Colorectal Surgery and Proctology

Colorectal Surgery and Proctology

Kolorektal cerrahi ve proktoloji; kalın bağırsak (kolon), rektum (kalın bağırsağın makata yakın son bölümü) ve makat bölgesi hastalıkları ile ilgilenen tıp dalına verilen isimdir.

Belli başlı proktoloji alanına giren hastalıklar:Hemoroid (Basur)
 • Anal Fissür (Makatta Çatlak)
 • Perianal Fistül (Makat Çevresinde Akıntı)
 • Kronik Kabızlık 
 • Pilonidal Sinüs (Kıl Dönmesi)
 • Rektosel ( Barsak Fıtığı)
 • Rektovajinal Fistül
 • Anal pruritus (Makat Kaşıntısı)
 • İnkontinans (Gaz - Gaita Kaçırma)   
 • Rektal prolapsus (Rektum mukozasının anüstten dışarıya sarkması)
 • Anal/perianal Siğiller
 • Pelvik Organ Sarkması
Proktoloji polikliniğimizde uygulanan tedavi ve işlemler;
 • Anorektal Manometri
 • Anoskopi
 • Rektoskopi
 • Kolonoskopi
 • Hemoroidal Hastalıkta Band Ligasyon
 • Kristalize fenol (kıl dönmesinde)
 • Anal Fissür’de Botox Tedavisi
 • Anal pruritus’de Metilen Blue Uygulaması
 • Anal İnkontinens’de Biyofeedback Tedavisi
 • Anal İnkontinens’de Sinir stimülasyonu (PTNS), Elektrostimulasyon
 • Kabızlık tedavisi
Kolon ve Rektum Cerrahisi Uygulamaları
 • Kalın Barsak ve Rektum Kanseri
 • İltihabi barsak hastalıkları (Ülseratif Kolit ve Crohn hastalığı)
 • Kolostomi-ileostomi değerlendirilmesi-bakımı
 • Laparoskopik ve Robotik Kolorektal Cerrahi
Makatta Çatlak Tedavisinde Botoks
Anal fissür yani halk arasındaki adıyla makatta çatlakta esas sorun, o bölgedeki kasların spazmı yani kasılmasıdır. Bunun sonucunda dışkılama sırasında küçük bir cam parçası çıkarır tarzda şiddetli ağrı ya da zonklama, bazen eşlik eden kanama, yırtılma hissi oluşur. Tedavinin esasını da bu kasılmanın yani spazmın kaldırılması ve sonucundaki yüksek basıncın normale düşürülmesi oluşturur. Bu basıncı azaltmanın bir yöntemi de kasa Botox enjekte (iğne uygulaması) etmektir. Botox işlemi ile kasların geçici olarak kasılması engellenmekte ve sonuç olarak spazmın yani basıncın düşürülmesi amacına ulaşılmaktadır. Uygun ve seçilmiş vakalarda tedavi başarısı %80’nin üzerine çıkabilmektedir. Bu işlemin başarılı olasının bir diğer noktası ise deneyimli biri tarafından doğru olarak uygulanmasıdır.
Anal Fistül

Cilt ve bağırsak arasında normalde olmaması gereken bir bağlantının (kanalın) oluşmasına fistül denir. Makat içindeki bağırsak bölümü (birincil ağız) ile deri arasında (ikincil ağız) normal dışı bir bağlantının oluşmasına ise makat fistülü veya tıbbi deyimi ile perianal fistül denir. Hastalarda makatta akıntı-ıslaklık hissi buna bağlı kaşıntı bazen akıntının olmaması ve sonucunda abse gelişimi nedeniyle şiddetli ağrı şikayeti olmaktadır. 
Anal fistüllerin doğru tanımlanması ve sınıflandırılması çok önemlidir. Bu nedenle fistül şikayetiyle gelen hastalarda fistüle sebep olabilecek altta yatan başka bir hastalığın olup olmadığı mutlaka araştırılmalıdır. Örneğin, altta yatan Crohn hastalığı gibi hastalıkların varlığının mutlaka araştırılması gerekiyor.
Pelvik faz MRI (manyetik rezonans görüntüleme), endoanal ultrason (EAUS) gibi gelişmiş tanı teknikleriyle fistül/abse haritalandırması yapılmaktadır. Özellikle nüks eden hastalarda, olası sfinkter (anal kaslar) harabiyetleri açısından anal basınçlar (anorektal manometre ile) değerlendiriliyor. Altta yatan inflamatuar barsak hastalığı olarak tanımlanan ülseratif kolit ve Crohn gibi hastalıkların varlığının araştırılması açısından kolonoskopinin de yerinin önemli olduğunu vurgulamaktayız.
Fistül geliştiğinde kendiliğinden ya da konservatif yöntemlerle iyileşmesi mümkün olmadığından cerrahi tedavi önem kazanarak tek seçenek olarak karşımıza çıkmaktadır. Nüks sorununun sık yaşandığı bu hastalığın tedavisinde bu sorunun engellenmesi doğrultusunda deneyimli bir yaklaşım ve cerrahi sırasında anal kasların (sfinkter kaslarının) korunup, cerrahi sonrası gaz-gaita tutamama (inkontinens) komplikasyonundan uzak durulması önemlidir. Yine benzer şekilde bu komplikasyonun (gaz-gaita kaçırma) engellenmesi amacıyla uygulanan seton yöntemi özellikle komplike hastalıkta uygulanmaktadır. Her nükste tedavi daha da zorlaşmakta ve daha riskli hale gelmekte olduğundan ilk doğru ve yeterli cerrahi müdahale önem kazanmaktadır.
Band Ligasyonu
Hemoroid tedavisinde lastik bant yöntemi 
Lastik bant uygulaması/band ligasyonu “outpatient” yani ayaktan veya ofiste uygulanabilecek hemoroidal hastalık tedavileri arasında bir seçenek olarak karşımıza çıkmaktadır. Doğru hastada ve doğru teknikle uygulandığında etkili bir yöntemdir. Hastanın hastanede kalmasına gerek kalmadığı gibi ertesi gün işine dahi başlayabilecek ağrısız bir işlemdir. Sarkan hemoroidal yapıların köklerinin bantlanarak bunların tekrar yerlerine oturtulmaları ve küçülmelerini hedefler. Bantların düştüğü ilk hafta içinde küçük kanamalar olabilir/olmayabilir. Burada da botoks tedavisinde olduğu gibi hasta seçimi önem kazanmaktadır. Dış hemoroidlerde kullanılmaz. Coumadin, aspirin, plavix gibi kan sulandırıcı kullanan hastalarda ve bağışıklık sistemi baskılanmış hastalarda (örneğin kemoterapi alanlarda, kemik iliği nakli yapılanlarda) kullanılmaması ya da özel hazırlıkla kullanılması gerekir.
Kristalize Fenol
Kıl dönmesi tedavisinde Kristalize Fenol 
Kıl dönmesinde kristalize fenol uygulaması doğru teknikle ve doğru hastada yapıldığında etkili sonuçların alındığı tedavi yöntemlerinden biridir. Uygulama proktoloji ünitelerinde, ofis şartlarında yapılabildiği gibi ameliyathane ortamında da gerçekleştirilebilmektedir. İşlem lokal anestezi yardımıyla yapılıyor. Steril koşullarda sinüsler (delikler) temizleniyor; kıllardan arındırılıyor ve içleri kristalize fenol denilen kristal parçaları ile dolduruluyor. Kristalize fenol, yarayı temizleme (debridman)  etkisi ile sinüslerin içlerini temizliyor ve bir iyileşme-kapanma sürecini başlatıyor. Ağrısız bir işlem olan kristalize fenolde hastanın konforu da oldukça yüksektir. Hasta aynı gün evine gönderiliyor ve günlük aktivitelerini yapma, işe-okula  gitmesinde herhangi bir sakınca bulunmuyor.
Kristalize Fenol
Kıl dönmesi tedavisinde Kristalize Fenol 
Kıl dönmesinde kristalize fenol uygulaması doğru teknikle ve doğru hastada yapıldığında etkili sonuçların alındığı tedavi yöntemlerinden biridir. Uygulama proktoloji ünitelerinde, ofis şartlarında yapılabildiği gibi ameliyathane ortamında da gerçekleştirilebilmektedir. İşlem lokal anestezi yardımıyla yapılıyor. Steril koşullarda sinüsler (delikler) temizleniyor; kıllardan arındırılıyor ve içleri kristalize fenol denilen kristal parçaları ile dolduruluyor. Kristalize fenol, yarayı temizleme (debridman)  etkisi ile sinüslerin içlerini temizliyor ve bir iyileşme-kapanma sürecini başlatıyor. Ağrısız bir işlem olan kristalize fenolde hastanın konforu da oldukça yüksektir. Hasta aynı gün evine gönderiliyor ve günlük aktivitelerini yapma, işe-okula  gitmesinde herhangi bir sakınca bulunmuyor.

Değerli Yorumlarınızı Bekliyoruz.

 
 
   
 
Copyright © 2020 KORU SAĞLIK GRUBU