Doç Dr. Emel Bulcun, Göğüs Hastalıkları alanında uzmanlaşmış bir hekimdir. İstanbul
Üniveristesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi'nden mezun oldu. 2004-2009 yılları arasında
Kırıkkale Üniversitesi Tıp Fakültesi Göğüs Hastalıkları Bölümü'nde uzmanlık eğitimi
aldı. Uzman Doktor Mecburi hizmetini Muş Bulanık Devlet hastanesi'nde tamamladı.
2010 Yılında Kırıkkale Üniveristesi Tıp Fakültesi Göğüs Hastalıkları Bölümüne
atandı. Aynı kurumda Yardımcı Doçent doktor olarak görev yaptı. 2016 yılında Türk
Göğüs Hastalıkları Yeterlik Kurulu tarafından Göğüs Hastalıkları Yeterlik (Board)
Sertifikası aldı. 2018 yılında Doçent doktor ünvanını aldı. Akademik hayatı boyunca
Ulusal ve Uluslararası alanda yayınlanmış 47 makale, 77 kongre bildiri ve sözel
sunumu mevcuttur. 3 yıldır Özel Çukurambar Koru Hastanesi'nde çalışmaktadır.
Sigara bırakma tedavileri üzerine ayrıca eğitim almış olup Sigara Bırakma Yardımı-
Yöntemleri Sertifikası ve Uyku hekimliği üzerine de ayrıca eğitim almış olup Uyku
Hekimliği Sertifikası da mevcuttur.
Tıbbi İlgi Alanları
Uyku Bozuklukları
Uyku Apne Sendromu
Sigara Bırakma Yardımı ve Tedavileri
Allerjik Rinit
Astım
KOAH
Akciğer Kanseri
Pulmoner Emboli
Pnömoniler
Covid-19 ve diğer viral solunum yolu hastalıkları
Plevra Sıvıları
Solunum Yetmezlikleri
Akciğer Tüberkülozu
Bronşektazi
İnterstisyel Akciğer Hastalıkları
Sarkoidoz
Romatolojik Hastalıklar Akciğer Tutulumu
Pulmoner Hipertansiyon
Obesite Hipoventilasyon sendromu
Sigara ile ilişkili Akciğer Hastalıkları

Lisans: İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi

Göğüs Hastalıkları Uzmanlık: Kırıkkale Üniversitesi Tıp Fakültesi Göğüs Hastalıkları A.D.

Mecburi Hizmet: Muş Bulanık Devlet Hastanesi

Doçentlik: Yozgat Bozok Üniversitesi 

SARS-CoV-2 ve Akciğer Hastalıkları
Alerjik Rinit, Astım ve Alerji Testleri
KOAH
Pnömoniler
Akut Bronşit
İnterstisyel Akciğer Hastalıkları
Sarkoidoz
Uyku Apne Sendromu
Pulmoner Emboli
Pulmoner Hipertansiyon
Solunum Yetmezlikleri
Yoğun Bakım Hasta Takibi
Noninvaziv ve İnvaziv Mekanik Ventilasyon Tedavileri
Tütün Bağımlılığı ve Tedavisi
Sigara ile ilişkili Akciğer Hastalıkları
Akciğer Kanseri
Bronkoskopi
Plevral Efüzyon Tanı ve Tedavisi
Torasentez, Plevral Sıvı Drenajı
Pulmoner Rehabilitasyon

Uluslararası hakemli dergilerde yayımlanan makaleler:

 

Ekici Mehmet, Aydanur Ekici, Kara Türkan, Keleş Hatice, Karlidağ Ali , Altinkaya Volkan, Bulcun Emel (2006). Perception of dyspnea during exacerbation and histamine- related bronchoconstriction in patients with asthma. Annals of Allergy, Asthma & Immunology, 96(5), 707-712.

Bulcun Emel, Ekici Mehmet, Ekici Aydanur (2012). Disorders of glucose metabolism and insulin resistance  in patients  with obstructive sleep apnoea syndrome. International Journal  of Clinical Practice, 66(1), 91-97.

Başar Murat, Ekici Aydanur, Bulcun Emel, Tuluğ Devrim, Ekici  Mehmet,  Bati  Islam Ertan (2007). Female Sexual and  Hormonal  Status  in  Patients  with  Bronchial Asthma: Relationship with Respiratory Function Tests and Psychological and Somatic Status. Urology, 69 (3), 421-425.

Keleş Hatice, Ekici Aydanur, Ekici Mehmet, Bulcun Emel, Altinkaya  Volkan  (2007). Effect of chronic diseases and associated psychological distress on health-related quality of life. Internal Medicine Journal, 37(1), 6-11.

Ekici Aydanur, Ekici Mehmet, Bulcun Emel (2010). Affect status and perception of exacerbation in patients with asthma. Allergy and Asthma Proceedings, 31(6), 106-110.

Bulcun Emel, Kazkayasi Mustafa, Ekici Aydanur, Datli Filiz, Ekici Mehmet (2010). The Effects of Septoplasty on Pulmonary Function Tests in Patients with Nazal Septal Deviation. Journal of Otolaryngology - Head & Neck Surgery, 39(2), 196-202.

Ekici Mehmet, Ekici Aydanur, Akin Ahmet, Altinkaya Volkan, Bulcun Emel (2008). Chronic Airway Diseases in Adult Life and Childhood Infections. Respiration, 75(1), 55-59

Ergin Ahmet, Örnek Kemal, Güllü Reyhan, Bulcun Emel, Ekici Mehmet, Ekici Aydanur (2009). Effects of Timolol and Latanoprost on Respiratory and Cardiovascular Status in Elderly Patients With Glaucoma. Journal of Ocular Pharmacology and Therapeutics, 25(5), 463-466

Saygun Meral, Çakmak Aytül, Ekici Aydanur, Pinar Tevfik, Bulcun Emel,  Ulu  Nuriye, Ekici Mehmet (2007). Five Annual Observations of Respiratory Findings in Gun Factory Workers Exposed to Solvents. Journal of Occupational and Environmental Medicine, 49(8), 909-912

Bulcun Emel, Ekici Aydanur, Ekici Mehmet Savaş (2012). Quality of life and metabolic disorders in patients with obstructive sleep apnea. Clinical and Investigative  Medicine, 35(2), 105-113.

Bulcun Emel, Ekici Mehmet, Ekici Aydanur, Kisa Üçler (2013). Microalbuminuria in Chronic Obstructive Pulmonary Disease. COPD: Journal of Chronic Obstructive Pulmonary Disease, 10(2), 186-192.,

Bulcun Emel, Ekici Mehmet Savaş, Ekici Aydanur (2014). Assessment of patient's; preferences regarding the characteristics associated with the treatment  of  chronic  obstructive pulmonary disease. International Journal of Chronic Obstructive Pulmonary Disease, 9, 363-368.

Bulcun Emel, Dağ Ersel, Tulmaç Murat,Çimen Dilay, Ekici Aydanur,Ekici Mehmet Savaş (2015). Metabolic Changes and Inflammation in Obstructive Sleep Apnea. Journal of Sleep Medicine & Disorders, 2(3).

Çimen Dilay,  Bulcun Emel, Ekici Aydanur, Ömür Güngör, Ekici  Mehmet  (2014)  Case of round pneumonia: pulmonary infarct and a rare situation that is similar with the lung cancer. The Clinical Respiratory Journal, 9(4), 512-515.,

Yildiz Gülhan Pinar, Bulcun Emel,Gülhan Mustafa,Çimen Dilay, Ekici Aydanur, Ekici Mehmet Savaş (2015). Low Cognitive Ability in Subjects With Bronchiectasis. Respiratory Care, 60(11), 1610-1615

Bulcun Emel, Aslan Mesut, Ekici Aydanur, Ekici Mehmet Savaş (2015). Quality of Life and Bronchial Hyper-Responsiveness in Subjects With Bronchiectasis: Validation of the Seattle Obstructive Lung Disease Questionnaire in Bronchiectasis. Respiratory Care, 60(11), 1616-1623.

Bulcun Emel, Eki ci Mehmet Savaş , Eki ci Aydanur, Dilay Cimen, Ücler Kisa (2015). Microalbuminuria in obstructive sleep apnea syndrome.Sleep and Breathing,19(4):1191-7.

Bulcun Emel, Ekici Mehmet Savaş, Ekici Aydanur (2015). COPD Treatment Preference Study: A Conjoint Analysis of Preferred Drug Treatments. Journal of Pulmonary & Respiratory Medicine, 5:261.

Ekici Aydanur, Bulcun Emel, Karakoç  Tülay,  Şentürk  Erol,  Ekici  Mehmet  (2015) Factors Associated With Quality of Life in Subjects With Stable COPD. Respiratory Care, 60(11), 1585-1591.

Özcan Dağ Eynep, Oğuztürk Ömer, Işik Yüksel, Türkel Yakup, Bulcun Emel (2015). Personality profile in patients with polycystic ovary syndrome. Gynecological Endocrinology, 31 (7), 540-542.

Bulcun Emel, Karlidağ Ali , Tunçkol Müge, Koçyiğit Pinar, Kurt Ipek Ercan,Ekici Aydanur, Ekici Mehmet Savaş (2015).Gender Differences on Airway Obstruction in Smokers.
 
Journal of Pulmonary & Respiratory Medicine, 5(01), 229.

Bulcun Emel, Turkel Yüksel, Oguztürk Ömer, Dağ Ersel, Visal Buturak, Ekici Aydanur, Ekici Mehmet (2018) . Psychological characteristics of patients with asthma. Clin Respir J.;12(1):113-118.

Ekici Aydanur, Dağ Ersel, Saygun Meral, Muluk Nuray Bayar, Çakmak Aytül, Bulcun Emel, Pinar Tevfik, Ekici Mehmet, Turkel Yakup (2016). Restless Legs Syndrome in Gun Factory Workers Exposed to Solvents. British Journal of Medicine Medical Research 13(6); 1-10.

 

Ulusal hakemli dergilerde yayımlanan makaleler :

 

Karakoç Tülay, Ekici Aydanur, Ekici Mehmet, Bulcun Emel, Altınkaya Volkan, Entürk Erol, T İrel Gökhan (2008).Hidrokarbon Aspirasyonuna Bağlı Lipoid Pnömoni Olgusu. Solunum Hastalıkları Dergisi, 19(1), 37-40.

Bulcun Emel, Ekici Mehmet, Ekici Aydanur, Tirel Gökhan, Karakoç Tülay, Şentürk Erol, Altınkaya Volkan (2013). Bronchial hyperresponsiveness in patients with obstructive sleep apnea syndrome.
Tuberkuloz ve Toraks, 61(3), 221-226.

Ahat Çimen Dilay, Ekici Mehmet, Bulcun Emel, Ekici Aydanur (2013). BOOP (Bronchiolitis Obliterans Organizing Pneumonia) and Renal Amyloidosis Secondary to Infected Cystic Bronchiectasis. Respiratory Case Reports, 2(1), 14-19.

Çimen Dilay,Ekici Aydanur, Bulcun Emel, Ekici Mehmet Savaş (2013). Delayed Diagnosis in a Patient with Bronchiectasis: Swyer-James-MacLeod Syndrome. Respiratory Case Reports, 2(1), 39-43.

Datlı Fili Z, Kazkayası Mustafa, Bulcun Emel, Kılıç Rahmi , Ekici Aydanur, Ekici Mehmet (2007).    

Sağlıklı Bireylerde Nazal Hava Yolu Fonksiyonel Kapasitesinin Değerlendirilmesinde Akustik Rinometri ve Nazal Spirometrinin Karşılaştırılması KBB-Forum, 6 (4), 127-131.

Bulcun Emel, Dınız Zehra, Kabacaoğlu Ebru, Özkara Şeref (2009).Tüberküloz tanısı ile takip edilen Allerjik Bronkopulmoner Aspergilloz Olgusu. Solunum Hastalıkları Dergisi,20(1),14-

Bulcun Emel, Ekici Aydanur, Şentürk Erol, Arslan Mesut, Akın Ahmet, Ekici Mehmet (2009). Kronik Hava Yolu Hastalıklarında Karbonmonoksit Difüzyon Değerleri. İzmir Göğüs Hastalıkları Dergisi, 23(3), 137-144.

Bulcun Emel, Ekici Aydanur, Ekici Mehmet,Şentürk Erol, Tirel Gökhan, Altınkaya Volkan, Karakoç Tülay (2009). Romatoid Artrite Bağlı Plevral ve Perikardial Efüzyonlu Olgu. Solunum Hastalıklar Dergisi, 20(2), 60-63.
 
Bulcun Emel, Ekici Aydanur, Ekici Mehmet (2011). Pulmoner Langerhans Hücreli Histiyositozis: Bir Olgu Sunumu. İzmir Göğüs Hastalıklar Dergisi, 25(2), 117-122.

Yıldız Gülhan Pınar, Ekici Aydanur, Bulcun Emel, Ekici Mehmet (2013). Pulmonary Langerhans cell histiocytosis X: an analysis of four cases. Respiratory Case Reports, 2(3), 106- 111.

Bulcun Emel, Ekici Aydanur, Ekici Mehmet, Yıldız Gülhan Pınar, Güngör Ömür, Kazkayası Mustafa (2013). A Case of Miliary Tuberculosis Detected with Laryngeal Oedema: Complication with Septic Shock and Thrombocytopaenia. Solunum Dergisi, 15(1), 56-59.

Ahat Çimen Dilay, Ekici Aydanur, Bulcun Emel, Yıldız Gülhan Pınar, Ekici Mehmet (2013). ’Güvercin Besleyenlerde İyi Tanımlanmış Bir Hastalık Olan Hipersensitivite Pnömonisi. Solunum Hastalıkları Dergisi, 24(1), 25-28.

Ekici Aydanur, Keleş Hatice, Ekici Mehmet, Kalpaklıo Lu Füsun, Bulcun Emel, Karlıdağ Ali , Altınkaya Volkan (2006). Kronik Obstrüktif Akciğer Hastalar nda Tiroid Fonksiyonlar. Solunum Hastalıklar Dergisi, 17, 161-166.

Şentürk Erol, Ekici Aydanur, Bulcun Emel, Ekici Mehmet, Karakoç Tülay, Tirel Gökhan, Altınkaya Volkan (2009). Efor Dispnesinin Nadir Nedeni: Swyer James (Mcleod) Sendromu.İzmir Göğüs Hastalıkları Dergisi, 23(2), 101-105.

Bulcun Emel, Arslan Mesut, Ekici Aydanur, Şentürk Erol, Ekici Mehmet (2008). Kronik Obstrüktif Akciğer Hastalığı olan Erkek Olgularda Amfizem ve Karbonmonoksit Difüzyon Kapasitesi. Solunum Hastalıklar Dergisi, 19(2), 52-58.

Bulcun Emel,Ekici Aydanur,Ekici Mehmet Savaş ,Günal Nesime Tüberkülozu Taklid eden Lenfoma Olgusu (2016). Respiratory Case Peport; 5(1), 18 - 21

Katar Didem,Köksal Hülya,Çiftçi Aydın,Cesur Salih,Fidan Yasemin,Kınıklı Sam , Saygun Meral,Bulcun Emel,Gençtürk Zeynep (2015). Astım'lı Hastalarda Serum Aktif Oksidasyon Protein Ürünleri (AOPP Düzeyleri). Ortadoğu Tıp Dergisi, 7(2), 71-75.

Bulcun Emel,Ekici Mehmet Savaş ,Kısa Üçler,Ekici Aydanur (2015). Obstruktif Uyku Apne Sendromu’nda Inflamasyon. İzmir Göğüs Hastalıkları Dergisi, 29(1), 1-9.

Yıldız Gülhan Pınar, Ekici Aydanur, Güngör Ömür,Bulcun Emel, Ekici Mehmet Savaş (2014). Hypersensitivity Pneumonitis Caused by Pigeon Contact. Respiratory Case Reports, 3(2), 126-129.
 

Bulcun Emel, Ekici Aydanur, Ekici Mehmet Savaş (2015). Kronik Obstruktif Akciğer Hastaları'nda Metabolik Sendrom ve Kronik Hastalıklar. İzmir Göğüs Hastalıkları Dergisi, 29(2), 75-84.

Bulcun Emel, Ekici Aydanur, Ekici Mehmet, Karabulut Ayşe Anıl, Cerit Ahu (2016). Warfarinle
ilişkili Lökositoklastik Vaskülit ve Cilt Nekrozlu Olgu. İzmir Göğüs Hastalıkları Dergisi, 30(2), 133-136.

Akciğer Sağlığı ve Yoğun Bakım Derneği (ASYOD), Üye , 2015

Uyku Derneği, Üye, 2007

Türkiye Solunum Araştırmaları Derneği, Üye , 2006

Türk Toraks Derneği, Üye, 2004
 


Uluslararası bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitaplarında basılan bildiriler:

Bulcun Emel, Ekici Aydanur, Şentürk Erol, Arslan Mesut, Akın Ahmet, Ekici Mehmet Carbonmonoxide Diffusion Values in the Chronic Airway Diseases. The 19th ERS Annual Congress, Vienna, Austria, 2009, Oral presentation-3266 (Özet bildiri)

Bulcun Emel, Kazkayasi Mustafa, Ekici Aydanur, Datli Tahran Filiz, Ekici Mehmet The Effects of Septoplasty on Pulmonary Function Tests in Patients with Nasal Septal Deviation. The19th ERS Annual Congress, Vienna, Austria, 2009, P-3522 (Özet bildiri)

Bulcun Emel, Ekici Mehmet Savaş, Ekici Aydanur Assessment of patients preferences regarding characteristics associated with treatment of chronic obstructive pulmonary disease. The 24th ERS Annual Congress, Munich , Germany, Eur. Respir. J, P-3999, 2014 (Özet bildiri)

Bulcun Emel, Dağ Ersel, Tulmaç Murat,Çimen Dilay,Ekici Aydanur, Ekici Mehmet Savaş Metabolic changes and inflammation in obstructive sleep apnea. The 24th ERS Annual Congress, Munich , Germany, Eur. Respir. J, P-2260, 2014 (Özet bildiri)

Bulcun Emel, Çimen Dilay,Ekici Aydanur, Ekici Mehmet Savaş ,Pinar Yıldız Gülhan Clinical phenotypes in pulmonary emboli identified by cluster analysis. The 24th ERS Annual Congress, Munich , Germany, Eur. Respir. J, P-2394, 2014 (Özet bildiri)

Bulcun Emel, Eki c i A ydanur,Eki c i Mehmet Savaş , Çimen Dilay, Kisa Üçler Microalbuminuria in obstrucive sleep apnea syndrome. The 24th ERS Annual Congress, Munich , Germany, Eur. Respir. J, P-1746, 2014. The 24th European Respiratory Society (ERS) Annual Congress, Munich , Germany, Eur. Respir. J, P-1746, 2014. (Özet bildiri)

Bulcun Emel, Ekici Mehmet, Eki ci Aydanur Microalbuminuria in chronic obstructive pulmonary disease. ERS Annual Congress 2012, Vienna. P-2231 (Özet bildiri)

Dağ Ersel, Bulcun Emel, Türkel Yakup, Ekici Aydanur, Ekici Mehmet. Factors influencing cognitive function in COPD. The 24th ERS Annual Congress, Munich ,Germany, Eur. Respir. J, P-978, 2014 (Özet bildiri)

Bulcun Emel, Gülhan Pinar, Gülhan Mustafa, Çimen Dilay, Ekici Aydanur, Ekici Mehmet Savaş. Low cognitive ability in patients with bronchiectasis. The 24th ERS Annual Congress, Munich , Germany, Eur. Respir. J, P-586, 2014 (Özet bildiri)
 
Bulcun Emel, Ekici Mehmet Savaş, Ekici Aydanur Assessment of patients preferences regarding characteristics associated with treatment of chronic obstructive pulmonary disease. The 24th ERS Annual Congress, Munich , Germany, Eur. Respir. J, P-3999, 2014 (Özet bildiri)

Bulcun  Emel, Dağ Ersel, Tulmaç Murat,Çimen Dilay, Ekici Aydanur, Ekici Mehmet Savaş Metabolic changes and inflammation in obstructive sleep apnea. The 24th ERS Annual Congress, Munich,Germany, Eur. Respir. J, P-2260, 2014 (Özet bildiri)

Bulcun Emel, Çimen Dilay,Ekici Aydanur, Ekici Mehmet Savaş ,Pinar Gülhan Clinical phenotypes in pulmonary emboli identified by cluster analysis. The 24th ERS Annual Congress, Munich , Germany, Eur. Respir. J, P-2394, 2014 (Özet bildiri)

Bulcun Emel,Eki ci Aydanur,Eki ci Mehmet Savaş ,Çimen Dilay,Kisa Üçler Microalbuminuria In obstrucive sleep apnea syndrome. The 24th ERS Annual Congress, Munich , Germany, Eur. Respir. J, P-1746, 2014.?? The 24th European Respiratory Society (ERS) Annual Congress, Munich , Germany, Eur. Respir. J, P-1746, 2014. (Özet bildiri)

Bulcun    Emel,    Ekici   Mehmet,    Ekici    Aydanur. Microalbuminuria in chronic obstructive pulmonary disease. ERS Annual Congress 2012, Vienna. P-2231 (Özet bildiri)

Dağ Ersel, Bulcun  Emel, Türkel  Yakup, Ekici  Aydanur, Ekici  Mehmet  Savaş. Factors influencing cognitive function in COPD. The 24th ERS Annual Congress, Munich ,Germany, Eur. Respir. J, P-978, 2014 (Özet bildiri)

Bulcun Emel, Gülhan Pinar,Gülhan Mustafa, Çimen Dilay, Ekici Aydanur, Ekici Mehmet Savaş    Low cognitive ability in patients with bronchiectasis. The 24th ERS Annual Congress, Munich , Germany, Eur. Respir. J, P-586, 2014 (Özet bildiri)

Ekici Aydanur, Bulcun Emel, Ekici Mehmet Savaş,Yildiz Gülhan Pinar, Karakoç Tülay, Ahat Çimen Dilay  Metabolic Syndrome in Interstitial Lung Diseases.  The 25th   ERS  Annual Congress, Eur. Respir. J, 2015. (Özet bildiri)

Bulcun Emel, Arslan Mesut, Ekici  Aydanur,    Şentürk Erol, Ekici Mehmet Emphysemaand Carbonmonoxide Diffusion Capacity in Male Chronic Obstructive Pulmonary Disease Patients. The 19th ERS Annual Congress, Vienna, Austria, 2009, E-Communication-2903 (Özet bildiri)

Bulcun Emel, Ekici Mehmet, Ekici Aydanur Bronchial Hyperresponsiveness and Obesity in Patients with Obstructive Sleep Apnea Syndrome. The 19th ERS Annual Congress, Vienna , Austria, 2009, P- 3764 (Özet bildiri)

Bulcun Emel, Ekici Aydanur, Ekici Mehmet. Metabolic syndrome and chronic diseases in COPD. ERS Annual Congress 2012, Vienna. P-2230 (Özet bildiri)

Ulusal bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitaplarında basılan bildiriler:


Bulcun Emel, Entürk Erol, Ekici Aydanur, Tirel Gökhan, Kalpaklıoğlu Füsun, Altınkaya Volkan, Karakoç Tülay, Ekici Mehmet. Tüberosklerozis ile İlişkili Lenfanjiomiyomatozis Olgusu. 11. Ulusal Türk Toraks Derneği Yıllık Kongresi, Bildiri Özetleri Kitabı , PS-99, Antalya, 2008.

Bulcun Emel, Ekici Aydanur, Altınkaya Volkan, Karakoç Tülay, Şentürk Erol, Tirel Gökhan, Ekici Mehmet. Pulmoner Langerhans Hücreli Histiyositozis. 30. Ulusal TÜSAD kongresi, Bildiri Özetleri Kitabı , PS82, Muğla, 2008

Datlı Tahran Filiz, Kazkayası Mustafa, Bulcun Emel, Ekici Mehmet, Kılıç Rahm , Ekici Aydanur Septum Deviasyonunda Klasik Muayene Yöntemleri, Akustik Rinometri ve Nazal Spirometrinin Preoperatif ve Postoperatif olarak Karşılaştırmasıt. 8. Uluslar aras Kulak Burun Boğaz ve Baş Boyun Cerrahisi Kongresi, Ankara 2008

Bulcun Emel, Ekici Aydanur, Altınkaya Volkan, Şentürk Erol, Tirel Gökhan, Karakoç Tülay, Ekici Mehmet Situs İnversus Totalisli Dekstrokardi Olgusunda Pakiplorit ve Bron iolitis Obliterans. 30. Ulusal TÜSAD kongresi, Bildiri Özetleri Kitabı , PS96, 2008.,

Güllü Reyhan, Ergin Ahmet, Ekic Mehmet, Bulcun Emel, Ekici Aydanur Glokom Tedavisinde Kullan lan Topikal Beta Blokerlerin Solunum ve Kardiovasküler Sistem Üzerine Etkileri.40. Ulusal Oftalmoloji Kongresi, Bildiri Özetleri Kitabı , P-GL-047, Antalya, 2006.

Şentrük Erol, Ekici Aydanur, Bulcun Emel, Ekici Mehmet, Karakoç Tülay, Altınkaya Volkan, Tirel Gökhan Efor Dispnesinin Nadir Nedeni: Swyer James (McLeod) Sendromu. 30. Ulusal TÜSAD kongresi, Bildiri Özetleri Kitabı , PS98, 2008

Saygun Meral, Çakmak Aytül, Pınar Tevfik, Ekici Aydanur, Bulcun Emel, Ulu Nuriye, Ekici Mehmet Kırıkkale MKE Mühimmat Fabrikas nda Solventle Çalışan işçilerin Solunum Fonksiyonları
,Çalışma Durumu ve Yaşam Tarzlarının incelenmesi. IV. I ş Sağlığı ve Güvenliği kongresi, Bildiri Özetleri Kitabı , PS, Adana,2007

Bulcun Emel, Şentürk Erol, Ekici Aydanur, Altınkaya Volkan, Tirel Gökhan, Karakoç Tülay, Ekici Mehmet Obstrüktif Uyku Apne Sendromlu Hastalarda Bron Hiperreaktivitesi. 11. Ulusal Türk Toraks Derne i Yıllık Kongresi, Bildiri Özetleri Kitabı , PS-106, Antalya, 2008

Bulcun Emel, Arslan Mesut, Ekici Aydanur, Şentürk Erol, Ekici Mehmet Kronik Obstrüktif Akciğer Hastal ığı’nda Amfizem ve Diffüzyon Kapasitesi. 11. Ulusal Türk Toraks Derneğ i Yıllık Kongresi, Bildiri Özetleri Kitabı , PS-156, Antalya, 2008
 
Bulcun Emel, Kazkayası Mustafa, Ekici Aydanur, Datlı Tahran Filiz, Altınkaya Volkan, Ekici Mehmet Septum Deviasyonlu Hastalarda Septoplastinin Pulmoner Fonksiyonlar Üzerine Etkisi. 11. Ulusal Türk Toraks Derneği Yıllık Kongresi, Bildiri Özetleri Kitabı , PS-92, Antalya, 2008

Ekici Aydanur, Kurt İpek Ercan, Kara Türkan, Karlıdal, Tunçkol Müge, Koçyiğit Pınar, Akın Ahmet, Bulcun Emel, Altınkaya Volkan, Kalpaklıoğlu Füsun, Ekici Mehmet Kırıkkale İlinde Kronik havayolu Hastalıklarının Prevalansı. 8. Ulusal Toraks Derneği Yıllıkk Kongresi, Bildiri Özetleri Kitabı, TP-250, Antalya, 2005, (Kontrol No: 352240)

Karakoç Tülay, Ekici Aydanur, Bulcun Emel, Ekici Mehmet, Altınkaya Volkan, Şentürk Erol, Tirel Gökhan Hidrokarbon Aspirasyonuna bağlı Lipoid Pnömoni Olgusu. 11. Ulusal Türk Toraks Derneği Yıllık Kongresi, Bildiri Özetleri Kitabı , PS-258, Antalya, 2008,

Bulcun Emel, Ekici Aydanur, Şentürk Erol, Tirel Gökhan, Altınkaya Volkan, Karakoç Tülay, Ekici Mehmet Transüda Karakterinde Romatoid Artrite bağlı Plevral Efüzyonlu Olgu. 30. Ulusal TÜSAD kongresi, Bildiri Özetleri Kitabı , PS73, 2008

Ahat Çimen Dilay, Bulcun Emel, Eki c i Aydanur, Baykal Hüsnü, Ekic i Mehmet Bronşektazili bir hastada gecikmiş tanı: Swyer-James-Macleod sendromu. TÜSAD -34. Ulusal Kongresi, 2012, Çeşme / İZMİR, EP-187

Ahat Çimen Dilay, Ekici Aydanur, Bulcun Emel, Ekici Mehmet Bronşektazi hastasında sekonder amiloidozis ve Bronşiolitis Obliterans Organize Pnömoni Birlikteliği. TÜSAD-34. Ulusal Kongresi, 2012, Çeşme / İZMİR, EP-082, (Kontrol No: 355455)

Ahat Çimen Dilay, Ekici Aydanur, Bulcun Emel, Yıldız Gülhan Pınar, Ekici Mehmet Bir Olgu Sunumu: Güvercin Besleyenlerde iyi tanımlanmış olan bir hastalık olan Hipersensitivite Pnömonisi. Türk Toraks Derneği 14. Yıllık Kongresi. P-197 Antalya 2011.,

Ekici Aydanur, Keleş Hatice, Ekici Mehmet Savaş ,Kalpaklıoğlu Füsun, Bulcun Emel, Karlıdağ Ali, Altınkaya Volkan. KOAH'lı Hastalarda Tiroid Fonksiyonlar. Türk Toraks Derneği 9. Ulusal Yıllık Kongresi, TP 173, Antalya, 2006

Bulcun Emel, Dağ Ersel,Tulmaç Murat,Çimen Dilay,Ekic Aydanur,Ekici Mehmet Savaş Obstruktif Uyku Apne'sinde Metabolik Sendrom ve  Inflamasyon.  Türk Toraks Derneği 17. Ulusal  Yıllık Kongresi. P- 548,

Bulcun Emel, Ekici Aydanur, Eki ci Mehmet. Obstrüktif Uyku Apne Sendromu Tan l Hastalarda Hayat Kalitesi. Türk Toraks Derneği 14. Yıllık Kongresi. Sözel Sunum-044 Antalya 2011

Bulcun Emel, Ekici Aydanur, Ekici Mehmet Kronik Obstruktif Akciğer Hastalığı’nda Metabolik Sendrom ve Kronik Hastalıklar. Türk Toraks Derneği 15. Yıllık Kongresi. Poster Sunum Antalya 2012
 
Bulcun Emel, Ekici Mehmet, Ekici Aydanur KOAH'da Tercih edilen ilaç Tedavileri. Türk Toraks Derneği16. Yıllık Kongresi 2013, Sözel sunum 003 Antalya

Ahat Çimen Dilay, Bulcun Emel, Ekici Aydanur, Ekici Mehmer, Özpolat Berkant Malign Plevral Mezotelyoma. TÜSAD- 34. Ulusal Kongresi, 2012, Çeşme / İZMİR, EP-177.

Bulcun Emel, Ekici Mehmet, Ekici Aydanur Kronik Obstruktif Akciğer Hastalı ’nda Microalbuminüri. Türk Toraks Derneği 15. Yıllık Kongresi. Sözel Sunum Antalya 2012.

Güngör Ömür, Ekici Aydanur, Bulcun Emel, Ekici Mehmet Solunum Yetmezliği ile Gelen Sarkoidoz Olgusu. Türk Toraks Derneği16. Yıllık Kongresi 2013, Poster sunum 607. Antalya

Bulcun Emel, Ekici Aydanur, Baykal Hüsnü, Ekici Mehmet, Özsin Kadir Kaan, Yıldız Gülhan Pınar Brakial Arter Embolisi ile Gelen Masif Pulmoner Emboli Olgusu’. Türk Toraks Derneği16. Yıllık Kongresi 2013, Poster sunum 420. Antalya.

Bulcun Emel, Ekici Mehmet, Ekici Aydanur KOAH'da Hastaların Tedavi ile ilişkili Tercih Karakterlerinin Değerlendirmesi’’.Türk Toraks Derneği16. Yıllık Kongresi 2013, Poster sunum 001. Antalya

Bulcun Emel, Ekici Aydanur, Güngör Ömür, Ekici Mehmet Round Pnömoni Olgusu: Akciğer Enfarkt ve Akciğer Malignitesine benzeyen nadir bir durum. TÜSAD 33. Ulusal Kongresi, Elektronik Poster Sunum 037, 2011

Bulcun Emel, Ekici Aydanur, Ekici Mehmet, Ahat Çimen Dilay, Kısa Üçler Obstruktif Uyku Apne Sendromu'nda Mikroalbuminüri. TÜSAD 35. Ulusal Kongresi, 2013. Sözel sunum-051

Yıldız Gülhan Pınar, Ekici Aydanur, Ekici Mehmet, Bulcun Emel Sarkoidoz Olgularımızın Değerlendirilmesi.. TÜSAD 34. Ulusal Kongresi Çeşme / İzmir, Tartışmalı Poster Sunum 007, 2012

Yıldız Gülhan Pınar, Ekici Aydanur, Ekici Mehmet, Bulcun Emel, Karacan İsmet. Astım ve metabolik sendrom birlikteliği. TÜSAD 34. Ulusal Kongresi Çeşme /İzmir, Sözel Sunum 27, 2012

Hüsnü Baykal,Ekici Mehmet Savaş ,Ekici Aydanur, Bulcun Emel Plevral Efüzyonun Nadir Görülen Nedenlerinden Biri Olan Tularemi Olgusu. Türk Toraks Derneği 15. Yıllık Kongresi. Poster Sunum 263, Antalya 2012

Ahat Çimen Dilay, Ekici Aydanur, Bulcun Emel, Ekici Mehmet Bir Olgu Sunumu: Marfan Sendromlu Olguda Gelişen Bilateral Pnömoni’’. Türk Toraks Derneği16. Yıllık Kongresi 2013, PS172. Antalya

Bulcun Emel, Ekici Aydanur, Baykal Hüsnü, Ekici Mehmet, Üreten Kemal, Koç Eyüp Nadir Bir Olgu: Churg Straus Sendromu. Türk Toraks Derneği16. Yıllık Kongresi 2013, Poster sunum 544. Antalya
 
Bulcun Emel, Ekici Aydanur, Ekici Mehmet, Yıldız Gülhan Pınar, Güngör Ömür, Kazkayası Mustafa Larengeal ödemile tespit edilen Milier Tüberküloz Olgusu: Septik şok ve Trombositopeni Komplikasyonu ile birlikte. TÜSAD 33. Ulusal Kongresi, Elektronik Poster Sunum 075, 2011

Baykal Hüsnü, Ekici Aydanur, Bulcun Emel, Ahat Çimen Dilay, Ekici Mehmet Olgu Sunumu: Kartagener Sendromu. TÜSAD 33. Ulusal Kongresi, Elektronik Poster Sunum 218, 2011

Baykal Hüsnü, Ekici Aydanur, Bulcun Emel, Ahat Çimen Dilay, Ekici Mehmet. Bir Olgu Sunumu: Bronşiolitis Obliterans Organize Pnömoni. TÜSAD 33. Ulusal Kongresi, Elektronik Poster Sunum 263, 2011

Şentürk Erol, Ekici Mehmet, Ekici Aydanur, Altınkaya Volkan, Tirel Gökhan, Karakoç Tülay, Bulcun Emel. Hemoptizi ve Hematüri ile Seyreden Akciğer Grafisi Normal Wegener Granülamatozu Olgusu. Türk Toraks Derneği 12. Ulusal Yıllık Kongresi, Bildiri Özetleri Kitabı, E-PS063, Antalya, 2009

Tirel Gökhan, Ekici Aydanur, Bulcun Emel, Şentürk Erol, Altınkaya Volkan, Karakoç Tülay, Ekici Mehmet Hipogamaglobulinemi ile ilişkili Lenfositik İ nterstisyel Pnömoni Olgusu. Türk Toraks  Derne i 12 Ulusal Yıllık Kongresi, Bildiri Özetleri Kitabı, E-PS011, Antalya, 2009

Bulcun Emel, Arslan Mesut, Ekici Aydanur, Akın Ahmet, Ekici Mehmet Kronik Havayolu Hastalıklarında Karbonmonoksit Diffüzyon Değerleri. 11. Ulusal Türk Toraks Derneği Yıllık Kongresi, Bildiri Özetleri Kitabı, PS-91, Antalya, 2008

Bulcun Emel, Ekici Mehmet, Ekici Aydanur Obstruktif Uyku Apne Sendromu Tanılı Hastalarda Glukoz Metabolizma Bozukluklar ve Insülin Rezistansı. Türk Toraks Derneği 14. Yıllık Kongresi . Sözel Sunum-042 Antalya 2011.

Yıldız Gülhan Pınar, Ekici Aydanur, Ekici Mehmet, Bulcun Emel Pulmoner Langerhans Hücreli Histiositozis X olgularımız.. TÜSAD 34. Ulusal Kongresi Çeşme / İzmir, Tartışmalı Poster Sunum 010, 2012,

Bulcun Emel, Ahat Çimen Dilay, Ekici Aydanur, Ekici Mehmet Savaş Cluster Analizi ile Tanımlanan Pulmoner Emboli’de Klinik Fenotipler. TÜSAD 35. Ulusal Kongresi, 2013. TP -065,

Dağ Ersel, Bulcun Emel, Türkel Yakup, Ekici Aydanur, Ekici Mehmet KOAH’da Kognitif Fonksiyonlar Etkileyen Faktörler’’. TÜSAD 35. Ulusal Kongresi, 2013. Sözel sunum -040

Bulcun Emel, Ekici Aydanur, Ekici Mehmet Sava Ş, Cerit Ahu Pnömoni tanısı ile Karşımıza
çıkan SJögren Sendromlu Olgu. Türk Toraks Derneği 18. Ulusal Yıllık Kongresi. Elektronik Poster- 161, 2015, Antalya,
 
Ekici Aydanur, Ekici Mehmet Savaş, Bulcun Emel, Çimen Dilay Kronik Tromboembolik Pulmoner Hipertansiyon’lu Olgularımız. Türk Toraks Derneği 18. Ulusal Yıllık Kongresi. Elektronik Poster-202, 2015, Antalya

Ekici Aydanur, Bulcun Emel, Ekici Mehmet Savaş, Anıl Karabulut Ayşe, Ecem Kenan Immunsuprese Hastada Gelişen Herpes Simpleks Pnömonisi. Türk Toraks Derneği 18. Ulusal Yıllık Kongresi. Elektronik Poster-287, 2015, Antalya

Bulcun Emel, Ekici Aydanur, Ekici Mehmet Savaş, Günal Nesime Lenf Bezi Biopsisi ile Tanı Konulan Akciğer Tüberkülozu ve Tüberküloz Lenfadenit Olgusu. Türk Toraks Derneği 18. Ulusal Yıllık Kongresi. Elektronik Poster-366, 2015, Antalya,

Bulcun Emel, Ekici Aydanur, Ekici Mehmet Savaş, Anıl Karabulut Ayşe,Cerit Ahu Warfarin ile ilişkili Lökositoklastik vaskülit olgusu. Türk Toraks Derneği 18. Ulusal Yıllık Kongresi. Tartışmalı Poster-115, 2015, Antalya

Bulcun Emel, Gülhan Pınar, Gülhan Mustafa, Çimen Dilay, Ekici Aydanur, Ekici Mehmet Savaş Bronşektazi'li Hastalarda Düşük Kognitif Fonksiyon. Türk Toraks Derneği 17. Ulusal Yıllık Kongresi. P- 289, 2014, Antalya,

Tekin Büşra, Ekici Aydanur, Bulcun Emel, Ekici Mehmet Savaş, Günal Nesime Interstisyel Akciğer Hastalığı ile birlikte seyreden Akciğer Kanseri: İki Olgu. TÜSAD. 37.Yıllık Kongresi Ulusal Kongresi, Elektronik Poster Sunum-069

Temizkan Yağdıran Melis, Ekici Aydanur, Bulcun Emel, Oyman Gılman Tuğçe, Gündüz Özgür, Ekici Mehmet Savaş Bir Pulmoner Emboli Olgusunda Hipereosinofilik Dermatit. TÜSAD.37.Y ll k Kongresi Ulusal Kongresi, Elektronik Poster Sunum-139

Temizkan Yağdıran Melis, Bulcun Emel, Eki c i Aydanur, Ekici Mehmet Savaş Serebrovaskülerolay ve Kalp Yetmezli ile presente olan Churg Strauss Olgusu. TÜSAD. 37.Yıllık Kongresi Ulusal Kongresi, Elektronik Poster Sunum-075

Ekici Aydanur,Bulcun Emel, Eki c i Mehmet Savaş, Ahat Çimen Dil ay Pulmoner Hipertansiyon Gelişen ve Sildenafil ile Tedavi Ettiğimiz Interstisyel Akciğer HastalığıTanılı Olgularımız. Türk Toraks Derneği 18. Ulusal Yıllık Kongresi. Tartışmalı Poster- 199, 2015, Antalya

Bulcun Emel, Ekici Aydanur, Gündüz Özgür,Ekici Mehmet Savaş ,Cerit Ahu Cilde Metastaz ile Gelen Akciğer Kanseri Olgusu. Türk Toraks Derneği 18. Ulusal Yıllık Kongresi. Elektronik Poster-037, 2015, Antalya

Baççıoğlu Ayşe, Kalpaklıoğlu Ayşe Füsun, Bulcun Emel Formaldehide bağlı nadir bir Akciğer Hastalığı. 29. Ulusal TÜSAD kongresi, Bildiri Özetleri Kitabı , PS161, Antalya, 2007.
 

Bulcun Emel, Ekici Aydanur, Ekici Mehmet Savaş, Cerit Ahu Hipersensitivite Pnömonisi. Türk Toraks Derneği 18. Ulusal Yıllık Kongresi. Elektronik Poster-158, 2015, Antalya

Ekici Aydanur, Bulcun Emel, Ekici Mehmet Savaş Plevral Efüzyonun eşlik ettiği Sarkoidoz Olgusu. Türk Toraks Derneği 18. Ulusal Yıllık Kongresi. Elektronik Poster-159, 2015, Antalya

Bulcun Emel, Ekici Aydanur, Ekici Mehmet Savaş Romatoid Artrite bağlı Organize Pnömoni Olgusu. Türk Toraks Derneği 18. Ulusal Yıllık Kongresi. Elektronik Poster-160, 2015, Antalya

Bulcun Emel, Ekici Aydanur, Türkel Yakup, Dağ Ersel, Ekici Mehmet Savaş Kronik Obstruktif Akciğer Hastalığında Huzursuz Bacak Sendromu. TÜSAD. 36.Yıllık Kongresi Ulusal Kongresi, Tartışmal Poster Sunum-089,

Ekici Aydanur, Ekici Mehmet Savaş, Bulcun Emel, Çimen Dilay Pirfenidon Kullanan Idiopatik Pulmoner Fibrozisli 3 Olgu. Türk Toraks Derneği 18. Ulusal Yıllık Kongresi. Elektronik Poster-163, 2015, Antalya

Ekici Aydanur, Bulcun Emel, Saygun Meral, Ekici Mehmet Savaş, Cerit Ahu Masif Pulmoner Emboli Kliniği ile Karşımıza Çıkan Pulmoner Anjosarkom Olgusu. Türk Toraks Derneği 18. Ulusal Yıllık Kongresi. Tartışmalı Poster-169, 2015, Antalya

Ekici Aydanur, Bulcun Emel, Ekici Mehmet Savaş, Yıldız Gülhan Pınar, Karakoç Tülay, Ahat Çimen Dilay Interstisyel Akciğer Hastalıkları’nda Metabolik Sendrom. Türk Toraks Derneği18. Ulusal Yıllık Kongresi. Tartışmalı Poster-194, 2015, Antalya,

Yıldız Gülhan Pınar,Oğurel Tevfik,Ekici Aydanur, Bulcun Emel,Ekici Mehmet Savaş Inhale Kortikosteroid Kullanımına Bağlı Gelişen Nadir bir Komplikasyon: Katarakt. TÜSAD 35. Ulusal Kongresi, 2013. EP -049.,

Yıldız Gülhan Pınar, Ekici Aydanur, Bulcun Emel, Güngör Ömür,Ekici Mehmet Savaş Güvercin Temas Sonucu Gelişen Hipersensitivite Pnömonisi. TÜSAD 35. Ulusal Kongresi, 2013. EP

Tekin Büşra, Bulcun Emel, Buturak Şadiye Visal, Ekici Aydanur, Ekici Mehmet.

Valproik Aside bağlı Periferik Eosinofili Olgusu. ASYOD Ulusal Kongresi, 2016. Belek Antalya. Sözel Sunum 138

Bulcun Emel, Turkel Yakup, Kisa Ucler, Ekici Aydanur, Dag Ersel, Ekici Mehmet, Aydın Suleyman
 
Obstruktif Uyku Apne Sendromu Tanılı Hastalarda Peptid Yapılı Hormonlar. ASYOD Ulusal Kongresi, 2016. Belek Antalya. Sözel Sunum 160

Göğüs Hastalıkları Yeterlilik Belgesi (Board Sertifikası)

 Sigara Bırakma Tedavileri

İş yeri Hekimliği

Deney Hayvanları Kullanımı

Uyku Bozuklukları Sertifikası

Dergi SCI, European Respiratory Journal

Dergi SCI-Expanded, Respiratory Care Journal

Dergi SCI-Expanded, Journal of Thoracic Disease

Dergi Diğendeksler, Biomedical Journal

Dergi Diğer endeksler, Journal of Pulmonary & Respiratory Medicine

Dergi SCI, Neurological Sciences Journal
 

Göğüs Hastalıkları
Göğüs Hastalıkları

26 Adet Yorum

Eda S. 
  04.07.2024

İyi günler diliyorum nereden başlayayım bilemedim bu kadar güzel bu kadar içten yorumları hakeden bir kişi zor bulunur gerek güleryüzü gerek işindeki titizliği hastaya karşı davranışı mükemmel bir süreden beri tedavi oluyorum çok şükür önce Allah sonra doktorum Emel hanım sayesinde çok çok ıyıyım böyle kıymetli hocalarımıza sahip çıkalım saygılarımı sunarım…

Yasemin U. 
  19.06.2024

Hocam iyi ki sizi tanımışım iyi ki varsınız nefes alamadığım anda nefesim oldunuz. Koyduğunuz doğru teşhis ve tedaviyle bana hayatımı kazandırdınız. Herşey için teşekkür ederim görüşmek üzere

Kutay A. 
  15.06.2024

Emel hocam rahatsızlığıma teşhis koyduktan sonra çok hızlı ve kararlı bir şekilde tedavime başladı. Sayesinde 1 aydır sıkıntı çektiğim ciğerlerim 1 günde kendini toparladı. Rahatsızlığımın peşine benden daha çok düştü, takip etti. Hem çok ilgili hem de işinde oldukça başarılı bir hekim kendisi.

Kutay A. 
  15.06.2024

Emel hocam rahatsızlığıma teşhis koyduktan sonra çok hızlı ve kararlı bir şekilde tedavime başladı. Sayesinde 1 aydır sıkıntı çektiğim ciğerlerim 1 günde kendini toparladı. Rahatsızlığımın peşine benden daha çok düştü, takip etti. Hem çok ilgili hem de işinde oldukça başarılı bir hekim kendisi.

Hikmet A. 
  11.06.2024

Emel hocam çok kibar ve alanında uzman bir doktor. Ayıca hem tedavi sırasında hem de tedaviden sonra ilgilenmesinden çok memnun kaldım

servet g. 
  22.04.2024

Sevgili hocam m akciğerimdeki kitleyi çok erken farketti 2 yıldır onun takibindeyim. Kendisinden çok memnunum. Değerli bir hekim. 2 yıl sonunda kanserojen olmasa da kitlemin büyüdüğünü söyleyerek beni Göğüs cerrahisine yönlendirdi. Hastanenizde böyle hem güler yüzlü hem de branşında başarılı hekimleriniz olması sadece sizin değil bizim de şansımız.

Adem K. 
  15.04.2024

Zatureden dolayı hastanede 5 gece kaldım hergün 2 kere beni kontrole geldi şu an iyiyim iyiki tanımışım hocam . Yolunuz açık olsun.

Melek T. 
  05.04.2024

Emel hocam hastanede kaldığım sürece, hastalık sürecimi çok yakından itinayla takip edip bana manevi olarak çok destek oldu. Fazlasiyla bilgili ve tecrübeli birisi. Gerek samimiyeti gerek güler yüzüyle çok iyi bir doktor.

Uğur A. 
  28.03.2024

Emel hoca gerçekten inanılmaz bir doktor. Tedavi süresince sürekli ilgili ve sonuç alana kadar takibi bırakmıyor. Annemi götürdüm, ufak çaplı check up yaptı diyebilirim. İyi ki tanımışız artık içimiz çok rahat. İyi ki varsınız Emel hocam,

Mahmut F. 
  21.02.2024

Emel hocam çok kibar ve alanında uzman bir doktor. Ayıca hem tedavi sırasında hem de tedaviden sonra ilgilendi.

Damla A. 
  03.02.2024

Emel hocama alerjik sıkıntılarım için gittim. Alerji testinin ardından verdiği tedavimi uyguladığımdan beri dünya varmış dedim. Alerji nedenini bilmiyorsanız gerçekten yaşaması çok zor bir rahatsızlık 🤦🏻‍♀️ Görebileceğiniz en ilgili doktorlardan kendisi.. siz hastalığınızla ilgili tüm sıkıntılarınızı giderene kadar takibi bırakmayan, her türlü sorunuza tek tek cevap veren birisi.

ENDER B. 
  03.01.2024

Merhaba, 1-1,5 aydır sürekli öksürük vardı. Emel hanıma gittim, önce sorunlarımı dinledi, hatta şunları şunları yaşıyorsunuz değil mi dedi. Birebir benim anlatmayı unuttuklarımı da bana söyledi. Hastalık geçmişimi titizlikle inceledi. Tahlillerimi hemen yaptırıp gelmemi tedaviye başlamamız gerektiğini söyledi. Tahlil sonuçlarım çıkınca direk beni aldı. Tedavi için ilaçlar yazdı ve kullanmam gereken düzeni tek tek tarif etti. İnanın ilaçlarımı kullanmaya başladığımın 2.günü rahatlamaya başladım

Özge o. 
  02.01.2024

2023 Ağustos ayında şiddetli göğüs kafesi ağrısı ile Dr.Emel Hanıma başvurdum. Tahlil sonuçlarını büyük bir titizlikle inceleyip her biri hakkında detaylı bilgi vermesi, sonuçların birbirleri ile bağlantılarını açıklaması, değerlerin ne anlama geldiği gibi birçok konuda aydınlatması, doktorun kendi mesleğine ve karşısında ki hastaya verdiği değeri çok güzel aksettirdi. Emel Hanımın net bilgi vermesi, tek tek anlatması hastayı çok ama çok detaylı incelemesi; hastası olarak beni çok kıymetli ve özel hissettirdi. Birkaç ay sonra hayatımın kıymetlisi 90 yaşındaki babannemi götürdük Emel Hocaya. Yaptığı test ve tetkiklerinden sonra bize doğru teşhis koyarak sıkıntılı olan babannemi çok ama çok rahatlattı.

Aysel E. 
  23.08.2023

Karşılaşabileceğiniz en naif, kibar, mütevazi ve de sevecen doktorların başında gelir kendileri. Sırt ağrısı şikayetiyle gidip zatürre olduğumu öğrendim ve yaklaşık 20 gün boyunca yatarak tedavi gördüm. Emel hanım bir an olsun yalnız bırakmadı ve tedavimin her aşamasında beni bilgilendirerek rahatlamamı sağladı. Tüm tetkik ve değerlendirmeleri titiz bir şekilde inceleyip olabilecek en makul yaklaşımla tedavimi gerçekleştirdi. Kendisinin teşhis ve tedavileri sayesinde hem zatürreden hem de diğer hastalıklarımdan şifa buldum. Hem hekim hem de insani vasıfları bakımından kendisinden çok ama çok memnun kaldığım gibi gögüs hastalıkları ile şikayeti olan herkese de şiddetle öneririm kendisini. Koru Hastanesi'ne değer katan hekimlerdendir kendisi. Sağolsun varolsun.

Ufuk Ç. 
  05.07.2023

yaklaşık 1 sene önce koru hastanesi acil bölümündeki radyolojik sonuçlarımından şüphelenerek göğüs bölümden Emel hanıma yönlendirdiler. kendisi yaptığı tetkikler sonucu hastalağımın teşhis edilmesinde büyük rol oynamıştır. bu arada hastalığım kisthidatik olarak belirlenmişti.

Lale Ö. 
  16.05.2023

Koru hastanesinin göğüs hastalıklarına uzun zamandır doksan yaşındaki coah hastası annem ve ağır kifozskolyozu olan ablam için periyodik olarak geliyorum. Ne zaman hastalıkları atak yapsa ya da herhangi küçük bir şikayeti olsa hiç tereddüt etmeden Emel hocamıza geliyoruz. Aileden biri gibi ilgiyle, sevecenlikle ve pratik zeka yazılımıyla en etkili tedavisini yaparak sağlıklarına kavuşmasını sağlamıştır. Öylesine güven duyuyorum ki sanki sevdiklerimi ondan bir başkasına emanet edemeyeceğimi düşünüyorum.

Işıl A. 
  10.05.2023

Emel Hoca her bakımdan mükemmel bir hekimdir. Hastalarına gösterdiği özen, alanındaki derin bilgisi ve titiz yaklaşımı sayesinde annemin ciğerlerindeki pulmoner emboliyi daha başındayken tespit etti. Rutin bir muayene sonucunda, istediği testler sayesinde erken tedaviye başlayabildik ve çok ciddi olacağı kesin bir durumun önüne geçebildik. Bütün tedavi süreci boyunca bize destek oldu. Ona müteşekkiriz.

Murat E. 
  02.05.2023

Değerli hocam, sizi tanıdığım ilk günden beri rahatsızlığım dolayısı ile göstermiş olduğunuz ilgi ve alakanız için çok şükranlarımı sunuyorum. Selamlar.

Cengiz A. 
  01.01.2023

Görüp gorebileceginiz en kibar en ilgili doktor diyebilirim emel hanım hastalığı sanki kendi hastaligiymis gibi karşısına alıp yarım saat senin tıbbi terimlerden uzak olarak anlamani sağlıyor hastaligin kötü yanları olsa bile nasıl baş edebiliriz ne yapmalıyız tane tane anlatan akşama kadar kaç kişiyi dinlemiş ama akşam da gitsem sanki ilk hastasiymisim gibi bir enerji ile ilgilenen muhteşem bir doktor iyi ki tanismisim böyle doktorlar iyi ki varlar.

Songül A. 
  31.12.2022

Allerjik astım rahatsızlığım nedeniyle gittiğim Emel hocam her soğuk aldığımda beni yazdığı reçete ve tedavisi ile iyileştirerek bilgi ve tecrübesinin yanında insanlığı yardımseverliği ve iyi niyetiyle hastalarının ve bizlerin tam notunu almaktadır. Bence doktorluk mesleğini icra etmek bir kuşun kanatları ile uçmasına benzer. Bu kanatlardan birisi doktorun bilgi, birikim ve tecrübesi; diğer kanadı ise yardımseverliği, vicdanlı olması ve ilgi alakasıdır. İki kanattan birisi olmazsa kuş uçamaz.

Cengiz A. 
  31.12.2022

Emel Hanıma yoğun öksürük ve nefes darlığı şikayetiyle gittim. İlgisi samimiyeti en önemlisi tedavisinden çok memnun kaldım.. Bir hafta Emel hanımın gözlemi ile hastane de kaldım. Hastane ortamından uzaklaşıp 5 yıldızlı otel odasında kalıyor hissini yaşattınız. Hastaneye gittiğimde bırakın nefes almakta zorlanmayı sesimi bile çıkaramıyorken Emel hanımın tedavisi ile eskisinden bile iyi şekilde ayrıldım hastaneden.

Kevser C. 
  28.12.2022

Yıllardır kronik hastalıklarım sebebi ile doktor deneyimim fazladır. Ancak göğüs lhastalıkları doktoru Emel Bulcun hocamız ilgisi bilgisi ve doğru yönlendirmesi ile kronik hastalıklarımın temelinde uyku apnesi olduğunu teshis ederek tedaviye başladı.

nermin s. 
  30.05.2022

Emel hanım rahatsızlığımla son derece titizlikle ilgilendi. Tetkik sonuçları çıkınca gerek ilaçlarım gerekse diğer yan tedaviler konusunda beni bilgilendirdi. İşinde çok iyi ve özverili bir hekim.

İsa A. 
  03.03.2022

İlgi ve alakası çok iyiydi. Diyalog, dinleme ve anlamdırmaya çalışması şu zamana kadar gördüğüm doktorlar arasında en iyisiydi.

Kenan Mehmet E. 
  07.01.2022

10 gün önce ve bugün kendisinin ilgili ve sevecen tavrı ile karşılaştım. Kendisine bu tavrının devamını ve mesleki yaşamında başarılar diliyorum.

Dilber G. 
  24.02.2021

Bugün ,rahatsızlığım nedeniyle panik olmuş bir şekilde Emel hanıma muayene oldum Aklımda hiçbir şüpheye yer bırakmayacak şekilde: Kan tahlillerimi Röntgen ve tomografimi değerlendirdi Bütün sorularımı nezaketle cevapladı

Değerli Yorumlarınızı Bekliyoruz.