2007-2013 Abant İzzet Baysal Üniversitesi Tıp Fakültesi (Lisans)
2015-2019 Ankara Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Hematoloji Onkoloji EAH  (Uzmanlık) 

2013-2014 Çatalca Verem Savaş Dispanseri, Pratisyen Hekim                                                           
2014-2015 Abant İzzet Baysal Üniversitesi,Çocuk Sağlığı Hastalıkları Kliniği,Uzmanlık öğrencisi
2015-2019 Ankara Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Hematoloji Onkoloji EAH, Uzmanlık öğrencisi
2019-2022 Çankırı Devlet Hastanesi, Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı
2022-2022 Polatlı Devlet Hastanesi, Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı
2022-2024 Özel Ortadoğu Hastanesi, Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı

 

Yenidoğan takibi 
Anne sütü ve emzirme danışmanlığı
Sağlıklı çocuğun izlemi
Aşılama
Çocuklarda ateşli hastalıklar
Çocukluk çağı enfeksiyonları
Çocuklarda anemi
Çocuklarda cilt problemleri
Büyüme gelişmenin izlenmesi ve değerlendirilmesi

 

•    Comparison of Clinical, Demographic Features, and Costs in Respiratory Syncytial Virus, Rhinovirus, and Viral Co-infections in Children Hospitalized with Viral Infections of the Lower Respiratory Tract, Japanese Journal of Infectious Diseases 75 (2), 164-168, 2022 DOI:10.7883/yoken.jjid.2021.328 PMID: 34470965

•    Ekinci Sert S. , Karagöl C. , Güngör A.  , Günhan B. Alt Solunum Yolu Enfeksiyonu Tanısı ile Yatırılarak İzlenen 5 Yaş Altı Çocuk Hastalarda Çoklu Viral Etkenlerin Değerlendirilmesi , 55.Türk Pediatri Kongresi, Kıbrıs, 2019, S-10, Sözel Bildiri

•    Konjenital Santral Hipoventilasyon Sendromu, 20.Ulusal Çocuk Nöroloji kongresi, Mayıs 2018, Kıbrıs, Poster Sunumu

•    14.Ulusal Metabolik Hastalıklar Kongresi, Ankara, Nisan 2017 
•    Başkent Pediatri Günleri, Ankara, Nisan 2017 
•    Neonatal Resüaitasyon Programı, Ankara, Kasım 2017 
•    20.Ulusal Çocuk Nöroloji kongresi, Kıbrıs, Mayıs 2018
•    55.Türk Pediatri kongresi, Kıbrıs, 2019
•    63. Milli Pediatri Kongresi, Kıbrıs, 2019
•    6. Çocuk Hekiminin Bir Günü, Kıbrıs, 2023

 

Değerli Yorumlarınızı Bekliyoruz.