Memede Kistler (kitle) Nedir?
Meme Sağlığı

Memede Kistler (kitle) Nedir?

  Meme kistleri, en basit anlatımla, memenin içinde oluşan sıvı dolu keselerdir. Memenin bir salgı organı olması nedeniyle memede kist görülmesi oldukça sık rastlanan bir durumdur. Memede bulunan süt bezi kanallarının genişlemesi sonucu oluşan kistler genellikle kansere dönüşmezler ve iyi huylu olarak gözlemlenirler. Bazı kadınlarda, kistik yapıya sahip olmaları nedeniyle, birden fazla kist de görülebilir. Göğüslerdeki kistler genellikle üzüm salkımı yapısında veya içi su dolu balon gibi hissedilir. Ancak bazen bu kistler zaman içinde sertleşen bir dokuya da dönüşebilir. Bu tip durumlarda daha sık takip etmek gerekebilir.

  Meme Kisti Tedavisi Ankara

  Meme kistleri, zaman içinde büyümedikçe ve ağrılı, rahatsız edici olmadıkça tedavi gerektirmez, ancak düzenli şekilde izlenmeleri gerekir. Büyüyen ve rahatsızlık veren meme kistlerinde kistin içinde biriken sıvıyı boşaltmak hastanın yaşadığı olumsuz semptomları hafifletebilir. Buna doktorunuz karar verecektir.

  Meme kistleri her yaştan kadında görülse de, menopoz öncesi, yani 50 yaşın altındaki kadınlarda rastlanma oranı daha yüksektir. Bu kistler, hormon tedavisi gören post-menopozal kadınlarda da sıklıkla görülebilir.

  Basit meme kistlerinin yarısından çoğu ilk yıl kendiliğinden kaybolabilir, %10’u 5 yıl sonra tekrar oluşabilir. Basit kistler düzgün ince cidarlı, kompleks tür kistler ise içinde sert kısımlar olan, bölmeli, yoğun sıvı içeriğine sahip, cidarı düzgün olmayan kistlerdir. Ultrasonda ele gelmeyen basit kistler ağrı ya da başka bir rahatsızlık vermiyorsa takip gerektirmez.

  Memede Kist Belirtileri Nelerdir?

  Memede kistlerin belirti vermesi önemli bir durumdur. Bazen hiç belirti vermeyen, ağrı ya da şişlik hissettirmeyen kistler hiç anlaşılmadan olduğu yerde kalabilir. Bu nedenle kadınların kendi kendilerine yapacakları meme muayenesi kistlerin erken dönemde belirlenmesi açısından çok önemlidir. Erken teşhis edilen her kist değerlidir.

  Memede Kistler İçin Fenel Belirtiler:

  • Genellikle sınırları belirli olmayan, nadiren düzgün kenarlı denebilen, kaygan, yuvarlak veya oval şekilli ele yumuşak kitle gelmesi,
  • Çok az görülen ama yine de önemli bir belirti olan, meme başından gri yeşil renkte sıvı akması, meme sıkıldığında da sıvı gelmesi
  • Mevcut kitlenin bulunduğu alanda acı, ağrı ve ya da hassasiyet olması,
  • Adet dönemi öncesinde kist boyutunda büyüme ya da memede hassasiyet olması,
  • Adet dönemi sonrasında kist boyutunun küçülmesi ve memedeki hassasiyet hissinin azalması olabilir.

  Daha büyük kistler meme dokusu içinde daha fazla yer kapladığı için daha fazla acı ve gerginliğe neden olabilir. Bu kistler daha yakından takip edilmelidir.

  Memede Kist Türleri Nelerdir?

  Basit Meme Kisti: Bu tür meme kistlerinde memenin çevresi düzgün yapıdadır. Kistin içinde bulunan sıvı yumuşaktır ve düzgündür. Damar yapısı oluşmamıştır. Kansere dönüşme ihtimali de yoktur.

  Komplike Meme Kisti: Birden fazla kistin bir araya gelerek, üzüm salkımı şeklini oluşturması ya da bir kistin içinde bölünmüş birkaç minik kistin yer almasıdır.

  Meme Çeperinde Çıkıntı Olan Kist: Kist duvarından kist içine doğru çıkıntı gelişir. Böyle bir durumda kanser araştırması düşünülebilir ve mutlaka araştırma yapılmalıdır.

  Yoğun İçerikli Meme Kisti: Bazen meme kisti içindeki sıvı çok yoğun halde olabilir. Bu türdeki kitlelere yoğun içerikli meme kisti denir. İçi sıvıyla mı dolu yoksa hücreyle mi dolu ve sert kitle mi olduğu muayene ile anlaşılmaz. Bu yüzden kısa aralıklarla düzenli takip edilmelidir.

  İç Yapısı Düzensiz Meme Kisti: Bu tür kistte, kistin içinde kanama gelişebilir ya da doku artıkları  bulunabilir. Kistin içindeki sıvı düzensiz yapıdadır. Mutalaka yakından takip edilmelidir.

  Memede Kist Kansere Dönüşür mü?

  Memede kistlerinizin olması göğüs kanseri olma riskinizi artırmaz. Ancak kistler, memede oluşabilecek yeni kitleleri veya doktorunuz tarafından değerlendirilmesi gerekebilecek farklı değişiklikleri bulmayı zorlaştırabilir. Adet döneminizde göğüsleriniz pütürlü ve ağrılı olabilir, bu nedenle menstrüel döngünüz boyunca göğüslerinizin nasıl hissettiğini sizin bilmeniz çok önemlidir, böylece bir değişiklik olup olmadığını hemen anlayarak doktorunuza danışabilirsiniz.

  Memede Kistik Yapı Nasıl Teşhis Edilir?

  Meme muayenesi teşhis için ilk adımdır. Meme ultrasonu veya mamogram gibi görüntüleme sistemleri, bazı özel durumlarda ince iğne aspirasyonu veya meme biyopsisi önerilebilir. Teşhis aşamasında tüm yapılması gerekenleri doktorunuz size önerecektir.

  - Meme muayenesi

  Yaşadığınız belirtiler ve sağlık geçmişinizi dinledikten sonra, doktorunuz memedeki kitleyi fiziksel olarak muayene edecek ve varsa diğer meme anomalilerini tespit edecektir. Doktorunuz meme kitlesinin kist olup olmadığını elle fiziksel klinik meme muayenesi ile anlayamadığı zaman, ileri tetkik talep edebilir. Bu genellikle bir görüntüleme veya ince iğne aspirasyonu olacaktır.

  - Görüntüleme Sistemleri

  Mamografi:  Büyük kistler ve küçük kist kümeleri genellikle mamografi ile görüntülenir. Ancak mikrokistleri bir mamogramda görmek daha zordur.

  Göğüs ultrasonu: Bu görüntüleme sistemi, doktorunuzun göğüsteki yumrunun sıvı mı yoksa katı mı olduğunu belirlemesine yardımcı olabilir. Sıvı dolu bir alan genellikle meme kistini gösterir. Sertlik  hissedilen bir kitle büyük olasılıkla kanserli olmayan bir yumrudur, ancak sert olan yumrular meme kanseri için mutlaka değerlendirilmelidir. Detaylı şekilde incelenmelidir.

  Doktorunuz, katı görünen bir kitleyi daha ileri tetkik için biyopsiye yönlendirebilir. Doktorunuz göğüste bir yumru hissederse, görüntüleme aşamasını atlayabilir ve sıvıyı boşaltarak, kisti hafifletmek için ince iğne aspirasyonu yapabilir.

  İnce iğne aspirasyonu: İnce iğne aspirasyonu sırasında doktorunuz memedeki kiste ince bir iğne yerleştirir ve içerde biriken sıvıyı çeker (aspire eder). İğnenin doğru şekilde yerleştirilmesi için ultrason kullanılarak bu işlem yapılır. Eğer sıvı çıkarsa ve memedeki yumru inerse, doktorunuz hemen meme kisti teşhisi koyabilir.

  Sıvı kanlı değilse, sarımsı renkte bir görünüme sahipse ve aspire edildikten sonra memedeki yumru iniyorsa, başka test veya tedaviye ihtiyacınız olmaz.

  Sıvı kanlı görünüyorsa veya memedeki yumru kaybolmazsa, doktorunuz sıvının bir örneğini laboratuvara gönderebilir ve sizi bir meme cerrahına veya bir radyoloğa sevk edebilir.

  Sıvı gelmezse, doktorunuz muhtemelen tanısal mamogram veya ultrason gibi bir görüntüleme sistemi önerecektir. Sıvı gelmemesi veya aspirasyondan sonra kaybolmayan bir göğüs yumrusu, katı olduğunu gösterir. Kanserle ilgili detayların incelenmesi için memeden doku örneği alınabilir.

  Memede Kist Nasıl Tedavi Edilir?

  Göğüs ultrasonunda belirlenen veya ince iğne aspirasyonundan sonra inen ve herhangi başka bir belirtiye neden olmayan basit göğüs kistleri için tedavi gerekmez. Birçok kist tedavi olmadan zaman içinde ortadan kaybolur. Bir kist kaybolmadan kalmaya devam ediyorsa, daha da sertleşiyorsa veya kist üzerindeki ciltte bazı değişiklikler fark edilirse, doktorunuzla hemen görüşün.

  - İnce iğne aspirasyonu

  Bu işlem sırasında kistteki tüm sıvı alınabiliyorsa, meme yumrunuz kaybolur ve semptomlarınız düzelir.

  Ancak bazı meme kistleri için sıvının birden fazla kez boşaltılması gerekebilir. Tekrarlayan kistler ya da yeni oluşum kistlerin görülmesi de yaygın bir durumdur. Bir meme kisti iki ila üç adet döngüsü boyunca devam ederse ve daha da büyürse, daha fazla değerlendirme için mutlaka doktorunuza görünün.

  - Hormon kullanımı

  Adet döngülerinizi düzenlemek için doğum kontrol hapları (oral kontraseptifler) kullanmak meme kistlerinin oluşmasını ve tekrarını azaltmaya yardımcı olabilir. Ancak olası önemli yan etkiler nedeniyle doğum kontrol hapları veya diğer hormon tedavisi genellikle yalnızca şiddetli semptomları olan kadınlar için önerilir. Menopozdan sonra hormon tedavisinin kesilmesi de meme kistlerinin önlenmesine yardımcı olabilir.

  - Cerrahi Ameliyat

  Göğüs kistini almak için ameliyat sadece olağandışı durumlarda gereklidir. Rahatsız edici bir meme kist oluşumu her ay tekrar ediyorsa veya meme kisti kanlı sıvı içeriyorsa, tüm bunları farklı anomaliler takip ediyorsa cerrahi girişimle kist ya da kistlerin alınması düşünülebilir.

  "Sayfa içeriği sadece bilgilendirme amaçlıdır, tanı ve tedavi için mutlaka doktorunuza başvurunuz."