Behçet Hastalığı Nedir?
Dermatoloji (Cildiye)

Behçet Hastalığı Nedir?

Behçet hastalığı, kronik bir iltihaplı bağ dokusu hastalığıdır. Genellikle damar iltihabı (vaskülit) ile karakterize olsa da, vücutta birçok organı etkileyebilir. Hastalık, genellikle oral ülserler (ağız içinde yaralar), genital ülserler (genital bölgede yaralar) ve gözle ilgili problemler gibi belirtilerle ortaya çıkar. Bununla birlikte, hastalık bir kişiden diğerine büyük ölçüde değişebilir ve farklı organ sistemlerini etkileyebilir.

Behçet hastalığının tam nedeni kesin olarak bilinmemekle birlikte, genetik yatkınlık, çevresel faktörler ve bağışıklık sistemi bozuklukları gibi etmenlerin bir araya gelmesiyle ortaya çıkabileceği düşünülmektedir. Her yaşta ortaya çıkabilen behçet hastalığı, genellikle 20'li ve 30'lu yaşlarda başlar.

Hastalığın belirtileri şunları içerebilir:

 1. Ağız içinde ve dudaklarda çıkan tekrarlayan yaralar (ağız ülserleri).
 2. Genital bölgede ağrılı yaralar.
 3. Göz problemleri, özellikle uveit adı verilen göz iltihabı.
 4. Deride cilt lezyonları veya nodüller.
 5. Eklem ağrıları ve şişlikleri.
 6. Sindirim sistemi problemleri, özellikle bağırsak iltihabı.

Behçet hastalığının tedavisi, semptomları hafifletmeye ve hastalığın ilerlemesini kontrol altına almaya yöneliktir. Tedavide, steroidler, immunosupresif ilaçlar ve anti-enflamatuar ilaçlar kullanılabilir. Tedavi planı genellikle hastanın semptomlarına ve hastalığın şiddetine bağlı olarak belirlenir.

  Behçet Hastalığı Nedir?

  Behçet hastalığı, nedeni tam olarak bilinmeyen ve genellikle vaskülit ve ağız içi ya da genital ülserlerle kendini gösteren otoinflamatuar bir hastalıktır.

  Behçet Hastalığı Neden Olur?

  Behçet hastalığının kesin nedeni tam olarak bilinmemekle birlikte, birçok faktörün bir araya gelmesinin bu hastalığı tetikleyebileceği düşünülmektedir. Hastalığın oluşumunda genetik, çevresel ve bağışıklık sistemiyle ilgili faktörlerin etkili olduğuna dair bazı bulgular bulunmaktadır. İşte bu faktörlerden bazıları:

  1. Genetik Yatkınlık: Behçet hastalığı genetik faktörlere bağlı olabilir. Aile öyküsü, hastalığın gelişme riskini artırabilir. Ancak, genetik faktörler sadece hastalığın gelişimine katkıda bulunan bir faktördür ve hastalığın ortaya çıkması için diğer faktörlerle birleşmesi gerekebilir.
  2. Bağışıklık Sistemi Bozuklukları: Behçet hastalığında bağışıklık sistemi, vücut kendi hücrelerine karşı saldırıda bulunabilir. Normalde bağışıklık sistemi, vücudu enfeksiyonlara ve yabancı maddelere karşı korurken, Behçet hastalığında bu sistemin aşırı tepkiler gösterdiği düşünülmektedir.
  3. Çevresel Faktörler: Bazı çevresel faktörlerin (örneğin, viral enfeksiyonlar) Behçet hastalığının ortaya çıkmasında tetikleyici rol oynayabileceği düşünülmektedir. Ancak, bu faktörlerin tam olarak nasıl etki ettiği henüz tam olarak anlaşılamamıştır.
  4. Genetik ve Çevresel Etkileşim: Behçet hastalığının gelişiminde genetik yatkınlık ile çevresel faktörlerin etkileşimi önemli olabilir. Bazı kişilerde genetik yatkınlık bulunsa da, hastalık belirli bir çevresel tetikleyici faktör olmadan gelişmeyebilir.

  Behçet hastalığıyla ilgili araştırmalar devam etmektedir ve hastalığın nedenleri üzerinde daha fazla anlayışa ulaşmak için çalışmalar sürmektedir. Ancak, şu anda tam olarak neden oluştuğu konusunda net bir bilgi bulunmamaktadır. Hastalık genellikle karmaşık bir etiyolojiye sahip olduğu düşünülmektedir, yani birçok faktörün bir araya gelmesiyle ortaya çıkmaktadır.

  Behçet Hastalığı Belirtileri Nelerdir?

  Behçet hastalığı genellikle vaskülit adı verilen damar iltihabı ile ilişkilidir ve birçok organ sistemini etkileyebilir. Hastalığın belirtileri kişiden kişiye değişebilir ve zaman içinde değişiklik gösterebilir. En sık görülen belirtiler şunlar olabilir:

  1. Ağız İçi Ülserler: Ağız içinde tekrarlayan yaralar (aftöz ülserler) genellikle Behçet hastalığının erken belirtilerindendir.
  2. Genital Ülserler: Genital bölgede ağrılı yaralar ortaya çıkabilir.
  3. Göz Problemleri: Behçet hastalığı gözleri etkileyebilir. Uveit adı verilen göz iltihabı, gözlerde kızarıklık, ağrı ve görme problemlerine neden olabilir.
  4. Cilt Lezyonları: Deride çeşitli lezyonlar, nodüller veya pişik benzeri döküntüler görülebilir.
  5. Eklem Problemleri: Eklem ağrıları, şişlikleri ve hareket kısıtlılığı ortaya çıkabilir.
  6. Sindirim Sistemi Belirtileri: Behçet hastalığı, bağırsak iltihabı gibi sindirim sistemi problemlerine neden olabilir.
  7. Santral Sinir Sistemi Belirtileri: Nadir durumlarda, merkezi sinir sistemi (beyin ve omurilik) tutulumuyla baş ağrısı, zihinsel değişiklikler ve dengesizlik gibi belirtiler ortaya çıkabilir.

  Behçet hastalığının belirtileri kişiden kişiye büyük farklılıklar gösterir ve değişkendir. Belirtiler genellikle ataklar halinde ortaya çıkar, yani belirli bir dönemde şiddetlenir, ardından remisyon dönemine geçer. Tedavi genellikle semptomları kontrol altına almayı ve atakları azaltmayı amaçlar.

  Behçet Hastalığı Kimlerde Görülür?

  Behçet hastalığı genellikle 20'li yaşlarda ortaya çıkar. Bu hastalık herhangi bir ırkta, cinsiyette veya coğrafik bölgede yaşayan kişilerde görülebilir. Ancak bazı özelliklere sahip olan kişilerde Behçet hastalığı riski artabilir. Bu özellikler arasında şunlar bulunabilir:

  1. Behçet hastalığı genetik faktörlere bağlı olabilir. Ailede bu hastalığa sahip olan bir bireyin bulunması, başka bir bireyin bu hastalığa yakalanma riskini artırabilir.
  2. Behçet hastalığı, özellikle Orta Doğu, Akdeniz ülkeleri, Japonya ve Türkiye gibi belirli coğrafi bölgelerde daha yaygın olarak görülmektedir. Ancak, dünya genelinde herhangi bir coğrafi bölgede görülebilir.
  3. Orta Doğu, Akdeniz ve Asya kökenli insanlarda daha sık görülme eğilimindedir.
  4. İnsan vücudundaki belirli HLA (Human Leukocyte Antigen) gen varyasyonları, Behçet hastalığı ile ilişkilendirilmiştir. Bu genetik özellikler, hastalığa yatkınlığı artırabilir.
  5. Genellikle erkeklerde kadınlara göre biraz daha sık görülür. Ancak, kadınlarda da görülen bir hastalıktır.

  Behçet hastalığının neden ortaya çıktığı tam olarak anlaşılamamış olmasına rağmen, genetik yatkınlık, çevresel faktörler ve bağışıklık sistemi bozuklukları gibi etmenlerin bir araya gelmesinin rol oynadığı düşünülmektedir.

  Behçet Hastalığı Nasıl Teşhis Edilir?

  Behçet hastalığının teşhisi, hastanın klinik belirtileri, tıbbi öyküsü ve bazı laboratuvar testleri temel alınarak konulur. Behçet hastalığı birçok farklı organ sistemini etkileyebildiği için, teşhis süreci genellikle bir dizi testi içerir. İşte Behçet hastalığının teşhisinde kullanılan bazı yöntemler:

  1. Tıbbi Öykü ve Fizik Muayene: Bir doktor, hastanın belirtilerini ve tıbbi öyküsünü değerlendirir. Ağız ve genital ülserler, göz problemleri, deri lezyonları ve diğer belirtiler üzerinde odaklanılır.
  2. Kan Testleri: Bazı kan testleri, vücutta iltihaplanma belirtilerini ve bağışıklık sistemi aktivitesini değerlendirmek için yapılır. Sedimentasyon hızı (SED rate) ve C-reaktif protein (CRP) gibi iltihap belirteçleri ölçülebilir.
  3. HLA-B51 Testi: Behçet hastalığı ile ilişkilendirilen bir genetik özellik olan HLA-B51 genini tespit etmek için yapılan bir kan testi de kullanılabilir. Ancak, bu geni taşıyan kişilerin hastalığa yakalanma riski artsa da, bu genin varlığı kesin bir teşhis koymak için yeterli değildir.
  4. Göz Muayenesi: Göz tutulumunu değerlendirmek için bir göz doktoru tarafından muayene yapılır. Behçet hastalığında göz iltihabı (uveit) sıkça görülür.
  5. Deri Biyopsisi: Deri lezyonları olan bölgelerden alınan bir biyopsi, iltihaplanma ve diğer özellikleri değerlendirmek için kullanılabilir.
  6. Görüntüleme Testleri: Hastalığın etkilediği organları daha ayrıntılı bir şekilde görmek için görüntüleme testleri yapılabilir. Bu, özellikle sinir sistemini etkileyen durumları değerlendirmek amacıyla manyetik rezonans görüntüleme (MRG) veya diğer görüntüleme teknikleri kullanılabilir.

  Behçet hastalığı teşhisi konulduğunda, hastanın belirtilerini hafifletmeye ve hastalığın ilerlemesini kontrol altına almaya yönelik bir tedavi planı belirlenir. Tedavi genellikle semptomlara ve hastalığın şiddetine bağlı olarak özelleştirilir. 

  Behçet Hastalığı Nasıl Tedavi Edilir?

  Behçet hastalığının tedavisi genellikle semptomların şiddetine ve hangi organ sistemlerinin etkilendiğine bağlı olarak kişiselleştirilir. Tedavi, semptomları hafifletmeyi, atakları kontrol altına almaya çalışmayı ve organ hasarını önlemeyi amaçlar. Behçet hastalığının tedavisinde kullanılan bazı genel yöntemler şunlardır:

  İlaç Tedavisi

  Anti-enflamatuar İlaçlar: Non-steroid anti-inflamatuar ilaçlar (NSAID'ler) ağrı ve iltihaplanmayı hafifletmeye yardımcı olabilir.
  Kortikosteroidler: Şiddetli semptomlarla başa çıkmak için kullanılabilir, ancak uzun süreli kullanımı bazı yan etkilere neden olabilir.
  İmmünosupresanlar: Bağışıklık sistemi aktivitesini düzenleyen ilaçlar, hastalığın neden olduğu aşırı bağışıklık reaksiyonunu kontrol altına almada etkili olabilir. Methotrexate, azatiyoprin ve siklosporin gibi ilaçlar bu kategoride yer alabilir.

  Gözle İlgili Sorunlar İçin Tedavi

  Göz tutulumu durumunda, kortikosteroid göz damlaları veya sistemik kortikosteroid tedavisi uygulanabilir. İleri durumlarda, immünsupresan ilaçlar veya biyolojik ajanlar kullanılabilir.

  Deri Lezyonları İçin Tedavi

  Deri lezyonlarına yönelik lokal tedaviler ve gerekirse sistemik tedaviler uygulanabilir.

  Sindirim Sistemi Tutulumu İçin Tedavi

  Bağırsak tutulumu olan hastalarda, kortikosteroidler, immünsupresanlar ve diğer anti-enflamatuar ilaçlar kullanılabilir.

  Eklem Sorunları İçin Fizik Tedavi ve İlaçlar

  Eklem ağrıları ve şişlikleri için fizik tedavi ve ağrı kesici ilaçlar kullanılabilir.

  Belirli Organ Tutulumları İçin Özel Tedaviler

  Merkezi sinir sistemi tutulumu durumunda, belirli ilaçlar veya immünmodülatör tedaviler kullanılabilir.

  Behçet hastalığının tedavisi sürekli bir işbirliği gerektirir. Tedavi planı, hastanın belirtileri ve genel sağlık durumuna göre düzenlenir. Tedavi sırasında düzenli doktor kontrolleri, ilaçların kullanımı ve etkileri konusunda doktorunuzla iletişim halinde olmanızı sağlayacak ve aynı zamanda olası yan etkilerin izlenmesini ve tedavi planının güncellenmesini sağlayacaktır.

  Behçet Hastalığı Hakkında Sık Sorulan Sorular

  Behçet hastalığı hakkında sık sorulan sorular ve cevaplarına aşağıdan ulaşabilirsiniz.

  Behçet Hastalığı Başka Hastalıklara Neden Olabilir Mi?

  Behçet hastalığı, bağışıklık sistemiyle ilgili bir iltihaplı hastalık olduğu için, bazı durumlarda vücutta başka organ sistemlerini etkileyebilir ve beraberinde başka hastalıklara neden olabilir. Ancak, bu durumlar bireyden bireye değişebilir ve her behçet hastasında ortaya çıkmaz. Aşağıda, Behçet hastalığının neden olabileceği veya başka hastalıkları tetikleyebileceği bazı durumlar bulunmaktadır:

  1. Behçet hastalığı gözleri etkileyerek uveit adı verilen göz iltihabına neden olabilir. Uveit ilerleyerek kalıcı görme kaybına yol açabilir.
  2. Hastalık, damar iltihabı (vaskülit) nedeniyle damar problemlerine yol açabilir. Bu durum, vücuttaki kan damarlarını etkileyebilir ve arter, ven veya küçük damarların iltihaplanması ve hasar görmesi gibi sorunlara neden olabilir.
  3. Bağırsak iltihabına neden olabilir. Bu durum, Crohn hastalığı veya ülseratif kolit gibi inflamatuar barsak hastalıklarıyla benzer belirtilere yol açabilir.
  4. Nadir durumlarda, Behçet hastalığı merkezi sinir sistemini (beyin ve omurilik) etkileyebilir, nörolojik sorunlara neden olabilir. Bu durum, baş ağrısı, dengesizlik, konuşma zorlukları gibi belirtilere yol açabilir.
  5. Romatoid artrit ve diğer eklem problemlerine neden olabilir. Eklem ağrısı, şişlik ve hareket kısıtlılığı ortaya çıkabilir. Ancak, bu durum hastaların çoğunda belirgin değildir.

  Behçet hastalığıyla ilişkilendirilen bu durumlar, hastalığın seyri ve etkilediği organ sistemlerine bağlı olarak değişiklik gösterebilir.

  Behçet Hastaları Nelere Dikkat Etmelidir?

  Behçet hastalarının, hastalıklarıyla başa çıkmak ve genel sağlıklarını korumak için dikkate almaları gereken birkaç önemli nokta vardır. İşte Behçet hastalarının dikkat etmeleri gereken bazı faktörler:

  1. Hastalar, bir romatolog tarafından düzenli olarak izlenmelidir. Bu kontroller, hastalığın seyrini değerlendirmek, tedaviyi ayarlamak ve olası komplikasyonları önlemek açısından oldukça önemlidir.
  2. Tedavi planına sadık kalmalı, önerilen ilaçları düzenli olarak kullanmalı ve doktorun direktiflerini takip etmelisiniz.
  3. Stres, behçet hastalığı belirtilerini tetikleyebilir. Hastalar, stres yönetimi teknikleri, rahatlatıcı aktiviteler ve gerektiğinde destek alarak stresle başa çıkmalıdır.
  4. Yeterli fiziksel aktiviteyle birlikte, dengeli ve sağlıklı bir beslenme, genel sağlığın korunmasına yardımcı olur.
  5. Behçet hastalarının güneşe karşı hassasiyeti artabilir. Bu nedenle, güneşe çıkarken güneş koruyucu kullanmak ve aşırı güneşten kaçınmak önemlidir.
  6. Sigara kullanımı ve aşırı alkol tüketimi, genel sağlığınızı ve hastalığınızın belirtilerini kötüleştirebilir. Bu nedenle, sigara içilmemeli ve alkol tüketimi sınırlanmalıdır.

  Behçet hastalığıyla başa çıkarken, bireyin doktoru ile işbirliği yapması ve kişisel sağlık durumuna uygun davranışlarda bulunması önemlidir.

  Behçet Hastalığı Kanser Midir?

  Hayır, Behçet hastalığı bir kanser değildir ve kansere dönüşme eğilimi göstermez. Behçet hastalığı, bağışıklık sistemiyle ilgili bir sorun olarak kabul edilir ve vücut kendi hücrelerine karşı aşırı bir bağışıklık tepkisi gösterir. Özellikle damar iltihabı (vaskülit) ile karakterize olan bu hastalık, ağız içinde ve genital bölgede yaralar, göz problemleri, deri lezyonları, eklem ağrıları ve sindirim sistemi problemleri gibi belirtilerle ortaya çıkar.

  Behçet Hastalığı Kan Tahlilinde Anlaşılır Mı?

  Behçet hastalığı tanısı genellikle klinik belirtiler, tıbbi öykü ve belirli laboratuvar testleriyle konulur. Kan tahlilleri, hastalığın varlığını belirlemek veya teşhis sürecine katkıda bulunmak için kullanılsa da spesifik bir kan testi ile tam olarak teşhis edilemez.

  Behçet hastalığına özgü bir kan testi bulunmamakla birlikte, şu tür testler hastalığın teşhisinde yardımcı olabilir:

  Sedimentasyon Hızı (SED Rate)
  C-reaktif Protein (CRP)
  Tam Kan Sayımı (CBC).
  HLA-B51 Testi

  Behçet Hastalığı Kaç Günde Geçer?

  Behçet hastalığı, kronik ve ömür boyu devam eden bir hastalıktır. Bu nedenle, hastalık kendiliğinden geçmez ve birkaç günde iyileşmez.

  Behçet Hastalığı Bulaşıcı Bir Hastalık Mı?

  Hayır, Behçet hastalığı bulaşıcı bir hastalık değildir. Behçet hastalığı, kişinin bağışıklık sistemine yönelik bir bozukluğa bağlı olarak ortaya çıkan kronik ve iltihaplı bir hastalıktır.

  Behçet Hastalığı Tehlikeli Bir Hastalık Mı?

  Behçet hastalığı genellikle ciddi bir otoimmün hastalık olarak kabul edilir, ancak her hasta için belirtiler ve seyir farklılık gösterebilir. Hastalık bazı kişilerde hafif belirtilerle seyrederken, diğerlerinde daha ciddi komplikasyonlara neden olabilir. Behçet hastalığının tehlikeli olup olmadığı, hastalığın etkilediği organ sistemlerine, belirtilerin şiddetine ve tedaviye nasıl yanıt verildiğine bağlıdır.

  "Sayfa içeriği sadece bilgilendirme amaçlıdır, tanı ve tedavi için mutlaka doktorunuza başvurunuz."