Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları

Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları

Koru Ankara Hastanesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları bölümü sağlığın genetik, biyolojik, sosyal ve çevresel belirleyicilerini değerlendiren uzman doktorlardan oluşmaktadır. Amacımız, bir çocuğun sağlıklı bir yetişkin olarak büyümesini ve gelişmesini sağlayarak, hayata en iyi başlangıcı belirlemektir.

Çocuk Polikliniği 7/24 Hizmet Sunmaktadır

Koru Ankara Hastanesi Çocuk Polikliniği çocuklarımızın sağlığı için 7/24 hizmet sunmaktadır.

Koru Ankara Hastanesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Bölümü;

Çocuk Cerrahisi

Çocuk Endokrinolojisi

Çocuk Nefrolojisi

Çocuk Nörolojisi

Çocuk Kardiyolojisi

Çocuk Ürolojisi

Çocuk ve Adölesan Sağlığı

branşlarından oluşmaktadır. Söz konusu branşlar Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları alanında ayrı bir uzmanlı alanı olup çocukların bu branşları ilgilendiren hastalıklarının uzmanlaşmış hekimler tarafından takip ve tedavi edilmeleri gerekmektedir.

Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları - Çocuk Cerrahi

Koru Ankara Hastanesi bünyesindeki Çocuk Cerrahisi Kliniği bebek anne karnında iken ilk bir aylardan itibaren medyana gelen doğumsal anomaliler ve doğumun ardından 17 yaşına kadar çocukların tüm cerrahi işlem gerektiren yapısal bozuklukları ile ilgilen bölümümüzdür.  

Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları -  Çocuk Endokrinolojisi

Koru Ankara Hastanesi Çocuk Endokrinolojisi Kliniği, çocuk ve ergenlerde hormonlara bağlı olarak meydana gelen hastalıklarla ilgilenen bilim dalımızdır.  

Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları - Çocuk Üroloji

Koru Ankara Hastanesi Çocuk Üroloji Kliniği, üroloji ya da çocuk cerrahisi sonrası gerçekleştirilen ayrı bir üst uzmanlık bölümüdür. Çocuk hastaların çocuk ürolojisi konusunda uzmanlaşmış hekimler tarafından takip ve tedavi edilmeleri gerekmektedir. 

Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları - Çocuk Kardiyoloji

Koru Ankara Hastanesi Çocuk Kardiyoloji Kliniğimizde doğumsal veya sonradan edinilmiş kalp rahatsızlığı bulunan 0-18 yaş arasındaki çocuk hastalara anne karnındaki bebeklere tanı ve tedavi hizmeti sunulmatadır.

Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları - Çocuk Nefrolojisi

Koru Ankara Hastanesi Çocuk Nefrolojisi Kliniğimizde 0-18 yaş aralığındaki çocukların böbrek hastalıkları ve üriner sistem hastalıklarının tanı, tetkik ve tedavileri yapılmaktadır.

Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları - Çocuk Nörolojisi

Koru Ankara Hastanesi Çocuk Nörolojisi Kliniği’nde, gebelik süreci ile anne karnından başlayarak, yeni doğan ile 18 yaş arasındaki çocukların beyin, sinir, omurilik ve kas gelişimindeki sorunlar ve bu sorunların sebep olduğu hastalıkların tanı ve tedavileri gerçekleştirilmektedir.

Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Nelerdir?

Çocuklar arasında yaygın görülen çeşitli çocuk hastalıkları, semptomları ve bunların tedavileri konusunda mutlaka bilgi sahibi olunmalıdır. Kızamık, kulak enfeksiyonu, bademcik iltihaplanması gibi bazı hastalıkları tüm çocuklar geçirir. Bunun yanı sıra özel aşılarla önlem alınan bulaşıcı ve potansiyel ölüm riski taşıyan hastalıklar da mevcuttur. Ağız ve diş sağlığı, diş çürükleri gibi konular da çocukların sorun yaşayabildikleri hastalıklar arasında yer alır.

Bazı hastalıkları ise doğumdan itibaren belirgindir. Örneğin yarık dudak ve damak rahatsızlığı bunlardan biridir. Bazı durumlarda kalp malformasyonu gibi tanılar, doğum sırasında olmasa bile sonradan anlaşılabilir. Doğum kusurları, hem ebeveynler hem de çocuk için zorlu ve tedavisi aksatılmaması gereken özel durumlardır.

Tanı ve Tedavisi Yapılan Hastalıklar

Sağlam bebek, çocuk muayeneleri, çocukların sağlıklı gelişmesini desteklemek için önemli bir fırsattır. Bölümde kullandığımız sağlık rehberleri ile çocuklar ve ailelerinin karşılaştığı yaralanmalar, eğitim yetersizliği, çocuk istismarı ve ihmali, aile içi şiddet, aile sağlığını etkileyen çevresel etmenler, şişmanlık ve riskli davranışlar, sigara, alkol ve ilaç gibi sorunların saptanması ve zararlı etkilerin önlenmesi amaçlanmaktadır. Çocuk hekimlerimiz çocukların büyüme, gelişme, sosyal yetenek ve aile yaşamı hakkında bilgi edinmekte ve sağlıklı gelişimleri için yönlendirmektedir.

Çocuklarımızın doğumdan itibaren belirli aralıklarla takipleri ve gerektiği zaman tedavileri yapılmaktadır.

Bebeklerimizin, doğumdan itibaren ilk olarak ilk hafta içinde, 15.günde, daha sonra ise ilk yıl 1 ay aralıklarla ikinci yıldan sonra altı ay aralarla rutin muayeneleri yapılmaktadır. Bu muayenelerde bebeklerin fiziksel, sosyal ve psikolojik gelişimi değerlendirilmekte, Sağlık Bakanlığı ve Dünya Sağlık Örgütü önerileri göz önünde bulundurularak aşıları yapılmaktadır.

Bölümümüz acil tıbbi durumlarda çocuklarımıza müdahalede bulunacak personel ve donanıma sahiptir.

Bölümümüzün en önemli hedeflerinden biri de anne sütü ile beslenmenin bebeğin gelişimindeki önemini vurgulamaktır. Tüm bebeklerimizin ilk 6 ay sadece anne sütü ile beslenmeleri konusunda tüm hemşire ve hekimlerimiz çaba gösterirken, kadın hastalıkları ve doğum bölümünden de destek alınmaktadır.

Çocuk Sağlığı Tarama Testleri

Fenilketonüri Kan Tarama Testi

Hipotiroidi ve Yenidoğanda Doğuştan Hipotiroidi Taraması

İşitme Testi

Çocukların Büyüme ve Gelişim Süreci

Bir çocuğun sağlıklı olması, anne ve babadan gelen genetik miras ile hamilelik koşullarına da bağlıdır. Bu durum, hamile kalmaya karar veren anneni sağlığına normalde olduğundan daha fazla dikkat göstermesi gerekliliği taşıyabilir. Gebelik dönemi öncesinde ve gebelik süresince annenin sağlığında bebeği doğrudan etkileyen etmenler bulunması mümkündür.

Bebeğin doğumundan itibaren, emzirme eğitimi, tarama testleri, uyku döngüsü gibi göz önünde bulundurulması gereken hususlar mevcuttur. Koru Ankar Hastanesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Bölümü, bebek muayeneleri ve aşılar için sağlık-bakım rutinleri oluşturmaktadır. İlerleyen aylarda katı gıdaya geçiş, katı gıdaların verilme şekli, alerjen riskleri, tuvalet eğitimi ve diş sağlığı gibi konularda ebeveynlere bilgi verilir.

Pediatri alanı, büyüme ve gelişmedeki klasik aşamaları tanır. Ancak bunlar mutlak değildir çünkü çocuğun büyümesi ve gelişmesi bir süreklilik oluşturur. Bir bebek, yeni doğan döneminde ve erken bebeklik döneminde şaşırtıcı bir hızla değişir. Siz farkına varmadan, bebek yürümeye başlar. Sonra kendi yetkinlikleri olan bir çocuk olur ve on yıldan biraz daha uzun bir süre sonra ergenliğe girer. Hem çocuk hem de ebeveyn için yoğun ve zorlu bir dönemdir.

Çocukluk Çağı Obezitesi Prevalansı

1970'lerde ve 1980'lerde çocukların yaklaşık % 5'i obez olarak belirlendi. 2000 yılına gelindiğinde, obezite oranı % 13'ten fazla görülmeye başlandı. 2010 istatistikleri, pediyatrik obezitenin, popülasyonun yaklaşık % 18'inde dengelendiğini gösteriyor. (Buna karşılık, yetişkinlerin yaklaşık % 35'i obezdir.) Obezite sıklığı azalmış gibi görünürken, fazla kilo miktarı artmaya devam etmiştir.
Çocukluk çağı obezitesinin riskleri, komplikasyonları ve uzun vadeli etkileri hakkında Koru Ankara Hastanesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları bünyesindeki uzmanlardan bilgi edinebilirsiniz.

Çocuk Yaralanmaları

Doğuştan gelen hastalıkları veya kusurları önlememizin mümkün olmamasına rağmen, çocuklarımızın zarar görmesini engelleyebileceğimiz bazı dış faktörler mevcuttur. Örneğin kesikler, yanma, yabancı madde içilmesi sonucu zehirlenme gibi riskler için güvenli ortam yaratılmalıdır. 

Her ebeveyn dikkatli olmalı ve mümkün olabildiği kadar bir çocuğun çevre güvenliği için her türlü çabayı gösterdiğinden emin olmalıdır. Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları bölümünde çocuk yaralanmalarına karşı her türlü tıbbi müdahale yapılmaktadır.

Çocuklarda Gıda Alerjileri

Ailede egzama, astım, saman nezlesi veya gıda alerjsi (hep birlikte 'atopi' olarak bilinir) geçmişi varsa bebeklerin alerji geliştirme olasılığı daha yüksektir. Bazı durumlarda, yiyecekler yaşamı tehdit edebilecek çok şiddetli bir reaksiyona (anafilaksi) neden olabilir. Çocuğunuzun bir yiyeceğe alerjik reaksiyon gösterdiği düşünülüyorsa, semptomlar hızla kötüleşebileceğinden acilen tıbbi yardım alınmalıdır.

Çocuğumun Gıda Alerjisi Olup Olmadığını Nasıl Anlarım?

Alerjik reaksiyonun belirtileri ve semptomları şunları içerebilir:

- ishal
- kusma
- öksürük
- kaşıntılı boğaz ve dil
- kızarıklık veya kaşıntılı cilt

- hırıltı ve nefes darlığı
- şişmiş dudaklar ve boğaz
- burun akıntısı veya tıkalı burun
- ağrılı, kırmızı ve kaşıntılı gözler


 Çocuklarda Alerjen Riskleri

Bebek yaklaşık 6 aya geldiğinde demir bakımından zengin yiyeceklerle başlanarak katı gıdaya geçilmesi önerilir. Alerjilerin önlenmesi için bebek maması önerilmemektedir. Katı yiyecekleri vermeye başlandığında, alerjiye neden olan yiyeceklerin teker teker verilmesi sağlıklıdır. Böylece herhangi bir reaksiyon fark edilebilir. Sırf yaygın bir alerjen olduğu için bir yiyeceğin verilmesi ertelenmemelidir. Bu yiyecekler şunları içerir; süt, yumurta, buğday, kabuklu yemişler, tohumlar, balık ve kabuklu deniz ürünleri Ancak bu yiyeceklerin 6 aydan önce verilmemesi önerilir. 

Çocuk Davranışı

Bir çocuğun fiziksel anlamda sağlıklı olmasına ek olarak, çocuğun davranışları ve duygusal sağlığı ile ilgili endişeler de vardır. Başlıca zorluklar arasında Asperger sendromu, öğrenme bozuklukları, DEHB (dikkat eksikliği hiperaktif bozukluk), anksiyete ve depresyon bozuklukları gibi otizm spektrum bozuklukları yer alır. Çocuklar ayrıca kabuslar, uyku güçlükleri ve mantıksız korkulardan rahatsız olabilir. Pek çok çocuk öfkesini uygun bir şekilde ifade etmekte güçlük çeker. Televizyonda şiddet izlemenin ve şiddet içeren video oyunları oynamanın çocuklar üzerindeki etkisi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları alanında önemli bir çalışma konusudur.

Çocuklar büyüdükçe ve daha bağımsız hale geldikçe, anoreksi ve bulimia gibi yeme bozuklukları geliştirme ihtimali, özellikle aşırı kilolu olmaktan endişe eden kız çocuklarında artar. Sigara içmek ve elektronik sigara içmek genellikle akran baskısına tepki olarak başlar. Dövmeler ve vücut piercingi de ebeveynler arasındaki ortak tartışma noktalarıdır.

Çocuklarda Akıl Hastalığı

İntihar, artık gençlik yıllarında ikinci önde gelen ölüm nedenidir. (Oto kazaları ve cinayet, sırasıyla genç ölümlerinin birinci ve üçüncü nedenleridir.) İntihar girişimlerinin ve intiharın temelinde majör depresyon ve bipolar hastalık yatma ihtimali bulunmaktadır.

Bir zamanlar çocukların bu akıl hastalıklarına maruz kalmadıkları düşünülüyordu. Çünkü çocuklar henüz gelecek hakkında umutsuz ve çaresiz hissetme yeteneğini geliştirmemişlerdi. Fakat bu açıkça doğru değil. Artık çocukların yalnızca majör depresyon ve bipolar hastalığa değil, aynı zamanda anksiyete bozukluklarına, fobilere ve travma sonrası stres bozukluğuna da duyarlı oldukları yaygın olarak kabul edilmektedir. Son araştırmalar, zorbalığın çocuklar üzerindeki akut ve uzun vadeli etkilerini vurgulayarak, zorbalığa uğrayan çocuklarda daha yüksek depresif semptom ve intihar oranlarına dikkat çekmiştir. Burada tedavi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları bölümünde gerçekleştirilen yaş aralığına uygun olmalıdır.

Aile Sağlığı ve Çocuklar

Aile sağlığı, aile birimi bağlamında çocukların sağlığı ve refahına bakar. Bir bütün olarak ailenin sağlığı, o aile içindeki her çocuğun sağlığının belirlenmesinde önemli bir rol oynar. Bu sadece çocukların fiziksel sağlığı için değil duygusal sağlıkları için de geçerlidir.
Toplumumuz, her çocuğun bir evde, uygun ebeveynlik becerilerine sahip sevgi dolu bir çift yetişkinin bakımı altında büyümesi idealini kabul etmektedir. Bugünün gerçeği boşanma, tek ebeveynlik ve üvey ebeveynliğin yaygın olmasıdır. Evlat edinme ve koruyucu ebeveynlik de nadir değildir.  Yeterli çocuk bakımı ve gözetiminin sağlanması - ve çocuk istismarı ve ihmalinin önlenmesi - açıkça ele alınmalıdır.

Toplum Sağlığı ve Çocuklar

Toplum sağlığı, çocukların sağlığı ve refahı için önemli olduğu kadar ailenin ötesinde toplumda geçer. Çocukların büyüyecekleri sağlıklı ve güvenli bir ortama ihtiyaçları vardır. Koru Hastanesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları bünyesindeki tüm uzman doktorlarımız bunun için çalışmaktadırlar.

Çocuklar İçin Sağlık Bakımı

Çocukların küçük yetişkinler olmadıklarını ve bu şekilde davranılmaması gerektiğini vurgulamak önemlidir. Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Pediatri uzmanlığı, rolünü sadece küçük çocukları ve ergenleri değil aynı zamanda genç yetişkinleri de içerecek şekilde genişletmiştir. Çünkü 18-21 yaşlarındaki çocukların büyük bir kısmı ebeveynlerine bağlı yaşamaya devam etmektedir. Koru Hastanesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları, tüm çocuklara optimal ve uygun bakımı sağlamakla ilgilidir.

Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Bölümü'müzde, 0-16 yaş aralığındaki bebek, çocuk ve ergenlerin muayene ve tedavileri yapılmakta ve koruyucu sağlık hizmetleri sunulmaktadır.