Dr. Öğr. Üyesi M.F. Tolga Soyal, Lisans öncesi öğrenimlerinin ardından Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi'nde başladığı tıp eğitimini başarıyla tamamlayarak 1997 yılındaTıp Doktoru unvanı almıştır. İhtisasını ise, S.B. Dışkapı Yıldırım Beyazıt Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde tamamlayarak 2004 yılında Kalp Damar Cerrahisi Uzmanı olmuştur.   1998 - 2004 S.B. Dışkapı Yıldırım Beyazıt Eğitim ve Araştırma Hastanesinde çalıştı. 1998 - 1999 Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Kalp Merkezi Kalp ve Damar Cerrahi Kliniğinde görev aldı. 2007 ile 2022 yılları arasınd farklı özel hastanelerde sayısız hastaya hizmet verdi. Akademik olarakta aktif olan Tolga SOYAL, kalp ve damar cerrahisi üzerine makaleleriyle bilime katkıda bulunmuştur. Şu an hastalarına Koru Ankara Hastanesinde hizmet vermektedir. Tıbbi ilgi alanları şunlardır:
- Erişkin kalp cerrahisi (koroner arter bypass cerrahisi, kalp kapak hastalıkları, aort cerrahisi, erişkin dönem doğumsal kalp hastalıkları)
- Periferik atar damar hastalıkları (karotis arter cerrahisi, abdominal aort anevrizmaları cerrahi tedavisi/EVAR, inen aort hastalıkları cerrahi tedavisi/TEVAR, periferik atar damar bypass cerrahisi, periferik atar damar kateter girişimleri)
- Varis cerrahisi (klasik cerrahi, kateter ile kapalı yöntem varis tedavisi, skleroterapi, kozmetik varis tedavisi)
- Erişkin kalp cerrahi uygulamalarında, uygun vakalarda, küçük kesi ile ameliyatlar, çalışan kalpte bypass ameliyatı, kapak onarımı
- Aort anevrizmalarında, uygun vakalarda, kapalı yöntem (EVAR/TEVAR) ile tedavi
- Atar damar hastalıklarında, uygun vakalarda, kateter tedavileri
- Varis hastalarında kapalı yöntem ile cerrahi ve kozmetik tedavi
- Rejeneratif ve Hücresel Tedaviler

1997 Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi (Lisans)
2004 S.B. Dışkapı Yıldırım Beyazıt Eğitim ve Araştırma Hastanesi (Uzmanlık)

2014 - 2022 Medicana International Ankara Hastanesi
2013 - 2014 Karabük Özel Medikar Hastanesi
2012 - 2013 Ankara Özel Koru Sincan Hastanesi
2010 - 2012 Ankara Özel Akay Hastanesi
2008 - 2010 Ankara Özel Ulus Hastanesi
2007 - 2008 Ankara Özel Çankaya Hastanesi
2004 - 2007 S.B. Dışkapı Yıldırım Beyazıt Eğitim ve Araştırma Hastanesi
1998 - 1999 Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Kalp Merkezi Kalp ve Damar Cerrahi Kliniği
1998 - 2004 S.B. Dışkapı Yıldırım Beyazıt Eğitim ve Araştırma Hastanesi

- Erişkin kalp cerrahisi (koroner arter bypass cerrahisi, kalp kapak hastalıkları, aort cerrahisi, erişkin dönem doğumsal kalp hastalıkları)
- Periferik atar damar hastalıkları (karotis arter cerrahisi, abdominal aort anevrizmaları cerrahi tedavisi/EVAR, inen aort hastalıkları cerrahi tedavisi/TEVAR, periferik atar damar bypass cerrahisi, periferik atar damar kateter girişimleri)
- Varis cerrahisi (klasik cerrahi, kateter ile kapalı yöntem varis tedavisi, skleroterapi, kozmetik varis tedavisi)
- Erişkin kalp cerrahi uygulamalarında, uygun vakalarda, küçük kesi ile ameliyatlar, çalışan kalpte bypass ameliyatı, kapak onarımı
- Aort anevrizmalarında, uygun vakalarda, kapalı yöntem (EVAR/TEVAR) ile tedavi
- Atar damar hastalıklarında, uygun vakalarda, kateter tedavileri
- Varis hastalarında kapalı yöntem ile cerrahi ve kozmetik tedavi
- Rejeneratif ve Hücresel Tedaviler

Bilimsel Yayınlar

Tıpta Uzmanlık Tezi : "Kardiyopulmoner bypass sisteminde süksinil bağlı jelatin solüsyonunun priming solusyonu olarak kullanılması ve etkinliği ", 2004 Ankara

Uluslararası hakemli dergilerde yayımlanan makaleler :
1. A link exists between hdl cholesterol efflux capacity and plasma gut microbiota metabolite levels in subjects with calcific aortic valve stenosis, Kocyigit, D; Zimetti, F; Gurses, K; Stahlman, M; Borén, J; Zanotti, I; Marchi, C; Soyal, M; Canpinar, H; Guc, D; Ayhan, A; Hazirolan, T; Aytemir, K; Ozer, N; Tokgozoglu, L, Atherosclerosis, Aug 01, 2018, 275
2. Netrin-1 is associated with macrophage infiltration and polarization in human epicardial adipose tissue in coronary artery disease, Gurses, Kadri Murat; Ozmen, Fusun; Kocyigit, Duygu; Yersal, Nilgun; Bilgic, Elif; Kaya, Erkan; Kopru, Cagla Zubeyde; Soyal, Tolga; Doganci, Suat; Tokgozoglu, Lale; Korkusuz, Petek J Cardiol,2017, 69-6 (851-858)
3. The relationship of Netrin-1 expression with macrophage infiltration and polarization in human epicardial adipose tissue and severity of coronary artery disease, Gurses KM, Ozmen F, Kocyigit D, Yersal N, Bilgic E, Kaya E, Kopru C et al. Atherosclerosis, 2016 (252-e261-e262)
4. Long-term efficacy and safety of once-daily enoxaparin plus warfarin for the outpatient ambulatory treatment of lower-limb deep vein thrombosis in the TROMBOTEK trial. Kurtoglu M, Koksoy C, Hasan E, Akcalı Y, Karabay O, Filizcan U; TROMBOTEK Study Group (Kurtoglu M, Aksoy M, Yanar H, Mihmanli M, Demir U, Hasan E, Kutay V, Melek Y, Ozcan S, Saba D, Onder T, Aygun D, Bicer M, Ercan K, Gundogdu A, Koksoy C, Karakoyun R, Solak T, Arslan E, Ceviz M, Becit N, Karaca Y, Eren N, Ozdemir F, Zan I, Alayunt EA, Atay Y, Ertugay S, Akcali Y, Ceryan H, Polat V, Kahraman C, Erdogan N, Kahriman G, Tuna IS, Gormus N, Tanyeli O, Karabay O, Kavala A, Filizcan U, Cinar B, Ozsoy D, Aslan C, Aslim E, Atay T, Dolgun A, Soyal T, Gorkarslan G, Bozguney M, Temizturk Z, Sahinalp S.). J Vasc Surg. 2010 Nov;52(5):1262-70. doi: 10.1016/j.jvs.2010.06.070. Epub 2010 Aug 21
5. Off-pump versus on-pump coronary artery bypass grafting in acute coronary syndrome: a clinical analysis. Kaya K, Cavolli R, Telli A, Soyal MF, Aslan A, Gokaslan G, Mursel S, Tasoz R. J Cardiothorac Surg. 2010 Apr 27;5:31. doi: 10.1186/1749-8090-5-31.
6. Unusually located intrathoracic extrapulmonary mediastinal hydatid cyst manifesting as Pancoast syndrome. Ozpolat B, Ozeren M, Soyal T, Yucel E. J Thorac Cardiovasc Surg. 2005 Mar;129(3):688-9.
7. Consequences of PTFE membrane used for prevention of re-entry injuries in rheumatic valve disease. Ozeren M, Han U, Mavioglu I, Simsek E, Soyal MF, Guler G, Yucel E. Cardiovasc Surg. 2002 Oct;10(5):489-93.

Uluslararası bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitabında basılan bildiriler :
1. EVAR for highly curved infra renal abdominal aort aneurysm, M.F. Tolga Soyal, H. Serkan Şahin, Neyyir Tuncay Eren, Medicana International Ankara Hospital,4TS top to toe transcatheter solutions, 16-18 Feb 2017 Dubai, UAE
2. “Determination of neurocognitive changings by using electroencephalography and minimental test in coronary bypass patients operated with pulsatile and nonpulsatile cardiopulmonary bypass.” Erdem, H.,Dogan, OV., Soyal, MFT., Özeren, M.,Simsek, E., Gökaslan, G., Sarıgül, A., Yücel, E., 16th Annual Meeting of Mediterranean Association of Cardiology and Cardiac Surgery September 26-29, Bodrum,2004.(Poster Bildiri)
3. Postoperative supraventrikular arrhytmias: Tepid blood cardioplegia versus crystalloid cardioplegia., Karapınar K, Kaya M, Gökaslan G, Ceylan D, Şimşek E, Soyal MFT, Sarıgül A, Yücel E. 12th Annual Meeting of the Asian Society for Cardiovascular Surgery. 18-23 April 2004 İstanbul (Sözlü Bildiri)
4. Effects of fibroblast growth factor-2 on pannus formation in replaced prosthetic heart valves., Özeren M, Demirpençe O, Doğan OV, Soyal T, Erdem H, Yücel E. 12th Annual Meeting of the Asian Society for Cardiovascular Surgery. 18-23 April 2004 İstanbul
5. Succinyl linked gelatine as a priming solution in cardiopulmonary bypass system. Soyal T, Tophanelioglu T, Kurdoglu H, Dolgun A, Özeren M, Dogan OV, Yücel E. The European Society for Cardiovascular Surgery 52nd
6. Factors effecting staying time in the intensive care unit and the mortality rate in patients who underwent proshthetic heart valve replacement., Kocyıldırım E, Karapınar K, Soyal MFT, Kar M, Gökaslan G, Yücel E. May 18-20, 2000 İstanbul-Turkey

Ulusal hakemli dergilerde yayımlanan makaleler :
1. Mediastinal Kitleler: 73 Olgunun Analizi. , Özpolat B, Gökaslan G, Soyal, T, Yücel E. Kırıkkale Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi. 2007;9(2):14-18
2. 1 olgu nedeniyle : Kronik tromboembolik pulmoner hipertansiyonda pulmoner artere tromboendarterektomi. Tophanelioğlu T, Gökaslan G, Sarıgül A, Soyal T, Yücel E. İstanbul Üniversitesi Kardiyoloji Enüstütüsü Dergisi. 2006;5(3):24-26
3. Pektus Ekskavatum ve Karinatum Deformitelerinin Cerrahi Düzeltilmesi: İlk 30 vakanın analizi. Özpolat B, Soyal T, Gökaslan G, Tophanelioğlu T, Sarıgül A, Yücel E. Türk Göğüs Kalp Damar Cerrahisi Dergisi. 2005;13(3):270-273
4. Koroner arter bypass reoperasyon adaylarında mortalite ve morbiditenin EuroScore ile retrospektif analizi., Soyal T, Özeren M, Kar M, Gökaslan G, Erdem H, Dolgun A, Sarıgül A, Yücel E. Türk Göğüs Kalp Damar Cerrahisi Dergisi. 2004;12:241-245
5. Pulmoner Hipertansiyonda Postoperatif Dönemde Sildenafil Kullanımı., Sarıgül A, Akalın N, Gökaslan G, Soyal MFT,Yücel E. MN Kardiyoloji Dergisi. 2003;10/3: 210-212
6. Prematür bir bebekte respiratuar distres sendormu varlığında patent duktus arteriosus’un başarılı ligasyonu., Soyal T, Gökaslan G, Akalın N, Sarıgül A, Yücel E. MN Kardiyoloji Dergisi.2003;10/2:138-139
7. Açık kalp ameliyatları sonrası gelişen mediastinal enfeksiyonlarda risk faktörlerinin değerlendirilmesi., Özeren M, Kocyıldırım E, Soyal MFT, Doğan OV, Kar M, Özpolat B, Yücel E. MN Kardiyoloji Dergisi. 9/1 Şubat 2002 44-48

Ulusal bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitaplarında basılan bildiriler:
1. Endovascular repair of abdominal aortic aneurysms; a single center experience, P, M.F. Tolga Soyal, H. Serkan Şahin, Neyyir Tuncay Eren, Medicana International Ankara Hospital, Innovations Volume 12 Number 1A 2017, MIRC 2017- III:Minimal Invasive and Robotic Cardiovascular Surgery Symposium
2. Kalp yetmezliği tedavisinde yeni bir uygulama olan karotid baroreseptör stimülasyonunda anestezi yöntemi: Olgu sunumu, Nevriye Salman, M.F. Tolga Soyal, H. Serkan Şahin, Özlem Ö.Çelebi, Erddem Diker, Neyyir Tuncay Eren, Sumru Şekerci, Medicana International Ankara Hospital, P26, 22. Göğüs Kalp Damar Anestezi ve Yoğun Bakım Kongresi
3. Asendan aorta yerleşimli Dacron greftin aseptik enfeksiyonu, M.F. Tolga Soyal, H. Serkan Şahin, Neyyir Tuncay Eren, Medicana International Ankara Hospital, 13. Türk Kalp ve Damar Cerrahisi Kongresi, P-367
4. Geç dönemde gelişen femoral arter anastomoz anevrizması. Soyal M, Akkoç Ö, Şahin H, Yüksel M, Erdem Y, Taşdemir O. Türk Kalp Damar Cerrahi Derneği 11. Ulusal Kongresi. Türk Göğüs Kalp Damar Cerrahi Dergisi. 2010 Ekim;Cilt:18;Sayı 4. P-220 (Poster Bildiri)
5. Kronik mezenter iskemisinde bypass cerrahisi: Olgu sunumu., Soyal M, Akkoç Ö, Şahin H, Yüksel M, Erdem Y, Baran İ, Taşdemir O. Türk Kalp Damar Cerrahi Derneği 11. Ulusal Kongresi. Türk Göğüs Kalp Damar Cerrahi Dergisi. 2010 Ekim;Cilt:18;Sayı 4. P-186 (Poster Bildiri)
6. Ekokardiyografik olarak patolojik yetmezlik akımı saptanmayan mitral kapak tamiri sonrası gelişen ciddi hemolitik anemi., Gökaslan G, Soyal M, Yörükoğlu Y. Türk Kalp Damar Cerrahi Derneği 11. Ulusal Kongresi. Türk Göğüs Kalp Damar Cerrahi Dergisi. 2010 Ekim;Cilt:18;Sayı 4. P-004 (Poster Bildiri)
7. Erişkin yaş dönemi Kawasaki hastalığında koroner bypass cerrahisi; Olgu sunumu., Soyal M, Kaya K, Telli A, Gökaslan G. Türk Kalp Damar Cerrahi Derneği 11. Ulusal Kongresi. Türk Göğüs Kalp Damar Cerrahi Dergisi. 2010 Ekim;Cilt:18;Sayı 4. P-086 (Poster Bildiri)
8. Atnalı böbrek anomalisi ve abdominal aorta cerrahisi., Soyal M, Gökaslan G, Farşidfar F. Türk Kalp Damar Cerrahi Derneği 11. Ulusal Kongresi. Türk Göğüs Kalp Damar Cerrahi Dergisi. 2010 Ekim;Cilt:18;Sayı 4. P-207 (Poster Bildiri)
9. Koroner bypass cerrahisi uygulanan hastada izole şilomediastinum., Gökaslan G, Soyal M. Türk Kalp Damar Cerrahi Derneği 11. Ulusal Kongresi. Türk Göğüs Kalp Damar Cerrahi Dergisi. 2010 Ekim;Cilt:18;Sayı 4. P-215 (Poster Bildiri)
10. İntravenöz Amiodarona bağlı akut hepatit., Soyal M, Gökaslan G, Kaya K, Aslan A, Özyurda Ü. Türk Kalp Damar Cerrahi Derneği 11. Ulusal Kongresi. Türk Göğüs Kalp Damar Cerrahi Dergisi. 2010 Ekim;Cilt:18;Sayı 4. P-313 (Poster Bildiri)
11. Geçici pace kateterine bağlı sağ ventrikülün sessiz perforasyonu. , Soyal M, Gökaslan G. Türk Kalp Damar Cerrahi Derneği 11. Ulusal Kongresi. Türk Göğüs Kalp Damar Cerrahi Dergisi. 2010 Ekim;Cilt:18;Sayı 4. EP-040 (E-Poster Bildiri)
12. İntraaortik Baloon Pompası Kullanımına Bağlı Komplikasyon Gelişim Riskini Azaltmaya Yönelik Yaklaşımlar. , Gökaslan G, Erdolu B, Soyal M, Şahinalp Ş, Doğan O, Özeren M, Yılmaz M, Parim İ, Yücel E. . Türk Kalp Damar Cerrahi Derneği 9. Ulusal Kongresi 1-5 kasım 2006, ANTALYA. S35-6 (Sözlü Bildiri)
13. Kalp Cerrahisi sonrası gelişen sternomediastinit tedavisinde Robinseck tekniği sonuçlarımız., Soyal M, Erdolu B, Gökaslan G, Azboy D, Temiztürk Z, Özpolat B, Karapınar K, Doğan S, İnce İ, Yücel E. Türk Kalp Damar Cerrahi Derneği 9. Ulusal Kongresi 1-5 kasım 2006, ANTALYA. EP07-11 (E-Poster)
14. Perikardiyal Efüzyonun Subkisfoid yaklaşım ile tedavisi. , Gökaslan G, Azboy D, Erdolu B, Bozgüney M, Soyal M, Özkan Ü, Dolgun A, Yücel E. Türk Kalp Damar Cerrahi Derneği 9. Ulusal Kongresi 1-5 kasım 2006, ANTALYA. EP08-08 (E-Poster)
15. Santral Venöz Kateter komplikasyonları. , Gökaslan G, Erdolu B, Soyal M, Doğan O, Azboy D, Şahinalp Ş, Kurt A, Yücel E; Türk Kalp Damar Cerrahi Derneği 9. Ulusal Kongresi 1-5 kasım 2006, ANTALYA. PP01-55 (Poster Bildiri)
16. Na-Varfarin kullanan bir hastada travma sonrası subklavyan arterde gelişen yalancı anevrizma ve cerrahi tedavisi., Doğan O, Gokaslan G, Parim İ, Erdolu B, Soyal M, Doğan S, Dolgun A, Yücel E. Türk Kalp Damar Cerrahi Derneği 9. Ulusal Kongresi 1-5 kasım 2006, ANTALYA. PP02-56 (Poster Bildiri)
17. Nadir bir greft komplikasyonu: Abdominal Aortaya tüp greft interpozisyonu sonrasi geç dönemde gelişen greft dislokasyonu. Soyal M, Özkan Ü, Gökaslan G, Erdolu B, Şahinalp Ş, Bozgüney M, Azboy D, E.Yücel. Türk Kalp Damar Cerrahi Derneği 9. Ulusal Kongresi 1-5 kasım 2006, ANTALYA. PP03-12 (Poster Bildiri)
18. Konstrüktif perikarditin bir nedeni olarak ektopik timus. , Alpan N, Özturan T, Soyal T, Gökaslan G, Sarıgül A. Türk Kalp Damar Cerrahi Derneği 9. Ulusal Kongresi 1-5 kasım 2006, ANTALYA. PP05-27 (Poster Bildiri)
19. Dessenden Aorta yerleşimli intramural hematomda çalışan kalpte koroner bypass., Gökaslan G, Soyal M, Erdolu B, Yılmaz M, Sarıgül A, Yücel E; Türk Goğüs Kalp Damar Cerrahi Derneği 9. Ulusal Kongresi 1-5 kasım 2006, ANTALYA. PP06-13 (Poster Bildiri)
20. Koroner arter baypas cerrahisi cerrahisi yapılan hastaların takibinden QT ve QTc Dispersiyonlarının ölçümü ve değişiklerin Tc-99m-Sestamibi Gated-SPECT bulguları ile karşılaştırılması., Gökaslan G, Gökaslan D, Yılmaz MA, Atasever T, Sarıgül A, Soyal T, Kar M, Özturan T, Erdolu B, Yücel E. XXI. Ulusal Kardiyoloji Kongresi. 26-29 Kasım 2005 Antalya. P-268 (Poster Bildiri)
21. Endovenöz lazer ile varis tedavisi., Gökaslan G, Soyal MFT, Kar M, Sarıgül A. XII. Ulusal Vasküler Cerrahi Kongresi 18-22 Mayıs 2005 Antalya (Sözlü Bildiri)
22. Deselerasyon travması sonucu gelişen ve 50 yıl sonra tespit edilen torasik desendan aort psödoanevrizması., Soyal MFT, Gökaslan G, Yılmaz MA, Sarıgül A, Yücel E. XII. Ulusal Vasküler Cerrahi Kongresi 18-22 Mayıs 2005 Antalya (Poster Bildiri)
23. Derin ven trombozuna neden olan izole eksternal iliyak arter anevrizması., Gökaslan G, Soyal MFT, Doğan OV, Erdolu B, Sarıgül A, Yücel E. XII. Ulusal Vasküler Cerrahi Kongresi 18-22 Mayıs 2005 Antalya (Poster Bildiri)
24. Romatoid artritli bir hastada bilateral femoro-popliteal bypass sonrası gelişen elephantiasis., Dolgun A, Soyal MFT, Parım İS, Özeren M, Yücel E. XII. Ulusal Vasküler Cerrahi Kongresi 18-22 Mayıs 2005 Antalya (Poster Bildiri)
25. Behçet hastalığında gerçek ve yalancı koroner arter anevrizması., Özeren M, Soyal MFT, Doğan OV, Dolgun A, Erdem H. IX. Ulusal Behçet Hastalığı Kongresi 8-9 Ocak 2004 (Sözlü Bildiri)
26. Koroner arter hastalarında invaziv kardiyolojik girişimlerin bypass cerrahisi üzerine etkilerinin çoklu değişkenler ile analizi. , Özeren M, Soyal MFT, Tophanelioğlu T, Dogan OV, Dolgun A, Yücel E. 12.Ulusal Kardiyoloji Kongresi 13-16 Ekim 2001 İzmir (Sözlü Bildiri)

Diğer yayınlar :
1. Erişkin Kalp Cerrahisinde Perioperatif Yaklaşım El Kitabı. Robert M. Bojar. 4. Baskı 2007 (Bölüm çevirisi)
2. Pediatrik Kalp Cerrahisi, Mavroudis-Backer, 4.Baskı 2013 (Bölüm Çevirisi)

Kalp ve Damar Cerrahisi
Kalp ve Damar Cerrahisi
Kalp ve Damar Cerrahisi

3 Adet Yorum

Semih K. 
  05.12.2023

Varis ameliyatı için teşekkür ederim hocam elinize sağlık sağlıklı günlerde buluşmak dileğiyle

Didem K. 
  17.11.2023

Tolga hocama tüm emekleri için çok teşekkür ederim. Ameliyattan önce yapılacak işlem hakkında bilgilendirmesi ve ameliyattan sonra da ilgisini esirgemeyen hocam İYİ Kİ VARSINIZ. Her şey için çok teşekkür ederim.

Yaşar Mesut S. 
  16.06.2023

Sayın hocam beni 2019 Aralık ayında başarılı bir by-pass ameliyatı yaptı. Yaşım 75 . Beni sağlığıma kavuşturdu, kendisine duacıyım. Hergün yürüyüş yaparak sağlığımı sürdürüyorum.kendisine ne kadar teşekkür etsem azdır. Yeni yerinde başarılar dilerim.saygılarımla.

Değerli Yorumlarınızı Bekliyoruz.