İnönü Üniversitesi Tıp Fakültesi (ingilizce) 1995- 2002

 

Başbakanlık S.H.Ç.E.K. Genel Müdürlüğü Kurum Hekimliği (2003)

Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Genel Cerrahi Uzmanlığı 2011

Yüzüncü Yıl Üniversitesi Temel ve İleri Düzey Endoskopik Girişimler Eğitimi 2011

İstanbul Hastanesi /Van 2011

Özel Malatya Hastanesi / Malatya2012

Bilgi Tıp Merkezi Keçiören /Ankara 2013

Özel Koru Sincan Hastanesi Sincan/Ankara 2013

Baş Tibb Mərkəzi /Baku Clinic Azerbaycan/Bakü 2013

Yüksek İhtisas Üniversitesi Özel Koru Ankara Hastanesi 2019

Özel Ankara Koru Hastanesi /Ankara 2019

Türk Cerrahi Derneği

Türk Tabipler Birliği

Ankara Tabip Odası

Eskrim Fedarasyonu Sağlık Kurul Üyeliği (halen)

Gelişmekte Olan Spor Fedarasyonu Sağlık Kurul Üyeliği

TİVAK (Türkiye Yüksek İhtisas Vakfı ) Üyeliği ve Yönetim Kurulu Üyeliği

Türkiye Muay Thai Fedarasyonu Proje Kordinasyon Kurulu Üyesi (2021 -Halen)

1.Biri İ.  , Gültekin Y.  , Bahadır S.  ,  Deniz  K. ,  Küçük  K.Prognostic significance of metastasis-suppressor gene NM23 in gastric carcinoma Journal of Surgery and Medicine Yıl 2019, Cilt 3 , Sayı 8, Sayfalar 545 - 548 

2.Biri S, Biri İ, Gultekin Y, Yurdakul M, Ozdemir M, Tola M Doppler ultrasonography criteria of superior mesenteric artery stenosis.Journal of Clinical Ultrasound : JCU, 29 Jan 2019, 47(5):267-271  DOI: 10.1002/jcu.22695 PMID: 30697764  

3.Biri İ, Yaşar H, Hardalaç F. Mamografide yapay zekâ uygulamaları. Yapay Zekâ Teknikleri ve Radyolojide Uygulanması. 1. Baskı. Ankara: Türkiye Klinikleri; 2020. p.38-46.

4.Suleyman C, Atakan Y, Ipek C, Ismail B, Ogun A. Annually Incidence of Esophagus Cancer in the Hakkari City of Eastern Anatolia. Journal of Gastroenterology and Hepatology Research 2013; 2(7): 696-698

5.Öz.A. B. ,  Akyıldız H,  Sözüer E,  Akcan A, Akyuz M,  Biri İ, Emek E Perforation Due to Colon Cancer:Predisposing Factors and Clinical Tr J Emerg Med 2013;13(4):156- DOI: 10.5505/1304.7361.2013.35555

6.AkyıldızH, Sözüer E, AkcanA, KüçükC,  ArtişT,  Biri İ,Yilmaz N.The value of D-dimer test in the diagnosis of patients with nontraumatic acute abdomen.Turkish Journal of Trauma & Emergency Surgery 2010 Jan;16(1):22-6PMID: 20209391

7.Akyıldız H, Çatal B, Aslan M, Yiğit G, Biri İ, Gündüz M, Güleç B. Pilonidal sinüs cerra- hisinde kaudal anestezi kullanılabilir mi? Kolon ve Rektum hastalıkları Dergisi 2008;3:128-33.

8.The Prognostic Factors on Survival Rates for Patients with Stage II-III Colon Cancer  Özgür Kılıç, Yücel Gültekin, İsmail Biri, Ahmet Uğur Yılmaz Turk J Colorectal Dis 2021;31:122-128 DOI: 10.4274/tjcd.galenos.2020.2020-3-3

9. Can Omentin-1 Be a Prognostic Marker in Surgical Intensive Care Patients?YÜCEL GÜLTEKİN, İSMAİL BİRİ, AFİG GOJAYEV, SELEN YILMAZ IŞIKHAN, OYTUN PORTAKAL AKÇİN, YUSUF ALPER KILIÇ  Turk J Med Sci  TUBİTAK  DOI: 10.3906/sag-2009-158  Turk J Med Sci

10. BERT MODELİ İLE COVID-19 Aşısı için Aşı Karşıtı Tweetlerin Arttığı Zaman Aralıklarının Tespiti Ülkü Tuncer Küçüktaş,Fatih Uysal ,Fırat Hardalaç,İsmail Biri 1. uluslararası bilgi ve iletişimde yapay zeka konferansı ( IRCADA'21 ) 1st İnternational Conference on  Artificial İntelligence and Data Science

11. Evaluation of Firearm Injuries by Trauma Scoring Systems in a Secondary Healthcare Institution . Resul Nusretoğlu, Yunus Dönder, İsmail Biri, Yücel Gültekin  Ulus Travma Acil Cerrahi Derg. Baskıdaki Makaleler: UTD-58456 | DOI: 10.14744/tjtes.2021.58456

 

SÖZLÜ BİLDİRİLER

1. Histopathological Evaluation of Gallbladder Specimens in Cholecystectomies Asst. Prof. Dr. ismail Biri,Ankara Özel Koru Hastanesi  3rd International Hippocrates Congress on Medical and Health Sciences March 6-7, 2020  Ankara, Turkey

2. TurkeyRenal Artery Laceration After Coronary Angigography-  Asst. Prof. Dr. İsmail Biri,Ankara Özel Koru Hastanesi  4rd. International Hippocrates Congress on Medical and Health Sciences 18-19 Aralık 2020/Ankara, Turkey

3. Ultrason İle Gastrik Volüm Değerlendirilmesi  Asst.Prof.Dr. İsmail Biri  Ankara Koru Hastanesi 16th National Congress of The Turkısh Socıety of Medıcal and Surcıgal Intensıve  Care Medıcıne, November 2019  8th Euro-Asıan Crıtıcal Care Meetıng, November 2019  Antalya

4.Evre II ve III kolon kanserli hastalarda prognostik faktörlerin araştırılması. Özgür Kılıç, İsmail Biri, Yücel Gültekin, Ahmet Uğur Yılmaz 2019 17.Türk Kolon veRektum Cerrahi Kongresi  tkrcd2019.org  Antalya,Turkey

5.Alveolar Hidatik Hastalığında Biliyer Sistem Patolojileri Sıklığı: Tek Merkezli Bir Çalış- ma..Ahmet Cumhur Dülger, Enver Aytemiz, Davut Demirkıran, Mehmet Beyazal, İsmail Biri 17th National Parasitology Congressand Caucasian and Middle East Symposium on Parasit- ic Diseases 4 – 10 Eylül 2011 / 4-10 September 2011 Kars, Türkiye

6.Laparoskopik apendektomi deneyimlerimiz. Sözüer E, C Küçük, AC Akcan, H Akyıldız, İ. Biri: Endoskopik Laparoskopik ve Minimal İnvaziv Cerrahi Kongresi, 1-4 Temmuz 2007, Antalya

YAZILAN KİTAPLAR:

1.TEMEL YOĞUN BAKIM GİRİŞİMLER KİTABI 

EDİTÖR:Prof.Dr.Kaya Yorgancı

Sertifika no:16029

 Dünya Tıp Kitabevi 2020  

ISBN:978-605-9615-49-5 

1Abdominal Kompartman Sendromunda İntraabdominal Basınç Ölçümü Asst.Prof.Dr.İsmail Biri

2.Girişimsel İşlem Öncesi Hastanın Bilgilendirilmesi ve Rızasının Alınmasında  Hekimin Hukuki Sorumluluğu  Asst.Prof.Dr.İsmail Biri

6. Uluslararası Hipokrat Tıp ve Sağlık Bilimleri Kongresi 30 Nisan - 1 Mayıs 2021 DÜZENLEME KURUL ÜYESİ

7. Uluslararası Hipokrat Tıp ve Sağlık Bilimleri Kongresi 3 - 4 Eylül 2021 BİLİM KURULU ÜYESİ

8. Uluslararası Hipokrat Tıp ve Sağlık Bilimleri Kongresi 4-5 Mart 2022 DÜZENLEME KURULU ÜYESİ

Genel Cerrahi

51 Adet Yorum

64x64
Aziz Y. 
  19.05.2022

Karın ağrısı, yemek yiyememe, kusma ve buna benzer şikayetlerimden dolayı hocamıza tavsiye üzerine gittim. Safra kesemin duvarında kalınlaşma ve taşlar tespit edildi ameliyatla alınması gerektiğine karar verildi. Yaklaşık bir hafta önce laparoskopi yöntemi ile Safra kesesi ameliyatı oldum. Tüm şikayetlerim geçti ve birkaç günde toparlandım. Hocama güler yüzü, verdiği güven, işinin ehli olması, samimiyet ve içtenlikle ilgilenmesi takip etmesi ve en önemlisi beni eski sağlığıma kavuşturduğu için teşekkürler ederim.

64x64
Erva Y. 
  08.05.2022

Kaç senedir yaşadığım safra kesesi rahatsızlığımın korkularımdan dolayı olamadığım operasyonumu önce beni psikolojik olarak rahatlatarak samimi duygular ve rahatlatıcı yaklaşımıyla beni ameliyat olmaya ikna etmiştir. İsmail Hocam 16 nisan 2022 tarihinde başarılı bir operasyonla safra kesem ve taşlarımı alarak beni rahatsızlıktan kurtarmıştır. İyi ki varsınız hocam. Teşekkür ederim. Saygılarımla İsmail Hocam Hukukçu kızın Erva 😋

64x64
HİKMET Ö. 
  05.05.2022

02.05.2022 Ramazan Bayramının birinci günü hiç bir emeğini esirgemeden, altı aydan beri geçirdiğim şiddetli ataklarıma son verdiği için , sonsuz teşekkürleri iletirim. Çok çok başarılı geçti.

64x64
Mukaddes Y. 
  22.04.2022

13 nisan 2022 tarihinde İsmail hocamın yaptığı safra kesesi ameliyatı çok başarılı geçti öncesi bir ay ciddi atak geçirdim ve gittiğim farklı bir hastane sadece tedavi verdi gönderdi ama ağrılarım hiç dinmedi enfeksiyon tedavisi işe yaradı sadece sonucunda yorumlara dayalı İsmail hocamı buldum ve hemen alalım dedi ve sadece hastane sigorta onay konusunda biraz oyaladı ama onun dışımda 10.kat hemşireleri 11.kat hemşireleri çok ilgili ameliyathane ekini gayet ilgili ve beni sakinleştirmek için ilgilileri için de ayrıca teşekkür ederim .Ama başrolde İsmail hocam herşey için teşekkür ederim bu ağrılardan kurtardınız beni …

64x64
Serap O. 
  08.04.2022

İsmail hocam, karın ağrısı şikayetim nedeniyle başvurum kapsamında safra kesemde taş tespit etmiş ve başarılı bir safra kesesi operasyonu ile tedavimi tamamlamıştır. Hocamız ilk tanışmamızdan ameliyat sonrası takip eden sürece kadar her safhada son derece ilgili ve yardımcı oldu. Kendisine ne kadar teşekkür etsek azdır.

64x64
Talat K. 
  31.03.2022

5 Mart 2022 cumartesi günü saat 14.00 için genel cerrahiden muayene için randevu aldım. Hangi Dr olsun sorusu için farketmez dedim. Koru hastanesini daha önceden bildiğim halde tanıdığım DR. yoktu. Dr. İsmail BİRİ'nin ilgileneceğini söylediler. Dr Biri beni muayene odasına aldı şikayetimi anlattım ve hemen ultrasona gönderdi. Yaklaşık bir saat sonra sonuçlarını inceledi: Apandisit ve safra kesesinde polip teşhisi ile beni hemen ameliyata alacağını söyledi be şaşırmıştım. Güler yüzü ve sempatik tavrı ile beni ikna edip saat 17.30 gibi ameliyata aldı. Galiba 19.30- 20.00 gibi odada kendime geldiğimde Dr BİRİ başımda refakatçime birseyler anlatıyordu. İki gün odada kaldım, hemşire ve diğer görevlilerin ilgisi mükemmeldi. Pazar günü DR BİRİ kontrole geldi ve ertesi gün beni taburu edeceğini söyledi. Şimdi (3 hafta sonra) iyiyim. Dr BİRİ ve ekibine sonsuz teşekkürler. Beni Türk hekimlerine emanet edin diyen büyük Atatürk ışıklar içinde uyusun.

64x64
Koray Y. 
  25.03.2022

Sayın İsmail hocama kasıkta fıtık ameliyatı oldum. Başarılı bir ameliyat geçirdim. Kendisini şans eseri buldum; ama iyiki de bulmuşum. Allah razı olsun. Bizlerin her türlü iyiliği için çabalayan öncelikle sayın İsmail hocamın ve bütün doktorlara/hemşirelere şükran ve minnetlerimi sunarım.

64x64
Refika S. 
  22.03.2022

İsmail Hoca 73 yasinda ve obezite olan annemin hem safra kesesi hem de göbek fıtıgı ameliyatini ayni anda ve sorunsuz bir sekilde yaparak, annemin sağlığına kavusmasini sagladi. Biz daha once böyle basarili ve işini aşkla yapan bir doktorla karsilasmadik. Emeği, gösterdiği ilgi ve yakınlık için çok teşekkür ediyoruz.

64x64
mehmet erhan i. 
  09.03.2022

İsmail hocamda kasık fıtığı maeliyatı olmuştum çok memnunum şükür bir sıkıntım yok. Tavsiye ederim.

64x64
Ahmet melih K. 
  25.02.2022

Hocama kasik ve göbek fıtığı ameliyatı oldum kesinlikle alanında tek süper bi insan eline emeğine sağlık her konuda yardımcı oldu telefonla olsun hastanede olsun ALLAH BOLE INSANLARI başımızdan eksik etmesin sonsuz tsk

64x64
gonca t. 
  21.02.2022

Doktor ismail beyi aradim safra kesemde ki taş ve camurdan dolayi bana hemen gel dedi bodrumdan geldim ve beni hemen ameliyata aldi. Sayesinde hayatim kurtuldu. Ne kadar tesekkur etsem az kendisine ve ekibine. Iyi ki varsiniz.

64x64
Emre U. 
  14.01.2022

2 sene önce başka bir doktorda sağ tek taraflı kapalı kasık fıtığı ameliyatı oldum ve 4 ay sonra aynı yerden nüks etti 1 buçuk senedir bu şekilde idare ediyordum. Artık ağrılar artınca çevremdeki arkadaşlarımın tavsiyesi ve internetteki forumlardaki tavsiyeler üzerine ismail biri hocama başvurdum ve ilk görüşmemizdeki muayene ve kontrolünde bana kesin bir şekilde güven vererek net şekilde teşhisi koyup daha önce tab uygulaması yapılmış olduğundan nüks ettiğini ama kendisinin kullandığı teknikle daha önce hiç bir operasyonunda nüks olamdığını bana anlatması ve bana güven vermesi beni rahatlattı ve ikna edici oldu sıcak samimi tavırlarıyla ameliyatım çok güzel geçti hocama çok çok teşekkür ederim allah razı olsun

64x64
ahmet a. 
  09.01.2022

Tavsiye üzerine İsmail Hocamıza gittim.Safra kesesi ağrılarım vardı.30.12.2021 tarihinde çok başarılı bir ameliyat geçirdim, ağrılardan kurtuldum.İsmail Biri Hocamız hem çok iyi bir insan hemde işinde son derece başarılı bir doktor.Kendilerine sonsuz teşekkürlerimi gönderiyorum.

64x64
Pakize E. 
  07.01.2022

Ilgisi samimiyeti için İsmail hocama teşekkür ediyoruz, safra kesesi ameliyatını sorunsuz başarıyla gerçekleştirdi, güler yüzüyle bizlere çok hassas davrandı.

64x64
YUSUF K. 
  16.12.2021

Annemi kolonoskopi sonrası şiddetli ağrılar ve karın şişliği şikayeti ile acile getirdik.İlk tetkiklerin ardından tomografi sonuçları sayın İsmail Hocama iletildi ve kolonoskopi sonrası bağırsak perforasyon tanısı ile annemin acil ameliyat edilmesi gerektiğini söyledi.Bizi ikna etmesi biraz zamanını aldı ama kararlı tutumu doğru teşhisi iyi ameliyatı ve sıkı takibi ile çok daha kötü yerlere gidecek durumu 10 günde düzelterek annemi sağlığına kavuşturdu.Kendisi ile tanıştığımız ve doktorumuz olduğu için çok şanslıyız buradan kendisine teşekkürlerimi iletmek isterim

64x64
Osman Serhat U. 
  08.12.2021

İsmail hoca mesleğinde çok mükemmel birisidir muane olduğum gün gerekli tespitleri yapıp tedavi sürecine başlayıp ameliyat oldum. Kendisi çok Nazik vede Çok saygı değer birisidir. Ameliyat öncesi ve sonrası bilgilendirme vede ilgilenme konusunda paha biçilmez birisidir. Yani Kesinlikle Gidilmesi gereken bir hocadır Yaptığı işin cidden hakkını veren birisidir şu zamanda böyle birini bulmak çok zordur kendisine burdan tekrardan çok çok teşekkür ediyorum. İyiki size gelip doğru doktor tercihi yapmışım. (Bu arada ameliyat başarılı geçmiştir gerekli bilgilendirmeleri yapmıştır sonraki kontrol zamanlarında çok ilgilenmiştir Kesinlikle Gidilmesi gereken tek kişidir

64x64
Ümit K. 
  06.11.2021

Size yemin ediyorum böyle güzel bir insana ne desek azdır.. Hocama THD ameliyatı oldum Rabbime binlerce kez şükürler olsun.. Hiç şikayetim yok olursa yine koşa koşa gideceğim tek doktor İsmail Hocam olur... İyiki sayın Hocamla karşılaşmış muayene ve ameliyat olmuşum.. Sevecen tavırlarıyla güler yüzlü olmasıyla işini doğru dürüst yapan en önemlisi güvenilir olmasıyla doktorluğu meslek aşkıyla yapan Hocama çok ama çok minnettarım.. Sonsuz saygı ve sevgilerimle.. Benim için çok değerlisiniz Hocam her daim duacınızım.. 🤲

64x64
Hakan A. 
  22.09.2021

Eşimin safra kesesi ameliyatı için tavsiye üzerine İsmail Biri Hocamıza başvurduk. Kendisine muayeneye gittiğimizde hastalığı ve ameliyatı ayrıntılı bir şekilde anlattı. Laparoskopik yöntemle safra kesesi ameliyatı olan eşim ertesi gün doktorumuz tarafından kan değerleri de kontrol edilerek taburcu oldu. Tecrübesi, iletişimi, konu ile ilgili bilgilendirmesi sırasında güven veriyor olması, sorduğumuz her soruya açıklayıcı ve net üslubuyla cevap vermesi, ameliyat öncesi ve sonrası ilgisi, pozitif enerjisi ile mükemmel bir doktor. İsmail Biri Hocamıza en samimi duygularımızla teşekkür eder, başarılarının devamını dileriz. İyi ki varsınız İsmail Hocam. Saygılarımızla.

64x64
İlhan Y. 
  15.09.2021

İsmail bey annemin (67yaş) karın bölgesinde bulunan 3 fıtığı kapalı ameliyat ile yama koyarak opere etmiştir. Ameliyat öncesi ve sonrasında ismail beyin hasta ve yakınları ile olan iletişimi, olumlu yaklaşımı, verdiği moral sonucu annem 3. Gün sonunda korse ile normal yaşantısına dönmüştür. ( yeme, içme ve dinlenme hali olarak). Hastane hakkında aynı şeyleri söyleyemem , özellikle hemşirelerin yaklaşımı oldukça bilgisiz ve ilgisiz ama İsmail bey için hastanenin olumsuzlukları çekilebilir. Tekrar ismail beye teşekkürler, saygılar sunuyorum…

64x64
Y T. 
  10.09.2021

Dr. İsmail Biri iki taraflı kasık fıtığı ameliyatımı başarıyla gerçekleştirdi. Konusuna hakim olmasının yanı sıra samimi yaklaşımı, teşhis konulmasından ameliyata kadar olan süreci rahat geçirmemi sağladı. Ameliyat sonrası kontrollerde gösterdiği ilgi de iyileşme dönemini kolaylaştırıcı etkide bulundu. Genel olarak kendinizi gönül rahatlığıyla ellerine bırakabileceğiniz değerli bir sağlık personeli olduğunu düşünüyorum. Kendisini tereddütsüz tavsiye ederim. Dr. Biri'ye ve Koru Hastanesi'nin değerli çalışanlarına teşekkürlerimi sunuyorum.

64x64
Ebru K. 
  16.07.2021

İsmail Birinin ismini annemin karın fıtığının tekrar etmesi üzerine İnternet üzerinden karın fıtığı ameliyatları yapan doktor araştırması yaparken buldum. Ameliyat öncesinde ameliyatın tüm riskleri yapacağı ameliyat şekli ameliyatta kullanılacak malzemeye kadar bizi bilgilendirdi. Daha önce bize bu kadar açık ve net bilgi veren bir doktor olmamıştı. İşini çok severek yaptigi her halinden belliydi ve bu kadar açık kesin kararli bilgi vermesi bizde müthiş bir güven duygusu oluşturdu. Annemi ameliyat etti. Çok güzel başarılı bir ameliyat gerçekleştirdi. Daha önceden birçok genel cerrahin kaçtığı Zorlu bir karın fıtığı ameliyatı gerçekleştirdi. 3 yama ile birçok Dr .un açık olması gerekir dediği ameliyati laparoskopik olarak gerçekleştirdi. Çok şükür annem iyi. Ve hızlı bir şekilde toparladi. İyi ki varsın İsmail Hocam . Çok teşekkür ederiz. Seviyoruz sizi ❤️

64x64
Ülkü K. 
  10.07.2021

Yaklaşık 2 ay önce doğum yapmıştım. Doğum sonrası başlayan mide ağrıları sonraları mide ağrısı ve daha da şiddetli sırt ağrısına dönüştü. Safra kesesinde taş olduğunu ve ameliyat olmam gerektiği hem koru hem de başka hastanelerden söylendi. Ameliyat düşüncesi içindeyken ağrılarım sebebiyle acile gittiğimde ismail hocaya haber verildi. Kendisi çok hızlı ve çabuk bir şekilde 3 saat içinde beni ameliyata aldı. Ameliyat sonrası da az bir ağrıyla ertesi gün taburcu oldum. Kendisine ilgisi için teşekkür ederim.

64x64
Hasan Emin D. 
  05.07.2021

21.06.2021 tarihinde kalçada şişlik ve ağrı şikayeti ile randevu alarak tanıştığım muhteşem insan Genel Cerrahi Yrd.Doç.Dr. İsmail BİRİ hocam muayene ve tetkiklerden sonra Anal Apse tanısı konularak acil olarak ameliyat olmam gerektiği bana söyledi ilk ameliyatım olmama rağmen beni sürece çok iyi hazırlayıp rahat ve başarılı bir operasyondan geçirmemi sağladı, İnsana yaklaşımı, konuya hakimiyeti, samimiyeti ,olan çok değerli hocam İsmail biri herşey için teşekkür ederim hocam Allah yolunuzu açık etsin başarılarınızın devamını dilerim yolunuz bahtınız hep açık olsun Saygılarımla

64x64
Recep E. 
  05.07.2021

Bir tanıdık tavsiyesiyle koru hastanesine başvurdum ve İsmail biri hocama muayene oldum kendileribana fıtıkdan ameliyat olmam gerektiğini söyledi Allah a şükürler olsun ki İsmail hocamı karşıma çıkardı ve Temmuzun ikisinden hocam beni ameliyat etti hocamdan Allah razı olsun şimdi evde istirahat ediyorum Allah’a Şükrü durumum çok iyi hocama çok teşekkür ediyorum

64x64
Filiz S. 
  03.06.2021

Pazartesi günü teşhisimi koyan ve hemen akabinde de çarşamba günü safra kesesi ameliyatımı başarılı ve sorunsuz bir şekilde yapan sevgili İsmail Biri Hocam'a hem ameliyat öncesi hem de sonrasında gösterdiği ilgi ve sıcakkanlılığı için çok teşekkür ederim. Sizi iyi ki tanıdık, ellerinize sağlık...

64x64
Filiz S. 
  03.06.2021

Pazartesi günü teşhisimi koyan ve hemen akabinde de çarşamba günü safra kesesi ameliyatımı başarılı ve sorunsuz bir şekilde yapan sevgili İsmail Biri Hocam'a hem ameliyat öncesi hem de sonrasında gösterdiği ilgi ve sıcakkanlılığı için çok teşekkür ederim. Sizi iyi ki tanıdık, ellerinize sağlık...

64x64
Ebru Ş. 
  24.05.2021

Şiddetli karın ağrısı şikayeti ile hastanenize geldim. Tahliller ve ultrason sonucunda apandisit teşhisi koyuldu. Sizinle görüşmemiz sonucu verdiğiniz güven sayesinde hemen yatışım yapılarak ameliyata alındım. Apandisit ameliyatım esnasında bağırsak yapışıklığımı ve karın fıtığımı fark edip tedavi ettiğiniz için sonsuz teşekkürlerimi sunarım. Ameliyatım sorunsuz geçmiş olup bir gece hastanede kaldıktan sonra taburcu edildim. Kısa süre içerisinde eski sağlığıma kavuştum. Bana ve aileme karşı sevecen davranışlarınız bizi oldukça rahatlattı. İyileşme sürecinde verdiğiniz destek ve ilginiz içinde teşekkür ederim.

64x64
Erdin K. 
  28.04.2021

Yaklaşık iki ay kadar önce kasık fıtığı rahatsızlığım için internette araştırırken hocam karşıma çıktı. Randevu alarak yanına gittiğimde karşılaması , hastaya yaklaşımı ve konuşması gercekten samimi ve güven vericiydi. Ayrıca hocama ilk muayenede beni ikna edip 1 saat içinde ameliyata aldığı için çok teşekkür ederim. Şuan kendimi çok iyi hissediyorum iyi ki sizinle karşılaşmışım hocam iyiki varsınız...

64x64
OSMAN A. 
  26.03.2021

Uzun süren ağrılarım sonunda bitti. Öncelikle gerçekten işinin ehli ve güven veren bir doktor olduğunu belirtmeliyim. Zaten bir tavsiye üzerine kendisini tercih etmiştim ve hiç pişman olmadım. Kapalı yöntem olarak çok güzel bir ameliyat oldu. Sağlığıma tekrar kavuştum. Teşekkür ederim.

64x64
selcuk G. 
  25.03.2021

Uzun zamandir suren mide agrim reflu kusma sikayetlerim vardi. taki İsmail Biri hocam ile tanisana kadar 6.5 cm mide fitigim laparaskopik nissen funduplikasyonu operasyonu ile hic bir sikayetim kalmadi hocama gerek ilgisi gerek bilgisi sicak kanliligi bir Dr. degil arkadas gibi gece gunduz ilgilendigi icin cok tesekkur eder boyle bir sikayetleri olan arkadaslarin hic tereddut etmeden İsmail hocama basvurmalarini öneririm İyi ki varsiniz İSMAİL Hocam.

64x64
MEHMET D. 
  23.03.2021

DEĞERLİ HOCAMIZIN RENKLİ KİŞİLİĞİ, MESLEĞİNDE UZMANLIĞI İLE İNSANLARI SAĞLIĞINA KAVUŞTURMADA MÜCADELE EDEN SAĞLIK NEGFERİ.... SONSUZ TEŞEKKÜRLER...

64x64
Ahmed A. 
  20.03.2021

Geçtiğimiz hafta 11.03.2021 perşembe günü kıl dönmesinden ( pilonidal sinüs ) kaynaklı ameliyat oldum kendisine. İsmail Hoca’yı burda yazılan yorumlara güvenerek buldum ve geldim. İsmail Hoca sağolsun çok ilgili, çok sıcakkanlı ameliyat sonrasında da çok bilgilendirici oldu. Kendisine hem ameliyat öncesi hem de ameliyat sonrası gösterdiği ilgiden dolayı çok teşekkür ederim.

64x64
Burak S. 
  09.02.2021

Ismail hocanin yanina daha once teshisi konmus olan sag kasik fitiginin tedavisi icin gitmistim. Kapali yontemi tercih ettigim icin ozellikle bu alanda yetkin bir doktor olarak kendisini, internetteki arastirmalarim sonucu buldum. Kendisi ameliyatimi 6 subatta, laparoskopik yontemle gerceklestirdi. Oldukca rahat bir ameliyat sonrasi iyilesme doneminin icerideyim, simdilik bir problem gozukmuyor. Gerek ameliyat oncesi, gerek ameliyat sonrasinda hastaya gosterdigi ilgiden oturu kendisine cok tesekkur ediyorum.

64x64
Kadir K. 
  04.01.2021

İlgili alakalı güleryüzlü karşısındaki insana güven veren bilgili tecrübeli işinde çok iyi bir hekim. Yaptığı kapalı apandisit ameliyatı ile sağlığıma çabucak kavuştum. Çok teşekkür ederim İsmail hocam.

64x64
Kadir K. 
  04.01.2021

İlgili alakalı güleryüzlü karşısındaki insana güven veren bilgili tecrübeli işinde çok iyi bir hekim. Yaptığı kapalı apandisit ameliyatı ile sağlığıma çabucak kavuştum. Çok teşekkür ederim İsmail hocam.

64x64
Kadir K. 
  04.01.2021

İlgili alakalı güleryüzlü karşısındaki insana güven veren bilgili tecrübeli işinde çok iyi bir hekim. Yaptığı kapalı apandisit ameliyatı ile sağlığıma çabucak kavuştum. Çok teşekkür ederim İsmail hocam.

64x64
ERCAN C. 
  03.01.2021

Babamda geçirdiği ameliyat sonrası karın fıtığı oluşmuştu. İsmail hocam kendisinin yapacağı işlemleri ve bizim yapmamız gerekenleri tek tek anlatarak bizi rahatlattı. O kadar samimi bir insan ki ilk dakikadan itibaren arkadaş gibi oluyorsunuz. Ayrıca işini en iyi şekilde yapmak için her türlü çaba ve gayreti sarf ediyor. Kendisine ilgisi ve bilgisi için çok teşekkür ediyorum.

64x64
ERCAN C. 
  03.01.2021

Babamda geçirdiği ameliyat sonrası karın fıtığı oluşmuştu. İsmail hocam kendisinin yapacağı işlemleri ve bizim yapmamız gerekenleri tek tek anlatarak bizi rahatlattı. O kadar samimi bir insan ki ilk dakikadan itibaren arkadaş gibi oluyorsunuz. Ayrıca işini en iyi şekilde yapmak için her türlü çaba ve gayreti sarf ediyor. Kendisine ilgisi ve bilgisi için çok teşekkür ediyorum.

64x64
Mehmet T. 
  30.12.2020

Aralık ayı başında eşimin safra kesesi ameliyatı için hocamıza ulaştık. Kendisi samimi, sıcak kanlı ve işinin ehli kıymetli bir hocamız. Saolsun bize yardımcı oldu ve aynı gün başarılı bir safra kesesi ameliyatı geçirdik. hocamıza ilgi ve alakasından dolayı teşekkür ediyorum...

64x64
Tekin K. 
  26.12.2020

İki kere üst üste ameliyat oldum.Bu kadar eli hafif doktor görmedim. İsmail Hocama çok teşekkür ederim.Emeğinize yüreğinize sağlık hocam iyi ki tanışmışız.Başarılarınız daim olsun.Saygı ve sevgilerimle...

64x64
TEKİN K. 
  26.12.2020

İsmail hocam safra kesesi göbek ve kasık fıtığı ameliyatlarını arka arkaya oldum son derece başarılı geçti kendisine çok teşekkür ediyorum selamlar

64x64
Ali A. 
  19.12.2020

Kıl dönmesi şüphesiyle İsmail beyi ziyaretimde bel fıtığı olabileceğimi öğrendim, şuan bel fıtığı tedavisi oluyorum beyin cerrahisinde. Tecrübe ve ilgisinden dolayı teşekkür ediyorum. İşini seviyor,,,

64x64
İLKNUR K. 
  12.12.2020

21 Kasım 2020 tarihinde annemin şiddetli karın ağrısı şikayetiyle tesadüfen randevuyla tanıştık hocamızla.Anneme yapılan tahlil ve ultrason tetkikiyle bağırsaklarda tespit ettği yapışıklığın yol açacağı sıkıntıları bir bir ,durumun amelıyat ile çözuleceğini anlatmıştır.23 Kasım günü tomografi ve kan tahlillerinden sonra kanda enfeksiyon ve böbreklerdeki problemin çözülmeden ameliyata alınamayacağına belirtmiş,gerekli tedavilerin ardından 27 Kasım'da cok başarılı bağırsak ameliyatıyla sorunumuzu çözmüştür.Bu süreçte bizlere yardımcı olan başta İsmail Hocama ,moral motivasyonumuzu hep güler yüzleriyle yüksek tutan 12.kat hemşirelerimize ve personellerine çok teşekkür ederim.Tereddüt etmeden başvuracağımız bir hocamıza kavuştuğumuzu da belirtmek isterim.İşinin ehli ,iyi ki tanışmışız kendisiyle.Emeğinize,yüreğinize sağlık hocam...Saygılarımla...

64x64
Ali C. 
  07.12.2020

Bir arkadaşımın tavsiyesi üzerine İsmail bey'e randevu aldım. Rahatsızlığım sonucu aldığım detaylı bilgi ve çözüm öle birlikte ufak bir operasyon ile eski sağlığıma kavuştum. İşinde başarili bilgili ve işin ehli çok memnun kaldım umarım başarılarınız daim olur hocam saygı ve sevgilerimle.

64x64
Emre . 
  17.11.2020

Bir doktor arkadaşın referansıyla apandisit ameliyatı yapıldı. Doktorumuz kesinlikle çok başarılı ve kapalı ameliyat konusunda bir uzman. Benim korona testim pozitif çıktığı için özellikle lokal anestezi isteyip ameliyatı yine de kapalı gerçekleştirdi ve hiçbir sorunla karşılaşmadım. Kesinlikle herkese tavsiye ederim kendisi de çok espritüel bir insandır, eğer stres oluyorum diyorsanız gelmeniz gereken doktordur kendisi.

64x64
Ebru Y. 
  09.11.2020

27 Ekim Salı günü yapılan tetkiklerimde safra kesemde küçük taşlar olduğunu öğrenip, yorumları okuyarak İsmail beye randevu aldım. Kendisi tetkiklerimi incelediğinde taşların çok küçük olduğunu ve kanala düşerse yaşayabileceğim sıkıntıları tek tek anlattı. Bilgisi, kendine güveni ve esprili yaklaşımı ameliyattan korkup kaçmak yerine tamam hocam yapalım bu işi dememe neden oldu. 31 Ekim Cumartesi günü ameliyatımı oldum. İlgili ve becerikli doktoruma teşekkür ediyorum. Daha önce yorum yazacaktım ama benim için doktorluk sadece ameliyat etmekle kalmıyor, diğer aşamaları da görmek ve süreç boyunca benim gibi ameliyattan korkan başkaları için doktorunuzun verdiği güven ve önemi de tecrübe edip anlatmak istedim. İsmail bey konuşkan, güleryüzlü ve samimi bir doktor. Kendinizi onun yanında rahat hissediyorsunuz. Ameliyat öncesi hastane süreci, ameliyathane personelinin güleryüzü (ayılırken beni uyandırmaya çalışan hemşireye teşekkür edip, elinize sağlık dedğimi hatırlıyorum o da bana geçmiş olsun, görevimiz demişti) ameliyat sonrası odaya alındığımda katta görevli tüm personelin ilgisi (Yusuf, Mehmet, Beyza ve diğer Beyza hemşirelere çok teşekkür ediyorum) ve taburcu olana kadar geçirdiğim süreç doktorumun (işine ve personeline hakimiyetinin) ve tabii ki hastane yönetiminin işini gerçekten iyi yaptığının göstergesidir. Bugün dikişlerimi aldırmaya gittim ve İsmail bey bizzat ve çabucak dikişlerimi aldı. Muayeneden itibaren yaşadığım bu süre zarfında bana özel numarasını verdiği için (her hangi bir sıkıntıda ya da aklına takılan bir şey olursa bana her zaman bu numaradan ulaşabilirsin denilmesi bir hasta için gerçekten çok önemlidir) aklıma takılan herşeyde kendisine mesaj attım ve hepsinde de geri dönüş yapıp beni bilgilendirdi. Ameliyat konusunda da ilk günler tabii ki ağrım oldu ama çabuk toparlandım, özellikle de içi taş ve çamur dolu olup görevini yerine getirmeyen bir organla vedalaşma konusunda şimdi iyi ki İsmail beyin sayesinde bu kararı alıp ameliyatımı olmuşum diyorum. Kendisine ve ilgilenen tüm personele buradan tekrar teşekkürlerimi iletmek isterim. Emekleriniz için teşekkürler.

64x64
Özge A. 
  27.10.2020

Hocama kapalı safra kesesi ameliyatı oldum. Daha önce açık ameliyatla splenektomi operasyonu olduğum için iki farklı doktordan ameliyatımın kapalı laparoskopiyle riskli olabileceği cevabını aldım. O kadar çok araştırma yaptım ki sonunda hocamı buldum. İyiki de bulmuşum. Hocam karın içi yapışıklıklarıma rağmen ameliyatımı başarılı bir şekilde kapalı laparoskopiyle tamamladı. Aşırı panik ve stresli biri olmama rağmen rahat ve esprili tavrıyla endişelerimi giderdi. Bütün sorularıma gerek hastanede gerek özel telefonundan içtenlikle cevap verdi. Teşekkürler hocam.

64x64
Dilek B. 
  15.10.2020

Öncelikle hocamin samimiyetine ,ictenligine ve insani rahatlatan yapisina teşekkür ederim. Ona gitmeden önce artik yasam kalitem sifira inmisti. Aylarca cesaret edemedigim için çok fazla aci cektim. Bilseydim bukadar rahat ve pratik olacagini hic tereddut etmezdim.sadece bir gunde beni hem ruhen hem bedenen eski yasam kaliteme döndürdü. Tecrübesi ve bilgisine hayran kaldım.Emeklerine çok teşekkür ediyorum. Hakkınızı helal edin hocam.😊

64x64
Fatih D. 
  09.10.2020

Yaklaşık 2 hafta önce kıl dönmesinden ameliyat oldum kendisine. Güler yüzlü nazik ve oldukça kibar bir insan gerek özel telefonundan olsun gerek yüz yüze muayenelerinde olsun sürekli ilgili ve işinde başırılı olduğuna şüphem yok. Herkese acil şifalar diliyorum İsmail hocamıza görev hayatı boyunca başarılar dilerim. İnşallah bir sağlık sorunu ile karşılaşmayız ama öyle bir durumda yine tercihim kendisi olur..

64x64
Koray B. 
  09.10.2020

İsmail Bey pilonidal sinus (kıl dönmesi) operasyonunu gerçekleştirdi. Hocamız için yurt dışından geldim. Gayette memnun oldum. Başarılı bir operasyon gerçekleştirdi. Operasyon sonrası ise ilgisi de taktire şayan. İşinin ehli, güleç ve samimi bir hekim. Sağlığıma kavuşmamda emeği geçtiği icin teşekkür ediyorum.

64x64
selin d. 
  30.09.2020

Karın ağrısı şikayetiyle geldiğim hastanenizde sizinle tanışma fırsatı buldum. Testler ve tetkikler sonucunda apandisit oldugumu ögrendim. Size güvendim ve 1 saat içinde yatışım yapılıp ameliyat oldum. Ameliyatım sorunsuz geçti. sonrasında da bir gece hastanede kaldıktan sonra taburcu edildim. Beni ve ailemi rahatlatıp, sevecen ve sıcak davranıp güven verdiğiniz için teşekkür ederim.

Değerli Yorumlarınızı Bekliyoruz.