Düşük Dozlu Akciğer Kanseri Tarama Tomografisi
Göğüs Cerrahi

Düşük Dozlu Akciğer Kanseri Tarama Tomografisi

  Akciğer Kanseri

  Akciğer kanseri tüm dünyada kanser ölümlerinin en sık sebebidir. Oldukça ölümcül olan akciğer kanserinde tedavi başarısının düşük olmasının en önemli nedenlerinden biri de akciğer kanserinin geç bulgu veren ve buna bağlı olarak sıklıkla ileri evrede saptanan bir hastalık olmasıdır. Hastalık yayılmadan önce yakalanabilirse tedavi ile 5 yıl veya daha fazla hayatta kalma oranı %56’ya kadar artış gösterebilmektedir.
   

  Düşük Dozlu Akciğer Kanseri Tarama Tomografisi

   
  Düşük dozlu akciğer kanseri tarama tomografisi, risk altında olan bireylerde akciğer kanserinin erken tespiti için kullanılan bir tarama yöntemidir. Bilgisayarlı tomografi cihazında gerçekleştirilen bu tetkik hazırlık gerektirmeyen, damar içi ilaç uygulanmasına gerek olmayan ve toplam süresi birkaç dakikayı geçmeyen oldukça kolay bir işlemdir. Çekim esnasında verilen radyasyon dozu klasik akciğer tomografisine göre ortalama 5 kat daha düşüktür.
   
  55 yaş üzerinde iseniz ve son 15 yıl içerisinde sigara kullandıysanız bu tetkikin size uygun olup olmadığını öğrenmek için göğüs hastalıkları uzmanınıza başvurabilirsiniz

  MahmutGÜLGÖSTEREN
  Göğüs Cerrahi

  Op. Dr.

  Mahmut GÜLGÖSTEREN

  Koru Ankara Hastanesi