Safra Kesesi Kanseri Tedavisi
Genel Cerrahi

Safra Kesesi Kanseri Tedavisi

  Safra Kesesi Kanseri Tedavisi

  Safra kesesi kanseri için hekim hastayı fiziki muayene eder, hastanın tıbbi geçmişini gözden geçirir ve diğer problemler hakkında bilgi alır. Hastanın şikayetleri arasında başka belirtiler de varsa ve fizik muayene sırasında karında ele gelen kitle saptandığında, kesenin karın ultrasonografisi ile değerlendirilmesi standart bir uygulamadır.

  Bu, hasta işlem sırasında bilinçli ve koopere ise yapılabilir. Hastada artan ekojenite veya mukoza altındaki dokuların hipoekojenik büyümesi, safra kesesi kanseri teşhisi için ek destek sağlar.

  Safra kesesinin işlevselliği, tam kan sayımı, alkalin fosfataz ve bilirubin seviyeleri ve karaciğer fonksiyon testleri gibi bir dizi kan testi yapılarak değerlendirilebilir. Ek olarak, görüntüleme teknikleri kullanılabilir. Kanser, karaciğer dokusunun içinde veya dışında safra kanallarında lokalize olmuşsa, kan değerlerinde bir düşüş gözlemlenebilir.

  Bu, karaciğerin içinde veya dışında meydana gelebilir. Tümör özelliklerinden biri olan karsionembriyojenik antijen (CEA), bazı kişilerde klinik semptomlar mevcut olabilir veya olmayabilir (kanser antijeni) olsa da, hastaların yüzde ellisinde ve CA-19-9 tümörlerinin yüzde sekseninde geliştirilmiştir.

  Kansere işaret edebilecek şüpheli bulgular varsa, ultrasondan sonra bir BT taraması yapılır. Bu nedenle karaciğer, karın bölgesi ve pelvisteki lenf düğümlerini inceleyebiliriz. Ayrıca manyetik rezonans görüntülemenin (MRI) safra kesesi kanserinin teşhis ve tedavisinde rolü vardır.

  MR (manyetik rezonans) kullanarak görüntüleme, kanserin yerini ve kapsamını gösterme konusunda BT (bilgisayarlı tomografi) ile görüntülemeden daha üstündür. Endosonografi, pankreastaki ve port çevresindeki bölgedeki lenf düğümlerinin kesin konumunu belirlemeyi mümkün kılar. Ameliyat edilemeyen hastaların tespiti bu kapsamda ince iğne biyopsisi ile gerçekleştirilir.

  Endoskopik retrograd kolanjiyopankreatografi ve perkütan transhepatik kolanjiyografi, ürünün tamamen çıkarılamayacağına karar verilirse veya palyatif tedavi uygulanacaksa faydalı olabilecek iki prosedürdür. Herhangi bir kanser semptomunda olduğu gibi, ürünün vücudun içinde nerede olduğunu anlamak için bir pozitron emisyon tomografisi (PET) taramasından yararlanılır. Kesin bir teşhis yapmak için bir örnek çıkarılır.

  Safra Kesesi Kanserinin Oluşma Sebepleri

  Bu kansere neyin neden olduğunu hala anlamıyoruz. Safra kesesi kanserleri hemen hemen her zaman organı kaplayan salgı hücrelerinde başlar. Kronik inflamasyon, salgı hücrelerinde homojenlik kaybına yol açar. Durum yerel olarak tedavi edilmezse, sonunda safra kesesinin geri kalanına yayılabilir ve kansere neden olabilir. Bu, iltihabı lokal olarak tedavi ederek önlenebilir. Bunun tamamlanmasının beş ila on yıl alacağı tahmin edilmektedir.

  Bu kanser bireylerdeki evrimi, vücuttaki safra taşlarının büyümesiyle karşılaştırılabilir. Safra kesesinde kalıcı inflamasyonun, tüm vakaların %5 ila %3'ünü oluşturan malign safra taşlarının gelişiminden sorumlu olduğuna inanılmaktadır.

  Kalıcı inflamasyonun kesilmesi olarak da bilinen porselen safra kesesi semptomları, kanseri tanımlamada %25 duyarlılık ve özgüllüğe sahiptir. Porselen safra kesesi semptomları, kalıcı inflamasyonun kesilmesi olarak da bilinir.

  Bu nedenle porselen safra kesesi olanlar ve taş oluşumuna bağlı tahriş ve ödem şikayeti olanlar için uygundur. Her denemede, bu kanseri olan kişilerin safralarında alışılmadık derecede yüksek miktarda sekonder safra asidi vardı. Durumun bu olduğu tespit edildi.

  Safra Kesesi Kanseri Nedenleri Nelerdir?

  Kanserin neyin neden olduğunu hala anlamıyoruz. Safra kesesi astarı ve safra salgılayan hücreler tipik olarak kanserin ilk geliştiği yerlerdir. Kalıcı inflamasyon mevcut olduğunda, bu hücreler birbirinden ayrılmaya ve invaziv karsinoma dönüşmeye başlar. İlk başta kanser, keşfedildiği bölgeyle sınırlıdır, ancak sonunda kese boyunca yayılır. Genellikle, bu geçişin gerçekleşmesi için beş ila on yıllık bir sürenin geçmesi gerektiği varsayılır.

  Toplumdaki safra taşlarının evrimi, toplumdaki mesane kanseri ile oldukça karşılaştırılabilir. Safra taşlarının yüzde 0,3 ila 0,5'inde kanser varlığı, safra kesesindeki kronik iltihaplanmanın durum için büyük olasılıkla suçlandığını kuvvetle önerir. Safra kesesi polipleri gibi bazı safra kesesi hastalıklarının da kanser riskini artırabileceği bilinmektedir.

  Porselen kese olarak bilinen en şiddetli kalıcı iltihaplanma türü, yüzde 25'lik bir kanser riski ile ilişkilendirildi. Doğrudan bir sonuç olarak, porselen kesesi olan herkes için kolesistektomi şiddetle önerilir.

  Deneysel olarak yürütülen araştırmalar, bu kanseri olan bireylerin safralarında çok daha yüksek seviyelerde sekonder safra asitleri olduğunu göstermiştir. Oral kontraseptif kullanımı, izoniazid ile tedavi, lastik endüstrisinde çalışma ve işyerinde zararlı kimyasallara maruz kalma, hepsi duyarlılığı arttırır.

  Bu kanser, orantısız olarak yüksek sayıda kadın ve yaşlı insanı etkiler.

  Safra Kesesi Taşının Kanser Oluşumu Üzerindeki Etkisi

  Bu kanser vakalarının yüzde doksanından fazlası, olası bir neden olarak safra taşlarına bağlanmıştır. Bu çalışmanın bulguları, safra taşlarının doğrudan kanserle bağlantılı olduğuna dair yadsınamaz kanıtlar sunmaktadır.

  Safra taşlarının katkıda bulunan bir bileşen olduğu gösterilmiş olsa da, bu, her durumda kanserin tek nedeni oldukları anlamına gelmez. Safra taşlarının katkıda bulunan bir faktör olduğu bulundu. İnsanlarda safra taşları başlangıçta safra kesesi iltihabına ve pankreas enfeksiyonuna neden olur. Bu kanser riski daha sonra değerlendirilir. Safra taşı hastaları ise rutin kontrollerine gitmeyi ertelememelidir.

  Safra kesesi kanserinin belirtileri ve semptomlarını, neden olduğunu ve nasıl tedavi edildiğini öğrenmek çok önemlidir. Bir hastalığın ortaya çıkma olasılığını artıran faktörler risk faktörleridir. Bununla birlikte, bir risk faktörünün bile bir kişinin kanser veya başka bir hastalığa yakalanacağını garanti etmediğini vurgulamak önemlidir.

  Ne yazık ki, bukanserin kök nedeni henüz bilinmemektedir. Bununla birlikte, en yaygın uyarı işaretlerinden bazıları şunlardır:

  • Safra kesesi dokusunda kansere yol açan aşırı hasar, safra kesesinde uzun süre taş bulunmasından kaynaklanabilir.
  • Bu kanser gelişimi için bir kadının cinsiyeti ve ileri yaş riski.
  • Fazla kilolu olma durumu.

  Safra Kesesi Kanserinde Tanı Nasıl Konur?

  Bir hastanın karınlarının sağ üst çeyreğinde rahatsızlıktan şikayet ettiğini varsayalım. Bu durumda, daha ciddi hastalıkları ekarte etmek için kapsamlı bir tıbbi öykü ve fizik muayene yapmak çok önemlidir. Yapılacak ilk prosedür, keseyi değerlendirmek için karın ultrasonudur. Kese mukozasının bozulması, submukozal dokunun ekojenitesinde bir artış veya submukozal dokunun hipoekojenik kalınlaşması gibi anormalliklerin varlığı, malignite potansiyeline inanılırlık kazandıran kanıtlardır.

  Kan sayımı, karaciğer fonksiyonu, alkalin fosfataz ve bilirubin testlerinin sonuçları safra kesesinin durumu hakkında fikir verebilir. Test sonuçlarındaki bir düşüş, kanserin karaciğer organına veya intrahepatik veya ekstrahepatik safra kanallarına yayıldığını gösterebilir. Klinik semptomlara ek olarak, hastaların yüzde ellisinde karsinoembriyonik antijen (CEA) adı verilen bir tümör belirteci yükselir. CA 19-9 adlı bir kanser antijeni hastaların yüzde sekseninde yükselir.

  Bir ultrasonogramın bulguları, ortalama kanser riskinin daha yüksek olduğunu gösteriyorsa, genellikle bir BT taraması yapılır. Bunu yapmak için tümörün karaciğere, bölgesel lenf düğümlerine ve kalan karın lenf düğümlerine yayılma derecesini belirleriz.

  BT ile birlikte MR-kolanjiyografi ve MR görüntülemenin kullanılması, tümörün boyutu ve yayılıp yayılmadığı hakkında size ek bilgi sağlayabilir.

  Endoskopik ultrasonografi, portal sistem ve pankreas çevresindeki lenf düğümlerini tespit edebilir. Bu lenf düğümleri sırasıyla peripankreatik ve periportal lenf düğümleri olarak adlandırılır (endosonografi). Bu aşamada mükemmel bir iğne ile biyopsi yapılarak bir hastanın cerrahi olarak ameliyat edilip edilemeyeceğini belirlemek mümkündür.

  Endoskopik retrograd kolanjiyografi (ERC) veya perkütan transhepatik kolanjiyografi kullanımı, tümörün tamamen çıkarılıp çıkarılamayacağını veya palyatif bir teknik kullanılıp kullanılmayacağını belirlemenin bir yoludur. Bu, belirlenebilecek şeylerden biridir (PTC).

  Kesin olarak safra kesesi tanısı için gerekli olan biyopsi yapılmadan önce tümörün ilerlediği organların bulunması için pozitron emisyon tomografisi (PET) taraması yapılır.

  Safra Kesesi Kanseri Risk Faktörleri

  Safra kesesindeki polipler ve porselen safra kesesi olarak bilinen bir hastalık, bu kanseri geliştirme olasılığını artıran durumlardır. Nitrozaminler gibi bileşiklere maruz kalmanın yanı sıra obezite ve yetersiz beslenme gibi özelliklerin riske önemli katkılarda bulunduğuna inanılmaktadır.

  Biliyer sistemin kronik enfeksiyonlarının bu kanseri gelişimine katkıda bulunması da mümkündür. Sarılık, ateş ve genel rahatsızlık varlığı, enfeksiyonun kötüleştiğini gösterir; bu semptomlar dayanılmaz hale geldiğinde, hasta tıbbi yardım almalıdır. Safra kesesi taşlarını kanserle kesin olarak ilişkilendiren hiçbir veri olmamasına rağmen, safra kesesi taşı olan kişilerin rutin testler ve takip ziyaretleri yaptırmaları önerilir.

  "Sayfa içeriği sadece bilgilendirme amaçlıdır, tanı ve tedavi için mutlaka doktorunuza başvurunuz."