Rektum Kanseri Tedavisi
Genel Cerrahi

Rektum Kanseri Tedavisi

  Rektum kanseri ya da bir diğer adıyla kolon kanseri, kanserli olan ve Malign olarak ifade edilen hücrelerin rektum dokusunda oluşturduğu bir hastalıktır. Genel olarak bu kanser türü rektum bölgesindeki poliplerden dolayı oluşmaktadır. Dünya genelinde bu kansere yakalanma oranı da oldukça yüksektir. Ülkemizde yaklaşık olarak her yıl 30000 kişiye rektum kanseri teşhisi konmaktadır. Türkiye'de kadın ve erkekler üzerinde en fazla görülen 3. kanser türüdür. Erkeklerde rektum kanserine yakalanma oranı kadınlardan daha fazla olmakla beraber her yaşta görülebilmektedir. Özellikle rektum kanserinin görülme sıklığı 40 yaşından sonra artmaktadır. Her kanser türü gibi Rektum Kanseri Nasıl Tedavi Edilir ?  konusu oldukça önem taşımaktadır.

  Rektum Kanseri Teşhisi

  Rektum kanseri her kanser türünde olduğu gibi erken teşhis  hastalığın tedavisinde önem taşımaktadır. Bu kanser türünün erken teşhis edilebilmesi için rutin olarak tarama programlarının gerçekleştirilmesi şarttır. Genel olarak rektum kanserinin ana belirtisi olan makat bölgesindeki kanama sonrası ve demir eksikliği ile alakalı yapılan testler sonucunda teşhisi gerçekleştirilir. Rektum Kanserinin teşhis edilmesinde en fazla kullanılan yöntem kolonoskopidir. Kolonoskopi işlemi sırasında şüpheli olduğu düşünülen bölgelerden küçük doku örnekleri alınabilir. Biyopsi amacıyla alınan bu doku örnekleri ile yapılacak laboratuvar analizi sonrasında kanserin teşhisi gerçekleştirilir. Rektum Kanseri Nasıl Tedavi Edilir? sorusuna olumlu bir yanıt alabilmek için bu kanser türünün erken teşhisi hayati önem taşımaktadır.

  Rektum Kanseri Belirtileri Nelerdir?

  Rektum kanserinde en sık görülen belirtiler şunlardır : Bağırsak hareketlerinde oluşan değişimler(ishal, kabızlık), dışkıdan gelen koyu ya da parlak görünümlü kan, dışkıda mukus görülmesi, halsizlik, karın bölgesinde ağrı olması, ani gerçekleşen kilo kaybı, bağırsakların dışkı çıkardıktan sonra boşalmamış gibi hissedilmesi ve  demir eksikliğidir.

  Rektum Kanseri Sebepleri Nelerdir?

  Rektum kanseri, rektum bölgesinde yer alan ve sağlıklı olan hücrelerin DNA'larında gerçekleşen hata durumdur. Teşhisi konan pek çok vaka üzerinde bu hataların nedeni saptanamamıştır. Sağlıklı olan hücreler vücut işlevlerini normal düzeyde sürdürmek için düzenli olarak büyür ve bölünürler. Ancak DNA üzerinde oluşan bu hasar durumu meydana geldiğinde yeni hücrelere ihtiyaç olmasa bile hücre bölünmesi sürekli devam eder. Bu hücrelerin birikmesi sonucu da tümör oluşumu gözlenir. Zaman içerisinde kanserli hücreler çevresinde yer alan normal dokuları ele geçirip yok etmektedirler. Bu kanserli hücreler vücudun diğer bölgelerine yayılabilmektedirler.

  Rektum Kanseri Tedavisi

  Rektum kanseri teşhisi konduktan sonra evreleri ve dereceleri belirlenerek tedavi planlanır. Bu kanser türünün tedavisinde; kanserli hücrenin rektum bölgesindeki yeri, büyüklüğü, kanserin kaçıncı evrede olduğu ve derecesi, hastanın yaşı ve genel sağlığına göre gerekli planlamalar gerçekleştirilir. Rektum kanserinin tedavisinde kemoterapi, radyoterapi, cerrahi yöntemler uygulanmaktadır.

  Rektum Kanseri 4 Evresi

  Evre I:  Bu kanser  türünün en erken olan evresindir. Bağırsağın iç ve orta tabaklarında kanserli hücreler yer alır. Henüz lenf bezlerinde ya da daha uzak organlarda yayılma söz konusu değildir.

  Evre II. Kanserli hücreler 2.evre ile birlikte bağır bölgesinin tüm katlarında yayılım gerçekleştirerek en dış tabakaya kadar ulaşırlar ve buradan diğer organlara yayılma ihtimalleri vardır.

  Evre III. Bağırsak bölgesinde kanserli hücrelerin yayılımı diğer bölgelere sıçramış ve lenf düğümlerinde artık tümör yayılımı görülmektedir.

  Evre IV. Hastalığın en son safhası bu evredir. Lenf düğümlerinde oluşan tümör yayılımının gerçekleşmesi ile birlikte vücudun diğer bölgelerinde metastaz gerçekleşir.

  Kolon kanserinin ilk olarak tedavisi cerrahi uygulamalardır. Ancak hastada oluşan tümörün rektum bölgesindeki yeri, tümörün boyutu, kaçıncı evrede olduğu ve ortaya çıkabilecek olan tüm komplikasyonların  analiz edilmesi sonucu cerrahi uygulamalarda da farklılıklar olabilmektedir. Günümüzde Rektum Kanseri Nasıl Tedavi Edilir ? aşamalarından biri laparoskopi işlemleridir. Başlıca uygulanmakta olan teknikler şu şekilde ifade edilebilir :Rektum bölgesinde yer alan bazı küçük tümörlerde bu tümörlü kısmın kesilerek alınması işlemine lokal ekzisyon adı verilir. Tümörün bulunduğu bölgeye bağlı olarak bağırsağın bir kısmının ya da rektum bölgesinde bir kısım kesilerek çıkartılma işlemi rezeksiyon olarak ifade edilir. Bu cerrahi uygulama ile bağırsak ve civarında yer alan lenf düğümleri birlikte çıkarılmaktadır. Tümör yayılımı komşu organlara da sıçradıysa bu cerrahi işlem sırasında bu organlarında alınması gerekmektedir. Anastomoz adı verilen yöntem ile alınan bağırsaktan kalan sağlıklı olan bağırsak uçları dikilmektedir.

  Rektum rezeksiyon işlemi gerçekleştikten sonra kolonun karın duvarına dikilmesi uygulaması ile yapay anüs oluşumu sağlanabiliyor. Oluşturulan yapay anüsten, bağırsak içeriği karın duvarına dikilen plastik torba aracılığı ile boşalımı gerçekleştiriliyor. Bazı hastalarda bu durumun kalıcı olabilmesi mümkündür. Çoğu hastada tıbbi olarak ihtiyaç duyulmadığı için anüs bölgesi kapatılarak, hastanın normal yol ile dışkılaması sağlanmaktadır. Karaciğer ve akciğer bölgesinde yayılım gösteren kanser hücreleri uygun cerrahi yöntemlerle çıkartılmaktadır. Radikal cerrahi işleminden yararlanılamaması durumunda rektum kanserinde bazı palyatif olarak adlandırılan cerrahi işlemler uygulanmaktadır. 3. ve4. evrede bulunan hastaların ameliyat işleminden önce ya da sonra tedavi planına kemoterapi ve radyoterapi uygulamaları eklenmektedir.

  Rektum Kanseri Ameliyatı Kaç Saat Sürer?

  Rektum kanserinin cerrahi uygulamasının gerçekleştirileceği ameliyat ortalama olarak 2-4 saat aralığındadır. Bu süreyi etkileyen faktörler; hastanın cinsiyeti ,tümürün yayılma durumu, ameliyatın hangi yöntem ile uygulanacağı ve tümörün diğer organlara sıçramasına bağlı olarak değişkenlik göstermektedir. Kanserli hücreler eğer ki peritona yayıldı ise o zaman bu ve diğer yayılan organların çıkarılma işleminden sonra karın bölgesinde göz ile görülemeyen tümörlü hücrelerin temizlenme işlemi için uygulanacak sıcak kemoterapi ile ameliyat 7-8 saat aralığında olabilmektedir.

  Rektum Kanseri Ameliyatsız Tedavi Edilir Mi?

  Rektum Kanseri Nasıl Tedavi Edilir ? ile alakalı olarak sıklıkla düşünülen konulardan biri olan; rektum kanserinde ameliyatsız bir tedavi işleminin yapılabilmesi kanserin kaçıncı evrede olması ile alakalıdır. Hastalığın 1. ve 4. evrelerinde ameliyatsız bir tedavi yöntemi uygulanmamaktadır. Hastalığın 1. evresinde kemoterapi ya da radyoterapi uygulaması gerekmemektedir. Çoğu 1. evre vakasında makat koruyucu ameliyat gerçekleşmektedir.4. evrede ise kanserli hücreler diğer organlara yayılmış durumdadır bu sebeple ameliyatsız tedavi yapılamamaktadır. 2. ve 3. evrede olan rektum kanseri olan hastaların bazılarında ameliyatsız bir tedavi yöntemi uygulanabilmektedir. Cerrahi işlemden tam anlamıyla kaçınılarak yapılan bu uygula yöntemlerinin hastalar için bazı avantajları olmaktadır. Ameliyatsız olarak uygulanan rektum kanseri tedavi işlemi sonrasında  kalıcı ya da geçici olarak ifade edilebilecek kolostomiden tam olarak kaçılmış olunmaktadır. Hastaların bağırsak ve mesane gibi  fonksiyonları bu işlem sonrasında iyi bir biçimde devam etmektedir. Ameliyatsız tedavinin olumsuz bir yanı olarak ortaya çıkan tekrar  nüksetme ve diğer organlara hastalığın yayılabilme durumu da söz konusudur. 

  Rektum Kanseri İyileşme Oranı

  Rektum Kanseri Nasıl Tedavi Edilir ? kısmından sonra hastaların sıklıkla merak ettiği durum kanserin tam anlamıyla iyileşme oranıdır. Rektum kanseri için uygulanan tedavi sonrasında bir yıl olarak ifade edilen sağ  kalım yani bir yıldan daha fazla yaşama durumu  % 83 oranındadır ve beş yıl olarak düşünülen sağ kalımlar  % 65’tir.Tıp dünyasında gerçekleşen atılımlar, uygulanan yeni prosedürler ve tedavi yöntemleri ile sağ kalım oranlarında artış olmaktadır. Bu hastalığın erken teşhisi bu noktada önem taşımaktadır. Erken dönem teşhisi konan rektum kanserlerinin, tedavi sonrasında beş yıl sağ kalım oranı % 90'dır.

  Rektum Kanseri Risk Faktörleri

  Rektum Kanseri Nasıl Tedavi Edilir ? ile ilgili olarak sıklıkla risk faktörleri nelerdir bilinmesi önemlidir. Rektum kanserinin oluşum riskini arttıran bir takım özellikler ve yaşam biçimleri bulunmaktadır. Rektum kanseri her yaştan bireyde görülmek ile beraber özellikle 50 yaş üzeri bireyler risk altındadır. Aile üyelerinde rektum kanseri bulunması kalıtsal risklerden biridir. Rektum kanserine bazı genetik hastalıklar sebep olabilmektedir. Hastanın geçmişinde adenomatöz polip hikayesi bulunması risk faktörüdür. Rektum bölgesini tutan inflamatuar denilen hastalıklar risk oranını arttırmaktadır. Beslenme alışkanlıkları rektum kanseri riskini arttırmaktadır. Genel olarak kırmızı et ağırlıklı beslenmek ve az sebze tüketimi etkili olabilmektedir. Yaşam biçimlerinin bu kanser türü üzerinde olan etkisi bireylerin hareketsiz bir yaşamı tercih etmeleri ile risk faktörü olarak çıkabilmektedir. Düzenli olarak fiziksel aktivite içerisinde olmak rektum kanserine yakalanma riskini azaltmaktadır. Pek çok kanser türünün sebeplerinden olan sigara kullanımı rektum kanseri için de risk faktörü arasındadır. Düzenli bir biçimde haftalık olarak sık bir biçimde alkol tüketimi de rektum kanseri riskini arttırmaktadır. Yaşam biçimlerinin rektum kanserinde etkili olduğu gözlenmekle beraber obezite sorunu bulunan kişiler risk grubu arasındadır. Rektum Kanseri Nasıl Tedavi Edilir? sorunsalı öncesinde karşılaşılan bir diğer risk faktörü, hastanın geçmişinde başka bir kanser geçirip radyasyon tedavisi görmüş olmasıdır. Daha önce kanser tedavisi görmüş bireylerin radyasyon tedavisi almış olması risk faktörleri arasındadır.

  "Sayfa içeriği sadece bilgilendirme amaçlıdır, tanı ve tedavi için mutlaka doktorunuza başvurunuz."