Marmara Üniversitesi İngilizce Tıp Fakültesi 
Gazi Üniversitesi Anatomi Bölümü Araştırma Görevlisi
Başkent Üniversitesi Ortopedi ve Travmatoloji Bölümü Araştırma Görevlisi
Ankara Omurga Merkezi Omurga Cerrahisi Ortopedi-Nöroşirurji Klinik Fellowu
Hollanda Utrecht Üniversitesi Omurga Bölümü AOSpine Fellowu

Marmara Üniversitesi Koşuyolu Hastanesi
Denizli Acıpayam Sağlık Ocağı
Gazi Üniversitesi Anatomi Bölümü
Başkent Üniversitesi Ankara, Adana, Alanya ve Konya Hastaneleri
Ağrı Patnos Devlet Hastanesi
Ankara Omurga Merkezi
Medicana Ankara Hastanesi
Başkent Üniversitesi Adana Hastanesi

 

Omurga Eğrilikleri ( Kamburluk-Kifoz /Skolyoz)
Omurga Kanal Darlığı
Omurga Kırıkları
Omurga Tümörleri ve Enfeksiyonları 
Bel Kayması, Bel Fıtığı
Kas-İskelet Sistemi Travmaları (Kırık, Çıkık ve Yaralanmalar)
Artroplasti (Eklem Protezi)
Artroskopi 

AOSpine (AO Omurga Türkiye Konseyi Ortopedi Sorumlusu)
EuroSpine (Avrupa Omurga Birliği) 
TOD (Türk Omurga Derneği)
TOTBİD (Türk Ortopedi ve Travmatoloji Birliği Derneği)
TTB (Türk Tabipleri Birliği)

a. Uluslararası İndekslere Giren Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler
1.    Çınar BM, Battal VE, Bal N, Güler Ümit Özgür, Beyaz S. Comparison of efficacy of oral versus intra-articular corticosteroid application in the treatment of frozen shoulder: an experimental study in rats. Acta Orthopaedica et Traumatologica Turcica 2022; 56(1): 64-70
2.    Mahmuti A, Güler Ümit Özgür, Haberal B, Şimşek EK, Yüksel S, Temiz A, Tuncay İC. Biomechanical comparison of polymethylmethacrylate augmentation methods in failed pedicle screw revision. Turkish Neurosurgery, 2021; 31(5): 788-794
3.    Derincek A, Güler Ümit Özgür, Uysal M, Özalay M. Spinal Metastatic Disease: Survival Analysis of 146 patients and evaluation of 4 different preoperative scoring system.  Clinical Spine Surgery 2020; 33(2): 81-86
4.    Beyaz S, Güler Ümit Özgür, Bağır GŞ. Factors affecting lifespan following below-knee amputation in diabetic patients.  Acta Orthopaedica et Traumatologica Turcica 2017 Oct; 51(5): 393-397
5.    Beyaz S, Güler Ümit Özgür, Demir KŞ, Yüksel S, Çınar BM, Özkoç G, Akpınar S. Tunnel widening after single- versus double-bundle anterior cruciate ligament reconstruction: a randomized 8-year follow-up study.  Archives of Orthopaedic and Trauma Surgery 2017; 137(11): 1547-1555 
6.    Acaroglu E, Güler Ümit Özgür, Çetinyürek YA, Yüksel S, Yavuz Y, Ayhan S, Domingo SM, Pellise F, Alanay A, Perez GFJS, Kleinstuck F, Obeid I. Decision analysis to identify the ideal treatment for adult spinal deformity: What is the impact of complications on treatment outcomes? Acta Orthopaedica et Traumatologica Turcica 2017;51(3): 181-190
7.    Güler Ümit Özgür, Yüksel S, Yakici Ş, Sabat MD, Pellise F, Grueso FSP, Obeid I, Alanay A, Kleinstuck F, Acaroglu E. Analysis of the reliability of surgeons ability to differentiate between idiopathic and degenerative spinal deformity in adults radiologically What descriptive parameters help them decide. European Spine Journal 2016; 25(8): 2401-2407
8.    Acaroglu E, Cetinyurek YA, Güler Ümit Özgür, Yüksel S, Yavuz Y, Sabat MD, Pellise F, Alanay A, Grueso FSP, Kleinstuck F, Obeid I. A decision analysis to identify the ideal treatment for adult spinal deformity is surgery better than non surgical treatment in improving health related quality of life and decreasing the disease burden. European Spine Journal 2016; 25(8): 2390-2400 
9.    Acaroglu E, Dede O, Pellise F, Güler Ümit Özgür, Sabat MD, Grueso FPS. Adult spinal deformity a very heterogeneous population of patients with different needs. Acta Orthopaedica et Traumatologica Turcica 2016; 50(1): 57-62
10.    Acaroglu E, Güler Ümit Özgür, Olgun ZD, Yavuz Y, Pellise F, Sabat MD, Yakıcı S, Alanay A, Grueso FPS, Yavuz Y. Multiple Regression Analysis of Factors Affecting Health Related Quality of Life in Adult Spinal Deformity. Spine Deformity 2015; 3(4): 360-366
11.    Aykaç B, Ayhan S, Yüksel S, Güler Ümit Özgür, Pellise F, Alanay A, Grueso FPS, Acaroglu E. Sagittal alignment of cervical spine in adult idiopathic scoliosis. European Spine Journal 2015; 24(6): 1175-1182 
12.    Ayhan S, Aykaç B, Yüksel S, Güler Ümit Özgür, Pellise F, Alanay A, Grueso FPS, Acaroglu E. Safety and efficacy of osteotomies in adult spinal deformity what happens in the first year. European Spine Journal 2015,25(8): 2471-2479
13.    Cetin E, Ozkaya M, Güler Ümit Özgür, Acaroglu E, Demir T. Evaluation of the Effect of Fixation Angle between Polyaxial Pedicle Screw Head and Rod on the Failure of Screw-Rod Connection. Applied Bionics and Biomechanics 2015; 2015: 150649; 1-9
14.    Güler Ümit Özgür, Çetin E, Yaman O, Pellise F, Casademut AV, Sabat MD, Alanay A, Grueso FPS, Acaroglu E. Sacropelvic fixation in adult spinal deformity ASD a very high rate of mechanical failure.  European Spine Journal 2014; 24(5): 1085-1091
15.    Güler Ümit Özgür, Derincek A, Hersekli MA, Özalay M, Çınar BM, Acaroglu E. Restoration of pull-out strength of the failed pedicle screw: biomechanical comparison of calcium sulfate vs polymethylmethacrylate augmentation. Acta Orthopaedica et Traumatologica Turcica 2014; 48(2): 202-206
16.    Çınar BM, Güler Ümit Özgür. Supramalleolar osteotomy with a hexapod type external fixator for the treatment of ankle joint three planar deformity: Case report. Joint Diseases and Related Surgery 2020; 31(2): 372-376. (Vaka takdimi)
17.    Tuncay İC, Güler Ümit Özgür, Vural Ç, Akgün RC, Demirörs H, Kuru İ. Primary extracranial meningioma of the lower limb. Eklem Hastaliklari ve Cerrahisi-Joint Diseases and Related Surgery 2011; 6.22(2): 114-117. (Vaka Takdimi) 
18.    Akgün RC, Güler Ümit Özgür, Onay U. A glomus tumor anterior to the patellar tendon: A case report. Acta Orthopaedica et Traumatologica Turcica 2010; 40(3): 250-253. (Vaka Takdimi)


b. Ulusal İndekslere Giren Dergilerde Yayınlanan Makaleler
19.    Bali Ç, Güler Ümit Özgür. Evaluation Of The Effectiveness And Reliability Of Low-Dose Tranexamic Acid Used In Adolescent Idiopathic Scoliosis Surgery. Journal of Turkish Spinal Surgery 2021;32(2): 65-69 
20.    Bali Ç, Özmete Ö, Güler Ümit Özgür, Özalay M, Ariboğan A. Spinal Kord Monitörizasyonu Yapılan Skolyoz Cerrahisinde Anestezi Yönetimi: 31 Hastanın Retrospektif Analizi. Anestezi Dergisi 2020; 24(2): 73-78 
21.    Güler Ümit Özgür, Acaroglu E. The One Step Forward Lateral Spinal X-Ray: Measurement Of Sagittal And Spinopelvic Parameters In A Functional Position. Journal Of Turkish Spinal Surgery 2019; 30(4), 266-269 
22.    Eker THE, Yalçın ÇO, Yılmaz A, Özalay M, Güler Ümit Özgür. Clinical Outcomes of Caudal Epidural Steroid Injections Under Ultrasound Guidance. Journal of Turkish Spinal Surgery 2017; 28(3): 163-168
23.    Beyaz S, Özalay M, Güler Ümit Özgür, Çınar BM, Avci MÇ.  Vertebroplasty Following Vertebral Compression Fracture In Chronic Obstructive Pulmonary Disease Patients. The Journal of Turkish Spinal Surgery 2016; 27(1): 41-47
24.    Beyaz S, Güler Ümit Özgür, Çınar BM, Aka BF. Salmonella septik artritinin yol açtığı kor-dekompresyon sonrası geçmeyen ağrı. Cukurova Medical Journal (Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi) 2016; 41(23898): 42-44. (Vaka Takdimi)
25.    Bot A, Verlaan JJ, Spoor AB, Stadhouder A, Güler Ümit Özgür, Öner FC. Percutaneous vs Open Pedicle Screw Fixation For Traumatic Spine Fractures. The Journal of Turkish Spinal Surgery 2012; 23(4): 295-306
26.    Güler Ümit Özgür, Özalay M. Torakolomber omurga kırıklarında görüntüleme teknikleri.  TOTBID Dergisi, 2018; 17(6), 528-533. (Derleme Makale)
27.    Güler Ümit Özgür, Özalay M. Servikal miyelopati: laminektomi ve laminoplasti. TOTBID Dergisi, 2017; 16(4), 350-355. (Derleme Makale)

Yazılan Kitap Bölümleri    
1.    Bölüm 16 Çocuklarda Omurga Travmaları. Güler Ümit Özgür, Özalay Metin. Temel Ortopedik Travma Başvuru Kitabı,. Ted; 2022; sayfa 647-654. ISBN: 978-605-67864-4-0
2.    Bölüm-4 Klinik Değerlendirme. Güler Ümit Özgür, Özalay Metin. Adölesan İdiyopatik Skolyoz,. Rekmay; 2017; sayfa 49-56. ISBN:978-975-6813-98-0
3.    Bölüm-3 Flat Back: Patolojisi ve Klinik Önemi. Güler Ümit Özgür, Özalay Metin. Omurganın Sagital Dengesinin Klinik Önemi, Rekmay; 2017; sayfa 25-32. ISBN: 978-975-6813-99-7 
4.    Bölüm-4 Başarısız Bel Cerrahisi: Revizyon Cerrahisi. Sık görülen bir problem mi? Özalay Metin, Güler Ümit Özgür. Omurganın Sagital Dengesinin Klinik Önemi, Rekmay; 2017; sayfa 33-36. ISBN: 978-975-6813-99-7
5.    Bölüm-5.2 Nonfüzyon Teknikler. Özalay Metin, Güler Ümit Özgür. Dejeneratif Omurga Hastalıkları. Rekmay; 2016; sayfa 759-784. ISBN:978-975-6813-95-9
6.    Bölüm-57 Lomber Dar Kanal. Güler Ümit Özgür, Palaoğlu Selçuk. Omurga ve Omurilik Cerrahisi, İntertıp; 2014; sayfa 703-712. ISBN: 9786056412370 
7.    Bölüm-92 Omurga Tüberkülozu. Güler Ümit Özgür, Palaoğlu Selçuk. Omurilik ve Omurga Cerrahisi, İntertıp; 2014; sayfa1123-1132. ISBN:9786056412370

 

22. Akif Şakir Şakar Bilim Ödülü, TOTDER, 2018
12. Uluslararası Türk Omurga Kongresi, En İyi Sözlü Bildiri Ödülü, 2017

1 Adet Yorum

Neşe N. 
  02.01.2023

Başarılı ve iyi kalpli bir doktora rastladım cok şanslıyım. Ümit hocanın mucizevi ellerinde şifa buldum. Cok ilgili sevecen doktorum. Iyiki varsınız.

Değerli Yorumlarınızı Bekliyoruz.