İnönü Üniversitesi Tıp Fakültesi (ingilizce) 1995- 2002

 

Başbakanlık S.H.Ç.E.K. Genel Müdürlüğü Kurum Hekimliği (2003)

Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Genel Cerrahi Uzmanlığı 2011

Yüzüncü Yıl Üniversitesi Temel ve İleri Düzey Endoskopik Girişimler Eğitimi 2011

İstanbul Hastanesi /Van 2011

Özel Malatya Hastanesi / Malatya2012

Bilgi Tıp Merkezi Keçiören /Ankara 2013

Özel Koru Sincan Hastanesi Sincan/Ankara 2013

Baş Tibb Mərkəzi /Baku Clinic Azerbaycan/Bakü 2013

Yüksek İhtisas Üniversitesi Özel Koru Ankara Hastanesi 2019

Özel Ankara Koru Hastanesi /Ankara 2019

Laparaskopik obezite 
Laparaskopik karın ve kasık fıtıkları( son tekniklerle )  
Doğum sonrası laparaskopik diastazi rekti (karın dokusundaki kaslarin ayrılmasına bağlı  üst orta karında çıkıntı  olusmasi)ve göbek ve ve gobekustunde üstündeki karın fitiklarina Türkiye'de ilk defa laparaskopik scola yontemi ile hem diastazis rekti onarımı hemde ciltaltindan karın fıtık onarımı laparaskopik  mide fıtığı ve antireflu cerrahisi.) 
Laparaskopik  safra kesesi ameliyatları ayrıca safra çamuru ve 5mm altında safra kanalına taş düşürmüş hastalarda transsistik koledok irirgasyonu ile safra kanalının temizlenmesi ayniseansta yapılmaktadır.  
Gebelerde 2.ve 3 trimesterde yani 12 haftanın üzerindeki gebelerde laparaskopik safra kesesi ameliyatları.   
Gebe hastalarda laparaskopik apandisit alınması
Makat hastalıkları, makat çatlağı  her türlü iç ve dış hemoroit cerrahisi  anal fissur  anal fistül cerrahisi
Tiroid cerrahisi ve kanserleri paratiroid cerrahisi ve kanserleri
Meme hastalıkları ve meme kanser cerrahisi
Onkolojik cerrahi; karaciger ve safra kesesi ve safra yolu cerrahisi mide kanser cerrahisi kalın bagrasak kanser cerrahisi ve metastatik karaciğer tümörlerinde karaciğer rezeksiyonları

Türk Cerrahi Derneği

Türk Tabipler Birliği

Ankara Tabip Odası

Eskrim Fedarasyonu Sağlık Kurul Üyeliği (halen)

Gelişmekte Olan Spor Fedarasyonu Sağlık Kurul Üyeliği

TİVAK (Türkiye Yüksek İhtisas Vakfı ) Üyeliği ve Yönetim Kurulu Üyeliği

Türkiye Muay Thai Fedarasyonu Proje Kordinasyon Kurulu Üyesi (2021 -Halen)

1.Biri İ.  , Gültekin Y.  , Bahadır S.  ,  Deniz  K. ,  Küçük  K.Prognostic significance of metastasis-suppressor gene NM23 in gastric carcinoma Journal of Surgery and Medicine Yıl 2019, Cilt 3 , Sayı 8, Sayfalar 545 - 548 

2.Biri S, Biri İ, Gultekin Y, Yurdakul M, Ozdemir M, Tola M Doppler ultrasonography criteria of superior mesenteric artery stenosis.Journal of Clinical Ultrasound : JCU, 29 Jan 2019, 47(5):267-271  DOI: 10.1002/jcu.22695 PMID: 30697764  

3.Biri İ, Yaşar H, Hardalaç F. Mamografide yapay zekâ uygulamaları. Yapay Zekâ Teknikleri ve Radyolojide Uygulanması. 1. Baskı. Ankara: Türkiye Klinikleri; 2020. p.38-46.

4.Suleyman C, Atakan Y, Ipek C, Ismail B, Ogun A. Annually Incidence of Esophagus Cancer in the Hakkari City of Eastern Anatolia. Journal of Gastroenterology and Hepatology Research 2013; 2(7): 696-698

5.Öz.A. B. ,  Akyıldız H,  Sözüer E,  Akcan A, Akyuz M,  Biri İ, Emek E Perforation Due to Colon Cancer:Predisposing Factors and Clinical Tr J Emerg Med 2013;13(4):156- DOI: 10.5505/1304.7361.2013.35555

6.AkyıldızH, Sözüer E, AkcanA, KüçükC,  ArtişT,  Biri İ,Yilmaz N.The value of D-dimer test in the diagnosis of patients with nontraumatic acute abdomen.Turkish Journal of Trauma & Emergency Surgery 2010 Jan;16(1):22-6PMID: 20209391

7.Akyıldız H, Çatal B, Aslan M, Yiğit G, Biri İ, Gündüz M, Güleç B. Pilonidal sinüs cerra- hisinde kaudal anestezi kullanılabilir mi? Kolon ve Rektum hastalıkları Dergisi 2008;3:128-33.

8.The Prognostic Factors on Survival Rates for Patients with Stage II-III Colon Cancer  Özgür Kılıç, Yücel Gültekin, İsmail Biri, Ahmet Uğur Yılmaz Turk J Colorectal Dis 2021;31:122-128 DOI: 10.4274/tjcd.galenos.2020.2020-3-3

9. Can Omentin-1 Be a Prognostic Marker in Surgical Intensive Care Patients?YÜCEL GÜLTEKİN, İSMAİL BİRİ, AFİG GOJAYEV, SELEN YILMAZ IŞIKHAN, OYTUN PORTAKAL AKÇİN, YUSUF ALPER KILIÇ  Turk J Med Sci  TUBİTAK  DOI: 10.3906/sag-2009-158  Turk J Med Sci

10. BERT MODELİ İLE COVID-19 Aşısı için Aşı Karşıtı Tweetlerin Arttığı Zaman Aralıklarının Tespiti Ülkü Tuncer Küçüktaş,Fatih Uysal ,Fırat Hardalaç,İsmail Biri 1. uluslararası bilgi ve iletişimde yapay zeka konferansı ( IRCADA'21 ) 1st İnternational Conference on  Artificial İntelligence and Data Science

11. Evaluation of Firearm Injuries by Trauma Scoring Systems in a Secondary Healthcare Institution . Resul Nusretoğlu, Yunus Dönder, İsmail Biri, Yücel Gültekin  Ulus Travma Acil Cerrahi Derg. Baskıdaki Makaleler: UTD-58456 | DOI: 10.14744/tjtes.2021.58456

12. Biri, I., Kucuktas, U.T., Uysal, F. et al. Forecasting the future popularity of the anti-vax narrative on Twitter with machine learning. J Supercomput (2023).

 

SÖZLÜ BİLDİRİLER

1. Histopathological Evaluation of Gallbladder Specimens in Cholecystectomies Asst. Prof. Dr. ismail Biri,Ankara Özel Koru Hastanesi  3rd International Hippocrates Congress on Medical and Health Sciences March 6-7, 2020  Ankara, Turkey

2. TurkeyRenal Artery Laceration After Coronary Angigography-  Asst. Prof. Dr. İsmail Biri,Ankara Özel Koru Hastanesi  4rd. International Hippocrates Congress on Medical and Health Sciences 18-19 Aralık 2020/Ankara, Turkey

3. Ultrason İle Gastrik Volüm Değerlendirilmesi  Asst.Prof.Dr. İsmail Biri  Ankara Koru Hastanesi 16th National Congress of The Turkısh Socıety of Medıcal and Surcıgal Intensıve  Care Medıcıne, November 2019  8th Euro-Asıan Crıtıcal Care Meetıng, November 2019  Antalya

4.Evre II ve III kolon kanserli hastalarda prognostik faktörlerin araştırılması. Özgür Kılıç, İsmail Biri, Yücel Gültekin, Ahmet Uğur Yılmaz 2019 17.Türk Kolon veRektum Cerrahi Kongresi  tkrcd2019.org  Antalya,Turkey

5.Alveolar Hidatik Hastalığında Biliyer Sistem Patolojileri Sıklığı: Tek Merkezli Bir Çalış- ma..Ahmet Cumhur Dülger, Enver Aytemiz, Davut Demirkıran, Mehmet Beyazal, İsmail Biri 17th National Parasitology Congressand Caucasian and Middle East Symposium on Parasit- ic Diseases 4 – 10 Eylül 2011 / 4-10 September 2011 Kars, Türkiye

6.Laparoskopik apendektomi deneyimlerimiz. Sözüer E, C Küçük, AC Akcan, H Akyıldız, İ. Biri: Endoskopik Laparoskopik ve Minimal İnvaziv Cerrahi Kongresi, 1-4 Temmuz 2007, Antalya

YAZILAN KİTAPLAR:

1.TEMEL YOĞUN BAKIM GİRİŞİMLER KİTABI 

EDİTÖR:Prof.Dr.Kaya Yorgancı

Sertifika no:16029

 Dünya Tıp Kitabevi 2020  

ISBN:978-605-9615-49-5 

1Abdominal Kompartman Sendromunda İntraabdominal Basınç Ölçümü Asst.Prof.Dr.İsmail Biri

2.Girişimsel İşlem Öncesi Hastanın Bilgilendirilmesi ve Rızasının Alınmasında  Hekimin Hukuki Sorumluluğu  Asst.Prof.Dr.İsmail Biri

6. Uluslararası Hipokrat Tıp ve Sağlık Bilimleri Kongresi 30 Nisan - 1 Mayıs 2021 DÜZENLEME KURUL ÜYESİ

7. Uluslararası Hipokrat Tıp ve Sağlık Bilimleri Kongresi 3 - 4 Eylül 2021 BİLİM KURULU ÜYESİ

8. Uluslararası Hipokrat Tıp ve Sağlık Bilimleri Kongresi 4-5 Mart 2022 DÜZENLEME KURULU ÜYESİ

Genel Cerrahi

103 Adet Yorum

Recep G. 
  02.05.2024

2015 yılında anal fissür ile başlayan ve cerrahi operasyondan korktuğum için yıllarca bana acılar çektiren hastalığım kronikleşip anal fistüle dönüşünce, 16.04.2024 tarihinde gittiğim koru ankara hastanesindeki genel cerrahi bölümünden İsmail Biri hocamın muayenesi ve durumun ciddiyetini detaylı anlatması ile kendilerine ameliyat oldum.

berk a. 
  01.05.2024

Babama lenfoma teşhisi konmuştu. Karın ağrısı ve mide bulantısı şikayetiyle İsmail hocanın yanına gittik. İlk başlarda çok korktuk. Ancak İsmail hocanın tecrübeli oluşu ve desteğiyle beraber güvenli ellerde olduğumuzun farkına vardık. İsmail hoca için ne kadar zorlu bi ameliyat olsada tecrğbe konuştu ve babam şu an eski sağlığına kavuştu.

Recep G. 
  25.04.2024

2015 yılında anal fissür ile başlayan ve cerrahi operasyondan korktuğum için yıllarca bana acılar çektiren hastalığım kronikleşip anal fistüle dönüşünce, 16.04.2024 tarihinde gittiğim koru ankara hastanesindeki genel cerrahi bölümünden İsmail Biri hocamın muayenesi ve durumun ciddiyetini detaylı anlatması ile kendilerine ameliyat oldum.

Fahrettin K. 
  07.04.2024

Safra kesesi sorunu ile hastaneye geldiğimde size yönlendirdiler. oldukça sıkıntılı olan safra kesemin ameliyatı Sayenizde sorunsuz geçti. Ameliyat öncesi ve sonrası her zaman destek oldunuz. tüm süreçte hem beni hem de ailemi rahatlattınız.

Fatih Ş. 
  06.04.2024

İsmail hocama, uzun zamandır ertelediğim kasık fıtığı ameliyatını oldum. Tavsiye üzerine muayeneye gittiğimde aklımda hiç bir soru işareti olmadan operasyonu olmaya karar verdim. Gerek ameliyat öncesi, gerek sonrası tecrübesi, ilgisi ve samimiyetiyle çok doğru bir karar verdiğimi anladım. İyi ki yollarımız kesişmiş, başarılarınız daim olsun

Naci Y. 
  05.04.2024

Yaptığım araştırmalar sonucunda İsmail BİRİ hocamın özellikle kapalı yöntem ile yapılan karın bölgesi fıtık ameliyatlarında oldukça tecrübeli ve yetkin bir genel cerrah olduğuna kanaat getirdim. Bu nedenle daha önce teşhisi konmuş olan hem göbek hem de çift taraflı kasık fıtığının tedavisi amacıyla kendisinden randevu aldım. Muayenem esnasında kendisinin gerçekten çok samimi, sıcak kanlı ve işinin ehli biri olduğunu gördüm. Tecrübesi , tıbbi bilgisi ile samimi ve sevecen yaklaşımıyla beni kapalı yöntem ile ameliyat olmam konusunda ikna etti. Ameliyatımı sağlık personeli için anlamlı bir gün olan 14 Mart tıp bayramı gününde kapalı (laparoskopik) yöntemle gerçekleştirdi. Gerek ameliyat öncesi, gerek ameliyat sonrasında bana gösterdiği yakın ilgiden ve sağlığıma tekrar kavuşmam için yaptığı başarılı operasyondan dolayı kendisine iyi ki varsınız İsmail Hocam diyor, saygı ve sevgilerimi sunuyorum.

Burhan B. 
  03.04.2024

Hemoroit şikayetiyle gitmiştim İsmail hocam in yanına. Muayenem sonucunda sabah 10 da olduğum muayene sonucu amelyat olmam gerektiğini söyledi hocamız. O aradaki zaman nasil gecti hic hatirlamiyorum. Saat 13 de amelyattaydım. Güzel bir amelyatın ardından şu an çok şükür iyiyim

Naci Y. 
  29.03.2024

Yaptığım araştırmalar sonucunda İsmail BİRİ hocamın özellikle kapalı yöntem ile yapılan karın bölgesi fıtık ameliyatlarında oldukça tecrübeli ve yetkin bir genel cerrah olduğuna kanaat getirdim. Bu nedenle daha önce teşhisi konmuş olan hem göbek hem de çift taraflı kasık fıtığının tedavisi amacıyla kendisinden randevu aldım. Muayenem esnasında kendisinin gerçekten çok samimi, sıcak kanlı ve işinin ehli biri olduğunu gördüm. Tecrübesi , tıbbi bilgisi ile samimi ve sevecen yaklaşımıyla beni kapalı yöntem ile ameliyat olmam konusunda ikna etti. Ameliyatımı sağlık personeli için anlamlı bir gün olan 14 Mart tıp bayramı gününde kapalı (laparoskopik) yöntemle gerçekleştirdi. Ameliyat sonrasi iyileşme döneminin içerisindeyim, şimdilik bir problem gözükmüyor.

Özcan Y. 
  28.03.2024

Kasık fıtığı şüphesiyle doktor arayışına girmiştim. Yaptığımım araştırmalar sonucu İsmail BİRİ hocamda karar kılmıştım. hem muayene hemde ameliyata karar verdikten sonra ameliyat öncesi ve sonrası, sıcak ve samimi yaklaşımı, bilgilendirmesi, ilgi ve alakasından çok memnun kaldım. çift taraflı kasık fıtığı ameliyatım çok başarılı geçti ve kısa sürede toparlandım. kendisine birkez daha şükranlarımı sunarım.

Naci Y. 
  25.03.2024

Yaptığım araştırmalar sonucunda İsmail BİRİ hocamın özellikle kapalı yöntem ile yapılan karın bölgesi fıtık ameliyatlarında oldukça tecrübeli ve yetkin bir genel cerrah olduğuna kanaat getirdim. Bu nedenle daha önce teşhisi konmuş olan hem göbek hem de çift taraflı kasık fıtığının tedavisi amacıyla kendisinden randevu aldım. Muayenem esnasında kendisinin gerçekten çok samimi, sıcak kanlı ve işinin ehli biri olduğunu gördüm. Tecrübesi , tıbbi bilgisi ile samimi ve sevecen yaklaşımıyla beni kapalı yöntem ile ameliyat olmam konusunda ikna etti. Ameliyatımı sağlık personeli için anlamlı bir gün olan 14 Mart tıp bayramı gününde kapalı (laparoskopik) yöntemle gerçekleştirdi. Ameliyat sonrasi iyileşme döneminin içerisindeyim, şimdilik bir problem gözükmüyor. Gerek ameliyat öncesi, gerek ameliyat sonrasında bana gösterdiği yakın ilgiden ve sağlığıma tekrar kavuşmam için yaptığı başarılı bir operasyon yaptı.

Elif R. 
  25.03.2024

Bir hafta önce Ismail Biri hocamız tarafından ameliyat oldum. ilk ameliyatim oldugu icin korku ve endiseliydim. Ismail Biri hocamiz ve ekibinin hem ameliyat oncesi hazirlik sureci hem sonrasin güler yüzü ve samimiyetti ve hoş sohbeti ile korkularımı gidermiş ve çok başarılı bir ameliyat gerçekleştirmiştir. Araştırdığım cerrahlardan en başarılısı olarak önerildi ve gerçekten de öyleydi. Özel telefonundan da süreci bizzat takip etti ve sağlığım hizla duzeliyor. Bir cerrahta bir cok ozelligin bulunmasi cok nadirdir oysa Ismail Biri hocamiz her yonden oldukca donanimli ve bu ülkenin kiymetli cerrahlarimizdan biri.

BEKİR G. 
  22.03.2024

Göbek fıtığı ve Sağ kasık fıtığım vardı yollara düştüm iyi bir cerrah arıyorum haliyle bende biraz da ürkeklik vardı çünkü çevremde ameliyat olanlar tekrardan sorun yaşadıklarını söylüyorlardı sonunda araştırmalarım neticesinde yolum Ankara koru hastanesine düştü öyle bir doktorla tanıştım Yapacağı ameliyatı objektif bir şekilde hastasını bilgilendiren sevecen espirili hasta doktor ilişkisinde Sosyal yönü küvetli bu kişinin kim olduğunu hemen söyleyeyim KORU HASTANESİ GENEL CERRAHİ UZMAN DR İSMAİL BİRİ KORU HASTANESİ YÖNETİMİNİN HUZURUNDA EN DERİN SAYGI VE SEVGİLERİMLE BEKİR GÜRCÜ

MUSTAFA G. 
  26.02.2024

2017 yılında eşimin troid ameliyatında tanıdım İsmail Hocamı hem hekimliği hem insanlığı 10 numara Allah sağlık sıhhat ve Mutluluk versin kendisine , Selamlar saygılar

AHMET Ü. 
  20.02.2024

Öncelikle en önemlisi Allah dermanı olmayan dert vermesin, herkesin sağlığını eksik etmesin. 1 ay önce yapılan tetkikler ve tahliller sonucunda Allaha şükürler olsun İsmail BİRİ hocamın da nöbetçi olmasından dolayı kendisi ile tanışma fırsatım oldu. Ağrılarımın, şikayetlerim ve tetkiklerin sonucunda Apandisit teşhisi konuldu. Ameliyata karşı korkularım olduğu ve 8 senedir yıllık takip ettiğim safra kesesi Polipini kendisine bahsettim. Kendisinin tek tek açıklamasıyla, samimi yaklaşımıyla, kendisine güveniyle bendeki bütün korkularımı silip o gün ameliyat kararını aldık. Aynı gün öğlen saatlerinde ameliyata alıp başarılı bir ameliyatla Apandisit ve Safra Kesemi aldı çok şükür uzman elleriyle bütün sıkıntılarımdan kurtardı şuanda bir problem gözükmüyor çok şükür. Ameliyat öncesi ve sonrası gösterdiği ilgi alaka pozitifliği hatta ve hatta o samimiyeti yok mu sanki karşımda 40 yıllık tanıdığım arkadaşım can dostum abim. İşin ehli tereddütsüz tercih edilecek bir hekim. Hocam iyi ki sizi tanımışım, güler yüzünüz hiç eksik olmasın, Allah sizden razı olsun, Allah yolunuzu hep açık etsiz ayağınıza taş değdirmesin. Sağlıcakla...

Abdullah S. 
  30.01.2024

Makat apsesi ile başlayan süreç İsmail hocamda fistül ameliyatıyla sona erdi çok şükür. nazik ve incitmeden yaptığı muayeneleri ve sabırla bilgilendirmeleri İsmail hocayı gözümde farklı kılmıştı zaten. Ameliyat öncesi tecrübesiyle rahatlatması çok değerliydi benim için. Sonrasında başarılı bir ameliyat ve bir gece sonradan evime gelmem böyle bir ameliyat geçiren ben için çok önemliydi. Konu biraz hassas olunca çok araştırma yapmıştım.

hande d. 
  18.01.2024

Annem için göbek ve kasık fıtığı şikayetiyle geldik. İsmail hoca bir fıtık daha tespit etti. Annemin karnında bulunan üç fıtığı kapalı ameliyat etti. Çok güzel başarılı bir ameliyat gerçekleştirdi. Allahın izni İsmail hocanın vesilesiyle annemin durumu çok iyi çok şükür. İsmail hoca tecrübesiyle pozitifliğiyle kendinizi çok güvende hissettiriyor ve rahatlatıyor. Sadece çok başarılı bir cerrah değil aynı zamanda çok mütevazi, üstün özellikli bir insan. Çok yoğun olmasına rağmen sabırla içtenlikle tüm sorularımızı yanıtladı. İsmail hocam size hep dua edeceğiz, Allah sizi herşeyin en güzeliyle en hayırlısıyla karşılaştırsın.

Meryem K. 
  06.01.2024

Selamlar, daha önce başka bir hastanede rahim kanseri ameliyatı olmuştum. Ameliyatın üstünden belli bir süre geçtikten sonra ameliyat yerimde fıtık meydana geldi. Doktor araştırırken bu tarz ameliyatları yapan doktorların az olduğunu fark ettim. En az 3 tane doktora göründüm, hiçbiri içime sinmedi. Uzun araştırmalar sonucu İsmail Biri hocamız ile karşılaştım.Kendisine muayene oldum, beni çok güzel aydınlattı. Daha önce göründüğüm doktorlar, bu ameliyatı kapalı olamayacağımı söyledi. Eğer olursam fıtığın gideceğini ama karnımdaki şişin inmeyeceğini söylediler. İsmail hocam ise bu ameliyatı hem açık hem de kapalı yapabileceğini dile getirdi. Yamayı koyarken kapalı ameliyat ile koymanın daha sağlıklı olacağını söyledi. Diğer hocalardan farkını gördüm. Ameliyatım başarılı geçti. Şu anda iyileşme sürecindeyim. Fıtığım gitti ve karnım düzeldi.

nazmi k. 
  04.01.2024

İsmail Biri ile yaklaşık bir ay önce araştırmalarım üzerine tanıştım. Kapalı kasık fıtığı amaliyatı oldum. Kendisi çok başarılı bir doktor olması yanında hasta ruh halinden anlayan güzel bir insandır.

Gamze T. 
  14.12.2023

Safra kesesi şikayetiyle internet yorumlarından ulaştım İsmail hocama sonuçlarımı görür görmez acil ameliyatıma karar verdi ve aynı gün akşamı beni kapalı cerrahi yöntemiyle ameliyat etti kendisini çok yoran bir ameliyat olduğunu söyledi çünkü safta kesemin içi zift şekline gelmişti şuan çok iyiyim ellerine emeğine sağlık hocam Allah sizden razı olsun

UFUK G. 
  08.12.2023

Merhabalar,değerli hocamız İsmail BİRİ,eşimin safra kesesi ameliyatını Laparoskopik Kolesistektomi yöntemiyle mükemmel bir şekilde yaparak,bir gece sonrası taburcu etti.hocamızın gerek bizi bilgilendirme,yönlendirmeleri,pozitifliği sayesinde gayet rahat bir şekilde ameliyatımızı gercekleştirdik.Emeklerinize sağlık...

Gamze T. 
  07.12.2023

Safra kesesi şikayetiyle internet yorumlarından ulaştım İsmail hocama sonuçlarımı görür görmez acil ameliyatıma karar verdi ve aynı gün akşamı beni kapalı cerrahi yöntemiyle ameliyat etti kendisini çok yoran bir ameliyat olduğunu söyledi çünkü safta kesemin içi zift şekline gelmişti şuan çok iyiyim ellerine emeğine sağlık hocam Allah sizden razı olsun

Erdal E. 
  21.11.2023

Safra taşım bulunması sebebi ile girdiğim zorlu ve endişeli süreç İsmail Hocam tarafından kapalı safra kesesi ameliyatı yapılarak başarılı şekilde sonuçlandı.Şu an iyileşme sürecindeyim. İşinin ehli ,samimi ve zoru kolay eden hocam iyi ki varsın.

Tuğçe C. 
  20.11.2023

Babamın yaklaşık 2 haftadır şiddetli kasık fıtığı ağrısı şikayeti vardı. Bu sebeple başka bir doktorun tavsiyesi üzerine babamı (Tahir) sevgili İsmail Hoca'ya muayene ettirdik. Muayene sonucu sadece fıtık değil, maalesef aynı zamanda safra kesesi sıkıntısının da olduğunu öğrendik. Bunun üzerine İsmail Hoca tabi ki de ameliyathanenin de durumuna bağlı olarak ertesi güne yer buldu ve ameliyata girdi. İsmail Hoca Laparoskopi yöntemi ile “hiçbir doktorun yapmadığı bir teknikle” (bunu özellikle vurgulamak istiyorum) babamın safra kesesi (Laparoskopik Kolesistektomi) ve kasık fıtığı (Laparoskopik İnguinal Herni) ameliyatını çok kısa bir sürede başarı ile gerçekleştirdi. Hastanede sadece 1 gece yatarak, ertesi sabah taburcu olduk ve 2 gün sonra da yani bugün direni çıkarıldı. İyi ki yollarımız sizinle kesişmiş. İnanın kendinizi çok güvende hissedeceğiniz bir doktor kendisi. Ayrıca, alanında gösterdiği üstün başarılar ve insan sağlığına olan adanmışlığı ile takdire şayan bir hekimdir. Hastalarına karşı gösterdiği empati ve anlayış, onu sadece bir hekimden çok daha fazlası yapıyor bence. Sağlık sektöründe böylesine bir hekimin varlığı, hem bugün için hem de gelecek nesiller için büyük bir kazanç. Ülkemizin vatanını ve milletini seven Doktorlara ihtiyacı var ve İsmail Hoca da işte tam da böyle biri.

İlker B. 
  25.10.2023

İsmail hocam la tanışmak bana bit lütuf hayatımda ben onun kadar samimi güler yüzlü güven verici bir doktora rastlamadım kendisi hem insan olarak hem cerrah olarak on numara bir insan hemoroid ameliyatımı gerçekleştirdi tedavi ve tavsiyeler i sayesinde 1 haftada günlük yaşantıma devam ediyorum

Ayşegül M. 
  18.10.2023

Göbek fıtığım vardı, gittiğim doktorlar kilo verip gelmemi söyledi, acile geldim Allah benim karşıma İsmail hocamı çıkardı. İlgisi,alakası , güler yüzlülüğü bana cesaret verdi . Ameliyat olmaya karar verdim, ameliyatımı yaptı, şekerimden dolayı dikiş yerim biraz geç iyileşti, bu süreçte hergün pansumanımı yaptı, sevecen yaklaşımı , bilgisi , insanlığı mükemmel biri, Allah kendisinden razı olsun, yolunu, bahtını açık etsin. Herkesin kaçtığı fıtık ameliyatımı yaparak beni sağlığıma kavuşturdu.

Soner S. 
  15.10.2023

Ismail hocanin yanina çift taraflı kasık fitiginin tedavisi icin gitmistim. Kapali yontemi tercih ettigim icin ozellikle bu alanda yetkin bir doktor olarak kendisini, internetteki arastirmalarim sonucu buldum. Kendisi ameliyatimi 30 Eylül 2023te laparoskopik yontemle gerceklestirdi. Oldukca rahat bir ameliyat sonrasi iyilesme doneminin icerideyim, simdilik bir problem gozukmuyor.

Arda G. 
  09.10.2023

31-08-2023 tarihinde kuyruk sokumumda hissettiğim ağrı üzerine Genel Cerrahi Uzmanı Sayın Dr. İsmail BİRİ hocama gittim. Hemen teşhisi koydu ve Lazer ve Kristalize Fenol yöntemi ile ameliyatımı yaptı. İlk muayenede beni ve ailemi çok sıcak karşıladı. Kıl dönmesi ameliyatından önce içimde büyük bir endişe vardı. Ancak hocamın profesyonelliği ve uzmanlığı sayesinde bu süreci sorunsuz bir şekilde atlattım. İsmail BİRİ hocama ben de hakkındaki güzel yorumları okuyarak gitmiştim. Hakkındaki tüm övgüleri fazlası ile hak eden mesleğinde çok başarılı ve başarısını sıcak yaklaşımı ve içtenliği ile taçlandıran bir doktor. Tedavimin her aşamasında sabırla tüm sorularımı cevaplayarak ve yakından ilgilenerek beni rahatlattı. Şu an çok iyiyim. Sayın İsmail BİRİ Hocam ben ve ailem size çok çok sevgiler sunuyorum . İyi ki varsınız ve benim doktorum olmuşsunuz.

YILMAZ Ç. 
  09.10.2023

Buradan yapılan yorumlar üzerine kendisinden randevu aldım. Muayene ve tetkikler sonrasında sağ ve sol kasığımda farklı büyüklükte fıtık olduğunu ve sorunun ameliyatla çözüleceğini söyledi. Yapılacak işlemi, kafamda soru işareti bırakmayacak şekilde detaylıca anlattı. İki hafta sonra da ameliyat oldum. Çok şükür başarılı geçti. Hocamız sağ olsun ameliyat öncesinde olduğu gibi sonrasında da birebir ilgilendi. Hem işine hakimiyeti hem de iletişimi çok iyi bir hekim.

Aslı Y. 
  29.09.2023

Harika biri çok iyi yürekli ismail hoca için söylenecek daha bir sürü iyi cümle var çok başarılı olduğunu düşünüyorum bir o kadarda çok iyi bir insan eğer safra kesesi ameliyatı olacaksanız safrayla imzasını atar acısız ağrısız şıp diye bir günde taburcu edecek kadar işinin ehli halktan biri hiçbir şekilde doktor hasta yakınlığı yok tamamen abi kardeş her şeyin doğrusu neyse onu söylüyor.

Gafur T. 
  18.09.2023

İsmail hocam canımın içi melek yüzlü hocam hocam 4 Eylül 2023 kıl dönmesi ameliyatı oldum.Kıl dönmesi ameliyatından çok korkuyordum.İsmail hocam tanıyınca korkularımı ve endişelerimi yendim ameliyatımı oldum.Başarılı ameliyat gerçekleştirdi Güler yüzlü nazik ve oldukça kibar bir beyfendi bir insan.İsmail hocam ve pozitif kalbi pırlanta gibi adam hastasıyla ilgili ve sıcak davranıyor ve hastasına güven veriyor.Özel numarasını verip ameliyat sonrası takibini yaptı.İyiki tanımışım ismail hocamı Allah sizden razı olsun. :)

Ekin A. 
  17.08.2023

İsmail hocama kıl dönmesi şüphesi ile başvurmuştum. Kendisi hemen teşhis koyup kısa süre içerisinde de lazer ile ameliyatımı gerçekleştirdi ve kristalize fenol tedavisi uyguladı. Bu sayede herhangi bir kesi veya dikiş olmadan hızlı ve rahat bir iyileşme süreci geçirdim. Hocam hem ameliyat öncesi hem de ameliyat sonrası son derece ilgili ve bilgilendiriciydi. Kontrollerim sırasında da her defasında içtenlikle yaklaştı ve çok ilgilendi.

Ahmet Ç. 
  08.08.2023

31 temmuzda dış radyoloji merkezi ultrason çektirdim ve doktora değerlendirme için götürdüm bir yanlışlık olduğunu anladı ve yardımcı oldu. Ameliyattan önce benden yeni ultrason istedi yapmamı istedi çünkü eskiye hiç güvenmedi haklıydı sonuçları farklı çıktı ve hemen ameliyatı geçtik başarılı geçti. doktor denetleyerek hep yanımdaydı

Tuncay T. 
  24.07.2023

Çok acil safra kese ameliyatı olmam gerekiyordu. ameliyattan çok korkuyordum taki İsmail hocam ile tanıyana kadar beni çok iyi motive etti korkularımı yenmeme yardımcı oldu.

Yegane R. 
  21.07.2023

Merhaba ben kendi hekayemden behs etmek istiyorum.01.05.23 tarihinde Bakude tiroit emeliyyati kecirmisim.emeliyyat zamani sol tiroit dugunu cikarilmis saq duqunler sinir uzerinde olduqundan doktor biapsi etmeden emeliyyati dayandirmisdi.sonuclar kanser cikdiqindan radiaktiv yod proseduride imkansizlasmisdi.2 ay boyunca tekrar emeliyyat olunma mecburiyyetindeydik.bu uqursuzluqun ardindan olkemde dusduyum bu aqir durumdan cikmaq yollari ariyorduq.Dunurum daha onceden 2012 yillarinda tedavi olduqu ve cok memnun kaldiqi Koru hastanesini tovsiye etdi ve Emine Akgumusle

Fatih K. 
  15.07.2023

İsmail biri hocam gerçekten emeğinize yüreğinize sağlık size tedavi olmaya geldiğimde 142 kiloydum 100 günde 32 kilo verdim ve dünyaya yeniden doğmuş gibi hissediyorum kendimi ilginiz alakanız gerçekten bizim için çok önemliydi sizi çoğu böyle arkadaşıma tavsiye ettim bunlarda da yardımcı oldunuz emeğiniz ben de çok size ne söylesem ne desem az gelir hocam mide tüp ameliyatı için 1 numarasınız bence benimle beraber başka yerlerde ameliyat olanları da biliyorum kusma mide bulantısı hepsinde var ama ben de bir tanesi bile olmadı

MUHAMMET HALİT K. 
  15.07.2023

İsmail hocam. Canımın içi hocam. Sayesinde fazla kilolardan kurtulmak nasip oldu. Sağlığıma kavuştum. Şifa önce Allah'tan istenir demişti bana ameliyat öncesi. Kulağıma küpe oldu resmen. İsmail hocam buna vesile oldu. Hakkı ödenmez.

Bersu Sena Ö. 
  05.06.2023

Merhabalar, İsmail Hocam sayesinde safra kesemdeki taşın hayatımı zorlaştırdığı o dönemden 22 Mayıs tarihinde kurtuldum. Şubat ayında kanımdaki enfeksiyon sayesinde fark edilen iltihaplı safra kesesi taşım İsmail Hoca ile tanışana kadar bana katlanması zor olan mide, sırt ve safra ağrısını çektirdi. Doktorların iltihaplı olduğu için safra kesemin açık ameliyata döndürme riski taşıdığını söylediklerinde tedirginliğim çok daha artmıştı. Kapalı ameliyat gerçekleşebilmesi için iltihapın azalması gerektiği bunuda antibiyotik ve sağlıklı beslenmeyle yapabilceğimi öğrendim. Fakat dört ayda dört atak geçirdiğim için, dört ayda toplam dört kutu antibiyotik içmek zorunda kaldım. Korkutucu olansa her kutuyu içtikten kısa süre sonra yani ilaç etkisini yitirdiğinde ağrılarım daha da şiddetlendi. Tam bu dönemde İsmail Hoca ile tanıştım ve ailemle bana çok samimi, içten bizi rahatlatacak şekilde ilgiyle yaklaştı. Ameliyatla ilgili korkularımı bir yana beni fazlasıyla cesaretlendirdi. Hatta kapalı ameliyat yapabilceğinden o kadar emindi ve güven verdi ki o güvenimiz de boşa çıkmadı. Çok şükür hemen ameliyatımı yaptı ve gerçekten iyiki İsmail Hocaya ameliyatımı olmuşum çünkü açığa dönebilincek seviyede olan iltihaplı safra kesemi uğraşlar sonucunda kapalı ameliyat ile sonlandırdı.

SİBEL Y. 
  12.05.2023

05.05.2023 gecesi kızım İREM YALDIR karın ağrısıyla Koru Çukurambara gittik. Gece nöbetçi doktor çok ilgilendi hemen tomografi çektirip apandisit tanısıyla Genel Cerrah İsmail BİRİ'nin ameliyatı yapacağını söyledi. Doktor hakkında hiç bir bilgim yoktu, hemen hasta yorumlarına bakıp iyi yorumları görünce içim rahatladı. Kendisiyle tanışınca mükemmel bir insan son derece mütevazi çok bilgili ve ilgili olduğunu anladım. Ameliyat çok başarılı geçti, laporoskopi ile yarım saatte operasyon bitti. Bugün dikişler alındı. Mükemmel insancıl rahatlıkla herşeyi sorabileceğiniz dört dörtlük harika doktor İsmail BİRİ. Biz sizi çok sevdik, artık Koruda tek adres Genel Cerrahide İSMAİL BİRİ. Herşey gönlünce olsun Melek yüzlü doktorum, iyiki varsın, sizinle yolumuz kesişti. Hakkını helal et kıymetli hocam.

Hasan Hüseyin G. 
  29.04.2023

Eşimin ameliyatını gerçekleştirdi ilği alakası detaylı bilği vermesiyle buğüne kadar karşılaştığım ender işinin ehli doktorlardan birisi mükemmel…

Seda K. 
  01.04.2023

İsmail Hocam 🌸 yolumuz iyi ki kesişmiş yüksek enerjinizle, bilginiz ve ön görünüzle teşhis ve tedavi sürecim su gibi aktı geçti. Safra kesesi ve mide fıtığı ameliyatım sayenizde başarılı sonuçlandı vee başta reflü bitti 🙈 bugün tam bir haftam doldu ve dikişlerim alınıp normal yaşama hızla geçiş yaptım.

Mehmet Y Y. 
  06.02.2023

Aile doktorumuzun tavsiyesi üzerine, sağ tarafta bulunan fıtığım için Doktor İsmail Biri Bey'e ulaştım, Sadra Şifa bir doktor olduğu, Tıp Dünyası'ndaki birçok doktordan daha hakikatli ve insancıl olduğu ilk görüşmemizde belliydi. Hastalık konusunda izzetli bir hassasiyet, vakarlı bir hakkaniyet sahibiydi. Hastayı ve hastalığı önemsiyor, insana değer veriyordu. Organizmamı nasıl sakin bir şekilde kontrol altında tutacağıma dair bilgilendirmelerde bulunup beraberinde gelecek iyileşme sürecime içtenlikle eşlik ediyordu. Doktor İsmail Biri, 2 Şubat Perşembe Günü ameliyatımı başarılı bir şekilde gerçekleştirdi. İyi ki bu ameliyat için tercihim Doktor İsmail Biri oldu. Kendine özgü duruşu, kendine has hekimliği, hiç kuşkusuz her daim hatırlanacak ve ömür boyu sizi kendinize sağlıklı hissedirecek birçok doktordan farklı olan hakikatli bilgileri vardı. Aile doktorum: " Doktor İsmail Biri, Genel Cerrahlık vazifesiyle hep parmakla örnek diye gösterilen, eli ve kişiliği çok iyi biri" demişti. Biz bu söylemin hakikatini ameliyat ve tedavi sürecimizde çok iyi gördük. Hekimlerin Piri, Doktor İsmail Biri hem insanlığıyla hem de Koru Hastanesi'nde Tıp bilgisi en iyi olan tek doktor olması sebebiyle, çağının ötesinde bir Tıp Dehası/ydı. Evet, Koru Hastanesi'nde ve Tıp Dünyası'nda tek ve özel bir doktor, çünkü insanların gönlünde kendine mutena bir yer edinmiş. İzzeti, vakarı, istikameti, bilgisi, heyecanı, hastalıklar konusundaki derin ve tecrübelerle dolu bilgi birikimi, yerinde ve doğru teşhisiyle, eşi benzeri bulunmaz kalitede bir doktor kendisi. İzzetli duruşun nasıl sergileneceğini birçok hekimden farklı yönüyle gösteren birisi. Hastalıklara dair her şeyi iyi tedavi eden, gördüğü yanlışa temas eden, literatüre vakıf, güncele hakim, en iyisini bilen ferasetli bir beyin yapısına da sahip. Ameliyatına girmeden kendinizi güvende hissetmeniz için daha birçok sebep var. Bu ameliyat için Koru Hastanesi'ni tercih etmemin tek sebebi Doktor İsmail Biri'nin oradaki varlığı ve tüm Türkiye'de alanında uzman doktorların da onu tavsiye etmesiydi. Allah iyi ki sizi karşımıza çıkardı. Hayatta her şey gönlünüzce olsun Sayın Doktor. Ömrünüz afiyet içinde geçsin. Allah sizi bulunduğunuz yerlerden daha iyi yerlere nasiplendirsin. Emeklerinize sağlık.

Serdar B. 
  10.01.2023

1 yıl önce başka bir hastanede tespit edilen safra kesesi taşının kontrolü maksadıyla hastaneye gittim. Yapılan kontrol ve muayene sonucunda bir an önce ameliyat olmam konusunda İsmail hocamız beni ikna etti. 2 Ocak tarihinde ameliyat oldum ve ameliyatta safra kesesinin gerçekten kötü durumda olduğu ortaya çıktı. Ameliyat sonrası ilk gece ve haftası son derece rahat geçti. Ameliyat öncesi ve sonrasında bilgilendirmesi, sürecin tamamında son derece pozitif yaklaşımı ile bu sürecin çok kolay şekilde geçmesini sağladı..

Ersin S. 
  22.12.2022

Bazı sorumluluklardan dolayı, çok ihmal ettiğim çift taraflı kasık fıtığı için gittiğim, ismail Hocama, daha ilk muayne de cana yakınlığı ve samimiyetiyle sanki kendisini yıllardır tanıyormuşum gibi hissettim. Riskli ve ileri derecede ilerlemiş kasık fıtığım için bütün kaygılarımı ve korkularımı verdiği detaylı bilgilerle ortadan kaldırdı. Zorlu ameliyatımı sorunsuz ve hiç problemsiz halletti. Elleri dert görmesin Hocamın. Muayneden, Ameliyata ve taburcu olana kadar ilgi ve alakasını hiç eksik etmedi. En önemlisi insana moral ve güç veren içtenliği, samimi tavırları ve gülen yüzüydü. Yüzünüz daima gülsün, iyiki varsınız, iyiki sizi tanıdım hocam. Başarılarınız daim, Yolunuz hep acık olsun…

Ersin S. 
  21.12.2022

Bazı sorumluluklardan dolayı, çok ihmal ettiğim çift taraflı kasık fıtığı için gittiğim, ismail Hocama, daha ilk muayne de cana yakınlığı ve samimiyetiyle sanki kendisini yıllardır tanıyormuşum gibi hissettim. Riskli ve ileri derecede ilerlemiş kasık fıtığım için bütün kaygılarımı ve korkularımı verdiği detaylı bilgilerle ortadan kaldırdı. Zorlu ameliyatımı sorunsuz ve hiç problemsiz halletti. Elleri dert görmesin Hocamın. Muayneden, Ameliyata ve taburcu olana kadar ilgi ve alakasını hiç eksik etmedi. En önemlisi insana moral ve güç veren içtenliği, samimi tavırları ve gülen yüzüydü. Yüzünüz daima gülsün, iyiki varsınız, iyiki sizi tanıdım hocam. Başarılarınız daim, Yolunuz hep acık olsun… İSMAİL HOCAM..

Murat S. 
  03.12.2022

Eşimin karın ağrısı şikayeti için gittiği başka bir özel hastane ,bu gaz sancısıdır denilerek serum bağlanıp eve yollandı.5 gün boyunca geçmeyen ağrıları sonrası koru hastanesinde ağrının üzerine gidilip gerekli tahlil, ultrason ve tomografiler çekilerek apandisit ve safra kesesi taşı fark edildi.eşimin çok zor durumda olduğu evrede Rabbimden şifa istedik ve karşımıza İsmail hocamız çıktı.Durumun vehametini hemen anlayıp,bizi üstüne düşerek hızlıca ameliyata ikna edip operasyonu gerçekleştirdi.zor bir süreçti hem apandisit patlamış tüm karın bölgesine yayılmış hem de safta kesesi çamur haline gelmiş ve içinde tespih tanesi kadar taş vardı.İsmail hocamız ameliyatı başarılı bir şekilde gerçekleştirdi.Hocamdan Allah razı olsun ameliyat öncesi sonrası ve hatta şuan hala yatış yaptığımız günlerde ilgisi alakası moral motivasyonu ile tedavi sürecini devam ettiriyor.

Mustafa E. 
  03.12.2022

Sözlerime doktorumuz İsmail Bilir hocama Allah razı olsun, Allah ne muradı varsa versin diyerek başlamak istiyorum. Ben Mustafa Erdoğan,34 yaşındaki kızım Deniz Sivri yi karın ağrısı gaz sıkıntısı yüzünden 27 Kasım Pazar günü İncek lösenta Hastanesi'ne götürdük.Acilden giriş yaptık,genç bir bayan doktor muayene etti.gaz sıkışması var ,gaz giderici şurup ve ağrı kesici ilaç veriyorum dedi.Film falan çekmeyecek misiniz dedim,tamam o zaman birde rözenans görüntüleme yaptiralim dedi.goruntulemeden sonra da dediğim gibi gaz sıkışması var deyip bizi gönderdi.ucgün şurup içip ağrı kesici kullanınca kızım kendini rahat hissetmeye başladı.dorduncu gün yani persembe günü kızımın rengi attı sarardı halsizlesti karnının alt kısmında yüksek ağrı ve ara ara terlerme ,ateş yükselmesi oldu.Hemen Çukurambar Koru hastanesinden dahiliye bölümünden randevu aldık.Cuma günü dahiliye doktoru ultrason çektirip muayene etti apandisit ten supheleniyorum ama safra kesesinde 12 mm taş var dedi.tomografi çektirmeye gönderdi ilaçlı su içip 17.30da tomogrofi çektirmeyi bekledik bu zamana kadar kızım ayakta bekleyebiliyordu.dahiliye doktoru mesai bitince ben gidiyorum sonuçlara acil dokturu bakacak dedi biz acilde sonuçları beklerken acil doktoru sonuçlar geldi ama aşağı taraf çok görünmüyor ben genel cerrahla gorusuyum dedi.Allah yüzümüze gülmüştü.gorustugu cerrah doktor İsmail Bilirdi.İsmail hocam hemen hastamızı sahiplendi ,yeni bir tomogrofi çektirip hastaneye yatırdı.Ertesi gun acilen ameliyata aldi.Meğer lösante hastanesine gittiğimizde apandisit patlamış,karın bölgesine yayılmış kızımı zehirlemeye başlamışti.lösantedeki beceriksiz doktorda bize gaz sıkıntısı değip eve göndermişti. İsmail hocam Allah sağlıklı uzun ömürler versin ,açık ameliyatla apandisiti aldı,açmisken dedi safra kesesinede bakalım ilerde sıkıntı yaratmasin deyip çürümüş safra kesesinide aldı .Kızıma hayata döndürdü.bugun yedi gündur hastanedeyiz,iki gün sonra taburcu olacak kızım.ilk günden beri ismail hacam sabah ,akşam gelir hastamızı takip eder kontrollerini yapar.Allaha şükürler olsun kızım büyük bir badireyi atlattı,önce Allah sonra İsmail hocam sayesinde kızım hızlı bir şekilde iyileşmeye başladı. İyi ki varsın İsmail hocam,iyi ki Allah sizinle karşılaştırdı,iyi ki kızımın doktoru oldunuz. Allah gönlünüzün muradını versin sizin gibi iyi insanlar hep var olsun.Sizi seviyoruz hocam Hepinizden Allah razı olsun sağolun varolun ...

YAVUZ G. 
  07.11.2022

Beş yıl önce altı doktorun riskli gördüğü için yapamam dediği mide ve safra kesesi ameliyatımı kaderin bizi buluşturmasıyla İsmail hocam hızır gibi yetişip tek seferde operasyonu çok başarılı bir şekilde gerçekleştirerek şifamı bulmamda yardımcı oldu. Beş yıl sonra Kasık ve karın ağrısıyla baş gösteren sıkıntılarım için 01/11/2022 tarihinde tek taraflı kasık fıtığım olduğunu iddia eden iş yeri hekiminin göremediği çift taraflı fıtık'ı İsmail hocam yine engin tecrübesiyle profesyonel bir şekilde teşhisini koyarak tespiti yapıp operasyonu laparoskopik endoskopi ile gerçekleştirerek ameliyatımı yapmış iki günde de taburcu ederek sağlığıma kavuşturmuştur. İnsanlara ön yargı ile yaklaşan şüpheci ve zor güvenen birisi olmama ve mesleğim gereği çok hassas, kalite standartları yüksek bir iş yapmam ve de çok zor beğenen mükemmelliyetçi bir hayat felsefem olmasına karşın ;İsmail Birinin her şeyine kefil olmakla birlikte tamamen ve her konuda ben ve ailemden herhangi biri için teslim-i mütesellim olacağımı belirtmek isterim. Çok başarılı ve tecrübeli bir hekim olmasının yanında dünyanın en iyi ve hoşgörülü Anadolu insanlarından biridir. Her konuda bıkmadan usanmadan sorduğunuz bütün sorulara gece gündüz anlayışlı ve samimiyetle yanıt veren nadir doktorlardandır. Sizi tedavi etsin ya da etmesin sorasında ailenizden birisi olarak göreceğiniz dünyanın gördüğü en alçak gönüllü ve en mütevazi insanıdır. Benim inancıma göre cerrahlar yaratıcının dünyadaki elidir ''İsmail Biri'' de bu ellerin benim için en özeli şifa arayan hastalar içinse en güzel olanıdır Sana ve Koru hastanesinde ki tüm çalışanlara saygıyı bir borç bilirim.

Emre Y. 
  10.10.2022

Annem için safra kesisinde taş şikayetiyle geldik. İsmail hocamız sağolsun sürecin başından sonuna kadar çok ilgilendi sürekli bilgi verdi. Ameliyattan hemen sonra gelip bütün bilgilendirmeleri yapıp tek tek anlattı. Ameliyatında normalde kolay olmadığını öğrendik fakat hocamız sağolsun hiçbir zorluk çekmedik. Bunların yanında gayet samimi abi kardeş gibi davranması da bizi ayrı mutlu etti elinize emeğinize sağlık.

Necdet Ş. 
  20.09.2022

İsmail bey çift taraflı kasık fıtığı ameliyatımı başarı ile gerçekleştirdi. Dolaşım bozukluğum nedeni ile pıhtı atma riskim olmasına rağmen hocam kendinden emin bir şekilde hiç bir sorun yaşanmadan ameliyatımı yaptı. Ameliyat öncesi ve sonrası ilgi ve alakasından dolayı kendisine saygılarımı sunuyorum.

YETKİN Z. 
  19.09.2022

Üroloji Doktorunun teşhis koyamadığı iki adet kasık fıtığının teşhisini İsmail hocam teşhis etti ve ilk defa ameliyat ortamına gireceğim için bana gerekli bilgi ve psikolojik desteği verdi ve 15.08.2022 tarihinde iki tarafımdan kasık fıtığı ameliyatı oldum. herhangi bir olumsuz durum ile karşılaşmadım.

Beyhan D. 
  06.09.2022

DEGERLI HOCAM ,ISMAIL BIRI kalp hastası olan annemin zayıflama problemi sonucun da gittiğimiz tetkikler sonucu safrasinda iltahapli tas olduğunu öğrendik Ismail Bey büyük bir moralle ameliyat olması gerektiğini izah etti onun samimiyetine güler yüzüne ve yaklaşımından dolayı hiç tereddüt etmedik annemi ameliyat ettirdik (3Eylul2022) 1 gece koru çukurambar da kaldık. annem şuan iyi cok sukur moral ve desteğini ailemden esirgemediği güler yüzlü Degerli hocamiza sonsuz minnettarız. herşey yolunda mesleki becerileri için gönülden başarılarının devamını dilerim siz ve ekibimiz iyiki varsınız:))

Nuri G. 
  23.08.2022

İsmail beye safra kesem de taş tespit edilmesi üzerine İnternet yorumlarından ulaştım.Saat 11 de randevu aldım muayene oldum hemen aynı gün saat 14.00 da ameliyat oldum.İşin ehli olduğu aşikar,ameliyat öncesi ve sonrası yaklaşımı da hastayı rahatlatıyor.Ameliyat sonrasın da safra kesesinin durumunun çok kötü olduğunu ve bu ameliyatı herkesin yapamayacağını öğrendim.Maharet gerektiren ameliyatı maharetli elleriyle yaptığı için kendisin den Allah razı olsun,Rabbim güç kuvvet versin inşallah.İsmail bey ve onun gibi maharetli doktorlarımıza sahip çıkalım

Gülsema S. 
  19.08.2022

Safra kesesi ağrısıyla gittiğim Koru Hastanesinin acilinde bir gece geçirdikten sonra tavsiye üzerine tanıştığımız çok değerli hocamız İsmail Birinin sayesinde ameliyat olarak sağlığıma kavuşdum.Koru Hastanesine ve moral ve desteğini eksik etmeyen güler yüzlü hocamıza müteşekkiriz

Ramazan A. 
  29.07.2022

Bundan bir yıl önce her iki kasıktan robotik cerrahi ile fıtık (inguinal herni) operasyonu geçirmiştim. Altı ay sonra sağ ve solda yeniden nüks fıtığı tesbit eden dr. İsmail biri hocam kalp (üç damar koroner bypass + beş stentli) ve şeker, tansiyon ile hipo troid rahatsızlıklarım edeniyle spinal anestezi ile bu operasyonu gerçekleştirdi. Ancak aynı gün 5-6 saat sonra kanama olduğu için yeniden lokal anestezi ile homa işlemi yapan hocamın üstün gayretleri sonucunda kendilerinin de belirttiği üzere üzerinden altı ay geçtikten sonra ağrılarım ancak geçmeye başladı.

Hatice A. 
  05.07.2022

Safra kesesi taşı ve iltihabı nedeniyle 22 Haziran 2022 tarihinde acil olarak ameliyata alındım. İsmail Bey ilk muayenemden itibaren tüm süreç boyunca bana güler yüzle, sıcak, sevecen biçimde yaklaşarak beni çok rahatlattı ve ameliyatımı başarıyla gerçekleştirdi. Bir gece hastanede kalarak taburcu oldum, bir hafta sonra da dikişlerim alındı. Herşey yolunda ilerledi. Kendisine samimiyeti, içtenliği, sergilediği uzmanlığı ve mesleki becerileri için saygılarımı sunuyorum. Başarılar dilerim.

Aybuke K. 
  25.05.2022

Bir hafta önce safra kesesi ameliyatı oldum. Hocama güleryüzü ve ilgisi için minnettarım. Her sorduğum soruya içtenlikle cevap verdiği, emin ellerde olduğumu hissettirdiği için Allah razı olsun.

Aziz Y. 
  19.05.2022

Karın ağrısı, yemek yiyememe, kusma ve buna benzer şikayetlerimden dolayı hocamıza tavsiye üzerine gittim. Safra kesemin duvarında kalınlaşma ve taşlar tespit edildi ameliyatla alınması gerektiğine karar verildi. Yaklaşık bir hafta önce laparoskopi yöntemi ile Safra kesesi ameliyatı oldum. Tüm şikayetlerim geçti ve birkaç günde toparlandım. Hocama güler yüzü, verdiği güven, işinin ehli olması, samimiyet ve içtenlikle ilgilenmesi takip etmesi ve en önemlisi beni eski sağlığıma kavuşturduğu için minnettarım.

Erva Y. 
  08.05.2022

Kaç senedir yaşadığım safra kesesi rahatsızlığımın korkularımdan dolayı olamadığım operasyonumu önce beni psikolojik olarak rahatlatarak samimi duygular ve rahatlatıcı yaklaşımıyla beni ameliyat olmaya ikna etmiştir. İsmail Hocam 16 nisan 2022 tarihinde başarılı bir operasyonla safra kesem ve taşlarımı alarak beni rahatsızlıktan kurtarmıştır. İyi ki varsınız hocam. Saygılarımla İsmail Hocam Hukukçu kızın Erva 😋

HİKMET Ö. 
  05.05.2022

02.05.2022 Ramazan Bayramının birinci günü hiç bir emeğini esirgemeden, altı aydan beri geçirdiğim şiddetli ataklarıma son verdiği için , sonsuz şükranlarımı sunuyorum. Çok çok başarılı geçti.

Mukaddes Y. 
  22.04.2022

13 nisan 2022 tarihinde İsmail hocamın yaptığı safra kesesi ameliyatı çok başarılı geçti öncesi bir ay ciddi atak geçirdim ve gittiğim farklı bir hastane sadece tedavi verdi gönderdi ama ağrılarım hiç dinmedi enfeksiyon tedavisi işe yaradı sadece sonucunda yorumlara dayalı İsmail hocamı buldum ve hemen alalım dedi ve sadece hastane sigorta onay konusunda biraz oyaladı ama onun dışımda 10.kat hemşireleri 11.kat hemşireleri çok ilgili ameliyathane ekini gayet ilgili ve beni sakinleştirmek için ilgilileri için de ayrıca minnettarım .Ama başrolde İsmail hocam sayenizde ağrılarımdan kurtuldum …

Serap O. 
  08.04.2022

İsmail hocam, karın ağrısı şikayetim nedeniyle başvurum kapsamında safra kesemde taş tespit etmiş ve başarılı bir safra kesesi operasyonu ile tedavimi tamamlamıştır. Hocamız ilk tanışmamızdan ameliyat sonrası takip eden sürece kadar her safhada son derece ilgili ve yardımcı oldu.

Talat K. 
  31.03.2022

5 Mart 2022 cumartesi günü saat 14.00 için genel cerrahiden muayene için randevu aldım. Hangi Dr olsun sorusu için farketmez dedim. Koru hastanesini daha önceden bildiğim halde tanıdığım DR. yoktu. Dr. İsmail BİRİ'nin ilgileneceğini söylediler. Dr Biri beni muayene odasına aldı şikayetimi anlattım ve hemen ultrasona gönderdi. Yaklaşık bir saat sonra sonuçlarını inceledi: Apandisit ve safra kesesinde polip teşhisi ile beni hemen ameliyata alacağını söyledi be şaşırmıştım. Güler yüzü ve sempatik tavrı ile beni ikna edip saat 17.30 gibi ameliyata aldı. Galiba 19.30- 20.00 gibi odada kendime geldiğimde Dr BİRİ başımda refakatçime birseyler anlatıyordu. İki gün odada kaldım, hemşire ve diğer görevlilerin ilgisi mükemmeldi. Pazar günü DR BİRİ kontrole geldi ve ertesi gün beni taburu edeceğini söyledi. Şimdi (3 hafta sonra) iyiyim. Dr BİRİ ve ekibine minnettarım. Beni Türk hekimlerine emanet edin diyen büyük Atatürk ışıklar içinde uyusun.

Koray Y. 
  25.03.2022

Sayın İsmail hocama kasıkta fıtık ameliyatı oldum. Başarılı bir ameliyat geçirdim. Kendisini şans eseri buldum; ama iyiki de bulmuşum. Allah razı olsun. Bizlerin her türlü iyiliği için çabalayan öncelikle sayın İsmail hocamın ve bütün doktorlara/hemşirelere şükran ve minnetlerimi sunarım.

Refika S. 
  22.03.2022

İsmail Hoca 73 yasinda ve obezite olan annemin hem safra kesesi hem de göbek fıtıgı ameliyatini ayni anda ve sorunsuz bir sekilde yaparak, annemin sağlığına kavusmasini sagladi. Biz daha once böyle basarili ve işini aşkla yapan bir doktorla karsilasmadik. Emeği, gösterdiği ilgi ve yakınlık için çok minnettarız.

mehmet erhan i. 
  09.03.2022

İsmail hocamda kasık fıtığı maeliyatı olmuştum çok memnunum şükür bir sıkıntım yok. Tavsiye ederim.

Ahmet melih K. 
  25.02.2022

Hocama kasik ve göbek fıtığı ameliyatı oldum kesinlikle alanında tek süper bi insan eline emeğine sağlık her konuda yardımcı oldu telefonla olsun hastanede olsun ALLAH BOLE INSANLARI başımızdan eksik etmesin sonsuz tsk

gonca t. 
  21.02.2022

Doktor ismail beyi aradim safra kesemde ki taş ve camurdan dolayi bana hemen gel dedi bodrumdan geldim ve beni hemen ameliyata aldi. Sayesinde hayatim kurtuldu. Ne kadar övsem az kendisini ve ekibini. Iyi ki varsiniz.

Emre U. 
  14.01.2022

2 sene önce başka bir doktorda sağ tek taraflı kapalı kasık fıtığı ameliyatı oldum ve 4 ay sonra aynı yerden nüks etti 1 buçuk senedir bu şekilde idare ediyordum. Artık ağrılar artınca çevremdeki arkadaşlarımın tavsiyesi ve internetteki forumlardaki tavsiyeler üzerine ismail biri hocama başvurdum ve ilk görüşmemizdeki muayene ve kontrolünde bana kesin bir şekilde güven vererek net şekilde teşhisi koyup daha önce tab uygulaması yapılmış olduğundan nüks ettiğini ama kendisinin kullandığı teknikle daha önce hiç bir operasyonunda nüks olamdığını bana anlatması ve bana güven vermesi beni rahatlattı ve ikna edici oldu sıcak samimi tavırlarıyla ameliyatım çok güzel geçti. Allah razı olsun

ahmet a. 
  09.01.2022

Tavsiye üzerine İsmail Hocamıza gittim.Safra kesesi ağrılarım vardı.30.12.2021 tarihinde çok başarılı bir ameliyat geçirdim, ağrılardan kurtuldum.İsmail Biri Hocamız hem çok iyi bir insan hemde işinde son derece başarılı bir doktor.

Pakize E. 
  07.01.2022

İsmail hocam, safra kesesi ameliyatını sorunsuz başarıyla gerçekleştirdi, güler yüzüyle bizlere çok hassas davrandı.

YUSUF K. 
  16.12.2021

Annemi kolonoskopi sonrası şiddetli ağrılar ve karın şişliği şikayeti ile acile getirdik.İlk tetkiklerin ardından tomografi sonuçları sayın İsmail Hocama iletildi ve kolonoskopi sonrası bağırsak perforasyon tanısı ile annemin acil ameliyat edilmesi gerektiğini söyledi.Bizi ikna etmesi biraz zamanını aldı ama kararlı tutumu doğru teşhisi iyi ameliyatı ve sıkı takibi ile çok daha kötü yerlere gidecek durumu 10 günde düzelterek annemi sağlığına kavuşturdu.Kendisi ile tanıştığımız ve doktorumuz olduğu için çok şanslıyız buradan kendisine minnetlerimi iletmek isterim

Osman Serhat U. 
  08.12.2021

İsmail hoca mesleğinde çok mükemmel birisidir muane olduğum gün gerekli tespitleri yapıp tedavi sürecine başlayıp ameliyat oldum. Kendisi çok Nazik vede Çok saygı değer birisidir. Ameliyat öncesi ve sonrası bilgilendirme vede ilgilenme konusunda paha biçilmez birisidir. Yani Kesinlikle Gidilmesi gereken bir hocadır Yaptığı işin cidden hakkını veren birisidir şu zamanda böyle birini bulmak çok zordur. İyiki size gelip doğru doktor tercihi yapmışım. (Bu arada ameliyat başarılı geçmiştir gerekli bilgilendirmeleri yapmıştır sonraki kontrol zamanlarında çok ilgilenmiştir Kesinlikle Gidilmesi gereken tek kişidir

Ümit K. 
  06.11.2021

Size yemin ediyorum böyle güzel bir insana ne desek azdır.. Hocama THD ameliyatı oldum Rabbime binlerce kez şükürler olsun.. Hiç şikayetim yok olursa yine koşa koşa gideceğim tek doktor İsmail Hocam olur... İyiki sayın Hocamla karşılaşmış muayene ve ameliyat olmuşum.. Sevecen tavırlarıyla güler yüzlü olmasıyla işini doğru dürüst yapan en önemlisi güvenilir olmasıyla doktorluğu meslek aşkıyla yapan Hocama çok ama çok minnettarım.. Sonsuz saygı ve sevgilerimle.. Benim için çok değerlisiniz Hocam her daim duacınızım.. 🤲

Hakan A. 
  22.09.2021

Eşimin safra kesesi ameliyatı için tavsiye üzerine İsmail Biri Hocamıza başvurduk. Kendisine muayeneye gittiğimizde hastalığı ve ameliyatı ayrıntılı bir şekilde anlattı. Laparoskopik yöntemle safra kesesi ameliyatı olan eşim ertesi gün doktorumuz tarafından kan değerleri de kontrol edilerek taburcu oldu. Tecrübesi, iletişimi, konu ile ilgili bilgilendirmesi sırasında güven veriyor olması, sorduğumuz her soruya açıklayıcı ve net üslubuyla cevap vermesi, ameliyat öncesi ve sonrası ilgisi, pozitif enerjisi ile mükemmel bir doktor. İsmail Biri Hocamın başarılarının devamını dileriz. İyi ki varsınız İsmail Hocam. Saygılarımızla.

İlhan Y. 
  15.09.2021

İsmail bey annemin (67yaş) karın bölgesinde bulunan 3 fıtığı kapalı ameliyat ile yama koyarak opere etmiştir. Ameliyat öncesi ve sonrasında ismail beyin hasta ve yakınları ile olan iletişimi, olumlu yaklaşımı, verdiği moral sonucu annem 3. Gün sonunda korse ile normal yaşantısına dönmüştür. ( yeme, içme ve dinlenme hali olarak). Hastane hakkında aynı şeyleri söyleyemem , özellikle hemşirelerin yaklaşımı oldukça bilgisiz ve ilgisiz ama İsmail bey için hastanenin olumsuzlukları çekilebilir. Tekrar ismail beye saygılar sunuyorum…

Y T. 
  10.09.2021

Dr. İsmail Biri iki taraflı kasık fıtığı ameliyatımı başarıyla gerçekleştirdi. Konusuna hakim olmasının yanı sıra samimi yaklaşımı, teşhis konulmasından ameliyata kadar olan süreci rahat geçirmemi sağladı. Ameliyat sonrası kontrollerde gösterdiği ilgi de iyileşme dönemini kolaylaştırıcı etkide bulundu. Genel olarak kendinizi gönül rahatlığıyla ellerine bırakabileceğiniz değerli bir sağlık personeli olduğunu düşünüyorum. Kendisini tereddütsüz tavsiye ederim. Dr. Biri'ye ve Koru Hastanesi'nin değerli çalışanlarına saygılarımı sunuyorum.

Ebru K. 
  16.07.2021

İsmail Birinin ismini annemin karın fıtığının tekrar etmesi üzerine İnternet üzerinden karın fıtığı ameliyatları yapan doktor araştırması yaparken buldum. Ameliyat öncesinde ameliyatın tüm riskleri yapacağı ameliyat şekli ameliyatta kullanılacak malzemeye kadar bizi bilgilendirdi. Daha önce bize bu kadar açık ve net bilgi veren bir doktor olmamıştı. İşini çok severek yaptigi her halinden belliydi ve bu kadar açık kesin kararli bilgi vermesi bizde müthiş bir güven duygusu oluşturdu. Annemi ameliyat etti. Çok güzel başarılı bir ameliyat gerçekleştirdi. Daha önceden birçok genel cerrahin kaçtığı Zorlu bir karın fıtığı ameliyatı gerçekleştirdi. 3 yama ile birçok Dr .un açık olması gerekir dediği ameliyati laparoskopik olarak gerçekleştirdi. Çok şükür annem iyi. Ve hızlı bir şekilde toparladi. İyi ki varsın İsmail Hocam . ❤️

Ülkü K. 
  10.07.2021

Yaklaşık 2 ay önce doğum yapmıştım. Doğum sonrası başlayan mide ağrıları sonraları mide ağrısı ve daha da şiddetli sırt ağrısına dönüştü. Safra kesesinde taş olduğunu ve ameliyat olmam gerektiği hem koru hem de başka hastanelerden söylendi. Ameliyat düşüncesi içindeyken ağrılarım sebebiyle acile gittiğimde ismail hocaya haber verildi. Kendisi çok hızlı ve çabuk bir şekilde 3 saat içinde beni ameliyata aldı. Ameliyat sonrası da az bir ağrıyla ertesi gün taburcu oldum.

Hasan Emin D. 
  05.07.2021

21.06.2021 tarihinde kalçada şişlik ve ağrı şikayeti ile randevu alarak tanıştığım muhteşem insan Genel Cerrahi Yrd.Doç.Dr. İsmail BİRİ hocam muayene ve tetkiklerden sonra Anal Apse tanısı konularak acil olarak ameliyat olmam gerektiği bana söyledi ilk ameliyatım olmama rağmen beni sürece çok iyi hazırlayıp rahat ve başarılı bir operasyondan geçirmemi sağladı, İnsana yaklaşımı, konuya hakimiyeti, samimiyeti ,olan çok değerli hocam İsmail biri herşey için şükranlarımı sunuyorum. Hocam Allah yolunuzu açık etsin başarılarınızın devamını dilerim yolunuz bahtınız hep açık olsun Saygılarımla

Recep E. 
  05.07.2021

Bir tanıdık tavsiyesiyle koru hastanesine başvurdum ve İsmail biri hocama muayene oldum kendileribana fıtıkdan ameliyat olmam gerektiğini söyledi Allah a şükürler olsun ki İsmail hocamı karşıma çıkardı ve Temmuzun ikisinden hocam beni ameliyat etti hocamdan Allah razı olsun şimdi evde istirahat ediyorum Allah’a Şükrü durumum çok iyi

Filiz S. 
  03.06.2021

Pazartesi günü teşhisimi koyan ve hemen akabinde de çarşamba günü safra kesesi ameliyatımı başarılı ve sorunsuz bir şekilde yapan sevgili İsmail Biri Hocam'a hem ameliyat öncesi hem de sonrasında gösterdiği ilgi ve sıcakkanlılığı için minnettarım. Sizi iyi ki tanıdık, ellerinize sağlık...

Ebru Ş. 
  24.05.2021

Şiddetli karın ağrısı şikayeti ile hastanenize geldim. Tahliller ve ultrason sonucunda apandisit teşhisi koyuldu. Sizinle görüşmemiz sonucu verdiğiniz güven sayesinde hemen yatışım yapılarak ameliyata alındım. Apandisit ameliyatım esnasında bağırsak yapışıklığımı ve karın fıtığımı fark edip tedavi ettiğiniz için şükranlarımı sunarım. Ameliyatım sorunsuz geçmiş olup bir gece hastanede kaldıktan sonra taburcu edildim. Kısa süre içerisinde eski sağlığıma kavuştum. Bana ve aileme karşı sevecen davranışlarınız bizi oldukça rahatlattı. İyileşme sürecinde verdiğiniz destek ve ilginiz içinde sağ olun

Erdin K. 
  28.04.2021

Yaklaşık iki ay kadar önce kasık fıtığı rahatsızlığım için internette araştırırken hocam karşıma çıktı. Randevu alarak yanına gittiğimde karşılaması , hastaya yaklaşımı ve konuşması gercekten samimi ve güven vericiydi. Ayrıca hocama ilk muayenede beni ikna edip 1 saat içinde ameliyata aldığı için müteşekkirim. Şuan kendimi çok iyi hissediyorum iyi ki sizinle karşılaşmışım hocam iyiki varsınız...

OSMAN A. 
  26.03.2021

Uzun süren ağrılarım sonunda bitti. Öncelikle gerçekten işinin ehli ve güven veren bir doktor olduğunu belirtmeliyim. Zaten bir tavsiye üzerine kendisini tercih etmiştim ve hiç pişman olmadım. Kapalı yöntem olarak çok güzel bir ameliyat oldu. Sağlığıma tekrar kavuştum.

selcuk G. 
  25.03.2021

Uzun zamandir suren mide agrim reflu kusma sikayetlerim vardi. taki İsmail Biri hocam ile tanisana kadar 6.5 cm mide fitigim laparaskopik nissen funduplikasyonu operasyonu ile hic bir sikayetim kalmadi hocama gerek ilgisi gerek bilgisi sicak kanliligi bir Dr. degil arkadas gibi gece gunduz ilgilendigi icin cok minnettarım boyle bir sikayetleri olan arkadaslarin hic tereddut etmeden İsmail hocama basvurmalarini öneririm İyi ki varsiniz İSMAİL Hocam.

MEHMET D. 
  23.03.2021

DEĞERLİ HOCAMIZIN RENKLİ KİŞİLİĞİ, MESLEĞİNDE UZMANLIĞI İLE İNSANLARI SAĞLIĞINA KAVUŞTURMADA MÜCADELE EDEN SAĞLIK NEGFERİ....

Ahmed A. 
  20.03.2021

Geçtiğimiz hafta 11.03.2021 perşembe günü kıl dönmesinden ( pilonidal sinüs ) kaynaklı ameliyat oldum kendisine. İsmail Hoca’yı burda yazılan yorumlara güvenerek buldum ve geldim. İsmail Hoca sağolsun çok ilgili, çok sıcakkanlı ameliyat sonrasında da çok bilgilendirici oldu. Kendisine hem ameliyat öncesi hem de ameliyat sonrası gösterdiği ilgiden dolayı minnettarım.

Burak S. 
  09.02.2021

Ismail hocanin yanina daha once teshisi konmus olan sag kasik fitiginin tedavisi icin gitmistim. Kapali yontemi tercih ettigim icin ozellikle bu alanda yetkin bir doktor olarak kendisini, internetteki arastirmalarim sonucu buldum. Kendisi ameliyatimi 6 subatta, laparoskopik yontemle gerceklestirdi. Oldukca rahat bir ameliyat sonrasi iyilesme doneminin icerideyim, simdilik bir problem gozukmuyor. Gerek ameliyat oncesi, gerek ameliyat sonrasinda hastaya gosterdigi ilgiden oturu minnettarim

Kadir K. 
  04.01.2021

İlgili alakalı güleryüzlü karşısındaki insana güven veren bilgili tecrübeli işinde çok iyi bir hekim. Yaptığı kapalı apandisit ameliyatı ile sağlığıma çabucak kavuştum.

ERCAN C. 
  03.01.2021

Babamda geçirdiği ameliyat sonrası karın fıtığı oluşmuştu. İsmail hocam kendisinin yapacağı işlemleri ve bizim yapmamız gerekenleri tek tek anlatarak bizi rahatlattı. O kadar samimi bir insan ki ilk dakikadan itibaren arkadaş gibi oluyorsunuz. Ayrıca işini en iyi şekilde yapmak için her türlü çaba ve gayreti sarf ediyor.

Mehmet T. 
  30.12.2020

Aralık ayı başında eşimin safra kesesi ameliyatı için hocamıza ulaştık. Kendisi samimi, sıcak kanlı ve işinin ehli kıymetli bir hocamız. Saolsun bize yardımcı oldu ve aynı gün başarılı bir safra kesesi ameliyatı geçirdik.

Tekin K. 
  26.12.2020

İki kere üst üste ameliyat oldum.Bu kadar eli hafif doktor görmedim. İsmail Hocama minnettarım. Emeğinize yüreğinize sağlık hocam iyi ki tanışmışız.Başarılarınız daim olsun.Saygı ve sevgilerimle...

TEKİN K. 
  26.12.2020

İsmail hocam safra kesesi göbek ve kasık fıtığı ameliyatlarını arka arkaya oldum son derece başarılı geçti kendisine şükranlarımı sunuyorum. selamlar

Ali A. 
  19.12.2020

Kıl dönmesi şüphesiyle İsmail beyi ziyaretimde bel fıtığı olabileceğimi öğrendim, şuan bel fıtığı tedavisi oluyorum beyin cerrahisinde. İşini seviyor,,,

İLKNUR K. 
  12.12.2020

21 Kasım 2020 tarihinde annemin şiddetli karın ağrısı şikayetiyle tesadüfen randevuyla tanıştık hocamızla.Anneme yapılan tahlil ve ultrason tetkikiyle bağırsaklarda tespit ettği yapışıklığın yol açacağı sıkıntıları bir bir ,durumun amelıyat ile çözuleceğini anlatmıştır.23 Kasım günü tomografi ve kan tahlillerinden sonra kanda enfeksiyon ve böbreklerdeki problemin çözülmeden ameliyata alınamayacağına belirtmiş,gerekli tedavilerin ardından 27 Kasım'da cok başarılı bağırsak ameliyatıyla sorunumuzu çözmüştür.Tereddüt etmeden başvuracağımız bir hocamıza kavuştuğumuzu da belirtmek isterim.İşinin ehli ,iyi ki tanışmışız kendisiyle.Emeğinize,yüreğinize sağlık hocam...Saygılarımla...

Ali C. 
  07.12.2020

Bir arkadaşımın tavsiyesi üzerine İsmail bey'e randevu aldım. Rahatsızlığım sonucu aldığım detaylı bilgi ve çözüm öle birlikte ufak bir operasyon ile eski sağlığıma kavuştum. İşinde başarili bilgili ve işin ehli çok memnun kaldım umarım başarılarınız daim olur hocam saygı ve sevgilerimle.

Emre . 
  17.11.2020

Bir doktor arkadaşın referansıyla apandisit ameliyatı yapıldı. Doktorumuz kesinlikle çok başarılı ve kapalı ameliyat konusunda bir uzman. Benim korona testim pozitif çıktığı için özellikle lokal anestezi isteyip ameliyatı yine de kapalı gerçekleştirdi ve hiçbir sorunla karşılaşmadım. Kesinlikle herkese tavsiye ederim kendisi de çok espritüel bir insandır, eğer stres oluyorum diyorsanız gelmeniz gereken doktordur kendisi.

Ebru Y. 
  09.11.2020

27 Ekim Salı günü yapılan tetkiklerimde safra kesemde küçük taşlar olduğunu öğrenip, yorumları okuyarak İsmail beye randevu aldım. Kendisi tetkiklerimi incelediğinde taşların çok küçük olduğunu ve kanala düşerse yaşayabileceğim sıkıntıları tek tek anlattı. Bilgisi, kendine güveni ve esprili yaklaşımı ameliyattan korkup kaçmak yerine tamam hocam yapalım bu işi dememe neden oldu. 31 Ekim Cumartesi günü ameliyatımı oldum. Daha önce yorum yazacaktım ama benim için doktorluk sadece ameliyat etmekle kalmıyor, diğer aşamaları da görmek ve süreç boyunca benim gibi ameliyattan korkan başkaları için doktorunuzun verdiği güven ve önemi de tecrübe edip anlatmak istedim. İsmail bey konuşkan, güleryüzlü ve samimi bir doktor. Kendinizi onun yanında rahat hissediyorsunuz. Ameliyat öncesi hastane süreci, ameliyathane personelinin güleryüzü, ameliyat sonrası odaya alındığımda katta görevli tüm personelin ilgisi ve taburcu olana kadar geçirdiğim süreç doktorumun (işine ve personeline hakimiyetinin) ve tabii ki hastane yönetiminin işini gerçekten iyi yaptığının göstergesidir. Bugün dikişlerimi aldırmaya gittim ve İsmail bey bizzat ve çabucak dikişlerimi aldı. Muayeneden itibaren yaşadığım bu süre zarfında bana özel numarasını verdiği için (her hangi bir sıkıntıda ya da aklına takılan bir şey olursa bana her zaman bu numaradan ulaşabilirsin denilmesi bir hasta için gerçekten çok önemlidir) aklıma takılan herşeyde kendisine mesaj attım ve hepsinde de geri dönüş yapıp beni bilgilendirdi. Ameliyat konusunda da ilk günler tabii ki ağrım oldu ama çabuk toparlandım, özellikle de içi taş ve çamur dolu olup görevini yerine getirmeyen bir organla vedalaşma konusunda şimdi iyi ki İsmail beyin sayesinde bu kararı alıp ameliyatımı olmuşum diyorum. Emekleriniz için minnettarım.

Özge A. 
  27.10.2020

Hocama kapalı safra kesesi ameliyatı oldum. Daha önce açık ameliyatla splenektomi operasyonu olduğum için iki farklı doktordan ameliyatımın kapalı laparoskopiyle riskli olabileceği cevabını aldım. O kadar çok araştırma yaptım ki sonunda hocamı buldum. İyiki de bulmuşum. Hocam karın içi yapışıklıklarıma rağmen ameliyatımı başarılı bir şekilde kapalı laparoskopiyle tamamladı. Aşırı panik ve stresli biri olmama rağmen rahat ve esprili tavrıyla endişelerimi giderdi. Bütün sorularıma gerek hastanede gerek özel telefonundan içtenlikle cevap verdi.

Dilek B. 
  15.10.2020

Öncelikle hocamin samimiyetine ,ictenligine ve insani rahatlatan yapisina saygılarımı sunuyorum. Ona gitmeden önce artik yasam kalitem sifira inmisti. Aylarca cesaret edemedigim için çok fazla aci cektim. Bilseydim bukadar rahat ve pratik olacagini hic tereddut etmezdim.sadece bir gunde beni hem ruhen hem bedenen eski yasam kaliteme döndürdü. Tecrübesi ve bilgisine hayran kaldım. Hakkınızı helal edin hocam.😊

Fatih D. 
  09.10.2020

Yaklaşık 2 hafta önce kıl dönmesinden ameliyat oldum kendisine. Güler yüzlü nazik ve oldukça kibar bir insan gerek özel telefonundan olsun gerek yüz yüze muayenelerinde olsun sürekli ilgili ve işinde başırılı olduğuna şüphem yok. Herkese acil şifalar diliyorum İsmail hocamıza görev hayatı boyunca başarılar dilerim. İnşallah bir sağlık sorunu ile karşılaşmayız ama öyle bir durumda yine tercihim kendisi olur..

Koray B. 
  09.10.2020

İsmail Bey pilonidal sinus (kıl dönmesi) operasyonunu gerçekleştirdi. Hocamız için yurt dışından geldim. Gayette memnun oldum. Başarılı bir operasyon gerçekleştirdi. Operasyon sonrası ise ilgisi de taktire şayan. İşinin ehli, güleç ve samimi bir hekim.

selin d. 
  30.09.2020

Karın ağrısı şikayetiyle geldiğim hastanenizde sizinle tanışma fırsatı buldum. Testler ve tetkikler sonucunda apandisit oldugumu ögrendim. Size güvendim ve 1 saat içinde yatışım yapılıp ameliyat oldum. Ameliyatım sorunsuz geçti. sonrasında da bir gece hastanede kaldıktan sonra taburcu edildim. Beni ve ailemi rahatlatıp, sevecen ve sıcak davranıp güven verdiğiniz sağ olun.

Değerli Yorumlarınızı Bekliyoruz.