2005 yılında Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi’nden mezun oldu. 2012 yılında Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi’nde Kulak Burun Boğaz Hastalıkları uzmanlık eğitimini tamamladı. 2016 yılında Başkent Üniversitesi’nde Odyoloji ve Konuşma-Ses Bozuklukları yüksek lisansı yaptı. 2022 yılında Başkent Üniversitesi’nde Odyoloji doktorasını yaparak MD PhD unvanını aldı. 2020 yılında doçentlik unvanını aldı. Şu an Koru Hastanesinde hizmet vermektedir ve tıbbi ilgi alanları şunlardır:
Kulak hastalıkları ve cerrahisi
Koklear implant cerrahisi
Baş dönmesi tedavisi
Kulak çınlaması (tinnitus) tedavisi
İşitme kaybı tedavisi
Burun ameliyatları
Endoskopik sinüs cerrahisi
Burun tıkanıklığı tedavisi
Kafa kaidesi cerrahisi
Baş ve boyun tümör cerrahisi
Çocuk KBB hastalıkları

1999-2005  Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi - Tıp Fakültesi
2007-2012  Ankara Üniversitesi Kulak Burun Boğaz Anabilim Dalı - Tıpta Uzmanlık
2013-2016  Başkent Üniversitesi Odyoloji ve Konuşma-Ses Bozuklukları Yüksek Lisans Programı
2013-2016  Başkent Üniversitesi Odyoloji Doktora Programı
2020           KBB Doçentliği

2007-2012  Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi – Araştırma Görevlisi
2012-2014  Ankara Meslek Hastalıkları Hastanesi (Devlet hizmet yükümlüsü) Uzman Dr. 
2014-2017  Yenimahalle Eğitim ve Araştırma Hastanesi Uzman Dr.
2017-2019  Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi Uzman Dr.
2019-2019  Ankara Şehir Hastanesi Uzman Dr.
2019-2022  Yenimahalle Eğitim ve Araştırma Hastanesi Doçent Dr.
2022          Ankara Medipol Üniversitesi – Doçent Dr. – Devam Ediyor
2022          Koru Ankara Hastanesi

Kulak hastalıklarının tanı ve cerrahi tedavileri
İşitme kaybı, baş dönmesi ve denge bozukluklarının tanı ve tedavileri
Kulak çınlaması (tinnitus) tedavisi
Koklear implant cerrahisi
Endoskopik sinüs cerrahileri ve kafa tabanı cerrahileri
Burun tıkanıklığı tedavisi
Baş ve boyun tümörlerinin tanı, cerrahi tedavileri ve takipleri
Çocukluk çağı kulak burun boğaz hastalıklarının tanı ve tedavileri
Ses kısıklığı ve larenks hastalıklarının tanı ve tedavileri

Tez Çalışmaları
Uzmanlık tezi: Diyalizin (Periton-Hemodiyaliz) Koku Fonksiyonlarına Olan Etkisi
Odyoloji Yüksek Lisans Tezi: Metforminin Gürültüye Bağlı Ototoksisitede Koruyucu Etkisinin Araştırılması
Odyoloji Doktora Tezi: Farklı Arka Plan Gürültülerin İnformasyonel Maskelemeye Etkilerinin Araştırılması

Uluslararası hakemli dergilerde yayınlanan makaleler
-    Evaluation of taste after underlay technique myringoplasty using whole-mouth gustatory test: smokers versus non-smokers.                                                               
Karataylı-Özgursoy S, Özgursoy OB, Muz E, Kesici GG, Akıner MN. Eur Arch Otorhinolaryngol. 2009;266(7):1025-1030
-    A computational study on the characteristics of airflow in bilateral abductor vocal fold immobility.                                                                                                                            
Gökcan MK, Kurtuluş DF, Üstüner E, Özyürek E, Kesici GG, Erdem SC, Dursun G, Yağcı C. Laryngoscope. 2010; 120(9): 1808-1818
-    A comparison of the effects of solvent and noise exposure on hearing, together and seperately.
Ünlü İ, Kesici GG, Baştürk A, Koş M, Yılmaz H, Noise Health 2014;16(73):410-415. 

-    Evaluation of middle ear pressure in the early period after adenoidectomy in children with adenoid hypertrophy without otitis media with effusion.
Ünlü İ, Ünlü EN, Kesici GG, Güçlü E, Yaman H, İlhan E, Ulucanlı S, Karadeniz D, Memis M. Am J Otolaryngol. 2015;36(3):377-381.

-    Arsenic Ototoxicity 
Kesici GG. Journal of Otology. 2016; 11(1):13-17.

-    Arsenic related hearing loss in miners.
Kesici GG, Ünlü İ, Topçu AB, Bal CD, Tutkun E, Yılmaz ÖH. Am J Otolaryngol. 2016;37(1):6-11.

-    The effect of duration of nasal obstruction on mean platelet volume in patients with marked nasal septal deviation.
Ünlü İ, Kesici GG, Öneç B, Yaman H, Güçlü E. Eur Arch Otorhinolaryngol. 2016;273(2):401-405.

-    The protective effect of metformin aganist the noise-induced hearing loss.
Kesici GG, Öcal FCA, Gürgen SG, Erdem ŞR, Öğüş E, Erbek HS, Özlüoğlu LN. Eur Arch Otorhinolaryngol. 2018; 275(12): 2957-2966.

-    New wand coblation turbinator vs coblation radiofrequency.
İslamoğlu Y, Kesici GG, Bulut KŞ, Özer EA, Canan Teleke Y, Babademez MA. Am J Otolaryngol 2019; 40(5):650-652.

-    Occupational allergy to dog among police dog trainers.                                                  
Kesici GG, Karataş A, Ünlü İ, Tutkun E. European Annals of Allergy and Clinical Immunology.2019;51(6):265-272.

-    The effect of intratympanic oxytocin treatment on rats exposed to acoustic trauma
Öcal FCA, Kesici GG, Gürgen SG, Öcal R, Erbek SS. The Journal of Laryngology and Otology. 2019;133(6):466-476.

-    Comparison between curettage adenoidectomy and endoscopic-assisted microdebrider adenoidectomy in terms of Eustachian tube dysfunction.
Atilla MH, Kaytez SK, Kesici GG, Baştimur S, Tuncer S. Braz J Otorhinolaryngol. 2020; 86(1): 38-43.

-    Investigation of Oxidative Stress in Antrochoanal Polyp Etiology
İslamoğlu Y, Kesici GG, Teleke YC, Kale H, Kara Ö, Erel Ö, Babademez M. Ear, Nose and Throat Journal.2019 Ekim doi: 10.1177/0145561319871036

-    Association of Toll-Like Receptor Polymorphisms With Nasal Polyposis
Kesici GG. Kaytez SK, Özdaş T, Özdaş S. Ear, Nose and Throat Journal 2019; Temmuz doi: 10.1177/0145561319859305.
-    Single-sided deafness after sudden hearing loss: late effect on cochlear nerve size
İslamoğlu Y, Kesici GG, Ercan K, Babademez MA. Eur Arch Otorhinolaryngol 2020; Nisan 
doi: 10.1007/s00405-020-05977-x

-    The effectiveness of the Milan system for risk stratification of salivary gland lesions: The 10‐year cytohistopathological correlation results of salivary gland FNA cytology at a tertiary center
Aksoy Altınboğa A, Yıldırım F, Ahsen H, Kıran MM, Kesici GG, Yüce G. Diagn Cytopathol. Aug;49(8):928-937.

-    Dynamic visual acuity test findings of migraine patients: Observational case-control study
Atilla MH, Kesici GG. Am J Otolaryngol. 2022 Aug 4;43(5):103559.doi: 10.1016/j.amjoto.2022.103559.


Ulusal hakemli dergilerde yayınlanan makaleler


-    Mandibulada Malign Schwannom: Olgu Sunumu
Orhan KG, Özgürsoy OB, Kesici GG, Büyükyıldız S, Ekinci C, Küçük B. KBB ve BBC Dergisi.2011; 19 (2):111-114.


-    Can intratympanic steroid be initial therapy for sudden sensorineural hearing loss? 
Ocak E, Beton S, Kesici GG, Aktürk T, Turkish Archives of Otolaryngology 2014;52(1):12-16.

-    Parotis bezi tümörlerinin ayırıcı tanısında kesitsel radyolojik görüntülemenin ince iğne aspirasyon biyopsisi ve histopatolojik inceleme ile karşılaştırılması.
Ünlü İ, Ünlü EN, Ulucanlı S, Oktay M, İlhan E, Güçlü E, Kesici GG. Kulak Burun Boğaz Uygulamaları. 2015;3(2):56-61.
-    Acute rhinosinusitis after external dacryocystorhinostomy.                                                          
Ünlü İ, Tök L, Kesici GG, Köş MD. KBB ve BBC Dergisi. 2015; 23(2): 57-60.
-    Psikoakustik
Babademez MA, Sünter AV, Karakaş GG. Türkiye Klinikleri Kulak Burun Boğaz Özel Konular.  2015 8(2):8-12.

-    Kulak burun boğaz polikliniklerine başvuran geriatrik hastaların tanısal özellikleri.        Özdaş T, Kaytez SK, Kesici GG. Kulak Burun Boğaz İhtisas Dergisi. 2017; 27(4): 173-178.
-    Is there a risk of hearing loss in dental technicians? A Case Control Study. 
Kesici GG, Ünlü İ, Baştürk A, Tutkun E. Düzce Tıp Fakültesi Dergisi. 2019;21(2):108-111.
-    Effect of Dialysis on Olfactory Function: A Prospective Case Control Study.                 
Kesici GG, Kutlay S, Akıner MN. Kulak Burun Boğaz ve Baş Boyun Cerrahisi Dergisi. 2019; 27(3): 104-112.
-    Evaluation of Nasal Septal Body According to Body Mass Index and Nasal Septal Deviation Angle.                                                                                                                       
Kaytez SK, Kesici GG, Atilla MH, Baştimur S, Akın ME. Kulak Burun Boğaz ve Baş Boyun Cerrahisi Dergisi. 2019; 27(3): 119-124.
-    Koklear İmplantlı Bebek ve Çocuklarda Santral İşitsel Sistem Maturasyonunun İşitsel P1 indeksi ile Değerlendirilmesi
Alnıaçık A. Kesici GG. Başkent Üniversitesi Sağlık Bilimleri Dergisi. 2018; 3(1)
-    Tek Taraf Total İşitme Kaybı Olan Hastaların Değerlendirilmesi: Retrospektif Bir Çalışma
İslamoğlu Y, Çelik B, Kesici GG, Elibol E, Babademez MA. KBB Forum. 2020; 19(4): 425-430.

-    Vestibüler Migren
Kesici GG. İncesulu ŞA, Erbek HS, editörler. Vertigoya Güncel Yaklaşım: Tanıdan Tedaviye. 1. Baskı. Ankara: Türkiye Klinikleri; 2020. p.163-70.

-    Hemodiyaliz hastalarında üremik kulak kaşıntısı: Prevelans ve şiddet analizi
Kargın Kaytez S, Öçal R, Çelik H, Kesici GG, Bal Z. Ankara Eğitim ve Araştırma Hastanesi Tıp Dergisi. 2020; 53(1):57-60.
-    İşitme Kaybında İşe Uygunluk Değerlendirmesi
Güngör A, Coşkun Beyan A, Kesici GG, Çımrın A. Çalışma ve Toplum Dergisi. 2021/2(69): 1163-1179.

Sözel Bildiriler

-    İşitme Kaybı Tedavisinde İntratimpanik Dexametazon Uygulaması                             
Kesici GG, Beton S, Müderris T, Özgürsoy OB, Meço C, Küçük B, Aktürk T. 8. Uluslararası KBB-BBC Kongresi
-    Kliniğimizde Takip Edilen Allerjik Rinitli Hastaların Prick Testi, IgE Düzeyleri ve Bulguları                                                                                                                                          
Kesici GG, Demirtaş M, Büyükyıldız S, Anadolu Y, 5. Ulusal Rinoloji Kongresi
-    Mesleksel Allerjenler: Köpek Eğitmenleri Arasında Allerji Prevelansı
Kesici GG, Karataş AT, Ünlü İ, Tutkun E. 10. Türk Rinoloji Kongresi
-    Osteoartritli Hastalarda Kemikçik Zincir ve Orta Kulağın Değerlendirilmesi                
Ünlü İ, Kesici GG, Ünlü EN, Özşahin M, Güçlü E, Yaman H, Ataoğlu S. 37. Ulusal Kulak Burun Boğaz ve Baş Boyun Cerrahisi Kongresi
-    Çocuk Hastalarda Adenoidektomi Operasyonları Sonrasında Orta Kulak Basıncının Değerlendirilmesi                                                                                                                        
Atilla MH, Kaygın SK, Kesici GG, Baştimur S, Tuncer S. 38. Ulusal Kulak Burun Boğaz ve Baş Boyun Cerrahisi Kongresi
-    İzole alt konka hipertrofisinde koblatör radyofrekans ve koblatör turbinatörün etkisinin karşılaştırılması                                                                                                                   
İslamoğlu Y, Kesici GG, Şinasi K, Özer EA, Teleke CY, Babademez MA. 15. Rinoloji Kongresi
-    Tek taraflı total işitme kaybına yaklaşım                                                                         
İslamoğlu Y, Çelik B, Kesici GG, Elibol E, Babademez MA. 40. Türk Ulusal Kulak Burun Boğaz ve Baş Boyun Cerrahisi Kongresi
-    Adenoidektomide cerrahi yaklaşımların karşılaştırılması                                                     
Kesici GG. KBB’de dört mevsim kongresi.2019
-    Formaldehit maruziyetine bağlı işitme kaybı                                                                        
Kesici GG. Uluslararası Endüstriyel ve Çevresel Toksikoloji Kongresi. 2019
-    Septoplasti Sonrası Bakım: İzotonik Solüsyon Hyalüronik Asitli Solusyon Karşılaştırması                                                                                                                   
İslamoğlu Y, Kesici GG, Çelik B, Kuşoğlu S, Sancak M, Canan Y, Babademez M. 41. Türk Ulusal Kulak Burun Boğaz ve Baş Boyun Cerrahisi Kongresi
-    Tek Taraflı Total İşitme Kaybında Koklear Sinir Boyutlarının Değerlendirilmesi
İslamoğlu Y, Kesici GG, Karabekir E, Babademez MA. 41. Türk Ulusal Kulak Burun Boğaz ve Baş Boyun Cerrahisi Kongresi
-    Kolestatomda Diffüzyon Ağırlıklı Manyetik Rezonans Görüntüleme Tetkikinin Tanısal Önemi                                                                                                                                            
Çelik H, Kaytez SK, Samaraz P, Kesici GG. 41. Türk Ulusal Kulak Burun Boğaz ve Baş Boyun Cerrahisi Kongresi

Davetli Konuşmacı Olduğu Toplantılar
-    Mesleki işitme kayıplarında tanı algoritması ve ulusal-uluslararası standartlar
Kesici GG. Uluslararası Endüstriyel ve Çevresel Toksikoloji Kongresi, 26-29.10.2019
-    İş yerinde gürültü dışı işitme kaybı etkenleri-Ototoksisite
Kesici GG. Uluslararası Endüstriyel ve Çevresel Toksikoloji Kongresi, , 26-29.10.2019
-    Tinnituslu hastada değerlendirme metodları
Kesici GG. Tinnitus sempozyumu ve Notch terapi workshop, 08-09.04.2017.
-    Vestibüler Migren: Tanı ve Tedavi
Kesici GG. 13.Uluslararası Kulak Burun Boğaz ve Baş Boyun Cerrahisi Kongresi, 05-07.04.2018.
-    Koklear implantasyon
Kesici GG. Ankara Tıp Kulak Burun Boğaz Hastalıkları Anabilim Dalı 3. Alumni Toplantısı, 15-16.12.2017
-    BPPV’de Repozisyon
Kesici GG. Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Temel Vestibüler Kursu, 29-30.03.2019
-    Benign Paroksismal Pozisyonel Vertigo (BPPV) Paneli
Kesici GG. Ankara Tıp Kulak Burun Boğaz Hastalıkları Anabilim Dalı 4. Alumni Toplantısı, 14-15.12.2018

Poster Bildiriler
-    Diş Teknisyenlerinde Gürültüye Bağlı İşitme Kaybı                                                            
Kesici GG, Ünlü İ, Baştürk A, Tutkun E. Başkent I. Otoloji-Odyoloji Sempozyumu 
-    Nazal Septal Cisim ve Alt Konka Boyutlarının Vücut Kitle İndeksi ve Nazal Septal Deviasyon Açısına Göre Değerlendirilmesi                                                                             
Kaytez SK, Kesici GG, Özdaş T, Baştimur S, Atilla MH, Ünlü İ. 37. Ulusal Kulak Burun Boğaz ve Baş Boyun Cerrahisi Kongresi
-    Kulak Burun Boğaz Polikiniklerine Başvuran Geriatrik Hastaların Özellikleri
Özdaş T, Kaytez SK, Kesici GG. 37. Ulusal Kulak Burun Boğaz ve Baş Boyun Cerrahisi Kongresi

-    Yaşamla Ölüm Arasında, Penetran Boyun Travması: Olgu Sunumu
Akkoz A, Sancak M, Delioğlu KC, Kesici GG, Yalçıner G. 39. Ulusal Kulak Burun Boğaz ve Baş Boyun Cerrahisi Kongresi

-    Nazofarenkste submukozal yerleşimli kitle: Diplopi ve pürülan kulak akıntısı ile başvuran nadir bir vaka                                                                                                               
Özer EA, Delioğlu KC, Kesici GG, Yalçıner G. 40. Ulusal Kulak Burun Boğaz ve Baş Boyun Cerrahisi Kongresi
-    Nadir görülen bir olgu: Dil kökü yerleşimli berrak hücreli karsinom
Şimşek AE, Kesici GG, Babademez MA. 13.Uluslararası Kulak Burun Boğaz ve Baş Boyun Cerrahisi Kongresi 

-    Endoskopik endonazal intraorbital dermoid kist eksizyonu
İslamoğlu Y, Canan Y, Kesici GG, Babademez MA. 13.Uluslararası Kulak Burun Boğaz ve Baş Boyun Cerrahisi Kongresi

-    Posterior Timpanotomide Cerrahi Anatomi Karşılaştırması: Tek Yumurta İkizi Kardeşlerde Koklear İmplantasyon Tecrübemiz
Şimşek AE, Kesici GG, Babademez MA. 13.Uluslararası Kulak Burun Boğaz ve Baş Boyun Cerrahisi Kongresi

-    The effect of intratympanic oxytocin treatment for inner-ear acoustic trauma
Öcal FCA, Kesici GG, Gurgen SG, Ocal R, Erbek SS. The World Congress IFOS 2017.

Çeviri Kitap Bölümü
-    KBB ve Baş Boyun Cerrahisi El Kitabı. Thime Medical Publishers. David Goldenberg, Bradley J. Goldstein. Çeviri editörleri: Orhan Yılmaz, İrfan Yorulmaz. Akademisyen Tıp Kitabevi, Ankara, 7.4, 2013 (bölüm çevirisi)

Yayınlanan Kitaplar
-    Kulak Burun Boğaz Hastalıkları ve Baş Boyun Cerrahisi. Editör: Prof.Dr.Muharrem Gerçeker, Koku Alma Bozuklukları: Gülin Gökçen Kesici, Ayhan Cömert, Orhan Yılmaz. 547-572. MN Medikal&Nobel Tıp Kitabevi.2014

-    Adli Koku. Editör: Yener Ünver, Hamit Hancı. İnsanda Koku ve Adli Koku: Gülin Gökçen KARAKAŞ, Emrah EMİRAL, Hamit HANCI. 23-32. SeçkinYayınlılık. 2017

-    ADLİ DİLBİLİM. Editör: Selma Eryıldırım, İsmail Hamit Hancı. Travmaya Bağlı Ses ve Dil Problemlerinde Maluliyet: Emrah Emiral, Gülin Gökçen Kesici, Kenan Karbeyaz 159-172. Seçkin Yayıncılık 2019.

-    ADLİ DİLBİLİM. Editör: Selma Eryıldırım, İsmail Hamit Hancı. Ses ve Dil Operasyonlarında Malpraktis: Emrah Emiral, Gülin Gökçen Kesici 141-156. Seçkin Yayıncılık 2019.

-    İş Sağlığı Bakış Açısıyla Endüstriyel Toksikoloji Editörler: Engin Tutkun, Vulgar Ali Türksoy, Özgür Öztan. Ototoksisite: Gülin Gökçen Kesici 269-304. Hipokrat Yayıncılık 2019.

-    Kulak Burun Boğaz Hastalıklarında Temel Yaklaşım ve Yönetim. Editörler: Togay Müderris, Engin Muz, Gülin Gökçen Kesici, Yüce İslamoğlu. Akademisyen Kitabevi 2019.
 

-30.Türk Ulusal Kulak Burun Boğaz ve Baş Boyun Cerrahisi Kongresi Dudak Kanserlerine Yaklaşım; Operasyon Teknikleri; Rekonstrüksiyon Eğitsel Kursu 08-12.10.2008
-6. Ulusal Rinoloji Kongresi Allerji Kursu 19-23.05.2010
-Trans-European Postgraduate Otology Neurotolgy Education- Temporal Bone Dissection Course on Cadaver Heads- Trans-European Postgraduate Otology Neurotolgy Education- İstanbul 08.09.2016
-9. Cerrahpaşa Temporal Kemik Kadavra Diseksiyon Kursu- İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp fakültesi Anatomi Anabilim Dalı 08.10.2016
-Türk Kulak Burun Boğaz ve Baş Boyun Cerrahisi Derneği Asistan Okulu- Taze Donmuş Kadavra Uygulamalı, Endoskopik Sinüs, Rinoplasti ve Temporal Kemik Diseksiyonları Kursu Eğitmen 26-27.01.2019
-Uluslararası Sağlık Eğitimi ve Araştırmaları Derneği-Taze Donmuş Kadavra Diseksiyon Günleri Temporal Kemik Diseksiyonu Kursu- Ankara Tobb Etü Morfoloji ve Anatomi Laboratuarı 09.03.2019
-Türk Kulak Burun Boğaz ve Baş Boyun Cerrahisi Vakfı Eğitsel Kursları
  Allerjik Rinitte Radyofrekans Uygulaması 07.06.2007
  Adheziv Otitler 10.01.2008
  Vestibüler Schwannomada Tedavi Seçenekleri 07.02.2008
  Tiroid Maligniteleri 03.04.2008
  Tiroid Nodülüne Yaklaşım 23.10.2008
  Kartilaj Timpanoplastiler 06.11.2008
  İşitme Kayıplı Çocuğa Yaklaşım 12.03.2009
  Ossiküloplastiler 02.04.2009
  Pediatrik Sinüzitler 07.01.2010
  Frontal Sinus Cerrahisi 19.01.2012
  Vertigo 01.11.2012

 

Yeterlilik:  2013 Türk Kulak Burun Boğaz ve Baş Boyun Cerrahisi Yeterlilik Sertifikası
KBB Okulları Otoloji ve Nörootoloji Okulu Sertifikası 01.09.2014
Ankara Üniversitesi Deney Hayvanları Kullanım Sertifikası 09.05.2016
Lax Vox Ses Terapi Tekniği Eğitim Programı-Klinik Vokoloji Kursu 08.01.2016
Temel İyi Klinik Uygulamaları Sertifikası 08.05.2019

Kulak Burun Boğaz (KBB)

4 Adet Yorum

Tuğba K. 
  18.11.2023

Gülin hn gerçekten işini çok iyi yapan konusunda yetkin harika bir doktor özellikle kronik bir rahatsızlığınız varsa ve çare bulamıyorsanız tek adres. Yıllardır bu kadar net teşhis ve tedavi ortaya koyan hekim görmemiştim.Hem birçok tahlil tetkik yaptırıyorsunuz hem sonuç alamıyorsunuz,üstelik hastaneye gittiginizden daha yorgun dönüyorsunuz.Ben sifamı buldum tekrar çok teşekkür ediyorum

SELDA K. 
  12.10.2022

Uzun zamandır bulantı kusma ve şiddetli baş dönmesi atakları geçiriyordum.Çok hekim gezdim hepsi vertigo diyip bana betaserc verip gönderdiler bu ataklar artık benim sosyal ve iş yaşantımı etkilemeye başladı atak geçirirmiyim korkusu nerede geçireceğim korkusu yaşamaya başladım .İnternet üzerinden dr arayisimda özgecmisini okuduğum Dr Gülçin Hocama gittim iyi kide gitmişim bana önce işitme testi yaptı sonra vertigonun meniere hastalığına bağlı olarak ortaya çıktığı ni söyledi ve başka tedaviler uyguladı.Yani benim uzun zamandir yasadigim bu atakları kontrol altina alinabilrmis işitme kaybım engellenebilirmis. Meslegini hakkıyla yapan Hocama TEŞEKKÜR EDİYORUM. Ben size minnettarim.

Selda K. 
  04.10.2022

Uzun zamandır şiddetli baş dönmesi atakları ve bu ataklar sırasında bulantı ve kusma yasiyordum çok hastane ve Doktor gezdim hepsi vertigo deyip çeşitli ilaçlar verdiler bazıları manevra yaptı ama bu atakların şiddeti ve sıklığı artmaya başladı hayatim kabusa döndü işimi yapmakta güçlük çekmeye basladim atakların ne zaman olacağını bilmemek bende korku ve tedirginlik yarattı. Son atagimdan sonra Dr Gulin hanımı hastanenin İnternet sayfasından görüp Tıbbi geçmişi okudum sonra muayene olmaya karar verdim benim sorunumun ne olduğunu hemen anladı aslında ben meniere hastasiymisim vertigo ataklarimin asıl nedeni buymuş ataklar işitme kaybına neden oluyormuş hemen işitme testi yapıp tedaviye başladı. Şimdi baş dönmelerin azaldı Mesleğini severek ve gerçekten hakkıyla yapabilen Gülin Hocama teşekkür ederim. Ben hocamdan çok razıyım. Allah ondan razı olsun.

nevin k. 
  09.09.2022

bilgisi ve tatlılığı ile size sonsuz bir güven verir. Doktor korkusu olanlar.......tercih edeceğiniz ilk insandır. kendinin yanında hasta değil dost meclisinde oturuyor gibi hissedersininiz. inşallah yeni görev yerinde en zor amaliyatları yapar, hastalara şifa kaynağı olur.

Değerli Yorumlarınızı Bekliyoruz.