Üniversite Eğitimi:
1995-2002: Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi

Uzmanlık Eğitimi:
2005-2011: Ankara Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Beyin ve Sinir Cerrahi Kliniği

Mezuniyet Sonrası Yurtdışı Eğitim:
2004 Ocak-Nisan: Research Fellow, Clinical Observer, University of Wisconsin, Department of Neurological Surgery, Madison, Wisconsin, USA
2014-2015: Clinical Observer, UPMC Department of Neurosurgery, Center for Cranial Base Surgery, Pittsburgh, PA, USA

Nöro-Onkoloji: Beyin tümörleri, Omurga ve omurilik tümörleri
Spinal Cerrahi: Bel-boyun fıtığı, Omurga kırıkları, Omurga Kanal Darlıkları
Pediatrik Nöroşirürji: Çocuk beyin tümörleri, Hidrosefali, Doğumsal beyin-omurilik anomalileri, Kafatasışekil bozuklukları, Arnold-Chiari Sendromu
Periferik Sinir Cerrahisi: Sinir sıkışması (tuzak nöropatiler), Sinir kesileri
Nörotravma: Kafa travmaları, Beyin kanamaları
Beyin Damar Hastalıkları

Türk Nöroşirurji Derneği (TND)
TND, Spinal ve Periferik Sinir Cerrahisi Öğretim ve Eğitim Grubu TND, Nöroonkolojik Cerrahi Öğretim ve Eğitim Grubu (TURNOG) Türk Tabipler Birliği, Ankara Tabip Odası
The Spine Society of Europa (EUROSPINE)

2002-2003: Malatya-Pütürge Devlet Hastanesi, Zorunlu Hizmet, Pratisyen Hekim
2003-2004: Çanakkale Hava Radar Mevzi Komutanlığı, Tabip Asteğmen
2005-2011: Ankara Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Araştırma Görevlisi
2011-2013: Adana Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Uzman Doktor
2015-2017: Ankara Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Uzman Doktor
2018: Ankara Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Doçent
2018-2019: Lokman Hekim Akay Hastanesi, Doçent
Doçent 2019-......: Özel Koru Hastanesi

 ULUSLARARASI İNDEKSLERE GİREN HAKEMLİ DERGİLERDE YAYINLANAN MAKALELER

A.1 Menekse Güner, Kuscu Ferıt, Suntur Bedıa Mutay, Gezercan Yurdal, Ates Tuncay, Özsoy Kerem Mazhar, Ökten Alı Ihsan (2015). Evaluation of the Time Dependent Contamination of Spinal Implants. Spine, 40(16), 1247-1251, Doi: 10.1097/BRS.0000000000000944

A.2 Menekse Güner, Mert Mustafa Kurthan, Olmaz Burak, Çelık Tamer, Çelık Ümıt Sızmaz, Ökten Alı Ihsan (2015). Placento Cranial Adhesions in Amniotic Band Syndrome and Role of Surgery in Their Management An Unusual Case Presentation and Systematic Literature Review. Pediatric Neurosurgery, 50(4), 204-209. Doi: 10.1159/000433603

A.3 Menekse Güner, Çelık Haydar, Erdem Yavuz, Güvenç Yahya, Çıkla Ulas, Kul Halıl, Tekıner Ayhan, Çaydere Muzaffer, Bayar Mehmet Akıf (2015). Anti Adhesion Properties of Contractubex in A Rat Laminectomy Model A Morphological And Histopathological Study. Journal Of Neurological Sciences (Turkish), 32(4), 708-717

A.4 Menekse Güner, Daglıoglu Ergün, Nacar Osman Arıkan, Polat Ersın, Özdöl Çagatay, Dalgıç Alı, Take Kaplanoglu Gülnur, Ökten Alı Ihsan, Belen Ahmet Denız (2013). The Neuroprotective Effects Of Rituximab İn Rat Spinal Cord İnjury Model An İmmunohistochemical Study. Turkish Neurosurgery, 23(6), 783-790. Doi: 10.5137/1019-5149.Jtn.8051-13.0

A.5 Ökten Alı Ihsan, Gezercan Yurdal, Özsoy Kerem Mazhar, Ates Tuncay, Menekse Güner, Arslan Alı, Çetınalp Nurı Eralp, Güzel Aslan (2015). Results Of Treatment Of Unstable Thoracolumbar Burst Fractures Using Pedicle İnstrumentation With And Without Fracture Level Screws. Acta Neurochirurgica, 157(5), 831-836., Doi: 10.1007/S00701-015-2383-Y

A.6 Bayraklı Fatıh, Ökten Alı Ihsan, Kartal Ugur, Menekse Güner, Güzel Aslan, Öztoprak Ibrahım, Pınarbası Ergün (2012). Intracranial Arachnoid Cyst Family With Autosomal Recessive Trait Mapped To Chromosome 6q22 31 23 2. Acta Neurochirurgica, 154(7), 1287-1292. Doi:10.1007/ S00701-012-1312-6

A.7 Çıkla Ulas, Menekse Güner, Quraıshı Arman, Neves Gabrıel, Keles Abdullah, Lıu Colın, Salamat Shahrıar, Baskaya Mustafa Kemal (2016). The Sulci Of The İnferior Surface Of The Temporal Lobe An Anatomical Study. Clinical Anatomy, 29(7), 932-942. Doi:10.1002/Ca.22767

A.8 Gezercan Yurdal, Çavus Gökhan, Ökten Alı Ihsan, Menekse Güner, Çıkılı Mustafa, Adamhasan Fulya, Arslan Alı, Açık Vedat (2016). Single Stage Posterolateral Transpedicular Approach With 360 Degree Stabilization And Vertebrectomy İn Primary And Metastatic Tumors Of The Spine. World Neurosurgery, 95, 214-221. Doi:10.1016/J.Wneu.2016.08.007

A.9 Gezercan Yurdal, Menekse Güner, Ökten Alı Ihsan, Arslan Alı, Özsoy Kerem Mazhar, Ates Tuncay, Çıkılı Mustafa, Uysal Ismaıl, Olmaz Burak, Güzel Aslan (2015). The Outcomes Of Late Term Surgical Treatment Of Penetrating Peripheral Nerve İnjuries. Turkish Neurosurgery, 26(1), 146-152. Doi: 10.5137/1019-5149.Jtn.14094-15.1

A.10 Polat Ersın, Daglıoglu Ergün, Menekse Güner, Dıke Mehmet Serdar, Özdöl Çagatay, Türk Cezmı Çagrı, Yıldırım Alı Erdem, Alagöz Fatıh, Dalgıç Alı, Belen Denız (2015). Neuroprotective Effects Of Adalimumab On Rats With Experimental Peripheral Nerve İnjury An Electron Microscopic And Biochemical Study. Turkish Journal Of Trauma And Emergency Surgery, 22(2), 134-138. Doi: 10.5505/ Tjtes.2015.54358

A.11 Ates Tuncay, Gezercan Yurdal, Menekse Güner, Türköz Yusuf, Parlakpınar Hakan, Ökten

Alı Ihsan, Akyuva Yener, Önal Selamı Çagatay (2016). The Effects Of Stereotactic Cerebroventricular Administration Of Albumin Mannitol Hypertonic Sodium Chloride Glycerin And Dextran İn Rats With Experimental Brain Edema. Turkish Neurosurgery, Doi: 10.5137/1019-5149.Jtn.17231-16.1

A.12 Bayar Mehmet Akıf, Tekıner Ayhan, Çelık Haydar, Yılmaz Alı, Menekse Güner, Yıldırım Tımur, Alagöz Fatıh, Güvenç Yahya (2016). Efficacy Of Lumboperitoneal Shunting İn Patients With Normal Pressure Hydrocephalus. Turkish Neurosurgery, Doi: 10.5137/1019-5149.Jtn.18702-16.1

A.13 Nacar Osman Arıkan, Eroglu Hakan, Çetınalp Nurı Eralp, Menekse Güner, Yıldırım Alı
Erdem, Uçkun Özhan Merzuk, Daglıoglu Ergün, Türkoglu Ömer Faruk, Belen Ahmet Denız (2014). Systemic Administration Of Atorvastatin İmproves Locomotor Functions And Hyperacute Acute Response After Experimental Spinal Cord İnjury An Ultrastructural And Biochemical Analysis. Turkish Neurosurgery, 24(3), 337-343. Doi: 10.5137/1019-5149.Jtn.8131-13.1

A.14 Özsoy Kerem Mazhar, Ökten Alı Ihsan, Ates Tuncay, Arslan Alı, Menekse Güner, Çıkılı Mustafa, Güzel Aslan (2013). Intracranial Benign Giant Meningiomas A Clinical Analysis Of 56 Cases. Neurosurgery Quarterly, 23(1), 27-32. Doi: 10.1097/Wnq.0b013e318266c501

A.15 Ökten Alı Ihsan, Özsoy Kerem Mazhar, Gezercan Yurdal, Ates Tuncay, Menekse Güner, Çapraz Mustafa, Arslan Alı, Güzel Aslan (2015). Analysis Of Clinical And Surgical Outcomes Of Upper Lumbar Disk Herniations. Neurosurgery Quarterly, 25(3), 349-354. Doi: 1074 610.1097/Wnq. 0000000000000102

A.16 Çelık Haydar, Karatay Mete, Erdem Yavuz, Yıldırım Alı Erdem, Sertbas Idrıs, Karatay
Eylem, Kul Halıl, Güvenç Yahya, Köksal Ismet, Menekse Güner, Alagöz Fatıh, Kertmen Hüseyın Hayrı, Çaydere Muzaffer (2015). The Biochemical Histopathological And Clinical Comparison Of The Neuroprotective Effects Of Subcutaneous Adalimumab And İntravenous Methylprednisolone İn An Experimental Compressive Spinal Cord Trauma Model. Turkish Neurosurgery, 26(4), 622-631. Doi: 10.5137/1019-5149.Jtn.13210-14.1

A.17 Kuscu Ferıt, Suntur Bedıa Mutay, Menekse Güner, Ates Tuncay, Ökten Alı Ihsan, Güzel Aslan (2013). Spinal Kist Hidatik Hastalıgı Yedi Olgunun Degerlendirilmesi. Mediterranean Journal Of Infection, Microbes And Antimicrobials, 2(9), 1-5.

A.18 Menekse Güner, Çelık Haydar, Bayar Mehmet Akıf (2016). Giant Parietal Encephalocele With Massive Brain Herniation And Suboccipital Encephalocele İn A Neonate An Unusual Form Of Double Encephalocele. World Neurosurgery, 98(867), 9-11. Doi: 10.1016/J.Wneu.2016.11.030

A.19 Menekse Güner, Özsoy Kerem Mazhar, Ates Tuncay, Ökten Alı Ihsan, Güzel Aslan (2013). Dyke Davidoff Masson Syndrome Associated With Epidermoid Tumour And Arachnoid Cyst A Case Report. Balkan Medical Journal, 30(4), 432-435. Doi: 10.5152/Balkanmedj.2013.8565

A.20 Menekse Güner, Özsoy Kerem Mazhar, Daglıoglu Ergün, Güzel Ebru, Güzel Aslan, Belen Denız (2012). Pediatric Giant Sized Intracerebral Hydatid Cyst Report Of Two Cases. Journal Of Neurological Sciences (Turkish), 29(4), 841-846.

A.21 Menekse Güner, Gezercan Yurdal, Demırtürk Pelın, Uysal Ismaıl, Ökten Alı Ihsan (2015). Fatal Cerebellar Hemorrhage As An İnitial Presentation Of Medulloblastoma İn A Child. Journal Of Pediatric Neurosciences, 10(3), 287, Doi: 10.4103/1817-1745.165727

A.22 Çıkla Ulas, Aagaard Kıenıtz Beverly, Turskı Patrıck A, Menekse Güner, Nıemann Davıd B, Baskaya Mustafa Kemal (2014). Familial Perimesencephalic Subarachnoid Hemorrhage Two Case Reports. Journal Of Medical Case Reports, 8(380), 1-6. Doi: 10.1186/1752-1947-8-380

A.23 Menekse Güner, Ökten Alı Ihsan, Özsoy Kerem Mazhar, Ates Tuncay, Güzel Aslan (2014).

page3image2641835984page3image2641836240page3image2641836496page3image2641836816page3image2641837072page3image2641837328page3image2641837584page3image2641837904page3image2641838160page3image2641838416page3image2641838672page3image2641838928

Asymptomatic Missing Cervical Plate And Screws A Case Report. Journal Of Medical Cases, 5(5), 285-288. Doi: 10.14740/Jmc1763w

A.24 Menekse Güner, Ökten Alı Ihsan, Ates Tuncay, Özsoy Kerem Mazhar, Güzel Aslan (2014). Brown Sequard Syndrome Due To Firearm Injury İn The Upper Cervical Region Case Report. Turkiye Klinikleri Journal Of Case Reports, 22(4), 292-295.

A.25 Özsoy Kerem Mazhar, Menekse Güner, Ökten Alı Ihsan, Güzel Aslan (2013). Cerebrospinal Fluid Fistula Due To Penetrating Trauma. The Indian Journal Of Neurotrauma, 10(1), 52-54. Doi: 10.1016/J.İjnt.2013.04.002

A.26 Özsoy Kerem Mazhar, Ates Tuncay, Ökten Alı Ihsan, Menekse Güner, Çakır Mürteza (2013). Chordoma Of Lumbar Vertebra Case Report. Turkiye Klinikleri Journal Of Case Reports,
21(4), 175-178.

A.27 Ates Tuncay, Yücetas Seyho Cem, Menekse Güner, Özsoy Kerem Mazhar, Ökten Alı Ihsan (2013). Travmanın Hiperakut Döneminde Izodens Epidural Hematom Olgu Sunumu. Turkiye Klinikleri Journal Of Case Reports, 21(1), 46-48.

A.28 Güvenç Yahya, Yaman Mesut Emre, Öztürk Yaşar, Ergül Gülüşan, Erbay Fatma Kübra, Tolunay Tolga, Menekşe Güner, Özcan Abdullah, Kaptanoğlu Erkan (2018). The Preventıon Effect Of N- Acetylcysteıne On Epıdural Fıbrosıs In The Post-Lamınectomy Rat Model. The Journal of Turkish Spinal Surgery, 29(3): 141-146

B. ULUSAL HAKEMLI DERGILERDE YAYIMLANAN MAKALELER

B.1 Menekse Güner, Gezercan Yurdal, Ates Tuncay, Özsoy Kerem Mazhar, Ökten Ali Ihsan, Demirtürk Pelin, Adamhasan Fulya, Güzel Ebru, Güzel Aslan (2013). 177 Opere Intrakranial Meningiom Olgusunun Histopatolojik Özelliklerinin Analizi. Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi, 38(1), 41-50.

B.2 Menekse Güner, Gezercan Yurdal, Ökten Ali Ihsan (2017). Altmıs Bes Yas Üzeri Hastalarda Intrakranial Meningiomlarin Cerrahi Tedavisi: 70 Olguluk Retrospektif Bir Çalısma. Journal of Turgut Ozal Medical Center, 24(1), 14-18., Doi: 10.5455/Jtomc.2016.11.113

B.3 Menekse Güner, Ökten Ali Ihsan,Özdöl Çagatay,Atay Ömer Faruk,Güzel Ebru,Güzel Aslan (2013). Sakral Ekstradural Kavernom Bir Olgu Sunumu. Türk Nörosirürji Dergisi, 23(1), 96-99.

B.4 Ökten Ali Ihsan, Özsoy Kerem Mazhar, Ates Tuncay, Menekse Güner, Güzel Ebru, Güzel Aslan (2013). Hipofiz Tası Bir Olgu Sunumu. Türk Nörosirürji Dergisi, 23(1), 64-67.

B.5 Daglioglu Ergün, Okay Önder, Dalgiç Ali, Özdöl Çagatay, Menekse Güner, Belen Ahmet Deniz (2010). Sfenoid Kanat Meningiomu Eksizyonu Sonrasında Gelisen Abdusens Sinir Parezisi.Türk Nörosirürji Dergisi, 20(1), 51-54.

B.6 Ökten Ali Ihsan, Özsoy Kerem Mazhar, Menekse Güner, Güzel Aslan (2012). Bel Agrısının Nadir Bir Nedeni Sakral Agenezis Olgu Sunumu. Türk Nörosirürji Dergisi, 22(1), 42-44.

B.7 Özdöl Çagatay, Daglioglu Ergün, Menekse Güner, Polat Ersin, Belen Ahmet Deniz (2010). Nadir Yerlesimli Beyin Sapı Gangliogliomu Olgu Sunumu. Türk Nörosirürji Dergisi, 20(2), 76-79.

B.8 Ates Tuncay, Ökten Ali Ihsan, Özsoy Kerem Mazhar, Menekse Güner, Atay Ömer Faruk,Güzel Aslan (2013). Orbital Kavernöz Hemajiom Olgu Sunumu. Adana Numune Egitim Ve Arastırma Hastanesi Tıp Dergisi, 1(1), 37-40.

B.9 Okay Önder, Akdag Rifat, Menekse Güner (2008). Serebrovasküler Olayla Basvuran Eriskin Galen Veni Malformasyonu. Tnd Nörovasküler Cerrahi Ögretim Ve Egitim Grubu Bülteni (2), 5

B.10 Menekse Güner, Gezercan Yurdal, Ökten Ali İhsan (2018). Çoklu Epidural Hematomlar: Sistematik Literatür Taraması ve Nadir Bir Olgu Sunumu. Abant Tıp Dergisi 7(3): 55-60

B.11 Menekşe Güner (2016). Lumbosakral Bileşkenin Biyomekaniği. TND Spinal ve Periferik Sinir Cerrahisi Öğretim ve Eğitim Grubu Bülteni (73), 7-10

C. YAZILAN ULUSAL/ULUSLARARASI KiTAPLAR VEYA KiTAPLARDAKi BÖLÜMLER:

C.1 Omurga Ve Omurilik Tümörleri, Bölüm Adı: (Patolojik Vertebral Fraktürlerin Ayırıcı Tanısı) (2014). Menekse Güner, Akansel Gür, Bulus Tasarım Ve Matbaacılık Hizmetleri San. Tic., Editör: Sedat Dalbayrak, Erkan Kaptanoglu, Serkan Simsek, Özkan Ates, Ali Dalgıç, Basım Sayısı: 1, Sayfa Sayısı 508, ISBN: 978-605-4149-14-8, Türkçe (Bilimsel Kitap)

C.2 Spinal Deformiteler, Bölüm Adı :(Sağ Torakal Egriliklerin Cerrahi Tedavisi) (2015).
Menekse Güner, Özalp Hakan, Bulus Tasarım Ve Matbaacılık Hizmetleri San. Tic. Editör: Sedat Dalbayrak, Onur Yaman, Erkan Kaptanoglu, Serkan Simsek, Özkan Ates, Ali Dalgıç, Basım Sayısı: 1, Sayfa Sayısı 672, ISBN: 978-605-4149-16-2, Türkçe (Bilimsel Kitap)

C.3 Spinal Deformiteler, Bölüm Adı :(İdiopatik Skolyozda Cerrahi Dısı Tedavi Yaklasımları: Korse Kullanımı) (2015). Menekse Güner, Dagli Ahmet Turan, Bulus Tasarım Ve Matbaacılık Hizmetleri San. Tic., Editör:Sedat Dalbayrak, Onur Yaman, Erkan Kaptanoglu, Serkan Simsek, Özkan Ates, Ali Dalgıç, Basım Sayısı:1, Sayfa Sayısı 672, ISBN:978-605-4149-16-2, Türkçe(Bilimsel Kitap)

C.4 Omurga ve Omurilik Cerrahisinde Tanı El Kitabı, Bölüm Adı: (Lomber Omurga Anatomisi) (2017).Güner Menekşe. Editörler: Ali DALGIÇ, Cüneyt TEMİZ, Kadir KOTİL, Erkan KAPTANOĞLU

Beyin ve Sinir Cerrahisi
Beyin ve Sinir Cerrahisi
Beyin ve Sinir Cerrahisi
Beyin ve Sinir Cerrahisi

20 Adet Yorum

Nurhayat S. 
  11.03.2024

Ben beyin metastazı hastasıydım. Prof. Dr. Güner Menekşe hocamla tanıştık bu ameliyatı biran önce olmam gerektiğini söyledi çünkü çekilen son MR da büyüme tespit edilmişti. Ameliyat öncesi korkularım, endişelerim ve kafamda birçok soru vardı sadece benim değil aileminde kafasında birçok soru vardı. Guner Hoca ameliyat öncesi tedavi sürecini açık açık anlattı ve sabırla, güler yüzle, empati kurarak cevapladı. Bu sayede psikolojik olarak hazırdım. Ameliyattan Bir gün önce Gama Knife aldım, bir sonraki günde artık ameliyata hazırdım, çok şükür önce Allah'ın sonra da Guner Hocamın sayesin de başarılı bir ameliyat geçirdim. Ameliyat sonrası da ilgisi, güler yüzü ve pozitif enerjisi bana moral oldu. Mesleğine olan bağlılığı ve sevgisi o kadar üst düzeydeydi ki hocam pazar günü çalışmamasına rağmen hastaneye gelerek muayene yaptı. Zaten ameliyat öncesi ve sonrası hocamın başarılarını duymuştum ama başarısının altındaki en büyük sır onun hastalarına olan saygısı ve ilgisiydi.

Sabiha Ö. 
  17.12.2023

13.13.2023 günü bel ameliyatımi Sayın Yunus Kacar hocamla birlikte gerçekleştiren hastası ile ilgili güven veren Sayın Dr.GUNER MENEKŞE hocam.Boyle Harika bir ekiple tanıştığım için çok mutluyum.

Zuhal Ö. 
  27.11.2023

Hocam Allah razı olsun, beni büyük bir dertten kurtardınız. Kısa zamanda sağlığıma kavuştum.

BURCU K. 
  05.07.2023

Öncelikle merhabalar,uzun süreçler geçirerek,doktor doktor hastane hastane dolaşıp annemin teşhisini tam anlamıyla koyan güner hocam,annemin sol üst tarafında kitle tespiti yapıldı tabi bu kitle ödemliydi öncelikle ödemin nereden kaynakladığını tespit edildi ödemli olmasaydı Gamma knife yöntemiyle kitleyi yok edecekti,maalesef ödem kitleden kaynakladığı için açık ameliyat yapılmasını uygun gördü,tabi biz ilk başta korktuk sonuçta açık ameliyat korkularımıza merhem oldu güner hocamız, Annem iyiyse hepsi onu sayesinde hastasına morel vererek tedavi süreçini birebir anlatıp çok güzel yönlendirerek başarılı bir ameliyat geçirdik .24 saat içinde ameliyat olup,yogun bakımda çıkıp odaya alınıp yürütülen bir hastaydı annem.Annem iyiyse güner hocamızın saysesinde.

Leyla Y. 
  21.06.2023

Güner Hocama 2021 yılında bel ağrılarım nedeniyle başvurdum. Muayeneden ve yaptırdığı tetkiklerden sonra disk kaymam olduğunu fakat şimdilik ameliyat gerekmediği söyledi. Yani gerekmedikçe ameliyata yönlendirmedi beni. 2023 yılına kadar şikayetlerim artarak devam etti. Proloterapi, fizik tedavi gibi yöntemler denedim fakat işe yaramadı. Nisan 2023 tarihinde tekrar Güner Hocama muayene oldum. Gerekli tetkikleri yaptıktan sonra disk kayması ve kanal daralması olduğunu sadece fıtık ameliyatının yetmeyeceğini vidalama da yapılması gerektiğini söyledi. Çok güven verdiği için kendisine inandım. Çok başarılı ve rahat bir ameliyat süreci yaşadım. Ameliyat sonrasında da çok ilgilendi. Şuan tüm şikayetlerim sona erdi. Beni büyük bir dertten kurtardı. Kendisine çok minnettarım. Ekip arkadaşı Yunus Hocamı da unutmayalım.

G. G. 
  12.02.2023

Masa başı çalışanı olarak Karpal tünel sendromu şikayeti ile Güner Hocama başvurmuştum.Kendisi daha tetkik yapmadan teşhisimi koymuş olup yapılan tetkikler sonucunda ameliyat olmam gerekli bir hal almıştı, korkmuştum, sayesinde ameliyatın gerekliliği konusunda çok güzel bilgilendirildim.Ameliyat olursam kaybedeceğim bir şey olmayacağı ameliyat olmazsam kaybedeceğim çok şey olabileceği konusunda açıklığıyla konuştuk, aktif klavye kullanıcısı olduğum için ameliyat olmaktan değil olmamaktan korktum.Sevgili Güner Hocam ile ameliyat öncesi ve sonrası dönemde çok güzel ve rahat bir dönem geçirdik, güler yüzü nazikliği sabrı merhametiyle hayatımda tanıdığım en başarılı doktorlardan biri diyebilirim.Bizim gibi masa başı çalışanlarının kaçınılmaz durumu olan bel boyun el kol rahatsızlıklarının olduğu bu durumlarda lütfen rahatsızlığınızın üzerine yatmayın üzerine yürüyün, erken teşhis hayat kurtarır, önce rabbim sonra Güner Hocam sayesinde çok kısa sürede iş hayatıma aktif bir şekilde geri döndüm.K

Reyhan D. 
  19.12.2022

Güner hocam daha ilk giriş anından itibaren sizi sakinleştiren her dakika yanınızda olan cok emek veren kibar saygılı samimi ve güler yüzü ile huzur veren değerli bir doktor. Boyun fıtığı ameliyatımı basarılı bir şekilde gerçekleştirdi. Çok ama çok memnun kaldım.

Ertan G. 
  10.11.2022

Sayın Güner hocam ve güler yüzlü ekibine sonsuz saygılar. Eşimin Gamma Knife yöntemiyle beynindeki riskli bölgede bulunan tümörünün etkisiz hale getirilmesinde ve bize güç veren, umut veren sözlü desteklerinden dolayı minnettarız. Koru hastanesine adım attığımızdan itibaren güler yüzlü personelin karşılaması ve rehberliğinde stressiz bir muayene süreci sizi bekleyecektir bu güzel uygulamalarından dolayı hastane yönetimini de ayrıca tebrik etmek gerekir.

Hüseyin G. 
  11.09.2022

Güner menekşe hocam 1912 nin 2nci ayında adana numune hastanesinde deni amaliyetetti felç olmuştum amaliyatettikdensonra allaha şükürler olsun sayesinde kurtuldum allah razı olsun başarılar diler gözlerinden öperim gül h0cam

Mustafa Ü. 
  17.06.2022

Eşim Füsun Ültanur un Noroloji kontrolları sırasında uygulanan Beyin MR ında Beyincik altında bir kitle tespit edildi. Bu aşamada Sayın Güner Menekşe ile tanıştık. Sayın Güner Menekşe, Eşimi rahatsızlığının detaylı tanısının konulmasında, tedavi yöntemlerinin anlayabileceğimiz şekilde açıklanmasında, Gamma Knife tekniğini anlayabilmemizin sağlanmasında, tedavi sürecinin organize edilmesi ve uygulanmasında mükemmel bir performans göstermiş, bu süreci en güvenli ve rahat geçirebilmemizde büyük bir katkı sağlamıştır. Böylesine ciddi bir süreci rahatlıkla geçirebimemizi sağlayan Güner Menkşe ve Ekibine sonsuz şükranlarımızı sunuyoruz. Bu aşamada, Koru hastanesinde çalışan herkes bizlere son derecede yakın ve sevecen tavır sergilemiş, kendimizi güvende hissetmemize katkı sağlamıştır.

Halil G. 
  28.05.2022

Güner hocam ekibine ve hastane personeline müteşekkirim .Onlara güvenmekle çok doğru bir karar vermişim .tedavi öncesi ve sonrası bilgilendirme ilgi ve alaka mükemmeldi ..

M. Bülent A. 
  13.02.2022

Güner bey gerek ameliyat öncesi bilgilendirmesi gerek ameliyat sonrası ilgi ve alakasın dan dolayı minnettarım. Çok korkarak girdiğim ameliyattı. Ama korkacak bir şey olmadığını çıkınca öğrendim. 10 saat sonra taburcu oldum, 30 saat sonra neredeyse ameliyat olmamış gibi rahattım. Tabi bu önce Allahın sonrada Güner beyin sayesinde.

Tuğba K. 
  30.08.2021

Güner hocam anlayışlı , hastasını dinleyen , ilgilenen bir doktor. İyi ki tanımışım hocamı. Meslek hayatında hocama başarılar dilerim.

Pınar Ö. 
  09.08.2021

Bel fıtığı rahatsızlığım nedeniyle bacağıma çok şiddetli ağrı vurmuştu. Ağlayarak hastaneye gittim. Güner hocam hemen MR çekilmesini sağladı sonucum sıkıntılıydı artık son aşamasındaydım ağrının. Zaten bende kendimde büyük bir sıkıntının olduğunun farkındaydım. Çünkü yaşadığım ağrının tarifi yoktu. Hocamında verdiği güvenle aynı gün acil ameliyat oldum ve çok memnunum. Güner hocama ve ekibine minnettarız.

Musa Kazım E. 
  04.08.2021

Düzenli çektirdiğimiz beyin MR sebebi ile babamın beyin kanaması geçirdiğini öğrendik, asıl doktoruna bir türlü ulaşamadık. Ancak Güner hoca beyin kanamasını öğrendiğimiz vakit, hemen ameliyat ekibini hazırlayıp akşam geç saatte de olsa ameliyatı yaptı. Ameliyat nedeniyle akşam geç saate kadar yorulmasına rağmen, sabah erken saatte ekibi ile hastaneye gelip önce babama sonrada, diğer randevulu hastalarına baktı. Değerli hocama ve ekibine minnettarım.

Fırat D. 
  12.07.2021

Güner Hoca’ya bel fıtığı rahatsızlığı yüzünden başvurdum. Çok şiddetli ağrılarım vardı. MR sonucu ve muayeneden sonra ameliyat olmam gerektiğini söyledi hocam. Ameliyat olmaktan çok çekinmeme rağmen ameliyat kararı aldım. Ameliyat öncesi ve sonrasında hocanın ilgisi, titizliği ve pozitif yaklaşımından dolayı çok başarılı ve rahat bir ameliyat süreci yaşadım. Şuan tüm şikayetlerim bitti. Kendisine ve ekip arkadaşlarına minnettarım. Benim gibi bel fıtığı rahatsızlığı çeken herkese kesinlikle tavsiye ederim.

Selma E. 
  06.07.2021

Güner hocam size guvenmekle ne kadar doğru karar vermişim.Sizi iyiki tanımışım Felç olma olasılığı olan biri olarak bana sağlıklı bir yaşam sundunuz.Ameliyat sonrası sabaha kadar senin uyumadigini ertesi gün öğrendiğimde inanin çok üzüldüm. Hastanede her gözümü açtığımda yani başımda olduğunu görmek ...Seni hiç unutmayacagim.

Burak T. 
  14.06.2021

Covid tedavim sonrası kontrol tomografim de kitle tespit edilerek aynı hastanede bulunan Güner Hocama yönlendirildim. İlk görüşü menenjiom oldu hemen arkasından MR çekimi istedi ve tespitini doğruladı. Yıllardır bu tümörle yaşadığımı ve acilen alınması gerektiğini belirtti. Aksi halde ileride felç olma ihtimali olduğunu söyledi. İlk başta çok çekindim ama birkaç görüşmemiz neticesinde ikna etti ve ameliyat olmaya karar verdim. Aynı telaşla ameliyat sabahı vazgeçtim. Hiç vakit kaybetmeden odama geldi. Yine yeniden detaylı bir şekilde olabilecek tüm ihtimalleri hassasiyet ile anlattı be karar senin dedi. Rahatlatıcı ve motive edici tavrı ile ameliyata girdim. 7 saat sonra odamda uyandım ve verdiği her komutu yerine getirebiliyordum. İkinci gün bizzat kendisi gelip ayağa kaldırdı. Güner Hocam ve ekibi sayesinde bugün ayaktayım. Tüm süreç boyunca ilgi alaka ve takibini eksik etmeyen başta Güner Hocam ve tüm Koru Hastanesi ekibine müteşekkirim.

Oya Ç. 
  20.05.2021

Güner beye güvenmekle doğru bir karar vermişim.

Ayşe D. 
  26.10.2020

Güner bey çok ilgili hastasına önem veren harika bir doktor tanıdığım in kendimi çok şanslı hissediyorum ve kendisine her zaman çok güveniyorum

Değerli Yorumlarınızı Bekliyoruz.