Samed SHIBANI

Docteur Samed SHIBANI

Hôpital privé d'Ankara Koru
Service d'urgence