Radiology

Radiology

Özel Koru Ankara Hastanesi Radyoloji Kliniği, en güncel teknoloji cihazlar ile donatılmış cihaz parkı ve tecrubeli doktor kadrosuyla radyoloji alanındaki tüm tanısal tetkikleri ve girişimsel tedavileri, dünya standartlarında bir kalite anlayışı ile gerçekleştirmektedir. 
Radyoloji kliniği tamamen dijital cihazlar ile donatılmış olup incelemelere ait görüntülerimiz yüksek kapasiteli ve güvenli dijital arşivlerde depolanmakta ve bir çok dijital değerlendirme yazılımı eşliğinde özel iş istasyonlarında uzmanlarımız tarafından yorumlanmaktadır. Kliniğimiz yorumlama süreçlerini ilgili klinik branşlar ile birlikte multidisipliner bir şekilde yürüterek teknolojiyi tecrube ile birleştirmeyi amaçlamaktadır.
Bilgisayarlı Tomografi Ünitesi:
Ünitede 128 kesitli multidedektörlü bir cihaz olan GE Optima CT660 ile hizmet verilmektedir. Cihaz odası tomografi eşliğindeki girişimsel işlemlere izin verecek şekilde geniş bir zeminde konumlandırılmış olup ferah alan algısını arttıran özel iç aydınlatmalar ile desteklenmiştir. 
Cihazda bulunan AsiR teknolojisi tüm tetkiklerin daha az radyasyon maruziyeti ile gerçekleştirilebilmesine olanak vermektedir.
Cihazın sınıf öncülerinden olduğu ‘Multidedektör BT’ teknolojisi sayesinde kısa nefes tutma süreleri içerisinde istenen vücut bölgesi çok ince kesitler şeklinde taranabilmekte, damarların detaylı haritalarının oluşturulduğu anjiografik tetkikler büyük damar kateterizasyonuna ihtiyaç duyulmadan kolaylıkla gerçekleştirilmektedir. 
Kalp damarlarında oluşan darlıklar kalp krizi ve kalp yetmezliğinin en sık sebeplerindendir. Dünya standartlarında gerçekleştirdiğimiz bir tetkik olan Koroner BT Anjiografi incelemesi ile, kasıktan kateter girişine gerek duyulmadan, 5 dakika süren bir çekimle kalp damarlarının haritası çıkarılarak bu darlıklar görüntülenebilmektedir. 
Yine ‘Multidedektör BT’ teknolojisi sayesinde mümkün olan ‘sanal kolonoskopi’ incelemesiyle, 1 günlük hafif bir diyet sonrasında, 10 dakika süren ağrısız bir tetkik ile tüm kalın barsağın 3 boyutlu haritası çıkarılarak, klasik kolonoskopi tetkiki ile eşdeğer başarı oranları ile kanser öncülü olan barsak polipleri saptanabilmektedir.
Cihaz çene cerrahisi ve diş protezlerinin planlanması aşamasında gerekli olan Dentascan özelliğine de sahipdir.
Manyetik Rezonans (MR) Görüntüleme ünitesi:
Ünitede bulunan GE Optima MR360 model cihaz eşsiz bir klinik performansa sahip olup zengin klinik yazılımlar ile desteklenmiştir. 
Hareketli kalp incelemeleri, beyin ileti yollarının haritalanması gibi birçok ileri yazılım sistem bünyesinde bulunmakta olup çekim protokolleri dünyanın ileri gelen sağlık merkezlerinde kullanılan protokoller üzerinden geliştirilmiştir. Bu şekilde, tetkiklerde elde edilen veri kalitesinin dünya standartlarına uygunluğu temin edilmektedir. 
MR görüntülemede kuşkusuz en önemli gereklilik, görüntülerin yeterli çözünürlük ve kalitede elde edilmesidir. Ünite yüksek teknoloji ürünü bir cihaz ve incelemeler için gerekli olan sürelerden ödün verilmeden çalışılan protokoller ile klinisyen ihtiyaçlarına en üst düzeyde cevap verecek tetkik kalitesini sunmaktadır. 
Ünite bünyesinde hepsi MR uyumlu olmak üzere anestezi cihazı, klinik monitör ve sedye de mevcut olup anestezi eşliğindeki çekimler rutin olarak gerçekleştirimektedir.
Direkt Radyografi Ünitesi:
Radyografi ünitesinde General Electric Optima XR646 model, sınıfının öncüsü durumundaki tam dijital (DR) bir direkt röntgen cihazı hizmet vermektedir.
Cihazda kemik ve yumuşak dokunun birbirinden ayırılarak görüntülemesine olanak veren ‘Dual Energy’ modu bulunmaktadır. Bu özellik kemik ve yumuşak dokuyu ayırarak, klasik röntgen görüntülerinde saklı kalabilecek bazı lezyonların daha kolay saptanmasına olanak verebilmektedir.
Tüm klasik tetkikler yanında, skolyoz grafileri, uzun bacak grafileri gibi daha kompleks incelemeleri ergonomik ve kolay şekilde gerçekleştirmekte ve görüntüleri saniyeler içerisine hastane dijital görüntü arşivine ulaştırmaktadır. 
Ek olarak hastane bünyesinde, yatan hastalarımıza yatak başında hizmet veren dijital kasetli bir taşınabilir röntgen cihazı bulunmaktadır.
3 Boyutlu Tomosentez Dijital Mamografi 
Niçin
Meme kanseri bayanlarda en sık görülen kanser türü olup her 8 kadından 1’i yaşamının herhangi bir evresinde meme kanserine yakalanmaktadır. Meme kanserinin tedavisinde başarının en önemli parametresi erken teşhisdir. Yapılan çalışmalarda ilk evrede yakalanan kanser tedavisinde başarı şansı %100 iken, son evrede yakalanan kanserlerde %22 olarak saptanmıştır. Erken aşamalarında meme kanseri hemen hemen hiçbir zaman hastanın farkedebileceği bir rahatsızlığa sebep olmaz. Sık görülen bu kanserin erken evrede yakalanıp başarı ile tedavi edilmesi için tüm bayanlarda meme kanseri taraması yapılmalıdır. Meme kanseri taramasında başarısı kanıtlanmış olan tek etkin yöntem mamografi tetkikidir.
Ne Zaman
Amerikan Kanser Derneği, Amerikan Radyoloji Derneği ve Amerikan Meme Görütüleme Derneği kadınların 40 yaşından başlayarak yılda bir kez tarama mamografisi çektirmesini tavsiye etmektedir.
Nasıl
Meme kanseri taramasında tek yöntem mamografidir. Ultrasonografi, Manyetik Rezonans Görüntüleme (MR) gibi yöntemler gerekli durumlarda mamografiye ek olarak kullanılabilen tetkiklerdir ve kanser taramasında tek başına etkinlikleri kanıtlanmamıştır. Mamografi günümüzde 4 ayrı teknikle çekilmektedir ve bu tekniklerin avantajlarının ve dezavantajlarının hasta tarafından bilinmesi son derece önemlidir.
Film Mamografi ilk kullanılmaya başlayan teknikdir. Görüntüler siyah beyaz bir filme basılır ve bu şekilde saklanır. Bilgisayar ortamına aktarılamaz. Film basımı ile ilgili birçok teknik kısıtlılığa sahiptir ve basılan filmler zamanla kalitesini yitirebilir. Radyasyon dozu yeni tekniklere oranla daha fazladır.
Bilgisayarlı Radyografi (CR) Mamografi ülkemizde daha çok ‘yarı dijital’ mamografi olarak bilinen teknikdir. Görüntüler dijital bir kaset üzerinde oluşturularak bilgisayara aktarılır. Görüntüler dijital ortamda saklanabilir ve zamanla kalite kaybına uğramaz. Ancak bu yöntemde de radyasyon dozu yeni tekniklere oranla daha fazladır ve görüntü kalitesi hem daha eski bir teknik olan film mamografiden, hem de daha yeni bir tekniklerden daha düşüktür.
Tam Alan Dijital Mamografi en güncel tekniklerden biridir. Görüntüler direkt olarak bilgisayara aktarılır ve bilgisayar ortamında incelenir. Görüntüler dijital ortamda saklanır ve kalite kaybına uğramaz. Görüntü kalitesi üst düzeydedir ve radyasyon dozu daha eski yöntemlere göre düşüktür. Ancak yukarıda sayılan tüm bu yöntemlerde meme içerisindeki dokular üst üste binerek arada veya arkada kalan dokuları saklayabilir. Bu nedenle bu yöntemlerde küçük tümörler meme dokusu içerisinde gizlenebilmekte, bu da bazı erken evre kanserlerin tanınmasını güçleştirmekte veya engelleyebilmektedir.
3 Boyutlu Meme Tomosentez mamografi alanında geliştirilen en yeni teknikdir. Tam dijital özelliklere sahip bu yöntemde her memenin 60 ile 100 arasında değişen sayıda çok ince kesitleri oluşturularak bilgisayara aktarılır. Memeler kesit kesit incelenir, böylece diğer meme dokularının arasında saklanan küçük tümör dokuları normal meme dokusundan daha rahat şekilde ayırt edilebilir. Bu konuda yapılan, 33.000 hastadan alınan 3 yıllık verilerin derlendiği en geniş çalışmada 3 boyutlu meme tomosentez ile;
• Mamografide saptanan lezyonların daha rahat karakterize edildiği, dolayısıyla hastaların bu lezyonlara yönelik ileri tetkik için daha az geri çağırıldığı
• Kanser saptanma oranlarının arttığı
• Saptanan lezyonların değerlendirmesi için geri çağırılan hasta grubunda bu lezyonların gerçek patolojileri temsil etme oranının artttığı, yani geri çağırma konusunda daha isabetli kararlar verildiği
• Normal olarak değerlendirilen mamografi tetkikinden sonra kanser tespit edilen hasta oranının azaldığı kaydedilmiştir. Bu teknikde radyasyon dozu en, güncel cihazlarda standart mamografi ile yaklaşık aynıdır.
Ultrasonografi ve Doppler Ultrasonografi ünitesi:
Ultrasonografi incelemesi radyasyon içermeyen pratik bir tetkik olmasıyla radyoloji sürecinin önemli bir parçası olup, cihaz teknolojisinin tanısal kaliteye direkt olarak etki ettiği bir incelemedir. 
Ünitede sınıfının en gelişmiş örneklerinden olan Toshiba Applio 500 ve Toshiba Applio 400 model cihazlar ile hizmet verilmektedir. Tüm cihazlar Elastografi, Micropure gibi ileri ultrasonografi yazılımlarına sahipdir.
Ek olarak ultrasonografi eşliğinde ince ve kalın iğne biyopsileri, meme işaretleme gibi girişimsel işlemler de ünitede rutin olarak gerçekleştirilmektedir.
Panoramik Röntgen Ünitesi:
Ünitede Kodak 8000 model Dijital Panoramik Röntgen cihazı bulunmaktadır. 
Cihazın yüksek frekans jeneratörü sayesinde maruz kalınan radyasyon miktarından en az %30 azalma sağlanmaktadır. 
Kodak Dental Yazılımı sayesinde ağız ve diş sağlığı kliniğimiz ile cihaz arasındaki görüntü aktarımları hızla ve zahmetsizce yapılabilmekte, görüntüler üzerinden detaylı ölçümler dijital olarak alınabilmektedir.
Raporlama merkezi:
Radyoloji kliniğinde elde edilen tüm tetkik görüntüleri, çok geniş bir spektrumu içeren ileri klinik yazılımların bulunduğu GE AW model iş istasyonlarında değerlendirilmektedir. 
Bu iş istasyonlarının görüntüleri işleme yetenekleri sayesinde çok detaylı vücut haritalandırmaları yapılabilmekte, saptanması güç lezyonlar bilgisayarlar tarafından taranarak otomatik olarak işaretlenmekte, saptanan lezyon boyutlarının iki tetkik arasındaki gelişimi sayısal olarak çok hassas şekilde otomatik olarak hesaplanabilmekte, cerrahi planlamanın daha kolaylıkla yapılabilmesi için yüksek çözünürlüklü çizimler oluşturulabilmektedir.
Merkezde manyetik rezonans (MR) ve bilgisayarlı tomografi (BT) tetkiklerinin işlenmesi ve yorumlanması için 2 adet GE AW model iş istasyonu, direkt röntgenlerin değerlendirilmesi için medikal monitörlü 1 adet clear canvas iş istasyonu bulunmaktadır.
Görüntü Arşiv ve Basım merkezi:
Radyoloji kliniğinde elde edilen tüm tetkik görüntüleri veri merkezinde yedekli olarak güvenlikli biçimde depolanmaktadır. Görüntüler PACS sunucusu aracılığıyla hastane içerisinde tüm klinisyenlere anında ulaştırılmakta olup acil durumlarda hastane dışından erişim için yetkilendirilmiş klinisyenlere web veya mobil cihaz arayüzü de sunulmaktadır.
Merkez bünyesinde bulunan CD robotu ile tetkik CD’leri otomatik olarak isimlendirilerek basılabilmektedir. Ek olarak tetkiklerin film olarak basılması için iki adet medikal film basım cihazı da merkez bünyesinde mevcuttur.

Değerli Yorumlarınızı Bekliyoruz.

 
 
   
 
Copyright © 2020 KORU SAĞLIK GRUBU