Lenf Kanseri (Lenfoma) Tedavi Seçenekleri
Hematoloji

Lenf Kanseri (Lenfoma) Tedavi Seçenekleri

  Lenf Kanseri (Lenfoma) Tedavi Seçenekleri

  Lenfoma, lenf sisteminde yer alan lenfoid dokudan kaynaklanan bir türdür. Lenf sistemi, vücudun savunma sistemini oluşturan dokuların bulunduğu ağdır. Lenf sistemi, vücudun farklı bölgelerinde yer alan lenf bezleri, lenf damarları ve lenfositlerden oluşur. Lenfositler, vücudun savunma sistemini oluşturan beyaz kan hücreleridir ve vücudu enfeksiyonlardan korur.

  Lenfoma, lenfoid dokuda anormal bir hücre büyümesi olarak tanımlanır. Bu hücreler, normal hücrelerden farklı olarak, anormal bir şekilde çoğalır ve lenf bezlerini tahrip eder. Lenfoma, lenf bezlerinin yanı sıra diğer organları da etkileyebilir.

  Lenfoma, iki ana gruba ayrılır: Hodgkin lenfoma ve non-Hodgkin lenfoma. Hodgkin lenfoma, lenf bezlerinde yer alan bir tümör türüdür ve genellikle daha hafif bir seyir izler. Non-Hodgkin lenfoma ise, lenf bezlerinde olmayan bir tümör türüdür ve daha ciddi bir seyir izleyebilir. Lenfoma, her yaş grubunda görülebilir ancak genellikle 60 yaş üzerinde daha sık görülür.

  Lenfoma belirtileri arasında aşırı halsizlik, aşırı kilo kaybı, ateş, nefes darlığı, lenf bezlerinin şişmesi ve yüzde veya boyunda lenf bezlerinin şişmesi gibi belirtiler sayılabilir. Lenfoma teşhisi, lenf bezlerinin biopsisi (küçük bir parçasının alınması) veya lenf bezlerinin tamamen çıkarılması (lenfadenektomi) yoluyla konulabilir. Tedavi seçenekleri arasında kemoterapi, radyoterapi ve cerrahi gibi yöntemler bulunur. Tedavinin seçimi, lenfomanın türüne, yayılımına ve hastanın genel sağlık durumuna göre değişebilir.

  Lenf Kanseri (Lenfoma) Belirtileri

  Lenfoma belirtileri, hastalığın hangi aşamasında olduğuna ve hangi lenf bezlerinin etkilendiğine göre değişebilir. Ancak genel olarak şunlar sayılabilir:

  Aşırı halsizlik: Lenfoma nedeniyle vücudun savunma sistemi zayıflayabilir ve bu nedenle halsizlik olabilir.

  Aşırı kilo kaybı: Lenfoma nedeniyle vücudun besinleri emme veya sindirme yeteneği bozulabilir ve bu nedenle kilo kaybı olabilir.

  Ateş: Lenfoma nedeniyle vücudun ateş düzeyi yükselebilir.

  Nefes darlığı: Lenfoma nedeniyle vücudun hava yolları tıkanabilir ve nefes darlığı olabilir.

  Lenf bezlerinin şişmesi: Lenf bezleri, lenfoma nedeniyle şişebilir ve bu nedenle yüzde veya boyunda şişlik olabilir.

  Lenfoma belirtileri, diğer sağlık sorunlarının belirtileriyle benzerlik gösterebilir. Bu nedenle, bu belirtilerin hepsinin lenfoma nedeniyle olmadığını unutmamak gerekir. Eğer bu belirtilerden biri veya birkaçını fark ederseniz, doktora başvurmanız önemlidir. Lenfoma teşhisi, lenf bezlerinin biopsisi (küçük bir parçasının alınması) veya lenf bezlerinin tamamen çıkarılması (lenfadenektomi) yoluyla konulabilir. Tedavi seçenekleri arasında kemoterapi, radyoterapi ve cerrahi gibi yöntemler bulunur. Tedavinin seçimi, lenfomanın türüne, yayılımına ve hastanın genel sağlık durumuna göre değişebilir.

   

  Lenf Kanseri (Lenfoma) Risk Faktörleri

  Lenfoma risk faktörleri arasında şunlar sayılabilir:

  İmmün sistem bozuklukları: İmmün sistem, vücudun enfeksiyonlardan korunmasını sağlar. İmmün sistem bozuklukları, lenfoma riskini artırabilir.

  Organ transplantasyonu: Organ transplantasyonu geçiren kişilerde, immünosupresif ilaçlar (immün sistemi zayıflatan ilaçlar) kullanımı nedeniyle lenfoma riski artabilir.

  İlaçlar: Bazı ilaçlar, lenfoma riskini artırabilir. Örneğin, ileri derecede böbrek yetmezliği olan kişilerde kullanılan ilaçlar ve immünosupresif ilaçlar lenfoma riskini artırabilir.

  İltihaplanma: İltihaplanma, vücudun savunma sisteminin enfeksiyonları veya yaralanmaları önlemek için harekete geçtiği bir süreçtir. İltihaplanma sırasında, lenf bezlerinde anormal hücreler oluşabilir ve lenfoma riskini artırabilir.

  İç organları etkileyen bazı rahatsızlıklar: Örneğin, böbrek yetmezliği, tüberküloz ve HIV/AIDS gibi rahatsızlıklar lenfoma riskini artırabilir.

  Yaş: Lenfoma genellikle 60 yaş üzerinde daha sık görülür.

  Aile hikayesi: Eğer aile hikayesinde lenfoma görülmüşse, kişinin lenfoma riski artabilir.

  Cinsiyet: Erkeklerde lenfoma riski, kadınlara göre daha yüksektir.

  Etnik köken: Bazı etnik kökenlerde lenfoma riski daha yüksektir. Örneğin, Afrika ve Asya kökenlilerde lenfoma riski daha yüksektir.

   

  Ancak, unutulmamalıdır ki, bu faktörler lenfoma riskini artırabilir ancak lenfoma gelişmesine neden olmayabilir. Bu nedenle, bu faktörlerin hiçbirinin olmaması lenfoma gelişme riskini tamamen ortadan kaldırmaz. Eğer lenfoma belirtileri fark edilirse, doktora başvurulması önemlidir. Lenfoma teşhisi, len

   

  Lenf Kanseri (Lenfoma) Tanı Yöntemleri

  Lenfoma tanısı, genellikle aşağıdaki yöntemlerden bir veya birkaçının kullanılmasıyla konulur:

  Fizik muayene: Doktor, lenf bezlerinin şişip şişmediğini, büyüklüğünü ve yerlerini inceler.

  Lenf bezi biopsisi: Doktor, lenf bezlerinden küçük bir parça alır ve bu parçayı mikroskop altında inceler. Bu yöntem, lenfoma türünü tespit etmeyi ve lenfomaın ne kadar yaygın olduğunu göstermeyi sağlar.

  Tomografi: Bu yöntem, vücudun içindeki dokuları ve organları görüntülemek için kullanılır. Tomografi, lenfomaın ne kadar yaygın olduğunu göstermeyi ve lenf bezlerinde ve diğer organlarda olası tümörleri tespit etmeyi sağlar.

  Laboratuvar testleri: Kan ve idrar örnekleri alınarak yapılan laboratuvar testleri, vücuttaki enfeksiyon veya diğer sağlık sorunlarını tespit etmeyi sağlar.

  Lenf bezi çıkarımı (lenfadenektomi): Bu yöntemde, lenf bezleri tamamen çıkarılır ve mikroskop altında incelenir. Bu yöntem, lenfoma türünü tespit etmeyi ve lenfomaın ne kadar yaygın olduğunu göstermeyi sağlar.

  Lenfoma teşhisi konulduktan sonra, doktorlar hastalığın ilerleme durumunu ve yayılımını ölçmek için genellikle aşağıdaki yöntemleri de kullanır:

  Kemik iliği biopsisi: Kemik iliğinden küçük bir parça alınarak incelenir. Bu yöntem, lenfomaın kemik iliğine yayılıp yayılmadığını gösterir.

  Kranial tomografi: Bu yöntem, beyin ve omurilikte olası tümörleri tespit etmek için kullanılır.

  PET taraması: Bu yöntem, vücudun içinde anormal hücrelerin varlığını göstermek için kullanılır.

   

  Lenf Kanseri (Lenfoma) Tedavisi

  Lenfoma tedavisi, hastalığın türüne, yayılımına ve hastanın genel sağlık durumuna göre değişebilir. Genel olarak, lenfoma tedavisi şunları içerebilir:

  Kemoterapi: Bu yöntem, vücudu etkileyen anormal hücrelerin öldürülmesini amaçlar. Kemoterapi ilaçları, genellikle vücutta yayılarak etki eder ve bu nedenle, vücudun tüm lenf bezlerine ulaşır. Kemoterapi ilaçları, genellikle infüzyon yoluyla verilir ve birkaç kez tekrarlanır.

  Radyoterapi: Bu yöntem, vücudu etkileyen anormal hücrelerin öldürülmesini amaçlar. Radyoterapi, doğrudan lenf bezlerine veya etkilenen bölgelere yönelik olarak uygulanır. Radyoterapi genellikle haftada birkaç kez uygulanır ve birkaç hafta sürer.

  Cerrahi: Bu yöntem, vücudu etkileyen anormal hücrelerin çıkarılmasını amaçlar. Cerrahi, lenf bezlerinin tamamen çıkarılması (lenfadenektomi) veya lenf bezlerinin bir kısmının çıkarılması (parçalı lenfadenektomi) olarak yapılabilir.

  İmmünterapi: Bu yöntem, vücudun kendi savunma sistemini kullanarak anormal hücreleri öldürmeyi amaçlar. İmmünterapi ilaçları, vücudun savunma sistemini güçlendirir ve bu nedenle, anormal hücreleri daha kolay öldürür.

  Lenfoma tedavisinin seçimi, hastalığın türüne, yayılımına ve hastanın genel sağlık durumuna göre yapılır. Tedavinin seçimi ayrıca, hastanın yaşı, cinsiyeti ve diğer sağlık sorunları gibi faktörler de dikkate alınır. Lenfoma tedavisinin etkili olabilmesi için, tedavi süresince düzenli olarak doktora gidilmesi ve tedavinin tüm aşamalarını tamamlamak önemlidir.

  "Sayfa içeriği sadece bilgilendirme amaçlıdır, tanı ve tedavi için mutlaka doktorunuza başvurunuz."

  Aynur UğurBİLGİN
  Hematoloji

  Prof. Dr.

  Aynur Uğur BİLGİN

  Koru Ankara Hastanesi