Hematology

Hematology

İç hastalıklarının bir yan dalı olan Hematoloji; kansızlıklar, kanamalar, pıhtılaşma bozuklukları, alyuvar (eritrosit), akyuvar (lökosit), trombosit (platelet) artış ve azalmaları, lenfomalar, lösemiler, plazma hücre hastalıkları gibi durumlarla ilgilidir.
KANSIZLIKLAR (ANEMİLER)
Bu grup hastalıklar arasında demir eksikliği anemisi (DEA), folik asit eksikliği, B12 eksikliği gibi kansızlık nedenleri bulunmaktadır.
Hemolitik anemiler olarak tanımlanan kansızlıklar, alyuvarların aşırı yıkımları sonucu oluşan kansızlıklar olup doğumsal ya da edinsel olabilirler. Akdeniz anemileri (talasemiler) ve anormal hemoglobin varlığı ile birlikte olanlar (hemoglobinopatiler) bunlara örnek olarak verilebilir. Günümüzde bu hastalıkların hafif klinik gidiş gösteren şekilleri daha yaygındır.
Kemik iliği yetmezlikleri genellikle kansızlık yanında, akyuvar (lökosit) ve trombosit (platelet) azlığı ile birlikte olan daha sorunlu hastalıklardır.
KANAMALAR (KANAMA DİYATEZLERİ)
Derideki ufak bir morluktan, çeşitli organlarımızı ilgilendiren kanamalara neden olabilecek geniş bir hastalık grubunu oluştururlar. Burun kanamaları, adet düzensizlikleri, mide kanamaları gibi belirtilerle ortaya çıkabilirler.
Kanamalar; damar, trombosit ya da pıhtılaşma (koagülasyon) faktörlerine bağlı olabilirler. Örneğin, çok çeşitli nedenlere bağlı trombositopeniler (trombosit azalmaları) bu grup içinde önemli bir yer tutarlar.
LENFOMALAR
Her yaşta görülebilen bu grup hastalık lenf bezleri, dalak, karaciğer, kemik iliği gibi birçok organ ve dokuyu tutarak çok önemli sorunlara neden olabilirler. Hastalığın alt tipine (patolojisine ) ve yaygınlığına bağlı olarak tedavi yaklaşımları da çok farklı olabilir.
LÖSEMİLER
Büyük çoğunluğu lökositlerle (akyuvarlar) ilgili olan, bazıları hızlı (akut), bazıları da yavaş (kronik) bir gidiş gösteren çok önemli bir hastalık grubudur. Akut ve kronik lösemiler hastanın yaşı, hücrelerin tipi, hastalığın genetik özelliklerine göre çok farklı tedavi seçenekleri ile tedavi edilirler.
PLAZMA HÜCRE HASTALIKLARI (PHH)
Plazma hücrelerinin değişik oranlarda artışı ve çeşitli organlarda tutuluma (infiltrasyon) neden olmasıyla ortaya çıkan bir grup hastalıktır. Multipl miyeloma (MM), Waldenström makroglobulinemisi (WM) gibi daha çok orta ve ileri yaşlarda görülebilen hastalıklar bu gruptadırlar.
KRONİK MYELOPROLİFERATİF HASTALIKLAR
Sıklıkla dalak büyüklüğü (splenomegali), lökositlerin genç hücreleri ve trombositlerde artışla ortaya çıkan bir grup kronik hastalıktır. Primer polisitemi (polisitemia vera - PV), esansiyel trombositoz (ET), primer myelofibrozis (PM) gibi hastalıklar bu grup içinde incelemektedir.
KÖK HÜCRE TRANSPLANTASYONU (KÖK HÜCRE NAKLİ) VE DİĞER TEDAVİLER
Kan transfüzyonları, alyuvar (eritrosit), trombosit (platelet) gibi kandan özel cihazlar kullanarak elde edilen çeşitli hücrelerin, daha sonra damar yoluyla hastalara verilmesiyle gerçekleştirilir. Tedavilerde ayrıca alyuvarların, akyuvarların, trombositlerin oluşumunu uyaran çeşitli ilaçlar da kullanılmaktadır.
Kök hücre transplantasyonu kemik iliği yetmezlikleri, lenfomalar, lösemiler, plazma hücre hastalıkları, bazı solid tümörler ve diğer bazı hastalıklarda kullanılan önemli bir tedavi seçeneğidir.
Kök hücre transplantasyonunda hastanın kendi kök hücreleri kullanıldığında otolog, hastanın dışında bir kişinin kök hücreleri kullanıldığında allojenik transplantasyondan söz edildiği anlaşılır. Kök hücre kaynağı çevresel (perferik) kan, kemik iliği ya da kordon kanı olabilir. Kök hücre vericileri (donörler) akraba ya da akraba olmayan kişiler olabilir. Transplantasyonlar, bu özellikleri dikkate alınarak allojenik, otolog ya da akraba dışı transplantasyonlar olarak tanımlanırlar.

Değerli Yorumlarınızı Bekliyoruz.

 
 
   
 
Copyright © 2020 KORU SAĞLIK GRUBU