Nuclear Medicine

Nuclear Medicine

1- Sintigrafi
Son teknoloji, çift detektörlü gama kamera sistemi (GE NM 630) ile her türlü sintigrafik (Planar/Dinamik) ve sinti-tomografik (SPECT) görüntüleme hızlı bir şekilde yapılabilmektedir.
2- PET/CT
Moleküler görüntülemede son aşama olan PET/CT cihazı ile onkolojik (Kanser tanı, evreleme, yeniden evreleme, tedaviye yanıtın takibi, nüks araştırılması, radyoterapi planlanması, uygun biyopsi yerinin belirlenmesi vb.), kardiyolojik (koroner arter hastalığı, kalp kasının canlılığının belirlenmesi, kalp kası hastalıkları,  by-pass’lı hasta takibi, vb.), beyin ve sinir hastalıkları (demans, beyin kanseri, biyopsi yeri belirleme, beyin gelişim bozuklukları, Parkinson Hastalığı, epilepsi, inme, bazı genetik geçişli hastalıklar vb.) ile psikiyatrik hastalıklarda (şizofreni, dikkat bozuklukları, hiperkinetik hastalıklar, anksiyete, panik bozukluklar, konuşma bozuklukları, alkol ve ilaç bağımlılıkları, nörotransmitter ve reseptör bozuklukları vb.) uygulamalarıyla hizmetinizdedir.

Bölümümüzde, klasik PET/CT görüntüleme ajanı olan FDG (floro-dioksi-glukoz)’nin yanısıra prostat kanseri ve nöroendokrin tümörlerin tanı, evreleme, yeniden evreleme ve tedaviye yanıtın değerlendirilmesine yönelik olarak Ga-68 PSMA (prostat spesifik membran antijeni) ve Ga-68 DOTA-TATE (somatostatin reseptör görüntüleme) de yapılmakta olup teranostik prensipler doğrultusunda aynı rehber moleküller kullanılarak prostat kanseri ve nöroendokrin tümörlerde Lu-177 PSMA ve Lu-177 DOTA-TATE tedavileri de verilmektedir.


3- Radyonüklid Tedavi

-Tiroid Kanseri ve Hipertiroidizm                     I-131 Tedavisi

-Nöroendokrin Tümörler                                              Lu-177 DOTA-TATE, Y-90 DOTA-TATE ve

I-131 MIBG Tedavileri

-Prostat Kanserinde                                         Y-90 PSMA ve Lu-177 PSMA Tedavileri

-İntra-kaviter Tedavi                                         Y-90, Re-186 ve Er-169 Tedavileri

-Kemik Metastazlarının Palyasyonu                  Sr-89, Re-186, Sm-153 ve Ra-223 Tedavileri

-Primer Karaciğer Kanseri ve Karaciğere

-Metastatik Kanserlerde                                    Y-90 Mikroküre, Ho-186 Mikroküre Tedavileri

 

Değerli Yorumlarınızı Bekliyoruz.

 
 
   
 
Copyright © 2020 KORU SAĞLIK GRUBU