Ömer  CENGİZ

Op. Dr. Ömer CENGİZ

Özel Koru Ankara Hastanesi
Genel Cerrahi

Genel Cerrahi
İş Yeri Hekimliği
Sertifikasyon programları: Meme Cerrahisi,Tiroit Cerahisi

Sağlık Ocağı Tabibliği: Bingöl ve Çankırı
Ankara Numune Eğitim veAraştırma Hastanesi (Asistan,Baş asistan,Şef Muavini,Klinik şefi,Eğitim Ankara Onkoloji Hastanesi (Klinik şef muavini)
Frei Universitat Berlin Genel Cerrahi Observer

Türk Cerrahi Derneği
Ankara Cerrahi Derneği
Meme Hastalıkları Derneği
Endokrin Cerrahi Derneği

Meme Hastalıkları ve Meme Cerahisi Tiroit Cerrahisi
Paratiroid Cerrahisi.

Değerli Yorumlarınızı Bekliyoruz.