Thoracic Surgery

Thoracic Surgery

Göğüs Cerrahi Bölümü; mevcut alt yapısı ve son modern teknolojisi ile alanındaki tüm teşhis ve tedavi amaçlı girişimlerin yapılmasına olanak sağlanmaktadır.
Altyapı ve Donanım
 • Bronkoskopi
 • Akciğer biyopsisi
 • Lenf nodu örneklemesi
Tanı ve Tedavisi Yapılan Hastalıklar
 • Akciğer kanseri
 • Plevral effüzyon ve tedavisi
 • Doğumsal göğüs kafesi anormallikleri
 • Terleme
 • Özofagus benign/malign hastalıkları
 • Trakeal hastalıklar
 • Akciğerin iyi huylu tümörleri
 • Göğüs kafesi (kaburga/sternum) benign/malign hastalıkları
 • Pnömotoraks
Ameliyat - İşlem ve Girişimler
 • Pnömonektomi/Lobektomi/wedge rezeksiyon
 • Endoskopik plevra ve akciğer örneklemesi
 • Endoskopik akciğer rezeksiyonları
 • Endoskopik terleme ameliyatı (ETS)
 • Pektus excavatum/karinatum düzeltilmesi
 • Trakeal rezeksiyon
 • Özofagus rezeksiyonu

Değerli Yorumlarınızı Bekliyoruz.

 
 
   
 
Copyright © 2020 KORU SAĞLIK GRUBU