General Surgery

General Surgery

Genel Cerrahi Bölümümüzde ilgili organ ve dokuların cerrahi hastalıklarının tedavisi yapılmaktadır.
Tedaviler alanında tecrübeli bir ekip tarafından,uygun metod ve teknolojik araçlar kullanılarak uygulanmaktadır.
Tedavi yaklaşımımız; ameliyat öncesinde, sırasında ve sonrasında konuyla ilgili diğer uzmalık alanlarının da fikirleri alınarak oluşturulmaktadır. (Multidisipliner tedavi)
Bölümümüzde ameliyat robotu da dahil olmak üzere en ileri teknolojık donanım bulunmaktadır.Hastaların cerrahi tedavileri; konvansiyonel (geleneksel-açık), laparoskopik ve robotik metodlarla gerçekleştirilmektedir.
Gereken hastaların ameliyat sonrası takip ve tedavileri gelişmiş cerrahi yoğun bakım ünitesinde yapılmaktadır.
Meme Hastalıkları Ünitemizde,özel olarak meme hastalıkları ile ilgilenen bir genel cerrahı uzmanı ve radyolojı uzmanından oluşan uzman bir ekip tarafından hastalar değerlendirilmektedir.
Cerrahi Onkoloji Biriminde; Kanserli hastaların kompleks ameliyatları ve karın içinde sınırlı olarak yayılmış kanserlerde Sıtoreduktif Cerrahi ve Hipertermik Kemoterapi uygulamaları deneyimli Cerrahi Onkolojı ekibimiz tarafından gerçekleştirilmektedir.
Genel Cerrahi ve Cerrahi Onkolojinin tedavisini üstlendiği hastalıklar şunlardır.
Genel Cerrahinin İlgi alanındak Organ ve Dokular:Tiroid ve Paratiroid bezleri,Böbreküstü bezi,Meme,Karın duvarı ve Kasık bölgesi,Organlar arasındaki destek dokuları (yağ ve bağ dokuları) ve Retroperitoneal bölge,Sindirim sistemi organları (Mide,onikiparmak barsağı,ince bağırsak,,kalın bağırsak,karaciğer,safra kesesi,safra yolları,pankreas,dalak)
Genel Cerrahiyi ilgilendiren Hastalıklar
Tiroid Bezi Hastalıları
 • Noduler ve diffüz guatr
 • Hipertiroidi
 • Tiroglossal kistler
 • Tiroid kanserleri
Paratiroid Bezi Hastalıkları
 • Paratiroid adenomu
 • Primer,sekonder,tersiyer hiperparatiroidi durumları
Böbreküstü Bezi Hastalıkları
 • Fonksiyone ve nonfonksiyone surrenal tümörleri
 • Surrenal bez kanserleri
Meme Hastalıkları
 • Memenin benign kitleleri (fibroadenom,fibrokistik hastalık, vb.)
 • Mermenin gelişimsel bozuklukları (aksesuar meme vb.)
 • Memenin iltihabi hastalıkları (laktasyonel,nonlaktasyonel)
 • Meme ağrıları ve memebaşı akıntıları
 • Meme kanseri
İnguinal Bölge Hastalıkları
 • Kasık fıtıkları
Karın Duvarı,Cilt ve Ciltaltı
 • Karın duvarı fıtıkları (göbek fıtığı,kesi fıtıkları vb)
 • Cilt kanserleri
 • Cilt , ciltaltı ve kas-bağ dokusuna ait kitleler)
 • Sinüs pilonidalis(Kıl Dönmesi)
 • Tırnak batması durumları
Özofagus ve Mide Hastalıkları
 • Gastroözofageal reflü hastalığı
 • Paraözofageal ve Diafragmatik Herniler
 • Morbid Obezite
 • Özofagogastrik ve gastrik kanserler
Karaciğer, Safra Kesesi ve Safra Yolları Hastalıkları
 • Karaciğerin kistik ve solid tumörleri (iyi huylu ve kötü huylu)
 • Karaciğer hemanjıomları
 • Safra kesesi ve safra yolları taşları
 • safra kesesi ve safra yollarının iyi huylu ve kötü huylu tümörleri
Duodenum, Koledok ve Pankreas Hastalıkları
 • Duedonum, distal koledok, ampulla vateri ve pankreasbaşı tümörleri
 • Pankreasın baş, gövde ve kuyruk tümörleri (kistik,solid)
İnce Barsak Hastalıkları
 • İnce barsak tümörleri (iyi ve kötü huylu)
Kalın Barsaklar (Kolon), Rektun, Anüs ve Perianal bölge Hastalıkları
 • Kalın barsak (kolon) ve rektum tümörleri
 • Anal kanal tümörleri
 • Hemoroıd,fissür ve fistül gibi perianal hastalıklar
Dalak hastalıkları
 • Dalağın kist ve tümörleri
 • Cerrahi tedavi gerektiren hipersplenizm ve splenomegali durumları
Altyapı ve Donanım
 • 9 adet tam donanımlı ameliyathane
 • Laparoskopik Cerrahi Ekipmanlar
 • Da Vinci Ameliyat Robotu
Destek Birimleri
 • Tam Donanımlı Cerrahi Yoğun Bakım
 • Girişimsel Radyoloji Birimi
 • Ağrı Tedavisi Birimi
 • Endoskopi Ünitesi
 • ERCP Ünitesi

Değerli Yorumlarınızı Bekliyoruz.

 
 
   
 
Copyright © 2020 KORU SAĞLIK GRUBU