Urology

Urology

Üroloji Bölüm'ümüz mevcut alt yapısıyla modern üroloji  alanında uygulanan  teşhis ve tedavi amaçlı tüm girişimlerin yapılmasına olanak sağlanmaktadır.
Altyapı ve Donanım
 • Transrektal ultrason
 • Üroflowmetri
 • Modern videoendoskopi sistemleri
 • C-kollu skopi cihazı
 • Holmium lazer
 • Pnömotik ve ultrasonik taş kırma cihazı
 • Fleksibl tip üreterorenoskoplar
 • Böbrek içerisinde taş kırma (RIRS) ameliyatının tüm ekipmanlar.
 • Üroloji Kliniğimizde  “Da Vinci Robotik Cerrahi” ekipmanları
Tanı ve Tedavisi Yapılan Hastalıklar
 • Prostat hastalıkları
 • Üriner sistem taş hastalıkları
 • Ürolojik kanserler
 • Erkek cinsel işlev bozuklukları
 • Kadın ürolojisi hastalıkları
 • Çocuk ürolojisi hastalıkları
 • Nöroürolojik hastalıklar
Ameliyat - İşlem ve Girişimler
 • Sistoskopi eşliğinde stent yerleştirilmesi-alınması
 • Transrektal ultrasonografi eşliğinde prostat biyopsisi
 • Perkütan böbrek absesi drenajı
 • Perkütan nefrostomi
 • Perkütan kist drenajı
 • Fleksibl rijitüreteroskopik taş ameliyatları
 • Endoskopik ve açık tüm taş ameliyatları
 • Retrogradintrarenal böbrek cerrahisi-RIRS
 • Holmium lazer ile böbrek içerisinde taş kırma işlemi
 • Endoskopik  ve açık tüm prostat ameliyatları
 • Böbrek,mesane,prostat,testis ve penis kanserlerinin her türlü radikal ameliyatları
 • Laparoskopik yöntemler ile böbrek hastalıklarının tedavisi
 • Mikroskopik varikoselektomi ameliyatı
 • Ereksiyon bozukluklarının tedavisine yönelik her türlü cerrahi girişimler, penis protezi ve testis protezi yerleştirme ameliyatları
 • Kadın ürolojisi alanında; idrar kaçırma ameliyatları
 • Çocuk ürolojisi alanında; idrar kaçırma ameliyatları, üriner sistemin tüm doğumsal hastalıklarının endoskopik laparoskopik ya da açık olarak operasyonları
 • Çocuklarda her türlü üriner sistem taş hastalıklarının ameliyatları

Değerli Yorumlarınızı Bekliyoruz.

 
 
   
 
Copyright © 2020 KORU SAĞLIK GRUBU