Prostat Büyümesi Tedavisi
Üroloji

Prostat Büyümesi Tedavisi

  Prostat Büyümesi Tedavisi

  İyi huylu prostat büyümesi ileri yaşlarla birlikte ortaya çıkan ve nedeni kesin olarak bilinmeyen bir hastalıktır.

  Prostat büyümesi, özellikle mesanenin altında yer alan idrar yolunu daraltıp sıkıştıracak bir şekilde prostatın iç bölümündeki bezlerin büyümesiyle kendini göstermektedir. Söz konusu bezler büyüyünce, idrar akımına karşı direnç meydana gelmektedir. Bu nedenle hasta idrarını boşaltabilmek için mesanesini çok daha güçlü kasmak durumunda kalmaktadır.

  Hasta ilerleyen zamanlarda idrarı tam olarak boşaltamaz ve mesanesinde idrar kalmaya başlar. Genellikle prostat büyümesi 50 yaşından sonrasında ortaya çıkan bir hastalıktır.

  Prostat Büyümesi Belirtileri Nelerdir?

  • Ikınarak idrar yapma,
  • Gece idrara kalkma,
  • Acele işeme isteği,
  • Tuvalete yetişemeden idrar kaçırma,
  • Sık idrara gitme,
  • İdrara başlamada güçlük,
  • İdrarın zayıf akması,
  • Damla damla veya kesik kesik idrar yapma,
  • Sıkışma hissi,
  • İdrar yapmış olduktan sonra mesanenin boşalmama hissi,
  • İleri dönemlerde hiç idrar yapamama,

   

  İyi huylu prostat büyümesi görülen bazı hastalar semptomlara uyum sağlar ve belirtileri nispeten kontrol altına alabilir. Birçok erkekte ise hafif emareler görülür. Bu semptomlar ise zaman zaman geçici olarak düzelir. Bununla beraber idrara çıkma dürtüsü ile ilişkili semptomlar bireyin hayat kalitesini ciddi ölçüde olumsuz bir şekilde etkiler. Sık sık tuvalete gitme ihtiyacı geceleri yeterli uyku sorunlarına yol açabilir. Ayrıca bitkinliğe de neden olur. Prostat büyümesi olan bazı erkeklerde sık tekrarlayan idrar yolu enfeksiyonları ve mesane taşları vardır. Prostatın büyüklüğü ile şikâyetlerin şiddeti arasında her zaman doğrudan bir bağlantı olmayabilir. Büyük ölçüde genişlemiş prostatı olan bazı adamların sadece az sayıda şikâyeti bulunabilir.

  Öte yandan idrar tazyikinde azalma da görülebilir. İdrar yapmaya başlamada bekleme, zorlanma olabildiği gibi, idrar daha sonra hala damla damla idrar gelebilir. Bunun yanında kişi idrar yapmış olduktan sonra idrar kesesinin tamamen boşalmamış olduğu hissine kapılabilir.

  Prostat Muayenesi Nasıl Yapılır?

  Prostat muayenesi, kan testleri ve gerektiğinde yapılan prostat iğne biyopsisi ile iyi huylu prostat büyümesi olduğu düşünüldüğünde, şikayetlerin derecesine göre hastaların takibine ya da tedavisine karar verilmektedir.

  Sadece prostat kanserinde yukarıda belirtilen klinik belirtilerin hafif yahut şiddetli şekilde oluşması, kanseri tamamen test edecek tedavinin yapıldığı erken evrenin geçirilmiş olduğu anlamına gelebilir. Bundan dolayı 50 yaşın üzerinde her erkeğin, yukarıda belirtilen sorunlar olsun yahut olmasın, yılda bir defa mutlaka doktora (prostat muayenesi ve psa testi için) başvurması önerilmektedir.

  İyi Huylu Prostat Büyümesi Nedir (BPH) Nedir?

  İyi huylu prostat büyümesi değişik nedenlerle prostat hacminde artış meydana gelmesi, olarak tanımlanır. Yaş ilerledikçe birçok erkekte prostat hacminde artış gerçekleşir. Yaşa nedeniyle meydana gelen bu büyümeye iyi huylu prostat büyümesi olarak adlandırılmaktadır.

  Prostat Büyümesi Ne Zaman Gerçekleşir?

  Prostat bir erkeğin hayatı boyunca iki önemli dönemde gelişir ve büyür. Bunlardan ilki erken ergenlik döneminde prostat bezi iki kat büyür. Bunun yanında yaklaşık 25 yaş yakınlarında prostatta yeniden bir gelişme dönemi yaşanır. Söz konusu ikinci dönemdeki gelişme seneler sonra benign prostat hiperplazisi yani iyi huylu prostat büyümesi olarak sonuçlanır.

  Prostat Büyümesi Hangi Yaşlarda Etkili Olur?

  Prostat büyümeye devam etmesine karşın ileri yaşlar dışında prostatın bu büyümesi birçok erkekte önemli sıkıntılara yol açmaz. Fakat 60’lı yaşlarla birlikte erkeklerin yarısından fazlasında 70’li yaşlarda ise %90’ında iyi huylu prostat büyümesi emareleri erkeklerin hayat kalitesini olumsuz yönde etkilemeye başlar.

  Prostat Büyümesi Neden Gerçekleşir?

  İdrar kanalını saran prostat bezindeki büyüme idrar kanalına baskı yaparak tıkanmaya ve idrarın rahat bir şekilde atılamamasına yol açar. Bu yüzden zamanla mesane kasında zorlanmaya bağlı olarak kalınlaşma ve hassaslaşma başlamaktadır. Bu da mesanede bir miktar idrar birikse de işeme hissi ile kendisini göstermeye başlamaktadır. Ayrıca zamanla mesane kası yorulur, güçsüzleşir ve idrarın tam olarak boşaltılamamasına neden olur ve idrar kesesinde (mesanede) idrar kalmaya başlar. Prostat büyümesi, çoğu zaman çok yavaş geliştiğinden etkilenen erkekler erken aşamalarda bu değişikliği ayrım etmezler.

  İyi huylu prostat büyümesi oluşumu halen net olarak anlaşılmış değildir. Bu da risk faktörlerinin tam anlamıyla ne olduğunun anlaşılamamasından kaynaklanmaktadır. Bu mevzuda bildiğimiz en önemli malumat BPH’nin yaşlı erkeklerde meydana geldiği ve ergenlikten önce bir nedenle testisleri alınmak zorunda kalmış erkeklerde ise gelişmediğidir. Bu yüzden yaş ve testis fonksiyonu ile alakalı faktörlerin prostat gelişiminde rol oynadığını düşünülmektedir.

  Prostat Büyümesi Tanısı Nasıl Konur?

  İyi huylu prostat büyümesi, idrar sorunlarının en yaygın nedenleri arasındadır. Bu kapsamda doğru tanı ve doğru hekim son derece önemlidir. Tanı aşamasında hastanın kullandığı ilaçlar da sorgulanır, çünkü bazı ilaçlar prostat büyümesinde görülen belirtilere benzer yan etkilere sebep olabilir. Hemen sonra genel bir fizik muayene ve prostat muayenesi yapılır.

  İdrar örneği, prostat ya da idrar yolu enfeksiyonu varlığının belirlenmesine destek verir. Her iki enfeksiyon da büyümüş prostatın emarelerine benzer semptomlara neden olabilir. Ayrıca idrar, şüphe duyulan başka hastalıklar için de kontrol edilebilir.

  Prostat kanserini ekarte etmek için kan testi ile PSA (prostat spesifik antijen) değerine bakılabilir. Prostat kanseri kan PSA değerinde artışa yol açabilir. Bununla birlikte artmış bir değerin, iyi huylu prostat büyümesi dahil olmak üzere başka bir çok sebebi olabilir. PSA testi bu nedenle prostat büyümesi olan erkeklerde her zaman yapılmaz. Testin yapılmasına avantajları ve dezavantajları düşünülerek karar verilir.

  İyi huylu prostat büyümesinden şüphelenilen hastalarda ne kadar idrar atıldığını kontrol etmek için idrar akım hızı ölçümü yapılır. Ultrason görüntüsü ek olarak idrar yaptıktan sonrasında mesanede hala ne kadar idrar bulunduğunu da gösterir.

  Prostat Büyümesi Tedavisi Nasıl Yapılır?

  İyi huylu prostat büyümesinde cerrahi olarak hangi yöntemin seçileceğinin belirlenmesinde hastanın yaşı, kullandığı ilaçlar, diğer hastalıkları ve prostat büyüklüğü dikkate alınır. Prostat büyümesinin ameliyatla tedavisinde altın standart, ThuFLEP (Thulium Fiber)  Teknolojisidir. Koru Ankara Hastanesi'nde, iyi huylu prostam büyümesi ameliyatları en güncel ve en ileri lazer ameliyatı olan ThuFLEP (Thulium Fiber) lazer ile başarılı bir şekilde greçekleştirilmektedir.

  Prostat büyümelerinde en güncel teknoloji olan Thulium Fiber (ThuFLEP) teknolojisi, halen kullanılmakta olan HOLEP’te kullanılan Holmium teknolojisine göre yan etkileri ve dokudaki bozulma daha az olması gibi önemli avantajlara sahiptir.

  ThuFLEP  tekniği ise Thulium Fiber Lazer kullanılmak suretiyle gerçekleştirilen kapalı prostat ameliyatlarına verilen verilen isimdir. Benign Prostat Hiperplazisi / BPH) ThuFLEP (Thulium Fiber) yöntemiyle son derce başarılı bir şekilde gerçekleştirilmektedir.

  ThuFLEP Tekniği (Thulium Fiber)  Nasıl Uygulanır?

  ThuFLEP Tekniğinde de (Thulium Fiber) diğer tekniklerde olduğu gibi dış idrar deliğinden idrar kanalına girilir. Prostat dokusu, büyüklüğüne ya da biçimine oranla 2-3 ya da ya da tek parça halinde kabuğundan sıyrılır. Akabinde mesaneye konulur. Prostat dokusu daha sonra buradan morselatör adı verilen cihazla vücut dışına çıkarılır. Prostat çıkarıldıktan sonra patolojide incelemeye alınır.

  ThuFLEP Tekniği (Thulium Fiber) daha az doku ve hücre hasarı meydana gelir. Prostat büyüklüğüne göre ortalama 1-3 saat süre ile işlem gerçekleştirilir. Hastanede kalış süresi de yine son derece azdır.

  ThuFLEP Tekniğinde (Thulium Fiber) hastada uzun yıllar şikayet beklenmez.  Ayrıca idrarda yanma ya da kanama gibi olumsuz durumlar meydana gelmez. Hastalar daha hızlı iyileşmesi sağlanırken, kanama, idrar kaçırma ve cinsel fonksiyon bozukluğu gibi riskler de en aza indirilmiştir.

  İdrar kaçırma riskini de en aza inmiştir. Lazer enerjisinin dokular üzerinde derinliğe daha az gitmesi neticesinde prostat etrafından geçen ereksiyonda rol alan sinirsel yapılar korunur. Thulium Fiber yüksek kesici gücü bulunmaktadır. Böylelikle prostat çıkarılırken anatomik bozulma gerçekleşmez.

  ThuFLEP tekniğinde yaş sınırlaması bulunmadan, prostat cerrahisi önerilen herkese uygulanan bir tekniktir. Ayrıca her boyutta prostat dokusuna uygulanabilir. Yine bu teknikte geride prostat dokusu kalmadığı için ameliyat tekrarı gerekmez.

  "Sayfa içeriği sadece bilgilendirme amaçlıdır, tanı ve tedavi için mutlaka doktorunuza başvurunuz."