İyi Huylu Prostat Büyümesi ThuFLEP (Thulium Fiber Lazer) Tedavisi 
Üroloji

İyi Huylu Prostat Büyümesi ThuFLEP (Thulium Fiber Lazer) Tedavisi 

  İyi Huylu Prostat Büyümesi ThuFLEP (Thulium Fiber Lazer) Tedavisi (Benign Prostat Hiperplazisi) için linke tıklayın.  

   
  Prostat bezinin büyümesi olarak adlandırılan benign prostat hiperplazisi ileri yaş erkeklerde oldukça yaygın bir durumdur. Büyümüş prostat bezi idrarın mesaneden dışarı çıkışını engelleme gibi kişiyi rahatsız edecek semptomlara neden olabilir. Ayrıca mesane, idrar yolu veya böbrek patolojileri ile sonuçlanabilir. Prostat bezi büyümesi için ilaçlar, minimal invaziv tedaviler ve cerrahi olmak üzere çeşitli tedavi yöntemleri vardır.
   

  İyi Huylu Prostat Büyümesi ( Benign Prostat Hiperplazisi ) Belirtileri

  Prostat bezi büyümesi şikayeti olan kişilerde semptomların şiddeti değişkendir. Ancak belirtiler tedavi edilmezse giderek kötüleşir. Benign prostat hiperplazisinde yaygın olarak görülen belirti ve semptomlar şu şekildedir;
  • Sık idrara çıkma
  • Noktüri; yani gece idrara çıkma
  • İdrara çıkmada zorluk
  • Zayıflamış idrar çıkışı
  • Mesanenin tam boşaltılamaması hisse
  • İdrar yolu enfeksiyonu
  • İdrar yapamama
  • İdrarda kan görülmesi
  • Prostat bezi iltihabı
  • Üretral darlık
  • Geçirilmiş operasyona bağlı olarak mesane boynunda skar
  • Mesane veya böbrek taşları
  • Mesaneyi kontrol eden sinirler ile ilgili sorunlar
  • Prostat veya mesane kanseri
  Prostat bezinin büyüklüğü semptomların şiddeti ile korele değildir. Hiperplazi durumu artmış olan erkeklerde semptomlar artmış olarak görülebilir.
   

  İyi Huylu Prostat Büyümesi ( Bening Prostat Hiperplazisi ) Nedenleri

  Prostat bezi mesanenin altında bulunur ve idrarı mesaneden dışarı taşıyan tüp prostatın merkezinden geçer. Prostat bezi genişlediğinde idrar akışı zorlanır. Çoğu erkek yaşamı boyunca benign prostat hiperplazisi ile karşılaşır. Birçok vakada sürekli büyüme gösteren prostat bezi idrarla ilgili patolojik semptomlara yol açar ve idrar akışını önemli ölçüde engeller.
  Prostat bezinin büyümesine neden olan etken net olarak belli değildir. Ancak yaş ilerledikçe seks hormonlarına bağlı dengesizlikler benign prostat hiperplazisine neden olmaktadır.
  Benign Prostat Hiperplazisi İçin Risk Faktörleri;
  • İleri yaş (Özellikle 60 yaşından sonra erkeklerin çoğunda benign prostat hiperplazisi şikayeti vardır.)
  • Ailede prostat problemleri öyküsü
  • Diyabet
  • Koroner arter hastalıkları
  • Düzensiz yaşam tarzı
  • Obezite

  İyi Huylu Prostat Büyümesi ( Benign Prostat Hiperplazisi ) Komplikasyonları

  Normal boyutlarından fazla olan prostat bezinin ortaya çıkardığı komplikasyonlar şu şekildedir;

  • İdrar retansiyonu
  • İdrar yolu enfeksiyonu
  • Mesane taşları
  • Mesane enfeksiyonu
  • Böbrek hastalıkları
  Benign prostat hiperplazisinde görülen komplikasyonların prostat kanseri gelişme riskini artırdığı yönünde çalışmalar yoktur.
   

  İyi Huylu Prostat Büyümesi ( Benign Prostat Hiperplazisi ) Tanısı

  Doktorunuz ilk aşamada fizik muayene ve ayrıntılı anamnez ile prostat bezi büyümesini anlamaya çalışacaktır. Tanıyı koymak için gerçekleştirilen çalışmalar şu şekildedir;

  • Dijital rektal muayene
  • Kan testi
  • Prostat spesifik antijen kan testi
  • Üriner akış testi
  • Postvoid artık hacim testi
  • 24 saatlik işeme günlüğü
  • Transrektal ultrason
  • Prostat biyopsisi
  • Ürodinamik basınç akım çalışmaları
  • Sistoskopi

  İyi Huylu Prostat Büyemesi ( Benign Prostat Hiperplazisi ) Tedavisi

  Büyümüş prostat bezi için ilaç, minimal invaziv ve cerrahi tedavi olmak üzere çeşitli tedavi yöntemleri mevcuttur. Prostat bezinin büyüklüğü hastanın yaşı, genel sağlık durumu, ek bir hastalık, semptomların ilerleyişi gibi durumlar benign prostat hiperplazisi tedavisinde göz önünde bulundurulmalıdır. Hafif ve orta derecede prostat büyümesi semptomları için ilaç tedavisi en yaygın yöntemdir. Bunun için alfa blokerler, 5 alfa redüktaz inhibitörleri veya kombinasyon ilaç tedavisi uygulanabilir. Bunun yanında ileri düzey benign prostat hiperplazisi vakalarında minimal invaziv veya cerrahi tedavi yöntemi tercih edilmelidir.

  Benign prostat hiperplazisinde cerrahi prosedüründe yan etkiler mevcuttur. Seçilen yönteme göre retrograd boşalma, idrar yaparken zorlanma, idrar yolu enfeksiyonu, kanama, erektil disfonksiyon, inkontinans gibi komplikasyonlar gelişebilir.

  "Sayfa içeriği sadece bilgilendirme amaçlıdır, tanı ve tedavi için mutlaka doktorunuza başvurunuz."