İyi Huylu Prostat Büyümesi Tedavisi Thulium ( Thulep) Yöntemi
Üroloji

İyi Huylu Prostat Büyümesi Tedavisi Thulium ( Thulep) Yöntemi

  İyi Huylu Prostat Büyümesi (BPH) Tedavisinde Thulium ( Thulep ) Teknolojisi 

  İyi huylu prostat büyümesi (BPH) erkeklerin en önemli sağlık sorunlardan biridir. Koru Ankara Hastanesi'nde erkeklerin en önemli sağlık sorunları arasındaki BPH, günümüzde uygulanan lazer ameliyatı olan Thulium (Thulep)  lazer ile greçekleştirilmektedir. 

  İyi huylu prostat büyümelerinde Thulium (Thulep) Lazer tekniği, HOLEP’te kullanılan Holmium teknolojisine göre yan etkileri ve dokudaki bozulma daha az olması gibi önemli farklılıklara sahiptir.

  Thulium, üroloji branşında kullanılan güncel teknolojiler arasında bulunmaktadır.  ThuLEP ise Thulium Fiber Lazer kullanılarak gerçekleştirilen kapalı prostat ameliyatına verilen isimdir. İyi huylu prostat büyümelerinin tedavisi (Benign Prostat Hiperplazisi / BPH) Thulium (Thulep) yöntemiyle gerçekleştirilmektedir. Thulium (Thulep), HOLEP gibi yöntemlere göre tedavide önemli farklılıkları bulunmaktadır. 

  Thulium (Thulep) Hangi Hastalıklarda Kullanılır? 

  İyi huylu prostat büyümesi (BPH) tedavisinde 
  Mesane tümörlerinin endoskopik rezeksiyonu ve evrelemesi.
  Üst üriner sistem tümörlerinin rezeksiyonu ve evrelemesi.

  ThuFLEP (Thulium Fiber) Yöntemi Nasıl Uygulanır? 

  ThuFLEP (Thulium Fiber) Lazer yönteminde diğer endoskopik tekniklerde olduğu gibi dış idrar deliğinden idrar kanalına girilir. Prostat dokusu, büyüklüğüne veya biçimine göre 2-3 ya da bir parça halinde kabuğundan sıyrılır. Ardından mesane içine konulur. Mesane içine konulan prostat dokusu morselatör adı verilen cihazla parçalanıp vakumlanarak vücut dışına çıkarılır. Thulep yönteminde söz konusu parçalar dışarı çıkarılmasının ardından kontroller gerçekleştirilir ve hastaya sonda takılarak gerçekleştirilen işlem sonlandırılır. Prostat dokusu çıkarıldıktan sonra patolojiye gönderilerek inceleme altına alınır. 

  Thulium (Thulep) Yönteminde Dokuya Zarar Verilmez

  Thulium (Thulep) Lazer yönteminde doku penetrasyon derinliğinin daha az dalga boyunun sürekli enerji ile belirli bir ısıda sabit çalışması sonucu daha az doku ve hücre hasarı meydana gelir. Thulium (Thulep) yöntemi prostat büyüklüğüne göre ortalama 1-3 saat süre ile gerçekleşmektedir. Hastanede kalış süresi de yine oldukça azdır. Hasta hastanede ortalama 1-2 gün kadar kalabilmektedir.  

  Klasik yöntemler olan dlektrokoter ile (bipolar/monopolar) TUR işleminde büyümüş prostat dokusu kesilerek kazıma işlemi yapılırken bir miktar prostat dokusu içeride kalabilmektedir. Bu durum ise hastada çeşitli şikayetlere de yol açmaktadır. Ameliyat sonrası uzun dönem idrarda yanma kanamanın devam etmesi ve daha uzun hastanede kalış meydana gelmektedir. 

  Thulium (Thulep) tekniği kullanılarak büyümüş prostat dokusu prostat kapsülünden tamamıyla ayrılması sağlanmaktadır. Bu nedenle hastalarda uzun yıllar şikayet beklenmez.  İdrarda yanma ya da kanama gibi olumsuz durumlar genelde gerçekleşmez. Hastalar 1-2 gün içinde taburcu edilmektedir. Normal yaşantılarına da yaklaşık bir hafta sonra dönebilmektedirler. 

  Thulium (Thulep) Avantajları Nelerdir? 

  Thulium (Thulep) Lazer kullanılarak gerçekleştirilen Thulium (Thulep) yöntemi ile gerçekleştirilen prostat büyümesi ameliyatlarında daha önce kullanılan yöntemlere oranla hastanın hızla iyileşmesi sağlanırken, kanama, idrar kaçırma ve cinsel fonksiyon bozukluğu riskini en aza indirmektedir. 

  Thulium (Thulep) Lazer tekniği ameliyatın ardından idrar kaçırma riskini en aza indirir. Prostat dokusunun basit biçimlendirilmesi, kesilmesi ve böylece idrar tutmayı sağlayan kas yapılarının cerrahi işlem sırasında daha az travmatize olması sağlanır. Thulium (Thulep) Lazer tekniği ile gerçekleştirilen iyi huylu prostat büyümesi ameliyatı sonrasında idrar kaçırmada belirgin biçimde azalma görülür.

  Thulium Fiber Lazer Sinirsel Yapıları Korur 

  Thulium Fiber Lazer enerjisinin dokular üzerinde derinliğe daha az ulaşması ile prostat etrafından geçen ereksiyonda rol alan sinirsel yapılar daha az ısı enerjisine maruz kalır. Bu nedenle hastanın ereksiyon yapısı korunur. Thulium Fiber Lazer enerjisinin daha yüksek kesici güce sahiptir. Böylelikle prostat dokusu çıkarılırken anatomik bozulma gerçekleşmeden işlem yapılır. 
  Öte yandan ameliyat sonrası meni çıkışının korunmasını da  tekniği ile kolaylaştırmaktadır. 

  Thulium (Thulep) Tekniği ile Pataloji Avantajı 

  Thulium Lazer ile mesane tümörlerinin endoskopik rezeksiyonlarında da kullanılmaktadır. Bu kapsamda klasik elektrokoterle yapılan tümör kazıma işleminden daha doğru patoloji sonucu ve evreleme avantajı ortaya çıkmaktadır. 

  HoLEP  ile Thulium (Thulep) Arasındaki Farklar Nelerdir? 

  Her iki lazer enerjisi ile yapılan işlemler birbirine benzemekle birlikte Thulium Fiber Lazerin daha iyi kesici gücü ve daha az doku derinliğine ulaşması söz konusudur. Bu kapsamda daha az kanama, ameliyat sonrası idrar tutmayı sağlayan kasların ve meni çıkışının iyi korunması sağlanır. 

  GreenLight Lazer ile Thulium (Thulep) Arasındaki Farklar?

  HoLEP ve THuLEP temelde aynı yöntem ile çalışmaktadır. Her iki yöntemde de kullanılan el aletleri ve yardımcı cihazlar benzerdir. Fakat aradaki tek ve en önemli fark kullanılan lazer cihazıdır.

  GreenLight lazer ile yapılan endoskopik prostat büyümesi ameliyatlarda, patalojik inceleme için doku alınamaması, ameliyat sonrası idrarda yanma, idrar kanalında darlık gibi olumsuz sonuçları nedeniyle artık yerini prostat enükleasyon tekniklerine bırakmaktadır. 

  ThuLEP, prostat büyümesi görülen her yaş hastada diğer tekniklere oranla fazla daha uygulanabilir bir yöntemdir. ThuLEP Lazer yöntemi hem genel hem de spinal anestezi ile yapılabilmektedir. 

  Thulium (Thulep) Kimlere Yapılır?

  ThuFLEP yöntemi prostat cerrahisi önerilen herkese uygulanan bir tekniktir. Öteki cerrahi tekniklerden üstünlükleri olduğu için güvenilir bir biçimde uygulanmaktadır.
  TUR adı verilen yöntem 80-100gr’dan büyük prostatlar için tavsiye edilmemektedir. Ancak ThuFLEP bilhassa büyük prostatlar için daha başarı ile uygulanan bir yöntem olarak karşımıza çıkmaktadır. ThuFLEP lazer yönteminde prostat büyüklüğü ile ilgili üst limit bulunmamaktadır. 
  ThuFLEP Lazer yöntemi, mesane taşı bulunan hastalarda da prostat ile aynı seansta uygulanma imkanı vermektedir. 
  ThuFLEP Lazer yöntemi önce idrar yapamadığı için sonda takılan hasta grubunda da başarıyla uygulanmaktadır. 
  ThuFLEP Lazer yöntemi, kalp-damar hastalıkları olan, stenti bulunan ya da daha önce by-pass olmuş,  kan sulandırıcı kullanan hastalarda diğer yöntemlere oranla güvenilir bir tekniktir. 

  Thulium (Thulep) Cinsel Fonksiyonları Etkiler Mi?

  Prostat bulunduğu konumdan kaynaklı olarak cinselliği etkileyebilir. Prostat etrafından geçen sertleşmeyi sağlayan sinirler ameliyatlar sırasında olumsuz etkilenebilir. 
  Lazerle gerçekleştirilen iyi huylu prostat büyümesi işlemlerinde prostat kapsülden sıyrılmaktadır. Bu işlem yapılırken kullanılan enerji açısından karşılaştırıldığında thulium lazer enerjisinin prostat kapsülüne sadece 0.25 mm derinliğe etki eder. Böylelikle prostat dokusunu ayırmak için kullanılan enerji sertleşmeyi sağlayan sinirlere ulaşamayacağı için zarar vermemektedir. TURP ameliyatında kullanılan enerjisi ise 4mm derinliğe, Holmium lazerde bu oran 0.4mm’dir. 

  ThuLEP Tekniği Ardından Prostat Tekrar Büyür mü?

  Prostat dokusu lazer ile kapsülden tamamıyla ayrıştırılıp çıkarıldığı için geride parça kalmamaktadır. Klasik TUR-P yönteminden idrar yolunu açacak kadar prostat temizlenmektedir. Portakal örnek olarak düşünürsek ThuLEP yönteminden kabuk katına inilip doku ayrıştırılmakta, TUR-P yönteminde ise ortadaki idrar borusunu tıkayan doku temizlenmektedir. Dolayısıyla TUR-P tekniği ile ameliyat bulunanlarda prostat dokusu büyüyüp yeniden idrar yolunu sıkıştırabilir. ThuLEP tekniğinde ise geride prostat dokusu kalmadığı için yeniden ameliyat ihtiyacı olmaz.

  Ameliyat Sonrası İyileşme?

  ThuLEP Lazer ile prostat ameliyatı sonrasında yaklaşık 1-2 gün sonrasında sonda alınır. İdrarda hafif kırmızılık görünebilir ancak sıvı alımı artıp idrar çıkışı da arttıkça idrar rengi daha açılacak ve normal rengine dönecektir. 

  Thulium Fiber Lazer (ThuLEP) Broşürünü Linkten İnceleyebilirsiniz

  "Sayfa içeriği sadece bilgilendirme amaçlıdır, tanı ve tedavi için mutlaka doktorunuza başvurunuz."