1993-2000 Lisans - İstanbul Üniversitesi Tıp Fakültesi
2003-2009 Tıpta uzmanlık - Atatürk Üniversitesi Tıp Fakültesi-Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları
2013-2016 Neonatoloji Yan Dal - Zekai Tahir Burak Kadın Sağlığı Eğitim ve Araştırma Hastanesi-Neonatoloji

YURT DIŞI YAYINLAR

 • Yildirim ZK, Bidev D, Buyukavci M; Parenteral glutamine supplementation has no effect on chemotherapy-induced toxicity in children with non-Hodgkin lymphoma; J Pediatr Hematol Oncol. 2013 Jul;35(5):371-6. doi: 10.1097/MPH.0b013e318282daf4.
 • Bozkurt O, Bidev D, Sari FN, Dizdar EA, Ulu HO, Uras N, Oguz SS, Canpolat FE, Dilmen U. Fryns anophthalmia-plus syndrome: two rare cases. Genet Couns. 2014;25(4):395-8
 • Sahin S, Oncel MY, Alkan M, Bidev D, Oguz SS, Fitoz S, Dilmen U; Visceral fat necrosis in a newborn after whole body hypothermia; J Pediatr. 2015 Jun;166(6):1545.e1. doi: 10.1016/j.jpeds.2015.02.066. Epub 2015 Apr 4.
 • Sahin S, Oncel MY, Bidev D, Okur N, Talim B, Oguz SS.Nemaline rod myopathy treated with L-tyrosine to relieve symptoms in a neonate. Arch Argent Pediatr. 2019 Aug 1;117(4):e382-e386. doi: 10.5546/aap.2019.e382. Spanish.
 • Bozkurt O, Alyamac Dizdar E, Bidev D, Sari FN, Uras N, Oguz SS. Prolonged minimal enteral nutrition versus early feeding advancements in preterm infants with birth weight ≤1250 g: a prospective randomized trial. J Matern Fetal Neonatal Med. 2022 Jan;35(2):341-347. doi: 10.1080/14767058.2020.1716723. Epub 2020 Jan 29.
 • Öktem A, Zenciroğlu A, Dilli D, Bidev D, Özyazıcı A, Özçelik E, Erel Ö. Thiol-Disulfide Homeostasis in Neonatal Patients with Urinary Tract Infection. Am J Perinatol. 2021 Jan 17. doi: 10.1055/s-0040-1722656. Online ahead of print.

 

YURT İÇİ YAYINLAR

 • Funda Yavanoğlu Atay, Duygu Bidev, Özlem Bozkurt, Gözde Kanmaz, F. Emre Canpolat, Nuran Uraş, Şerife Suna Oğuz, Uğur Dilmen; Çok Düşük Doğum Ağırlıklı Prematürelerde Kafein Tedavisinin Neonatal Morbidite ve Solunum Morbiditeleri Üzerine Etkisi, UNEKO 2014, Sözlü Sunum
 • Funda Yavanoglu Atay, Duygu Bidev, Ozlem Bozkurt, Gozde Kanmaz, F. Emre Canpolat, Nuran Uras, Serife Suna Oguz, Ugur Dilmen Effects of Caffeine Therapy on Respiratory Morbidities in Very Low Birth Weight Infants, , EAPS 2014, poster
 • Funda Yavanoğlu Atay, Duygu Bidev, Suzan Şahin, Evrim Alyamaç Dizdar, Nurdan Uraş, Şerife Suna Oğuz Yenidoğan Döneminde  Unilateral Süpüratif Parotit Olgu Sunumu; UNEKO 2015, Poster
 • Funda Yavanoğlu Atay, Duygu Bidev, Suzan Şahin, Gözde Kanmaz Kutman, Emre Canpolat, Nurdan Uraş, Şerife Suna Oğuz. Kardiyovasküler ve inflamatuvar belirteçlerin yenidoğanda solunum sıkıntısı etyolojisini aydınlatmada yeri. 24. UNEKO Ulusal Neonatoloji Kongresi, Nisan 2016, Poster
 • Gözde Kanmaz Kutman, Nurdan Uraş, Funda Yavanoğlu Atay, Duygu Bidev, Özlem Kalyoncu,  Nahide Altuğ,  Şerfe Suna Oğuz, Emre Canpolat. Preterm bebeklerde hemodinamik olarak anlamlı patent duktus arteriosus sıklığı ve preterm morbiditeleri ile ilişkisi. 24. UNEKO Ulusal Neonatoloji Kongresi, Nisan 2016, Poster
 • Gözde Kanmaz Kutman, Nurdan Uraş, Funda Yavanoğlu Atay, Duygu Bidev, Özlem Kalyoncu, Nadire Altuğ, Emre Canpolat, Şerife Suna Oğuz. Preterm bebeklerde patent duktus arteriosus ve serum interlökin-6 ilişkisi.  24. UNEKO Ulusal Neonatoloji Kongresi, Nisan 2016, Poster
 • Gözde Kanmaz Kutman, Nurdan Uraş, Funda Yavanoğlu Atay, Duygu Bidev, Özlem Kalyoncu, Emre Canpolat, Şerife Suna Oğuz. Preterm bebeklerde kafein tedavisinin kemik metabolizması üzerine etkileri. 24. UNEKO Ulusal Neonatoloji Kongresi, Nisan 2016, Poster
 • Duygu Bidev, Suzan Şahin, Funda Yavanoğlu Atay, M.Yekta Öncel, Nurdan Uraş, Emre Canpolat, Şerife Suna Oğuz. Preterm yenidoğanlarda yaşamın erken dönemindeki vital bulgular ve kan gazı parametrelerinin duktal ligasyonu öngörmedeki yeri. 24. UNEKO Ulusal Neonatoloji Kongresi, Nisan 2016, Poster
 • Duygu Bidev, Ece Koyuncu , Ahmet Öktem, Ahmet Özyazıcı, Gülümser Şahin, Nurdan Dinlen Fettah, Ayşegül Zenciroğlu; Neonatal Karaciğer Yetmezliğinin Nadir Bir Nedeni: Progressif  Familyal İntrahepatik Kolestaz. 26. UNEKO Ulusal Neonatoloji Kongresi, Nisan 2018, Poster
 • Duygu Bidev,  Evrim Alyamaç Dizdar , Funda Yavanoğlu Atay , Özlem Bozkurt , Fatmanur Sarı, Suna Oğuz ; Emziren Anneler İçin Üretilen “Özel Sütlü  İçecek” İle Anne Diyetinin Desteklenmesinin Anne Sütü Makrobesin İçeriği Üzerine Etkilerinin Karşılaştırılması. UNEKO Ulusal Neonatoloji Kongresi, Nisan 2018, Poster
 • Duygu Bidev, Ece Koyuncu , Ahmet Özyazıcı,  Ahmet  Öktem, Hasan Akduman,  Ferda Özbay Hoşnut,  Aspurçe Olgaç, Nurdan Dinlen Fettah, Ayşegül Zenciroğlu.; Gestasyonel Alloimmün Hepatit: Neonatal Akut Karaciğer Yetmezliğinin Önemli Bir Nedeni; UNEKO Ulusal Neonatoloji Kongresi, Nisan 2018, Poster
 • Duygu Bidev , Ali Fettah, Ece Koyuncu, Ahmet Öktem, Ahmet Özyazıcı , Hasan Akduman, Nurdan Dinlen Fettah, Ayşegül Zenciroğlu.; Neonatal Kolestaz İle Prezente Olan Hemofagositik Lenfohistiyositoz: Olgu Sunumu.; UNEKO Ulusal Neonatoloji Kongresi, Nisan 2018, Poster

 

 • Nurdan Dinlen Fettah,  Ayşegül Zenciroğlu, Ahmet Özyazıcı, Duygu Bidev, Ahmet Öktem, Seda Aydoğan, Ece Koyuncu, Hasan Akduman, Dilek Dilli, Güleseren Karakay.; Yenidoğanlarda Taze Donmuş Plazmayı Uygun Endikasyonlarda Kullanıyor Muyuz? UNEKO Ulusal Neonatoloji Kongresi, Nisan 2018, Poster

 

 • Rumeysa Çitli , Asuman Şamlı Işıklar, Ayşegül Zenciroğlu, Nurdan Dinlen Fettah,Ahmet  Özyazıcı , Duygu Bidev, Gönül Tanır.; Yenidoğan Ünitelerinin Önemli Bir Sorunu: Kan Kültüründe Koagulaz Negatif Stafilokok Üremesi Kontaminasyon Mu, Etken Mi? UNEKO Ulusal Neonatoloji Kongresi, Nisan 2018, Poster

 

 • Ahmet Özyazıcı, Ayşegül Zenciroğlu, Duygu Bidev, Nurdan Fettah Dinlen , Ahmet Öktem, Seda Kunt, Ece Koyuncu, Çitli Rumeysa , Hasan Akduman, Dilek Dilli, Gülümser Karakaya G; Türk Neonatoloji Derneği (TND) Transfüzyon Rehberi Işığında Eritrosit Süspansiyonu Kullanım Deneyimleriz.; UNEKO Ulusal Neonatoloji Kongresi, Nisan 2018, Poster

 

 • Rumeysa Çitli, Ahmet Özyazıcı , Nurdan Fettah Dinlen, Duygu Bidev,  Ayşegül Zenciroğlu; Malnütrüsyon İle Prezente Olan Galaktozemi: Yenidoğan Olgu Sunumu.; UNEKO Ulusal Neonatoloji Kongresi, Nisan 2018, Poster

 

 • Ahmet Özyazıcı, Rumeysa Çitli, Duygu Bidev, Ece Koyuncu, Ahmet Öktem, Seda Kunt, Nurdan Fettah Dinlen, Ayşegül Zenciroğlu ; Yenidoğan Döneminde Pankreas Yetmezliği Ve Malnutrisyonla Prezente Olan Kistik Fibrozis Olgusu UNEKO Ulusal Neonatoloji Kongresi, Nisan 2018, Poster

 

 • Duygu Bidev, Ahmet Öktem, Ayşegül Zenciroğlu , Gamze Avcıoğlu , Ülkühan Öztoprak, Özcan Erel; Hipoksik İskemik Ensefalopati Tanısıyla Hipotermi Tedavisi Alan Yenidoğan Hastalarda Plazma İskemik-Modifiye Albumin Düzeyleri ve Dinamik Tiyol/ Disülfit Dengesi UNEKO Ulusal Neonatoloji Kongresi, Nisan 2019, Sözlü Sunum

 

 • Ahmet Öktem, Duygu Bidev, Ayşegül Zenciroğlu, Asuman Şamlı; P-044 Yenidoğan Döneminde Viral Pnömoni Belirlenen 109 Hastanın Değerlendirilmesi UNEKO Ulusal Neonatoloji Kongresi, Nisan 2019, Poster

 

 • Serkan Tursun, Duygu Bidev, Ahmet Öktem, Ayşegül Zenciroğlu, Fikriye Erdem ,Gönül Tanır, Dilek Dilli ; Üçünce Basamak Bir Yenidoğan Yoğun Bakım Ünitesinde Sağlık Bakımı Ilişkili Enfeksiyon Etkeni Olarak Acinetobacter Spp. Saptanan Hastaların Özellikleri; 4 Yıllık Deneyim UNEKO Ulusal Neonatoloji Kongresi, Nisan 2019, Poster

 

 • Ahmet Öktem, Duygu Bidev, Ayşegül Zenciroğlu, Gamze Avcıoğlu, Özcan Erel; İdrar Yolu Enfeksiyonu ile İzlenen Yenidoğan Hastalarda Plazma İskemikModifiye Albumin Düzeyleri ve Dinamik Tiyol/ Disülfit Dengesi UNEKO Ulusal Neonatoloji Kongresi, Nisan 2019, Poster

 

 • Ahmet Öktem, Duygu Bidev, Ayşegül Zenciroğlu, Gamze Avcıoğlu, Özcan Erel; Neonatal Pnömoni Tanılı Hastalarda Plazma İskemik-Modifiye Albümin Düzeyleri ve Dinamik Tiyol/Disülfit Dengesi UNEKO Ulusal Neonatoloji Kongresi, Nisan 2019, Poster

 

 • Duygu Bidev, Ahmet Öktem, Ferda Özbay Hoşnut, Ayşegül Zenciroğlu; Yenidoğan Yoğun Bakım Ünitesinde Yatan Neonatal Kolestaz Olgularının Değerlendirilmesi UNEKO Ulusal Neonatoloji Kongresi, Nisan 2019, Poster

 

 • Duygu Bidev, Ferda Özbay Hoşnut, Ayşegül Zenciroğlu, Ahmet Öktem, Nurdan Fettah Dinlen, Rumeysa Çitli; Mikrovillus İnklüzyon Hastalığı: Kongenital İshalin Nadir Bir Nedeni; UNEKO Ulusal Neonatoloji Kongresi, Nisan 2019, Poster

 

 • Duygu Bidev, Çiğdem Seher Kasapkaya, Ahmet Öktem, Ayşegül Zenciroğlu; Yenidoğanda Rabdomyoliz; Uzun Zincirli Acil Coa Dehidrojenaz Eksikliğinin Nadir Görülen Komplikasyonu; UNEKO Ulusal Neonatoloji Kongresi, Nisan 2019, Poster

 

 • Ahmet Öktem, Duygu Bidev, Ayşegül Zenciroğlu, Şenay Savaş Erdeve; Hipotermi Tedavisi Sırasında Gelişen Subkutan Yağ Nekrozu;  UNEKO Ulusal Neonatoloji Kongresi, Nisan 2019, Poster

2 Adet Yorum

Sedanur M. 
  22.01.2024

Hayattaki en büyük şansım Duygu hocama rastlamak oldu, benim için mucize yaratan doktordur. Çok pimpirikli biri olmama rağmen bebeğim yoğun bakımdayken Duygu hocama gözüm kapalı emanet ettim.Bütün bebekleri kendi bebeği gibi görüp bakıyor, sürekli bilgi veren ve ilgilenen bir doktor.Yoğun bakım sürecimiz bittikten sonra da iletişime geçtim ve her sorumu cevapladı hatta içim rahatlasın diye tekrar muayene bile etti böyle bir zorunluluğu olmamasına rağmen.Kendisine çok teşekkür ediyorum.İyi ki böyle doktorlar var ve iyi ki karşımıza çıkmış

satılmış ç. 
  25.10.2021

eşim sincan koru hastanesinde ikizlerimizi erken doğum yaptı .duygu hocam bir anne şefkatiyle ailemizden bir birey gibi çocuklarımızla ilgilendi, gerek yazarak gerek arayarak telefondan bilgi verdi , çocuklarımızdan biri başka bir hastaneye sevk edilmesi gerekti duygu hocam ambulansla birlikte giderek kendi elleriyle diğer doktorlara teslim etti .samimiyetimle söylüyorum eşine az rastlanır doktorlarımızdan biri ALLAH razı olsun kendilerine çok teşekkür ediyorum

Değerli Yorumlarınızı Bekliyoruz.