemen Ocak 2022 ayında tedaviye başladık. İlk görüşmemizde el ele verip yeneceğiz bu hastalığı dediğinde çok inandırıcı gelmemişti bana ama tanıyınca tedaviye başladığımızda gerçekten el ele verdik hiç yanlız bırakmadı odaya her geldiğinde gülerek “benim en güzel hastam nasıl bugün” diyerek girmesi herşeye yetiyordu. Canım Aynur hocam 4 ay oldu nakil olalı ve çok şükür atlattık bir sıkıntımız kalmadı. Ayda bir kontrollere gidiyorum. İyiki sizin gibi doktorlarımız var iyiki siz varsınız ..

Malik k. 
  20.04.2022

Merhaba; 62 yaşındaki Annem'e Ekim 2021 de multpl miyelon tanısı konuldu. Bir müddet Düzce üniversitesinde tedavi olduktan sonra annemin durumu kötüye gidince bir yakınımın tavsiyesi üzerinde Aynur Hocama başvurduk. Derhal çok sıcak kanlı bir tavır ile ilgilenelerek hastamızı tedavi altına aldı. Gerekli tüm ilgi ve alakayı gösterdi. il dışından gelmemizide göz önünde bulundurdu bütün işlemleri hızla ve ciddiyet ile takip etti. Süreçin sonunda ilik nakli için hastamız 2 ay hastanede yattı. Gerçekten çok ilgili alakalı işinde disiplinli , sıcak kanlı, güler yüzlü hastasına moral ve motivasyon veren doktorumuz ve ekibine canı gönülden teşşekkürü bir borç bilirim. Saygılarımla

FIRAT K. 
  24.01.2022

Değerli Hocam Aynur Uğur Bilgin ; Yaklaşık 3,5 ay önce kanser tanımı aldıktan sonra benim tedavi sürecimi başlatan en ufak detayları bile atlamadan hiç bir şeyi riske atmadan en ufak şüphesine anında müdahale ederek beni rahatlatan piskolojik olarak hertürlü desteği veren ve bugün sayesinde tedavime cevap verebilmemi tekrardan sevdiklerimle hep beraber gülmeme sebep olan canım hocam iyiki varsınız her geldiğimde kapıdan beni gördüğünde gülerek gel gel diye tebessüm ile çağıran her pimpireklendiğimde beni sakinleştirip endişelerime son veren güzel insan umarım hep yanımda olursun seninle tedavimi almaktan mutluluk duyuyorum böyle hekimleri lütfen kaybetmeyin onları üzmeyin bu devirde böyle tecrübeli alanında uzman hekimleri bulmak çok zor iyiki sizi bulmuşum iyiki burdasınız .

Bedirhan O. 
  16.11.2020

Dünyanın en tatlı ve işini en iyi yapan insanı desem inanın abartı olmaz.

Değerli Yorumlarınızı Bekliyoruz.