Evde ve İş Yerinde Sağlık Hizmetleri

Evde ve İş Yerinde Sağlık Hizmetleri

Evde ve İş Yerinde Sağlık Hizmeti Nedir?

İleri yaş kalp hastalıkları ya da onkolojik hastalıklar gibi kronik hastalıklar nedeniyle sağlık kurumlarına gitme sorunu olan hastalara, “muayene, tedavi, tıbbi bakım ve rehabilitasyon işlemleri” gibi hizmetler, uzman doktor ve sağlık çalışanları ile bulundukları ortamda verilmesidir. 

Evde ve İş Yerinde Sağlık Hizmetinin Avantajları Nelerdir?

Kişilerin bulundukları ortamda (ev, işyeri vb) sağlık hizmeti almasını sağlar.
Yaşlılık ya da kronik bir hastalığa bağlı olarak sağlık kurumuna gidemeyen hastalara, hizmetinin bulundukları ortamda sunulmasını sağlar.
Kişilerin; hastane ve laboratuvar risklerine maruz kalmadan bulundukları ortamda sağlık hizmetini almasını sağlar.
Hasta ve yakınlarına bakım konusunda ihtiyaç duydukları eğitim desteğini sağlar.
Kişiye özel tedavi ve bakım planının oluşturulmasını sağlar.
Yatağa dam ya da yarı bağımlı hastalara sunulan  profesyonel sağlık hizmeti ile temel ihtiyaç-öz bakım desteği sunulmasını sağlar.
Ameliyat sonrası semptomların yönetilmesini ve destek tedavilerin sürdürülmesini sağlar.
Teşhisten iyileşmeye kadar geçen süreçte kesintisiz, kaliteli ve standart hizmet sağlar.

Evde ve İş Yerinde Sağlık Hizmeti Almak İstiyorum...

Evde ve İş Yerinde Sağlık Hizmeti almak isteyen kişi, Hastanemize bizzat veya telefon ile müracaat edebilir.
Çağrı merkezi görevlisi, hizmet talep eden kişi ile görüşerek ön bilgileri alır.

İlk görüşmeyi takiben hizmet alacak kişinin durumu ve sunulacak sağlık hizmeti belirlenir.
Hastanın evde bakım planı oluşturulur. Evde ve İşerinde Sağlık Hizmeti planlanmasında hasta ve hasta yakınlarının istekleri göz önünde bulundurulur.
Hasta için oluşturulan evde bakım planı doğrultusunda hastaya hizmet için ekip yönlendirilir.

Evinizde Hekimlik Hizmetleri Nelerdir?

Kişilerin bulundukları ortamda ilgili branş hekimi tarafından muayenesi yapılır.

Hekimin istediği tetkikler hemşire tarafından alınır. 

Tetkik sonuçları ilgili hekim tarafından incelenir, uygun tedavi planı oluşturulur ve tedavi uygulanır. 

İhtiyacınız halinde düzenli doktor ziyaretleriyle koruyucu sağlık hizmeti yerine getirilir. 

Kronik hastalıklarınız ve mevcut sağlık durumunuz yakından takip edilirek olası risklerinizin erken tespiti ve gerekli önlenlerin alınması sağlanır. 

Evde Hemşirelik Hizmetleri Nelerdir?

Yarı ya da tam yatağa bağımlı, temel ihtiyaçlarını gideremeyen hastalarımıza, 24 saat hemşirelik hizmeti sağlanır. 

Hastalarımıza reçete edilen tedavileri uygulanır. 

Evde Sağlık Hizmetleri Nelerdir?

EVDE VE İŞ YERİNDE GENEL SAĞLIK HİZMETLERİ PAKETİ

EVDE VE İŞ YERİNDE KARDİYOLOJİ PAKETİ

EVDE VE İŞ YERİNDE COVİD 19 BAKIM PAKETİ

EVDE VE İŞ YERİNDE DANIŞMANLIK HİZMETLERİ PAKETİ 

EVDE VE İŞ YERİNDE CHECK-UP PAKETİ

EVDE YENİDOĞAN PAKETİ 

EVDE ANNE BAKIMI VE EMZİRME DESTEĞİ 

EVDE VE İŞ YERİNDE GENEL SAĞLIK HİZMETLERİ PAKETİ

Evde ve İş Yerinde Sağlık Hizmeti (Doktor muayenesi, rutin kan tetkikleri)

Enjeksiyon İşlemleri                        

Serum/intravenöz infüzyon işlemleri

Pansuman

Evde ve iş yerinde aşı uygulaması 

Treakestomi kanül değişimi                                   

Hekim eşliğinde sonda takılması                                                  

Port kateter iğne değişimi ve pansumanı                                      

Portable USG Çekimi (Radyoloji uzmanı tarafından)                              

Portable EKG çekimi (Kardiyoloji uzmanı eşliğinde)                      

EVDE VE İŞ YERİNDE KARDİYOLOJİ PAKETİ

Kardiyoloji Muayenesi

EKO

EKG 

Kan Tetkikleri

İdrar Tetkikleri

EVDE YENİDOĞAN PAKETİ

Pediatri muayenesi

Göbek akımı

Bebek banyosu

Bebek alt bakımı 

İşitme testi 

Rutin kan tetkikleri 

COVİD 19 EVDE BAKIM PAKETİ

Göğüs Hastalıkları Muayenesi

Rutin Kan Tetkikleri

Covid 19 Antikor Testi

Covid 19 PCR Testi

EVDE VE İŞ YERİNDE CHECK-UP PAKETİ

Dahiliye muayenesi

Radyoloji uzmanı tarafından ultrason

Rutin kan tetkikleri 

EKG

EVDE DANIŞMANLIK HİZMETLERİ

Evde Emzirme Danışmanlığı                  

Evde Yenidoğan Bebek Bakım Danışmanlığı       

Yenidoğan  5. Gün Muayene Paketi (Uzman hekim, rutin kan tetkikleri)                     

24 saat özel hemşirelik hizmeti 

24 saat özel sağlık destek personeli hizmeti 

Koru Ankara Hastanesi Evde ve İş Yerinde Sağlık Hizmetlerine; 444 66 62  / 535 106 73 49 numaralı hatlarımızdan ulaşabilirsiniz.

EVDE VE İŞ YERİNDE SAĞLIK HİZMETİ E BROŞÜR

Evde Ve İş Yerinde Sağlık Hizmetleri

Evde ve İş Yerinde Sağlık Hizmetleri özetle sağlık çalışanlarının hastalarla bulundukları ev ortamında buluşması olarak nitelendirilebilir. İleri yaş kalp hastalıkları ya da onkolojik hastalıklar gibi sürekli olarak devam eden hastalıklar nedeniyle sağlık kurumlarına gitmekte zorluk çeken, yatağa bağımlı veya hareket konusunda kısıtlılıkları bulunan hastalara muayene, tedavi, tahlil, tıbbi bakım ve rehabilitasyon işlemleri gibi hizmetler kurumumuz tarafından uzman doktor ve sağlık personeli ile bulundukları ortamda verilir; eğer hastanın hastaneye sevkine karar verilirse, kurum nakil hizmetini de üstlenmektedir. Hastalar, raporlu veya raporsuz ilaçlarını hastaneye gitmeden yazdırabilmektedirler. Evdeki hasta yakınlarının da bu konularda eğitimlerinin sağlanmasıyla hastaya aynı zamanda gerekli olan psikolojik ve sosyal desteğin de sağlanması amaçlanır. Hastaların yaşam kalitesini arttıran evde sağlık hizmetleri ülkemizde her geçen gün gelişmekte ve yaygınlaşmakta ve sağlık sistemleri arasında hızla yerini almaktadır.

Hastanemizde, Evde ve İş Yerinde Sağlık Hizmetleri sürecinin eksiksiz şekilde ilerlemesi için modern ve çağdaş yöntemlerden yararlanılmakta, etik değerler gözetilmekte, sorumluluklardan kaçınılmamakta, işler saygı ve sevgi çerçevesinde yürütülmektedir. Evde bakım personelleri kendi branşlarında bilgi sahibi ve ihtiyaçları karşılayabilecek tecrübeye sahip, hastanemiz tarafından gerekilen özenle seçilmiş bireylerdir. Hastanemizle birlikte yeniliklere ve gelişmelere ayak uydurabilmektedirler ve dinamiktirler. Birinci amacımız hastalarımızın bakım kalitesini sürekli olarak arttırmak ve memnuniyetin en üst düzeyde tutulmasını sağlamaktır.

Evde Ve İş Yerinde Sağlık Hizmetinin Avantajları Nelerdir?

Evde ve İş Yerinde Sağlık Hizmetleri avantajları arasında şunlar sayılabilir:

-Kişilerin bulundukları ortamda (ev, iş yeri vb.) sağlık hizmeti almasını sağlar. Bu sayede tanıdığı bir ortamda hasta kendini daha güvende ve rahatlamış hissedeceği için tedaviye daha olumlu yanıt verebilir, hafızayı etkileyen durumlarda bu özellikle önemlidir.

-Kişiye özel tedavi ve bakım sağlar. Kişiye özel bakım, hastanın kendisini rahat hissetmesi için gereken diğer önemli nedenlerden birisidir. Hasta bu sayede gerekli bakımı aldığından emin olmuş olur.

-Yaşlılık, ağır hastalık ya da sürekli olarak devam eden bir durum nedeniyle sağlık kurumuna giderek tedavi olamayan hastalara, sağlık hizmetinin bulunulan ortamda sunulmasını sağlar. Hastalar, hastane ve laboratuvara gittiklerinde mikrop kapma ya da enfeksiyon gibi risklere maruz kalmadan bulundukları ortamda sağlık hizmeti almış olurlar.

-Hastaların ve hasta yakınlarının, hasta bakımı hakkında ihtiyacı olan eğitimin verilmesini sağlar. Hasta yakınlarının sürece dahil olması aynı zamanda hem hastanın psikolojik ve sosyal yönlerden iyileşmesine olanak tanır, hem de hastanın yakınları hangi durumlarda neler yapılması gerektiği konusunda bilgi sahibi oldukları için üzerlerindeki stres ve korku azalır.

-Hasta ve hasta yakınları için zamandan tasarruf sağlar. Hasta yakınları hastaları hastaneye götürmek ve gerekli işlemleri sürdürmek için harcayacakları süreyi direkt olarak hastanın kendisine yöneltebilecekleri için iyileşme süreci kısaltılmış olur.

-Yatağa tam ya da yarı bağımlı bireyler için sunulan sağlık hizmetleri ile hastaların temel ihtiyaçları giderilir ve öz bakım desteği sunulur.

-Evde ve İş Yerinde Sağlık Hizmetleri avantajları arasında, hizmetin yakın bir denetim gerektirmesi dolayısıyla herhangi bir hastalık durumunda erken teşhis yapılabilmesi de bulunmaktadır.

-Teşhis konulmasından kişinin iyileşmesine kadar geçen süreçte kesintiye uğramayan, yüksek kalite ve dünya standartlarında merkezi görevli hizmet sağlar. Yaşam kalitesinin önemli ölçüde artmasına yardımcı olur.

-Sağlık hizmetlerinin dışında kalan zamanda yemek yemek, uyumak, sosyalleşmek gibi temel ihtiyaçlar için zaman kalacağından, hasta bağımsızlığını korumuş olur. Hastalarımızın hastalık ve/veya yaşlılık süreçlerini sevdikleriyle beraber geçirmesini sağlar. Yalnız kalacağından veya hareketlerinin kısıtlanacağından endişe duyan hastalarımız bu sayede kendilerini rahatta hissedeceklerdir.

-Evde bakım hizmeti sayesinde tedavi daha hızlı sürede ilerleyebilir ve masrafları kısar.

Evde Ve İş Yerinde Sağlık Hizmeti Almak İstiyorum...

Evde ve İş Yerinde Sağlık Hizmeti almak istediğini söyleyen kişi, hastanemizi telefonla arayarak veya bizzat müracaat edebilir. Çağrı merkezi görevlisi, evde sağlık hizmeti almak isteyen kişi ile görüşerek ilk bilgileri alır ve sunulacak sağlık hizmeti belirlenir. Hastanın evde bakım planı doktordan ve hastanın kendisinden alınan bilgilerle oluşturulur; bu planlar kişiye özeldir ve oluşturulurken hasta ve hasta yakınlarının istekleri göz önünde bulundurulmaktadır. Hasta için oluşturulan plan doğrultusunda da hastaya hizmet için hekim veya hemşirelerden oluşan bir ekip yönlendirilir, rapor ve reçete işlemleri de evde ve iş yerinde sağlık hizmeti kapsamında halledilebilmektedir. Her hastamız için mümkün olan en iyi kalite hizmeti vermek istediğimiz için standartlarımız daima yüksek, personellerimiz akıllı ve hızlıdır; sağlığınız ve güvenliğiniz ekibimizin birinci önceliğidir. Gerektiğinde sağlanan hasta nakil araçları hem hasta gereçleri hem de personel açısından yeterli donanıma sahiptir.

Evde sağlık hizmeti; yatalak, başkalarına bağımlı, felçli, engelli, ileri derecede kanserli, ağır solunum hastalığına sahip, taburcu olmuş fakat tedavisine evde devam edilmesi gereken ve yaşlı hastalara verilebilmektedir. Evde muayene sonrası ekibimizle sürekli bir iletişim halinde olabilir, hastalık durumunuzun takibini hastaneye gitmenize gerek kalmadan gerçekleştirebilirsiniz. Uzun dönem hastalık sahibi olan bireylerin yaşam kalitesinin artması için Evde ve İş Yerinde Sağlık Hizmeti son derece önemli ve yararlıdır.

Evde Hekimlik Hizmetleri Nelerdir?

Evde ve İş Yerinde Sağlık Hizmetleri arasındaki hekimlik hizmetleri, kişilerin bulundukları ortamda ilgili branş hekimi tarafından muayenesinin yapılmasıdır. Bu muayenelerde hekimin istediği tetkikler hemşire tarafından alınır ve sonrasında tetkik sonuçları ilgili hekim tarafından incelenir. İncelemeler sonucu uygun, kişiye özel bir tedavi planı oluşturulur; bundan sonra tedaviyi uygulamaya geçilir. Her hastanın ihtiyaçları değişik göstereceğinden, ihtiyaçlar halinde doktor ziyaretleriyle sağlık hizmetleri yerine getirilir. Alanında uzman hekimler tarafından hastanın kronik hastalıkları ve mevcut sağlık durumu yakından takip edildiği için, olası riskler erkenden tespit edilebilir ve gerekli önlemlerin alınması sağlanır. Bu sayede hasta ve hasta yakınlarının içi daha rahat olur. Çağdaş, ulaşılabilir ve eksiksiz hizmet bütün doktorlarımızın amacı olduğundan, hasta ve hasta yakınları için her zaman en uygulanabilir tedavi aranmaktadır.

Evde Hemşirelik Hizmetleri Nelerdir?

Evde Hemşirelik Hizmetleri, hastanın durumunun alanında uzman hemşireler tarafından kendi yaşam alanı içerisinde gördüğü bakımların tümüne verilen isimdir. Hemşire, bir doktorun hasta için reçete ettiği tedavi veya tedavileri uygulamakla yükümlüdür. Yarı ya da tam yatağa bağımlı, temel ihtiyaçlarını gideremeyen hasta kişi ihtiyaçları doğrultusunda kısa (saatlik, günlük gibi) veya uzun (haftalık, aylık gibi) süreli olarak hemşirelik hizmeti alabilir.

Bir hemşire ilk ziyaretinde hasta ve yakınlarına bilgi verir ve bir sonraki ziyareti kararlaştırır, hemşirelik sürecinde yapılacakları açıklar, kayıt tutar ve genel olarak hasta ve yakınlarını kendilerini güvende hissettirmeye yardımcı olur. Bunların dışında hastaya rutin olarak pansuman yapabilir, hasta bir solunum cihazına veya sondaya bağlıysa bu cihazların bakımını veya değişimini gerçekleştirebilir, hastaya hareket halinde kalmasını sağlamak için ev içinde yürüyüşler veya hareketler yaptırabilir ya da hasta yatağa bağımlıysa yatmaya bağlı yaraların oluşmaması için pozisyon değiştirme uygulayabilir. Hemşireler hızlı karar verebilen, problemlere farklı çözümler getirebilen, danışmanlık rolü oynayabilen ve acil durumlarda sakinliğini koruyarak hasta ve hasta yakınlarının streslerinin kontrol altına alınmasını sağlayabilen görevlilerdir. Bu yüzden Evde ve İş Yerinde Sağlık Hizmetleri kapsamında sizin için çalışan bir hemşire, hasta bireyin fiziksel ve ruhsal olarak iyileşmesinde büyük bir rol oynamaktadır.

Evde Sağlık Hizmetleri Nelerdir?

Evde Sağlık Hizmetleri genel olarak evde doktor hizmetleri, evde hemşirelik hizmetleri, evde hasta bakıcı hizmetleri, evde yara bakımı hizmetleri, evde laboratuvar ve Check-Up hizmetleri ve evde fizik tedavi hizmetleri gibi ana başlıklar altında incelenebilir. Hastanemizde genel sağlık hizmetleri paketi, kardiyoloji paketi, Covid 19 bakım paketi, danışmanlık hizmetleri paketi, Check-Up paketi, yenidoğan paketi ve anne bakım ve emzirme desteği hizmetleri profesyonel, işine ve ilgilendiği hastalara gereken saygıyı gösteren, sorumlu ve güler yüzlü bir ekip yoluyla kurumumuz tarafından sağlanmaktadır. Başlıklar hakkında detaylı açıklamaları aşağıda bulabilir, ya da bizimle sayfanın son kısmındaki numaralardan iletişime geçebilirsiniz.

Evde ve İş Yerinde Genel Sağlık Hizmetleri Paketi

Evde ve İş Yerinde Sağlık Hizmetleri arasında en başta doktor muayenesi, rutin kan tetkikleri, tansiyon ve nabız ölçümleri gelmektedir. Yapılan bu muayene ve tetkikler sonucunda uygun görüldüğü takdirde enjeksiyon işlemleri ve serum/intravenöz infüzyon işlemleri hemşireler tarafından gerçekleştirilebilir. Eğer kan tahlilleri doktor tarafından belirli aralıklarla istenirse, hemşire kan alma hizmetini ev veya iş yeri ortamında uygulayarak testleri laboratuvara gönderir. Pansuman ve aşı uygulamaları da aynı zamanda ev veya iş yerinde uygulanabilir.

Bir hekim eşliğinde prostat hastalığı, idrar örneği toplama veya idrar çıkışını takip etme nedeniyle sonda takılabilir, bu sondanın değişimi veya bakımı da hemşireler tarafından uygulanabilir. Eğer ki hastaya trakeostomi işlemi uygulandıysa kanül değişimi, port kateter uygulandıysa iğnenin değişimi ve pansumanı yine hemşireler tarafından gerçekleştirilir.

Bir radyoloji uzmanı tarafından Portable USG ile röntgen çekimi veya görüntüleme sağlanabilir, bir kardiyoloji uzmanı eşliğinde Portable EKG ile hastanın kalp atış ritmi görüntülenebilir.

Evde ve İş Yerinde Kardiyoloji Paketi

Evde ve İş Yerinde Sağlık Hizmetleri Kardiyoloji Paketikapsamında kardiyoloji muayenesi, EKO, EKG, kan tetkikleri ve idrar tetkiklerini uzman kardiyolog ekibimizle uygulamaktayız.

Kardiyoloji muayenesi, kalp hastalıkları her zaman hemen bir belirti göstermediği için özellikle yaşlılarda veya yatağa bağlı hastalarda hastalık ilerlemeden tanı konması ve tedavi edilebilmesi açısından çok önemlidir. Muayene uzman bir doktor kontrolünde uygulanmaktadır. Fiziksel muayenenin yanı sıra hastanın şikâyetleri, sigara ve alkol tüketimi, aile faktörü, hareket durumu ve kilosu seans sırasında değerlendirilmektedir.

EKO ve EKG, kalbin fonksiyonlarının görülmesi açısından çok önemlidir ve kırk yaşını geçmiş olan tüm bireyler için önerilmektedir. Evde yapılan EKO ve EKG testleri sayesinde hasta, hastaneye giderek risk altına girmeden ritim bozuklukları, kasılma sorunları, yüksek tansiyon, kapak veya damar hastalıklarının tanısı gibi önemli konularda bilgi sahibi olabilir ve uygun tedaviye en kısa zamanda ulaşabilir.

Kan ve idrar tetkikleri rutin olarak doktor uygun gördüğü sürece hemşirelerimiz tarafından uygulanmaktadır.

Evde Yenidoğan Paketi

Evde Yenidoğan Paketi, doğum sonrası eve gelmiş ve ne yapacağı konusunda heyecan yaşayan veya yardıma ihtiyaç duyduğunu hisseden, doğum sonrası dinlenmesi gereken veya prematüre doğmuş bir bebek konusunda profesyonel destek almak isteyen annelerin taleplerini karşılamaktadır. Yenidoğan evresi yaşamın ilk ayını kapsayan çok hassas ve önemli bir dönem olduğundan, servislerimiz daimi bir gelişme ve yenilenme içerisindedir.

Kurumumuzda Evde ve İş Yerinde Sağlık Hizmetleri kapsamında pediatri muayenesi ile bebeklerin fiziksel gelişimleri izlenmekte ve hastalıklar teşhis edilebilmekte, anne bakım ve emzirme desteği ile yeni bebek sahibi olmuş annelerin stresi azaltılmaktadır. Bunların yanı sıra göbek bakımı, bebek banyosu ve bebek alt bakımı, işitme testi ve rutin kan tetkikleri hizmetlerimizle çağdaş ve kaliteli bir kurum olarak karşınızdayız.

Covid 19 Evde Bakım Paketi

Tüm dünyanın pandeminin etkisi altında kaldığı bu dönemlerde, yüksek güvenilirliğe ve hassasiyete sahip testlerimizle kurumumuz Covid 19 Evde Bakım Paketisunmaktadır. Yapılan testler, yeni tip Covid 19’u yavaşlatmanın en önemli unsurlarından biri haline geldiği için bu konuya gereken önemi göstermek gerekmektedir, kimin enfekte olduğunu bilinmezse salgının durdurulabilme ihtimali yoktur. Bu paket kapsamında göğüs hastalıkları muayenesi, rutin kan tetkikleri, Covid 19 Antikor testi ve Covid 19 PCR testi uygulanmaktadır. Antikor testi sonucunda uzmanlar vücuttaki bağışıklık sisteminin tehditleri algıladığı ve bu tehditlere karşı aldığı önlemleri görmeye yardımcı olduğu için standarttır. PCR testinde en sık kullanılan örnekler üst yutak ve bademcik-yutak bölgelerinin birleşiminden alınmaktadır.

Evde yapılan bu testlerle taşıyıcılar tespit edilmekte ve yayılma önlenebilmekte, bağışıklık düzeyleri tespit edilebilmekte ve bu sayede güvenli işe dönme zamanları kararlaştırılabilmektedir.

Evde Ve İş Yerinde Check-Up Paketi

Evde ve İş Yerinde Sağlık Hizmetleri Check-Up Paketi kapsamında dahiliye muayenesi, ultrason, rutin kan tetkikleri ve EKG hizmetleri verebilmekteyiz. Günümüzdeki bilimsel gelişmeler ışığında birçok hastalıkta erken tanı konulabilmekte ve tedavi uygulanabilmektedir, hastanemizde de laboratuvar, radyolojik incelemeler ve EKG gibi hizmetler evinize işinde uzman ekipler getirilerek ihtiyaç sahibi hastalarımızın işleri kolaylaştırılmaktadır.

Dahiliye muayenesi kapsamında üst ve alt solunum yolu hastalıkları, tansiyon, enfeksiyon hastalıkları, diyabet, tiroit, sindirim sistemi hastalıkları, böbrek hastalıkları ve kan hastalıkları gibi birçok alanda hasta bulunduğu yerden yardım alabilmektedir. Erken teşhisin önemli olduğu bu gibi durumlarda hasta kişinin hastaneye gitmeden kontrol edilmesi büyük bir avantajdır. Ultrason muayeneleri bir radyoloji uzmanı tarafından gerçekleştirilmektedir.

Evde Danışmanlık Hizmetleri

Evde ve İş Yerinde Sağlık Hizmetleri, annelerden yatalak hastalara kadar birçok kişi için uygun bir seçenektir. Hizmetlerimiz arasında emzirme danışmanlığı, bebek bakım danışmanlığı, yenidoğan muayene paketi, hemşirelik hizmeti ve özel sağlık destek personeli hizmetleri bulunmaktadır.

Evde emzirme ve bakım danışmanlıkları, anne ve yenidoğan arasındaki doğal bağ kurulana kadar yaşanabilecek herhangi bir sıkıntıyı gidermek ve anneyi rahatlatmak adına önemli bir görevdir. Emzirme ve yenidoğan bakım danışmanlığı kapsamında ağrılı emzirme, yenidoğan emzirme reddetmesi sorunu, sütün az gelmesi sorunu, süt sağma, birden fazla bebeği emzirme, vücut ve göbek bakımı, bebeği tutma, ilk banyo gibi konularla uzman kişiler tarafından annelere yol gösterilmektedir. Yenidoğan 5. Gün muayene paketi içerisinde uzman hekimler tarafından yapılan muayeneler ve rutin kan tetkikleri bulunmaktadır. Personelimiz yenidoğan muayenesi kapsamında bebeğin fiziksel muayenesinin yanında sizi ve doğum hikâyenizi dinler, alışkanlıklarınızı gözlemler ve size özel bebek destek programları oluşturur.

Evde ve İş Yerinde Sağlık Hizmetleri kapsamında aynı zamanda hemşirelik ve özel sağlık destek personeli hizmetleri de 24 saat boyunca hizmetinizdedir, bu sayede kendinizi daima güvende hissedebilirsiniz. Evde doktor, hemşirelik, hasta bakıcı, görüntüleme, fizik tedavi, diyet ve yara bakımı hizmetlerimiz sürekli olarak gelişmektedir. Bu hizmetler; hemşirelik hizmeti, yoğun bakım hizmeti, bebek hemşireliği hizmeti ve bakım destek personeli hizmeti şeklinde farklı dallara ayrılmaktadır.

Koru Ankara Hastanesi Evde ve İş Yerinde Sağlık Hizmetleri Ulaşım

Koru Ankara Hastanesi Evde ve İş Yerinde Sağlık Hizmetleri ulaşım bilgileri için bize 444 66 62  / 535 106 73 49 numaralı hatlarımızdan ulaşabilir, aşağıdaki linkten e-broşürümüzü görüntüleyebilirsiniz.

 

 

Değerli Yorumlarınızı Bekliyoruz.

 
 
   
 
Copyright © 2020 KORU SAĞLIK GRUBU