Medical Oncology

Medical Oncology

Tıbbi Onkoloji Bölümü, hastanemiz 6. katında yer alan poliklinik ile 5. katında yer alan 10 yatak kapasiteli Gündüz Tedavi Ünitesi ve 6 yatak kapasiteli Onkoloji servisi ile güncel tıbbın tüm imkanlarından yararlanarak tüm kanser hastalarına hizmet vermektedir.
Bölümümüze kanser tanısı almış hastalar veya kanserden şüphelenilen hastalar başvurmaktadır. Kanserli hastaların tanı, tedavi (Kemoterapi, hedefe yönelik tedaviler, sitokin tedavileri, radyoterapiyle eş zamanlı kemoterapiler, hormonal tedaviler) ve tedavi sonrası izlemleri Tıbbi Onkoloji uzmanı tarafından, multidisipliner yaklaşımla (Cerrahi branşlar, Radyasyon Onkolojisi, Radyoloji, Patoloji, Nükleer Tıp, Klinik Psikoloji, Psikiyatri, Tıbbi Genetik, Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon ve Beslenme uzmanları ile işbirliği içinde) gerçekleştirilmektedir.
Tıbbi Onkoloji bölümümüzde, meme kanseri, mide-barsak kanserleri, pankreas kanseri, prostat kanseri, böbrek-mesane kanserleri, akciğer kanserleri, baş-boyun kanseri, karaciğer kanserleri, safra kesesi ve yolu kanserleri, malign mezenkimal tümörler, beyin tümörleri, melanom ve diğer cilt kanserleri,, tiroid kanseri, testis (erkek yumurtalık) kanseri, over (kadın yumurtalık) -rahim (endometriyum)-rahim ağzı (serviks) kanserleri gibi kanserlerin tanı ve tedavileri yapılmaktadır.
Uygulanan tedavilerde uluslararası güncel tedavi yaklaşımlarına sadık kalınmakta ve batı ülkeleri standartlarında tedavi verilmektedir. Ayaktan gündüz tedavi ünitesinde kısa süreli ve infüzyonel kemoterapilerin yanı sıra destek tedavileri verilmesi, venöz port ve kateter bakımı gibi hizmetler sunulmaktadır. Tanı problemi olan veya genel durumu ayaktan tedaviyi kaldıramayacak olan veya devamlı infüzyon tedavisi gerektiren hastalar ise yataklı servisimizde izlenmektedir. Tıbbi Onkoloji servisinde aynı zamanda destek tedavisi gereksinimi olan hastalar ve girişimsel işlemlerin uygulandığı hastaların takip ve tedavisi yapılmaktadır.

Değerli Yorumlarınızı Bekliyoruz.

 
 
   
 
Copyright © 2020 KORU SAĞLIK GRUBU