Polip Nedir?
Genel Cerrahi

Polip Nedir?

  Polip nedir? Polipler, toplumun yaklaşık %20 -%30’unda görülebilen, endoskopi ve kolonoskopide sık karşılaşılan oluşumlardır. Polip oluşumları, vücutta boşluğu bulunan organlarda boşluğa doğru uzanmakta olan et beni şeklinde unsurlar olarak tanımlanabilir. Bu maddeler, burun boşluğunda, midede, yemek borusunda olabilir, ince bağırsak veya kalın bağırsakta meydana gelebilmektedir. Bu maddeler, bulundukları yer göre bazen çok önemli kanserlerin öncül maddesi olarak ortaya çıkabilmektedir. Yemek borusu, midede ve ince bağırsakta olan polipler genellikle selimdir yani kansere yönelik polipler değildir. Ancak kalın bağırsakta gelişen polipler, kalın bağırsak poliplerinin öncül lezyonlarıdır.

  Endoskopi ve kolonoskopide sık karşılaşılan polip nedir? Teşhislerde karşılaşılan polipler, uzun vadede kanser riski oluşturabilmektedir. Bu sebeple Dünya Sağlık Örgütü (Who),45 yaşın üzerindeki herkese hiçbir şikâyeti olmasa dahi 5 yılda bir kolonoskopi yaptırmasını önerilmektedir. Polipler maalesef belirti vermeyen lezyonlardır. Bu sebeple kolonoskopi sırasında saptanan poliplerin ‘Polipektom’ denilen işlem ile vücut dışına çıkarılarak patolojiye gönderilmesi gerekmektedir. Ve uzun vadede tehlike arz edip edemeyeceğinin bu bağlamda anlaşılması gerekmektedir. Patoloji sonucuna göre ise hastanın ardışık kolonoskopi süresine, hangi yıl yapılacağına karar verilmelidir.

  Bağırsak Polipleri Nasıl Tedavi Edilir?

  Bağırsak polipleri nasıl tedavi edilir? Polip tedavilerine poliplerin oluşumuna, türüne, organ ve doku tipine, boyutlarına göre iyi huylu olup olmadığına karar verilmektedir. Poliplerin iyi huylu ve kanser ihtimali olmayanlarının, herhangi bir probleme neden olmuyor ise alınmalarına gerek yoktur.

  Halk arasında ‘Polip Kürü’ diye bilinen doğal yöntemler bilinse dahi bu uygulamaların tedavi içerikli değil destekleyici olarak tercih edilmesi gerekmektedir. Bu tür uygulamaların, uzman hekime danışılmadan yapılmaması gerekmektedir. Takip edilmesine rağmen düzelme göstermeyen, kanser ihtimali olan, hamileliğe engel durum teşkil eden bir durum varsa poliplerin alınması gereklidir. Bağırsak polipleri nasıl tedavi edilir? Buna ilaveten bağırsak problemlerine yol açan oluşumlar söz konusuysa poliplerin cerrahi operasyonlar ile alınması gerekmektedir. Poliplerin cerrahi operasyon yardımı ile alınması ‘Polipektomi’ yardımı ile gerçekleştirilmektedir. Bu yöntemle, bulundukları bölge, görüntüleme teknikleri ile ve ekipman yardımı ile poliplerin yeri teslim edilerek çıkarılmaktadır. Yapılan bu işlemler, genel anestezi veya lokal anestezi altında uygulanan bölgeye göre değişiklik gösterebilmekte olup 20-30 dakika süren operasyonlardır. Genelde hastanede kalmayı gerektirmeyen ve hastaların günlük hayatlarına kolay ve kısa bir şekilde geri dönebildiği operasyonlardır.

  Kısacası, poliplerde dikkat edilmesi gereken hususun, polipin oluştuğu bölge neresi ise yapılan tedavilerde iyi huylu olup olmadığına bakılmasıdır. Riskli polipler söz konusu ise derhal müdahale edilmeli ve alınmalıdır. Eğer polipin neden olacağı belirtilerden bir kısmını yaşıyor iseniz gerekli olan testleri yaptırmalısınız. Buna istinaden polip teşhisi konulmuş ise mutlak suretle düzenli kontrollerinizi yaptırmalı ve ihmal etmemelisiniz. Gerekli kontroller yapılmadığı takdirde hastalığınızın seviyesi kötüleşecek olup tedavi süreleriniz uzayacaktır.

  Kalın Bağırsakta Oluşan Polipler

  Kalın bağırsakta oluşan polip nedir?  Kalın bağırsak polipleri nasıl tedavi edilir? Kalın bağırsakta meydana gelen polip oluşumlarının sebebi, kalın bağırsak kaynaklıdır. Bu tür polipler, genelde üzüm tanesi kadar boyuta sahip olup kalın bağırsakta meydana gelmekte olup genelde sol yarısında oluşum göstermektedir. Yalnız sol taraf ağırlıklı olmayıp diğer kısımlarında da bu şekilde meydana gelebilmektedir.

  Kalın bağırsakta meydana gelen polip oluşumları, genellikle nüfusun %15-%20 civarında görülebilmektedir. Bu da demek oluyor ki; her 5 kişiden mutlaka 1 tanesinde kalın bağırsak polipleri oluşabilmektedir. Bu tip oluşumlarda meydana gelen poliplerin iyi veya kötü huylu olup olmaması öngörülemez. Kalın bağırsağın herhangi bir yerindeki poliplere saptanıldığı anda diğer kısımlarda da polip oluşma riski %30 civarındadır. Bu %30’luk dilim ise yüksek bir orandır. Bu tipteki polipleri, kolonoskopi yardımı ile görebilmek mümkündür. Görülen polipler, sonrasında elektrik akımı verilen bir alet yardımı ile yakılmaktadır. Ve patoloji gönderimi ile son bulmaktadır. Gönderilen patolojik sonuca göre iyi huylu veya kötü huylu (kanser) olarak teşhis edilebilmektedir.

  Herhangi bir kişiden polip alındığı vakit, tüm hayatı boyunca tekrardan nüksetme olasılığı yaklaşık %30 civarıdır ki bu oran ciddiye alınması gereken başka bir husustur.

  Polip Türleri Nelerdir?

  Polipler oluşum bölgelerine göre farklılık göstermektedir. En sık görülen polip çeşitlerini şu şekilde sıralamak mümkündür:

  1-Endometrial polip: Rahimde meydana gelen polip oluşumları, bilhassa menopoz sonraki dönemde oldukça sık görülebilen bir durumdur. Endometrial polip diye de adlandırılan polipler, genelde kanama problemleri ile kendini göstermektedir.

  2-Ses telleri polipleri: Seslerde çatallanma ve kalınlaşma problemleri görülen bireylerin bazılarında nodül ve polip oluşumları söz konusu olabilmektedir. Cerrahi operasyonlar ve ilaçlar tedavide etkili olabilmektedir.

  3- Safra kesesi polipleri: Safra kesesinde meydana gelen polip oluşumları, genelde safra çamuru ve safra taşları gibi diğer hastalıklar ile karıştırılabilmektedir. Polip boyutlarının büyük olması ve safra tıkanıklıklarına yol açması durumlarında safra kesesin alınması söz konusudur.

  4-Bağırsak polipleri: Kalın bağırsaklarda polip oluşumlarını tekrarlayan dışkı görünümünde meydana gelen değişiklikler, dışkıda kan görülmesi ve ishal gibi problemlere yol açmaktadır. Çok şiddetli belirtilere neden olması, poliplerin cerrahi girişimleri ile alınmasını zorunlu kılmaktadır.

  Polip Tanısı Nasıl Konulur?

  Poliplerin teşhisi, genelde polip şüphesi uyandıracak nedenler neticesinde yapılacak tetkiklere bağlı olarak konulmamaktadır. Poliplerin büyük bir kısmı, belirti vermeksizin farklı hastalıkların muayenesi sonucunda saptanmaktadır. Bazı polipler ise çok küçük yapıda olduğu için ultrason incelemelerinde kendini göstermemektedir. Belirti verme durumlarında, dokulardan örnek alınması ile laboratuvar incelemelerinde saptanmaktadır.

  Endometrial polip şüpheleri olanlar genellikle, adet kanama miktarının artışına bağlı olarak ortaya çıkmaktadır. Endometrial poliplerin Histeroskopi ve Ultrasonik incelemelerle görülebilmektedir. Milimetrik boyuta sahip olan polipler, görüntüleme esnasında patolojik araştırmalar sonucunda teşhis edilebilmektedir.

  Bağırsak polipleri nasıl tedavi edilir? Bağırsak polipleri, Kolonoskopi ile yapılan inceleme sonucunda tespit edilebilmektedir. Gerekli görülen durumlarda ise şüpheli görülen bölgelerden biyopsi alınmak sureti ile patolojik incelemelere gönderilmektedir. Ses tellerinde meydana gelen polipler ‘Endoskopik’ yöntemler ile teşhis edilebilmektedir.

  Bağırsak Poliplerinin Sebepleri

  *Genetik faktörler (Aile öyküsü)

  *Aileden 1. Derece yakınının olması ( Ailesinde kolon kanseri olanlar)

  *İleri yaş (50 yaş ve üzeri hastalar)

  *İşlenmiş et ürünlerini tüketmek

  *Düzensiz beslenme

  *Düzensiz olarak içilen gıdalar

  *Aşırı sigara kullanımı

  *Alkol kullanımı

  *Aşırı kilo ve obezite sorunu

  *Bağırsaklarda görülen Gardner sendromu olan kalıtsal rahatsızlıklar

  *Stres ve hareketsiz vakitte yaşamlar

  *Crohn hastalığı veya Ülseratif kolit gibi inflamatuar hastalıkları

  Rahim ağzı poliplerinde meydana gelen belirtiler ise düzensiz şekilde meydana gelen adet kanamaları, uzun süreli kanamalardır. Bunun yanı sıra kısırlık yani gebe kalamama, cinsel ilişki esnasında oluşan ağrı gibi belirtiler sıralanabilir.

   

  Ne Tür Polipler Kanser Niteliğindedir?

  Kanser oluşumlarına sebebiyet veren birtakım kriterler bulunmaktadır. İlki poliplerin çap oranları diğeri ise hastanın yaşı ve genetik sebeplerdir. Kansere neden olan polipler, çap oranları ile değerlendirilmektedir. Şöyle ki; 2,5 cm'lik poliplerde kansere rastlanma oranı, %8 civarındadır. 5 cm'lik bir polip oranına rastlanılmış ise kanser riski %20 civarındadır.

  Polip Tarama Yöntemleri Nelerdir?

  *Kolonoskopi: Kalın bağırsak, ucu kameralı, bükülebilir ve yumuşak bir yapıda olan aletle incelenmektedir. Polip için en iyi yöntem kolonoskopi yöntemidir. Eğer tarama esnasında polipe rastlanırsa hekim tarafından hemen çıkartılmaktadır. Polipten doku örneği alınması durumunda, biyopsi işlemine gerek duyulmaksızın uzman tarafından çıkartılması daha sağlıklıdır.

  *Esnek Sigmoidoskopi: Rektum ışıklı ve uç kısmında kamerası bulunan bir alet ile incelenmektedir. Siz konusu poliplerin oluşumu, bu alet yardımı ile incelemektedir.

  *Sanal Kolonoskopi: MR adı verilen Manyetik Rezonans veya BT adı verilen Bilgisayarlı Tomografi gibi radyolojik görüntüler ile görüntülenmektedir. Kolon içerisine verilen kontrasttan sonra yapılan görüntülemeler ile polip varlıkları araştırılmaktadır. Sanal kolonoskopi yardımı ile çok küçük yapıda olan kolonoskopilerin fark edilmesinde sorun yaşanabileceği için poliplerin çıkartılmasında kolonoskopi yapılması gerekmektedir.

  *Dışkı bazında uygulanan testler: Dışkıda meydana gelen kan varlıklarının kontrol edilmesi, kontrol edilen dışkıların pozitif sonuçlarda olduğu durumlarda incelenmektedir.

  *Baryum Lavman testi: Kolon polip oluşumlarının teşhis edilmesinde kullanılan bir yöntemdir. Gelişen teknoloji sayesinde, eskisi kadar sık kullanılmamaktadır. Kalın bağırsağın baryum ile doldurulması sonucunda röntgen ışıkları ile polip teşhisleri yapılmaktadır. Ancak kolonoskopi ile sanal kolonoskopi yöntemlerinin kullanılması ile baryum lavman yöntemleri eskisi kadar kullanılmamaktadır.

  Kalın Bağırsak Polip Ameliyatları Ne Kadar Saat Sürer?

  Kolonda tespit edilmiş olan polipler, kolonoskopi yardımı ile aynı seans aralığında alınabilir. Bu işlemlerin yaklaşık süresi, polip sayısına bağlı olarak değişkenlik gösterebilmekte olup 30 dakika-1 saat aralığındadır. Polip tedavisi sonrasında hastaların, şiddetli karın ağrıları, makat kanamaları, ateş, baş dönmeleri ve halsizlik belirtilerinde doktora başvurmaları gerekmektedir.

  "Sayfa içeriği sadece bilgilendirme amaçlıdır, tanı ve tedavi için mutlaka doktorunuza başvurunuz."