Pediatric Surgery

Pediatric Surgery

Ülkemizde verilen çocuk cerrahisi eğitimi uyarınca, bir Çocuk Cerrahı kabaca beyin cerrahisi, ortopedi ve kalp-damar cerrahisi ilgi alanları dışındaki hemen her sistemde çocukluk çağında ortaya çıkan cerrahi sorunların tedavisi ile uğraşır. Bunların dışında, özellikle yenidoğan döneminde olmak üzere doğumsal (konjenital) anormallikler de Çocuk Cerrahisinin ilgi alanı içindedir.
Çocuk Cerrahisi tarafından cerrahi tedavisi yapılan başlıca sorunlar ve uğraşı alanları şunlardır:
 • Anne karnında tanımlanan anormallikler (solunum sistemi, böbrekler-idrar yolları ve mesane ile ilgili sorunlar, genital bölge anormallikleri, diyafragma fıtığı, karın duvarı anormallikleri, bazı doğumsal tümörler...)
 • Yenidoğan döneminde (0-28 gün) saptanan doğumsal anormallikler
 • Solunum sistemi ve akciğer anormallikleri,
 • Yemek borusu anormallikleri,
 • Mide ve bağırsak sistemi anormallikleri,
 • Karaciğer ve safra yolları anormallikleri,
 • Böbrekler, idrar yolları ve mesane anormallikleri,
 • Karın duvarı oluşum anormallikleri,
 • Doğumsal tümörler.
 • Bebeklik döneminde (2-24 ay) saptanan sorunlar-
 • Doğumsal anormallikler (solunum sistemi, mide-bağırsak sistemi, böbrekler-idrar yolları ve mesane ile ilgili sorunlar, genital bölge anormallikleri),
 • Bağırsak kanamaları
 • İnvajinasyon (bağırsakların içiçe geçmesi- düğümlenmesi),
 • Meckel divertikülü,
 • Pilor (mide çıkımı) darlığı,
 • Safra yolu tıkanıklıkları.
 • Her yaşta sık rastlanan sorunlar
 •  Kasık fıtığı,
 • Hidrosel,
 • İnmemiş testis,
 • Göbek fıtıkları,
 • Apendisit,
 • Bağırsak tıkanıklıkları,
 • Solunum ya da mide-bağırsak sistemine kaçan yabancı cisimler.
 • Özellikli sorunlar
 • Çocukluk çağı solid tümörleri,
 • Salgı bezleri (endokrin) sistemi ile ilgili sorunlar,
 • Kız çocuklarına özgü sorunlar (rahim ve yumuratlık ile ilgili sorunlar),
 • Üreme ve boşaltım sistemi ile ilgili anormallikler (Böbrek çıkımında darlık -Üretero-pelvik darlık-, böbrek reflüsü -vezikoüreteral reflü, taş, idrar deliğinin normal yerinde olmaması - hipospadyas, epispadyas, mesane ön yüzünün olmaması -ekstrofya vezika-, cinsiyet anormallikleri...),
 • Yemek borusu ile ilgili sorunlar (mide reflüsü- gastro-özofageal reflü)
 • Karın ve göğüs duvarı anormallikleri (doğuştan karın kasları yokluğu, göğüs duvarının içe çökük olması –kunduracı göğsü- ya da dışa doğru çıkıntılı olması –güvercin göğsü),
 • Hemanjiom ve lenfanjiomlar (damarlar ve lenf sistemi ile ilgili sorunlar),
 • Çocukluk çağı travmaları (yanıklar, düşmeler, kazalar, künt ya da delici travmalar).
 • Tedavisinde öncelikle cerrahi yöntem gerekmeyen sorunlar
 • Kabızlık, anal fissür (makatta yırtık),
 • Yineleyen idrar yolu enfeksiyonları,
 • Dışkı ve idrar kaçırma sorunları,
 • Yineleyen karın ağrıları,
 • Kusma.
 • Diğer
 • Sünnet,
 • Mide ve bağırsak endoskopileri.

Değerli Yorumlarınızı Bekliyoruz.

 
 
   
 
Copyright © 2020 KORU SAĞLIK GRUBU