Omurga Tümörlerinin Tedavisi
Beyin ve Sinir Cerrahisi

Omurga Tümörlerinin Tedavisi

  Omurga tümörlerinin tedavisi, tümörün büyüklüğüne ve tümörün bulunduğu bölgeye göre değişiklik göstermektedir. Omurga tümörlerinin tedavi edilmesinde iki yöntem bulunmaktadır. Bunların ilki cerrahi yöntemler, ikinci ise cerrahi olmayan yöntemlerdir.

  Omurga Tümörlerinin Tedavisinde Cerrahi Yöntemler

  Omurgada bulunan tümörlerin cerrahi yöntemle tedavi edilmesi bulunan tümörün kısmen ya da tamamen çıkartılması olarak tanımlanır. Tümörün nasıl tedavi edileceği konusuna tamamen cerrah karar vermektedir. Cerrah bu kararı verirken bazı kriterleri göz önüne almaktadır. Bu kriterler; tümörün iyi veya kötü huylu olması, tümörün tipi ve yayılımı, kemoterapiye ve radyoterapiye karşı hassasiyeti, nörolojik olarak risk teşkil edip etmemesi ve umulan yaşam süresidir. Bu kriterler incelenirken risk oranı hesaplanmaktadır. Bu risklere karşı hasta bilgilendirilmelidir. Tümörün veya yapılacak cerrahi işlemin omurga üzerinde bırakacağı hasar ve bu hasara bağlı olarak gelişen normal dışı hareketlilik değerlendirmeye alınır. Bu değerlendirmenin sonucuna göre omurganın implantlar ile desteklenmesi gerekebilir. Bu işlemler omurganın her iki tarafından yapılabileceği gibi bazı durumlarda tek taraflı olarak da yapılmaktadır. Omurga tümörlerinin tedavisi için cerrahi yöntemin kullanılması kesin bir tedavi olabilir. Ayrıca eğer iyi huylu bir tümör mevcutsa, tümörlü kısım kazınarak çıkartılır. Kötü huylu bir tümör mevcut ise tümörlü bölge geniş bir şekilde çıkartılır ve omurgaya metalik fiksasyon işlemi uygulanır. Tümör ile çıkartılan omurganın ön kısmına içi doldurulmuş metal kafes konmaktadır.

  Cerrahi işlemden sonra hastanın hastanede yatış süresi 3 ile 10 gün arasında değişiklik gösterebilir. Ayrıca cerrahi işlemin ardından fizik tedavi ve rehabilitasyon ihtiyacı doğabilir. Hastanede kalış süresi fizik tedavinin kaç gün süreceğine ve evde yapılıp yapılamayacağına göre değişiklik gösterebilir. Bazı tümörler için cerrahi işlemin ardından kemoterapi gerekebilir. Tamamen iyileşme süreci her hastada farklı olsa da 3 ay ile 1 yıl arasında değişebilir.

  Omurga Tümörlerinin Tedavisinde Cerrahi Olmayan Yöntemler

  Omurga tümörlerinin tedavisi için cerrahi olmayan yöntemler gözlem, kemoterapi ve radyoterapi tedavilerini içermektedir. Ciddi semptomlara yol açmayan ve iyi huylu olan tümörler sürekli olarak çekilecek olan görüntüleme yöntemleri ile takip edilirler. Omurga primer tümörleri veya onların metastazları kemoterapi veya radyoterapiye hassas olabilirler. Bu durumda ilk yapılacak olan tedavi cerrahi olmayan tedavidir. Hasta, cerrahi olmayan yöntemlerle tedavi altına alınmışsa hastanede yatma süresi daha kısa olacaktır. Hatta aldığı kemoterapiye göre kemoterapi bitiminde evine gidebilir.

  Omurga Tümörlerinde Cerrahi Yöntem Ne Zaman Gereklidir?

  Omurga tümörlerinin tedavisi için cerrahi yöntem tercih edilebilir. Özellikle primer kötü huylu tümörlerin varlığı tespit edildiğinde ameliyat kaçınılmazdır. Bunun amacı, kötü huylu tümörlerin vücuda yayılmasının önüne geçip uzaklaştırmaktır. Primer kötü huylu veya metastaz tümörlerin geç fark edilmesi nörolojik kayba veya gaita-idrar kaçırmaya neden oluyor ise yine ameliyat gerekebilir. Cerrahi tedavi ayrıca, tümörün neden olduğu ve omurganın sağlamlığını bozan durumlarda da uygulanmaktadır. Mevcut tümör kemoterapiye ve radyoterapiye karşı hassas değilse ve tedaviye cevap vermiyorsa, cerrahi işlem uygulanmaktadır. Omurga tümörlerinde cerrahi yöntemle tümör kısmen ya da tamamen çıkartılmaktadır.

  Cerrahide Başarı Neye Göre Belirlenir?

  Omurga tümörlerinin tedavisi için kullanılacak olan cerrahi yöntemin başarısını belirleyen bazı faktörler vardır. Mikrocerrahi yöntemler kullanılarak ameliyat esnasında hastaya verilebilecek hasarın minimum düzeyde tutulması, ameliyat başarısını artırmaktadır.

  Omurga Tümörleri Komplikasyonları

  Omurga tümörleri, omurilik sinirlerini sıkıştırarak his ve güç kaybına neden olabilir. Bu durum bazen bağırsak da enfeksiyona yol açabilmektedir. Sinire baskı olması durumunda oluşan hasarlar kalıcı olabilmektedir. Diğer kanserler de olduğu gibi omurga kanseri erken teşhis edilirse ve saldırgan bir tedaviye maruz bırakılırsa sinir fonksiyonu tekrar kazanılabilir. Tümörün konumuna bağlı olarak omuriliğe baskı yapan tümör hayati tehlike oluşturabilmektedir.

  Omurga Tümöründe İyileşme Süreci

  Omurga tümörlerinin tedavisi gerçekleştikten sonra hasta iyileşme süresine girmektedir. Cerrahi işlemin ardından hasta bütün değerleri normale dönene kadar hastanede kalır. İyileşme ve hastanede kalış süresi hastadan hastaya değişiklik göstermektedir. Ameliyatın ardından ağrı, kuvvet ve his kaybı gibi yan etkiler görülebilir. Bu durumlar geçici olmakla birlikte çoğu zaman hastaneden çıkana kadar geçmiş olur. Ancak omurga ameliyatlarından sonra hastaya genellikle fizik tedavi verilir. Bu hastanın daha kısa sürede iyileşmesi için oldukça önemlidir. Tedavi edilen hastanın sık sık kontrole gitmesi, ve ağrı hissettiği anda doktora danışması iyileşme sürecini olumlu olarak etkilemektedir.

  Omurga Tümörleri Hakkında

  Omurga tümörleri tedavisi, omurga tümörünün cinsine göre değişiklik göstermektedir. Omurga tümörü, omurga kemiklerinin büyümesi olarak tanımlanmaktadır. Omurga tümörleri, omurganın; boyun, sırt, kuyruk sokumu ve bel gibi bölgelerine yerleşebilir. Kemik tümörlerinin tümü gibi iki grup içerisinde incelenmektedir. Bunlardan ilki kemiklerde bulunana hücrelerin neden olduğu primer tümörler; ikincisi ise vücudun başka bir yerinde olan tümörün metastaz sonucu omurgaya sıçramasıdır, bu cins tümörlere skonder tümör adı verilir. Omurgalarda bulunan metastazlar primer tümörlere göre daha sık görülmektedir. Omurgalardaki metastazlar; prostat, akciğer ve böbrek kanserleri olarak görülmektedir. Primer tümörler ise iyi ve kötü huylu olmak üzere iki gruba ayrılmaktadır. Omurga içerisinde vücut için oldukça önemli olan omur iliği muhafaza etmesi dolayısıyla korunması gerekmektedir. Omurga tümörleri tedavisi ile tümör kontrol altına alınmış olsa dahi kontroller aksatılmadan yapılmalıdır. Omurga tümörleri tedavisi mümkün olan bir hastalıktır. Bu nedenle tedavi sırasında umutsuzluğa kapılmaması gerekir.

  Omurga Tümörleri Nerelerde Görülebilir?

  Omurga tümörleri genel olarak 3 ana bölgede ortaya çıkmaktadır. Bu bölgeler; omurga kemikleri, omurilik zarının içi ve omuriliğin içidir. Tümör bu bölgelerde oluşsa da metastazlar genellikle omurga kemiğinde görülmektedir. Kemiklerde meydana gelen tümörler primer tümörlerdir. Omurilik ve omurilik zarı içerisinde meydana gelen tümörler genellikle sinir hücrelerinden kaynaklanmaktadır.

  Omurga Tümörleri Belirtileri

  Omurga tümörleri tedavisi için erken teşhis oldukça önemlidir. Bu nedenle tümör belirtisi olduğu anda doktora gitmek hasta sağlığı açısından önem teşkil etmektedir. Belirtiler tümörün yerine ve siniri etkileyip etkilemediğine göre değişiklik göstermektedir. Ancak yaygın olarak görülen yan etkisi şiddetli bacak ve bel ağrısıdır. Görülen bu şiddetli ağrılar genellikle gece ortaya çıkmaktadır. Omurgadaki tümörün büyümesi sonucunda omur iliğe bir bası meydana gelir. Tümörün bası yaptığı yere bağlı olarak kollarda ve bacaklarda şiddetli ağrılar meydana gelir. Ayrıca his kaybı ve yürümede zorluk da belirtiler arasındadır.

  Omurga Tümörleri Tanı Yöntemleri

  Omurga tümörleri tedavisi başlanmadan önce son aşama hastalığa tanı koymaktır. Omurga tümörlerine tanı konulacağı zaman doktor hastanın öyküsünü alarak fizik muayenesini gerçekleştirir. Doktor omurga tümöründen şüpheleniyorsa hastadan bilgisayarlı tomografi, manyetik rezonans görüntüleme ve sintigrafi tetkikleri ister. Hastada tümör varlığı kesinleşmiş ise lokal anestezi kullanılarak biyopsi yapılmaktadır. Yapılan tetkikler ve biyopsilerin sonucunda tümörün olup olmadığı ve durumu görülür. Tümör büyüklüğüne ve yerine bağlı olarak tedavi yöntemleri uygulanmaya başlanır.

  Omurga Tümörlerinde Uzun Dönem Takip Nasıldır?

  Omurga tümörlerinin tedavisi bittiğinde takibinin bırakılmaması hasta açısından oldukça önemlidir. Tümörün tipine göre doktor belli aralıklar ve bir süre hasta takibini yapmaktadır. Takipler genellikle görüntüleme cihazlarının kullanılması ile yapılmaktadır. Tümörün tekrar oluşmaması ve erken teşhis için hastanın kontrollerini aksatmaması gerekmektedir.

  "Sayfa içeriği sadece bilgilendirme amaçlıdır, tanı ve tedavi için mutlaka doktorunuza başvurunuz."

  Yazar Hakkında

  Tıbbi Yayın Kurulu

  Tıbbi Yayın Kurulu

  tarafından 03.11.2020 tarihinde onaylandı.

  İletişim Formu