Onkoloji

Ülkemizde ve tüm dünyada en önemli sağlık sorunlarından biri kanserdir. Görülme sıklığı sırasına göre meme, prostat, akciğer, kalın bağırsak ve rahim ağzı kanserleri en çok görülen beş kanser türüdür. Ölüme neden olma açısından da tüm dünyada kardiyovasküler hastalıklardan sonra ikinci sırada kanserler yer almaktadır ve yakın bir gelecekte bu sıralamada birinci sıraya yükselmesi beklenmektedir.onkoloji

Kanser tanı ve tedavisi farklı bir çok branştan çok sayıda uzman hekimin koordine bir şekilde çalışmasını gerektiren bir süreçtir. Tanı sürecinde radyoloji, nükleer tıp, girişimsel radyoloji ve patoloji bölümleri ön planda olmak üzere neredeyse tüm tıbbi uzmanlık dalları rol oynar. Tedavi süreçlerinde ise cerrahi branşlar (genel cerrahi, üroloji, göğüs cerrahisi, KBB, jinekoloji vs.), tıbbi onkoloji ve radyasyon onkolojisi bölümleri sorumluluk alırlar. Tedavi sırasında ve sonrasında gelişebilecek ek problemlerin çözümünde de diğer uzmanlık alanlarından (psikiyatri, FTR, nöroloji, diyetisyen vs.) destek alınır.

Tıbbi onkoloji uzmanının birincil görevi yukarıda bahsedilen kanser tedavi ekibinin koordinasyonu ve hastaya en uygun tedavi modalitesinin belirlenmesinde öncü olmaktır. İkincil görevi ve ana çalışma alanı da sistemik kanser tedavilerinin uygulanması, tedavi yan etkilerinin ve hastalığın uzun süreli takibinin gerçekleştirilmesidir.

Ankara Koru Hastanesi Tıbbi Onkoloji Servisi

Tıbbi Onkoloji Bölümü hastanemizde iki ayrı katta hizmet vermektedir. On iki yatak kapasiteli gündüz tedavi ünitesi ve altı yatak kapasitesine sahip yataklı onkoloji servisi bulunmaktadır. Hastalarımızın sistemik tedavileri Tıbbi Onkoloji uzman hekimleri tarafından belirlenmekte ve bölümümüz bünyesindeki kanser alanında özelleşmiş hemşireler tarafından uygulanmaktadır.

Günümüzde kanser tedavisinde kullanılan ilaç seçenekleri baş döndürücü bir hızda artmakta ve gelişmektedir. Bu sayede kanser tedavisinde başarı her geçen gün artmaktadır. Bu ilerlemenin getirdiği en büyük zorluk ise güncel bilimsel verilerin takibidir. Tıbbi onkoloji uzmanı güncel bilimsel verileri takip etmek ve hastalarını en yeni, en iyi kanser tedavilerine ulaştırmakla mükellef kişidir. Tıbbi onkoloji bölümünde uygulanan tedaviler uluslararası standartlarda gerçekleştirilmekte, güncel tedavi yaklaşımları sürekli takip edilmekte ve bu yaklaşımlar dışına kesinlikle çıkılmamaktadır.

Kanser tedavisindeki başarının diğer bir anahtarı ise tedavinin ortak ve uyumlu bir çalışmanın ürünü olmasıdır. Tıbbi Onkoloji bölümümüzde tedaviler belirlenirken, bu konuda hastanemizin en büyük gücü olan "Multidisipliner Onkoloji Konseyi" nin desteği alınmaktadır. Tedavi sonrası takipleri ise tıbbi onkoloji uzmanları ve radyasyon onkolojisi, fizik tedavi, radyoloji, cerrahi branşlar, nükleer tıp, patoloji, tıbbi genetik, klinik psikoloji, rehabilitasyon, psikiyatri ve beslenme uzmanları ile yapılan işbirlikleri içinde gerçekleştirilmektedir. Dahası kanser alanında özelleşmiş hemşirelerimizin sağladığı hemşirelik bakım ve hizmeti de Tıbbi Onkoloji kliniğimizi bir adım öne taşımaktadır.

Bilgi ve Randevu için;

Fulya Toker

Onkolojik Bölümler Koordinatörü

0535 106 74 82

 

 

Tıbbi Onkoloji

Tıbbi Onkoloji

Ülkemizde ve hatta tüm dünyada birçok insanda rastlanan önemli sağlık ve yaşam sorunlarından biri kanserdir. Kişilerin hayatını tehdit eden hastalıklar sıralamasında ikinci sıradadır [...]

Multidisipliner Onkoloji Konseyi

Multidisipliner Onkoloji Konseyi

Kanser alanında özelleşmiş, deneyimli hekimlerin hastalar için en uygun ve en doğru tedavi yöntemlerini ortak karar alarak belirlenmesidir [...]

Robotik Cerrahi

Robotik Cerrahi

Robotik Cerrahi Sistemi, temelde kapalı bir ameliyat tekniğidir. Cerrahın mümkün olan en az kesiyle operasyonu gerçekleştirmesine olanak tanıyan sistem, üç boyutlu üstün görüntüye ve ileri teknoloji ürünü [...]

Radyasyon Onkolojisi

Radyasyon Onkolojisi

İyonize adı verilen radyasyon ışınları kullanılarak yapılmakta olan tedavi uygulamalarının kanser hücreleri üstündeki etkilerini araştırmakta yükümlü olan tıbbi bilim dalına radyasyon onkolojisi adı verilmektedir [...]

Cerrahi Onkoloji

Cerrahi Onkoloji

Hastanemizin genel cerrahi bölümü, vücutta oluşan yerel ve sistematik sorunların yanı sıra, metabolik, endokrin, iyileşmeyen yaralar ile de ilgilenmektedir [...]

Nükleer Tıp

Nükleer Tıp

Hastalıkların tedavilerinde ve görüntülenmesinde izlenmekte olan teknolojik gelişmeler ile birçok hastalık ve meydana gelen fizyolojik olaylar artık moleküler seviyede de görüntülenebilmektedir. Tedavi hedefine yönelik tedaviler kişiye özel olarak planlanmaktadır [...]

Meme Sağlığı Merkezi

Meme Sağlığı Merkezi

Dünyada her yıl yaklaşık iki milyon kadına meme kanseri teşhisi konulmaktadır. Ülkemizde meme kanseri yılda 20 bin kadının yaşamını etkileyen en önemli kadın kanserlerindendir [...]