1977 yılında Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi’nden mezun oldu. 1981 yılında ise Anadolu Üniversitesi Tıp Fakültesi’nde İç Hastalıkları Anabilim Dalında uzmanlık eğitimini tamamladı.  1981-1982 yılları arasında Bandırma 6. Ana Jet Üssünde İç Hastalıkları Uzmanı olarak görev aldı. Zorunlu hizmetini 1982-1983 yılları arasında Isparta Senirkent Devlet Hastanesinde yaptı. 1983-1985 yılları arasında Anadolu Üniversitesi Tıp Fakültesi İç Hastalıkları ana bilim dalında yardımcı docent olarak görev aldı ve 1988 yılında doçent oldu. 1989 yılında İngiltere’de Glasgow Üniversitesinde çalıştı. 1990-1992 yılları arasında Anadolu Üniversitesi Tıp Fakültesi İç Hastalıkları Anabilim Dalı Öğretim Üyeliği görevini yürüten Mehmet Yıldız, 1992-2012 yılları arasında Ankara Dışkapı Eğitim ve Araştırma Hastanesinde Klinik Şefliği yaptı. 2013 yılında Kafkas Üniversitesi Tıp Fakültesinden profesörlük ünvanını aldı. Kariyeri boyunca sayısız hasta gördü ve tedavi etti. Akademik kariyerinde de aktif bir yol aldı ve uluslararası dergilerde yayınlanan makaleler yazdı. Şu an Koru Hastanesinde hastalarına hizmet vermektedir ve tıbbi ilgi alanları şunlardır:
Bağırsak Hastalıkları
Karaciğer Hastalıkları
Mide Hastalıkları
Diyabet (Şeker Hastalığı)
Vitamin Eksikliği
Tiroid Hastalıkları
Hipertansiyon

1977 Hacattepe Üniversitesi Tıp Fakültesi (Tıp Doktoru)

1981 Anadolu Üniversitesi Tıp Fakültesi (Uzmanlık)

1988 Anadolu Üniversitesi Tıp Fakültesi (Doçentlik)

1992 Ankara Dışkapı Yıldırım Beyazıt Eğitim ve Araştırma Hastanesi (Klinik Şefliği)

2013 Kafkas Üniversitesi Tıp Fakültesi (Profesörlük)

2016 Ankara Dışkapı Yıldırım Beyazıt E. A. H. (Eğitim ve İdari Sorumlusu)

1977 – 1981 Anadolu Üniversitesi Tıp Fakültesi İç Hastalıkları Anabilim Dalı (İç Hastalıkları Uzmanlık Eğitimi)

1981-1982 Bandırma 6. Ana Jet Üssü İç Hastalıkları Uzmanı

1982 – 1983 Isparta Senirkent Devlet Hastanesi (Zorunlu Hizmet)

1983-1985 Anadolu Üniversitesi Tıp Fakültesi İç Hastalıkları A.B.D. (Yardımcı Doçentlik)

1989 Glasgow Üniversitesi Tıp Fakültesi Gastroenteroloji Bilim Dalı

1990-1992 Anadolu Üniversitesi Tıp Fakültesi İç Hastalıkları Anabilim Dalı Öğretim Üyeliği

1992-2012 Ankara Dışkapı Eğitim ve Araştırma Hastanesi Klinik Şefliği

2013-2016 Prof kadrosunda Kafkas Üniversitesi İç Hastalıkları Ana Bilim Dalı Öğretim Üyeliği

2016-2018 Dışkapı Eğitim Araştırma Hastanesi Eğitim ve İdari Sorumluğu

2019 Lösante Hastanesi

2020 Koru Ankara Hastanesi

Diyabet 
Obezite
Kanda kolesterol ve trigliserit artışı
Hipertansiyon
Metabolik sendrom
Karaciğer yağlanması,
Kansızlık
Beslenme
İnsülin direnci

Uluslararası dergilerde yayımlanan makaleler :
1. Yıldız M, Erenoğlu E: Ciddi ve ıhrnh hipertansiyonun Guanfacine ile
tedavisi. Turkish Journal of Research in Medical Sciences, 5: 305-309,
1987.
2. Topbaş S, Yıldız M, Yıldırım, Usluer G, Şen H, Yurdakul S:
Gözyaşında HBs antijen araştırmasi. The Quarterly journal of Turkish
Opthalmologic Society, 18(2):209-211, 1988
3. Yıldız M, Erenoğlu E: Diffuz parankimal karaciğer hastalığı olan
hastalarda ultrasonografinin önemi. Turkish Journal of Research in
Medical Sciences, 6 (5): 342-347, 1988.
4. Eren Z, Yıldız M, Tel N, Öner U, Kıraç S, Metintaş S, Erenoğlu
E:Nefrotik sendrom ve karaciğer The Journal of
Dialysis,Transplantasyon and Burn.5:26-30,1991

5. Eren Z, Yıldız M, Gülbahar K, Akalın A, Metintaş S, Erenoğlu E:
Enalapril vekronik böbrek yetmezliği The Journal of
Dialysis,Transplantasyon and Burn, 6(1):28-30,1991
6. Eren Z, Yıldız M. Efe B, Öner Ü, Işıksoy S, Özdemir G, Akalın A,
Erenoğlu E: Glomerulonefrit1i iki vakada siklofosfomid tedavisi.
J.Health SCİ,13-19,1992
7. Yıldız M, Eren Z, Sarıçam T, Balipaşa K, Erenoğlu E, Öner Ü, Tel N:
Kronik böbrek yebl1ezlikli hastalarda karaciğer histopatolojisi ve serum
transaminaz düzeyleri. The Turkish Journal of Dialysis and
Transplantation ,2:101-107,1992
8. Tülek N, Karabuğa Sağlam S, Sağlam M, Türkyılmaz R, Yıldız
M,:Soluble interleukin-2 receptor and interleukin 10 levels in patients
with chronic hepatitis B infection. Hepato- Gastroenterology ;47:828-
831,2000
9. Aydın Y, Özcaklar L, Yıldız M, Akıncı A, Liasion between rheumatoid
arthritis and ulcerative colitis. Rheumatol Int.2003Jan;23(1):47-48.
10. Aydın Y.,Özçakar L.,Yıldız M, Akıncı A:Rheumatoid artritis and
u1cerativecolitis. Rheumatology, International Clinical and
Experimental İnvestigations,9.(2003) 23:47-48
11. Aydın Y, Ceran F, Ateş Y, Yıldız M, Boydak A., Ampiyem ile Birlikte
Tesbit Edilen Siroz Olgusu.The Turkish Journal of
Gastroenterology.2002, vol:13, Supp:1, s:64
12. Aydın Y, Yıldız M, Ceran F, Yılmaz H, Gülpınar M, Tuncer A.,
Vitamin B12 Eksikliği Olan Hastaların Endoskopik Bulgularının
Değerlendirilmesi. The Turkish Journal of Gastroenterology.
2002,vol:13, supp:1, s:113
13. Ceran F, Yıldız M, Aydın Y, Yılmaz H, Ateş Y, Şahin K., Nadir Bir
Tüberküloz Olgusu: Dalak Tüberkülozu. The Turkish Journal of
Gastroenterology. 2002,vol:13, Supp:1, s:159,2002

14. Yıldız M, Salman H, Gönülalan G, Varım C, Bahçeci M., Plasma and
Urinary Metal Levels in Metabolic Syndrome. Journal of Endocrinology
Metabolizm.2010, vol:1, Supp:2, s: 51
15. Yıldız M, Oztekin S, Bahceci M, The Level of Brain Natriuretic Peptide
(BNP) of Patients with Metabolic Syndrome and the Relationship
Between the Criteria o the Metabolic Syndrome and the Level of BNP.
Journal Of Endocrinology Metabolizm. Plasma and Urinary Metal
Levels in Metabolic Syndrome.2010, vol:1, Supp:2, s: 51
16. Yıldız M, Varım C, Bahceci M, Relationship with Subclinical
Hypotyroidism and Carotid Arter İntima Media Thickness. Journal Of
Endocrinology Met. 2010, vol:1, Supp:2, s: 51
17. Yıldız M, Bahceci M, Ayli D, Öztemel A, Tunnel Infection Risk in
Peritoneal Dialysis Patients. Journal of the International Society for
Peritoneal Dialysis 2011 October, s:111
18. Plasma Ghrelin levels in patients with systemic sclerosis;Göksal
Keskin,Dilek Keskin,Mehmet Yıldız,Lale Özışık;Annals of
Rheumatic Diseases,s:908,June 2013,vol:72,supp:3
19. Visceral Fat Volume is a Better Predictor for Insulin Resistance than
Abdominal Wall Fat Index in Patients with Prediabetes and Type 2
Diabetes Mellitus; Ozlem Ozer Cakir, Mehmet Yıldız, and Mustafa
Kulaksizoglu, Intern Med ISSN:2165-8048 IME, Page 2- 6
20. Angiotensin Converting Enzyme Inhibitor-related Angioedema; A case of
an unexpected death; Atalay E,Özdemir MT,Çiğsar G,Omurca F,Aslan N,
Yıldız M; Iran J Allergy Asthma Immunol. 2015 Dec;14(6)642-5.
21.Does Treatment of Either Hypothyroidy or Hyperthyroidy Affect Diurnal
Blood Pressure; Demirel M,Gursoy G,Yıldız M; Arch Iran Med,2017
Sep;20(9):572-580. doi:0172009/AIM.005.
22.The possible effect of vitamin D on uric levels in diabetic patients; Eray
Atalay,Fırat Korlaelçi,Gül Gürsoy,Yavuz Karabağ,Mehmet Yıldız,Halil

İbrahim Erdoğdu,Yüksel Kıvrak;World Clin J Med Sci 2017;1(2):77-
83,doi:10.5336/worldclin.2017-55375

 

Ulusal dergilerde yayımlanan makaleler :
1. Yıldız M, Ciğeroğlu O, Timuralp B: Sigara içen asemptomatik
erkeklerde koroner skleroz riskini değerlendirmek için yeni bir metod.
Anadolu Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi, 3: 217-230, 1981.
2. Yıldız M, Gezer S, Erenoğlu E: Kronik karaciğer hastalıklarında
koagülasyon bozuklukları. Anadolu Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi,
8: 201-210, 1986
3. Yıldız M, Gezer S, Erenoğlu E: Akut ve kronik alkolizmin hematolojik
etkileri. Anadolu Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi, 8: 289-294, 1986.
4. Erenoğlu E, Gezer S, Yıldız M, Eren Z: Alkolik karaciğer hastalığı ve
HEV infeksiyonu. Anadolu Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi, 9(1):
201-210, 1987.
5. Yıldız M, Topbaş S, Tan E, Erenoglu E: Turnike testinin diabetik
retinopati tanisinda degeri. Anadolu Üniversitesi Tip Fakültesi Dergisi,
9(1): 289-293, 1987.
6. Erenoğlu E, Gezer S, Yıldız M, Eren Z;Alkolikkaraciğer hastalığı HBB
infeksiyonu. Anadolu Tıp Dergisi,9:397-401,1987.
7. Çolak H, Yıldız M: Ranitidine kullanan hastalarda mide suyunun
mikroflorası. Anadolu Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi, 9(1): 59-63,
1987.
8. Yıldız M, Erenoğlu E, Ulusu N: Hipertiroidi ve Sarılık.Anadolu
Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi, 369-374, 1987.
9. Yıldız M, Akgün Y, Erenoğlu E: Kazanılmış İmmun Yetmezlik
Sendromla (AIDS) ilgili vaka sunumu. Anadolu Üniversitesi Tıp
Fakültesi Dergisi, 10(1): 323-322, 1988.

10. Yıldız M, Ahipaşaoglu Y, Erenoglu E: Klinigimizde uygulanan üst
gastrointestinal sistem endoskopi sonuçları. Anadolu Üniversitesi Tip
Fakültesi Dergisi, 10(1): 227-233, 1988.
11. Yıldız M, Bilgiç O, Gülbahar K, Demir I, Üstünel Z, Erenoğlu E:
Kronik karaciğer hastalığı olan hastalarda serum bakır düzeyi. Anadolu
Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi, 11(2): 103-107, 1989.
12. Yıldız M, Bilgiç O, Gülbahar K, Demir I, Baysal ç, Erenoğlu E: Kronik
karaciğer hastalığı olan hastalarda serum magnezyum düzeyi. Anadolu
Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi, 11(2): 177-181, 1989.
13. Yıldız M, Yüzügüllü S, Gökçe K, Gözle E, Ziylan Z, Erenoğlu E:
Hepatoselüler sistem tümörlerinde ultrasonografinin önemi. Anadolu
Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi, 11(1): 155-161, 1989.
14. Efe B, Yaşar B, Paşaoğlu E, Paşaoğlu Ö, Yıldız M, Erenoğlu E, Adrenal
korteks kanseri(adrenal korteks kanserine bağlı hirsutismusu olan bir
olgu nedeniyle). Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Dergisi, 20(1):89-95,1989.
15. Yıldız M, Yüzügüllü S, Kiper H, Ziylan Z, Erenoğlu E: Safra yoluna
rüptüre olup kolestatik sanlığa neden olan karaciğer kist hidatik ile ilgili
bir vaka sunumu. Anadolu Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi, 11(1):
271-275, 1989.
16. Yıldız M, Yüzügüllü S, Kişioglu Y, Ziylan Z, Erenoğlu E: Polikistik
karaciğer  hastalığı ile birlikte konjenital hepatik fibrozis ile ilgili bir
vaka sunumu. Anadolu Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi, 11(1): 277-
281, 1989.
17. Yüzügüllü S, Yıldız M, Efe B, Gözle E, Ziylan Z, Erenoğlu E: Tiroid
bezi hastalıklarında ultrasonografinin önemi. Anadolu Üniversitesi Tıp
Fakültesi Dergisi, 11(1):169-175, 1989.
18.  Sarıçam T, Yıldız M, Ahıpaşaoğlu Y, Erenoğlu E: Kronik karaciğer
hastalıklarında hepatit B serolojik bulguları. Anadolu Tıp Dergisi,
12(2);99-104,1990 .

19. Yıldız M, Sarıçam T, Gülbahar K, Yüzügü1lü S, Sunal E, Çolak H,
Paşaoğlu E, Erenoğlu E: Safra taşlarinin biyokimyasal analizi ve serum
totallipid, kolesterol seviyeleri ve lipid elektroforezi ile karşilaştirilmasi.
Anadolu Tip Dergisi 12(2): 105-111,1990.
20. Eren Z, Yıldız M, Erenoğlu E, Baysal ç: Metabolik alkaloz ve diya1iz.
Anadolu Tıp Dergisi 12(2):113-117,1990.

21. Yıldız M, Eren Z, Paşaoğlu Ö, Gezer S, Erenoğlu E: Kolestaz ve asit ile
birlikte AL tip karaciğer amiloidoz ile ilgili vaka sunumu Anadolu Tip
Dergisi, 12(2): 133-140,1990.
22. Yıldız M,Eren Z, Koçoğlu T, Erden M, Sarıçam T, Harmaneı
A,Erenoğlu E:Kronik böbrek yetmezliği olan hastalarda mide suyunun
analizi Anadolu Tıp Dergisi 13(1):143-148,1991.
23. Yıldız M, Sarıçam T, Balipaşa K,Baysal ç, Erenoğlu E: Gastrointestinal
kanamalı hastaların değerlendirilmesi. Anadolu Tip Dergisi ,13(2):57-
63,1992
24. Yıldız M, Sarıçam T, Balipaşa K, Erenoğlu E: Kronik karaciğer
hastalığı olan hastalarda alfafetoprotein düzeyleri ve HbsAg ile ilişkisi
Anadolu Tıp Dergisi, 13(2):65-70,1992.
25. Çağlar B, Yıldız M, Sarıçam T, Kişioğlu Y, Erenoğlu E: Karaciğer
sirozlu hastalarda fazla miktarda para sentez ve serum aldosteron düzeyi
ile ilişkisi. Gastroenteroloji, 3(1):27-30,1992.
26. Atalık N, Sarıçam T, Yıldız M, Kişioğlu Y, Erenoğlu E, Sirozda
Kolelitiazis Prevalansı. Anadolu Tıp Dergisi , sayı:1. S:97-102,1993.
27. Sarıçam T, Ata N, Kebapçı N, Vardarelli, Yıldız M, Baydemir C,
Erenoğlu E. Famotidinin Kardiak Performansa Etkilerinin
Ekokardiyografi ile İncelenmesi. Anadolu Tıp Dergisi , Sayı 1, s:47-
63,1993.

28. Ilıman N, Yıldız M, Yetkin İ, Yalın S, Öztaş M, Sayar C, Köse K:
Diabetes Mellitusta anti HCV prevelansı. Optimal Tıp Dergisi, 9(4):127-
128,1996.
29. Yılmaz H, Ceran F, Ilıman N, Özatlı D, Boydak A, Tuncer A,Yıldız M:
Tip 1 ve Tip 2 diabetes mellituslu hastalarda mide boşalma zamanı.
Klinik Bilimler ve Doktor Dergisi,(cilt: 8,sayı:6,)(691-694),2003.
30. Yıldız M, Budak M, Ilıman N, Aydın Y, Ateş Y: Hipertansiyon
hastalarında ürik asit mikroalbuminüri arasındaki ilişki. Dirim Aylık Tıp
Dergisi, (Mayıs-Haziran),s:14-17,2002.
31. Yıldız M, Aydın Y, llıman N, Ateş Y, Ceran F, Şaşak G: Tekrarlayan
Halotane anestezisi sonrasında gelişen karaciğer sirozu tablosu.
Akademik Gastroenteroloji, (cilt 1,sayı2,Ekim 2002)(112-115).
32. Ceran F, Yılmaz H, Aydın Y, Ateş Y, Yıldız M: Romatoid artritde
kardiyak bulgular İçhastalıkları progress dergisi, (cilt 3, sayı 10, Ekim
2002)(312-315)
 
33. Budak M, Yıldız M, Ilıman N, Aydın Y: Miyokard infarktüsü geçiren
Tip 2 diyabetli hastalarda kalp hızı değişkenliği ölçümleri. Kardiyoloji
Aylık Bilimsel Dergiler grubu,(dlt 9, sayı 4, 2002)(272-276).
34. Yılmaz H, Ceran F, Yıldız M: Multipl myeloma ve hipertiroidi olgusu.
Dirim Tıp Dergisi (Yıl 78 sayı 1 Ocak-Şubat 2003 sayfa 51-53).
35. Ceran A, Yılmaz H, Ceran F, Gülpınar M, Boydak A, llıman N ,Yıldız
M: Hipertansif aile öyküsü olan genç erişkinlerde kan lipidlerinin
kardiyak yapı ve fonksiyonlarının değerlendirilmesi ve önemi. Klinik
Bilimler ve Doktor Dergisi 2003; 9 (2) :124-128.
36. Yılmaz H, Yıldız M,  Hekimoğlu B, Ömeroğlu E, Ceran F, Boydak A,
ılıman N, İnam   C: Postmenopozal Tip II diabetik, hiperlipidemik
olgularda HMG-CoA redüktaz inhibitörlerinin lomber vertebra kemik

mineral dansitesi üzerine etkileri. Klinik Bilimler ve Doktor Dergisi,
2003.
37. Küçükyılmaz H, Tütüncü Y,  Yıldız M, Akbal E, Serkant U, Ilıman N:
Hipotiroidi ve Hipertiroidi ile Pulmoner Hipertansiyon Arasındaki
ilişkinin İncelenmesi. Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Mecmuası
2005;58:3033.                         
38. Çoban M, Küçükyılmaz H, Yıldız M, Akbal E, Gültelin İ, Sarıbacak E. :
Sol Dal Bloku Bulunan İskemik ve İskemik olmayan Dilate
Kardiyomyopatili Hastaların Ayrımında Elektrokardiyografınin Değeri.
MN Kardiyoloji 1214-2005;268-273.
39. Çalık Y, Küçükyılmaz H, Yıldız M, İskender DK, Sarıbacak E: Kalp
Yetmezlikli hastalarda tedaviye yanıtın belirlenmesinde C-reaktif
proteinin önemi. MN Kardiyoloji 1214-2005;235-238.
40. Yılmaz H, Özatlı D, Şaşak G, Boydak A, Çavdar P, Yıldız M :Herediter
Hemorajik Telenjektazi’de Traneksamik Asit ile Epistaksis Tedavisi.
Dirim ,yıl:80 sayı:2 2005,sayfa 84-88.

Ulusal İç Hastalıkları Derneği

Ulusal Gastroenteroloji Derneği

Ulusal Hepato-Bilyer ve Pankreas Araştırmaları Derneği

Avrasya Gastroenteroloji Derneği

1. Yıldız M.,Gezer S.,Erenoğlu E.,Abnormalities of hemostatis in chronic
liver diseases, 7. International Congress of Liver diseases,16-18 October
1986,Basel.
2. Yıldız M, Boydak A, Çakır Ö, Küçükyılmaz H, Ilıman N, A Rare
Diagnosis in a Patient With Faintness Distal Renal Tubuler Acidosis.5th
Europian Federation of Internel Medicine (EFIM ) kongresi,31Aug-31
Sept,2005,Paris.
3. Yıldız M, Boydak A, Çakır Ö, Küçükyılmaz H, Ilıman N, Rare
Diagnosis İn a Patient with Faintness Distal Renal Tubuler Acidosis.5 th
European Federation of İnternal Medicine Congress Aug31-3 Sept,
2005,Paris.
4. Yıldız M,Yiğit Atasoy H,Küçükyılmaz H,Durdu Ö. Relationship
Between Body Mass Index and Blood Pressure in Elderly Hypertensive
Patients. 28th World Cong.of Internal Medicine,10-13 November
2006,Taipei

5. Yıldız M, Çakır Ö,Küçükyılmaz H,Ilıman N. Kıkuchı Disease:A Case
Study Report and Review of Current Cases in Turkey. 28th World
Congress of Internal Medicine,10-13 November 2006,Taipei
6. Yıldız M,Çakır Ö,Ilıman N: A Comparison of three diabetic foot ulcer
classification systems- theWagner, the University of Texas and the
Hospital of St. Micheal  wound classification systems. 6th Congress
European Federation of Internal Medicine, 13th National Congress of
Internal Medicine,23-26 May 2007 , Lisbon.

7. Yıldız M, Çakır Ö, Küçükyılmaz H, Duman G: Risk Factors for Primary
Amputation in Diabetic Patients. 6th Congress European Federation of
Internal Medicine, 13th National Congress of Internal Medicine,23-26 
May 2007 , Lisbon
8. Yıldız M, Duman G,Durdu Ö,Küçükyılmaz H,Yiğit Atasoy H,Çakır
Ö:The relationship between üric acid and carotid intima thickness in
obese women. 6th Congress European Federation of Internal Medicine,
13th National Congress of Internal Medicine,23-26  May 2007, Lisbon
9. Yıldız M,Duman G,Durdu Ö,Ilıman N,Umay N:Relationship between
24 hours blood pressure monitarisation and diabetic nephropathy. 6th
Congress European Federation of Internal Medicine, 13th National
Congress of Internal Medicine,23-26  May 2007, Lisbon
10. Yıldız M,Çakır Ö,Ilıman N: A Comparison of three diabetic foot ulcer
classification systems- theWagner, the University of Texas and the
Hospital of St. Micheal  wound classification systems. 6th Congress
European Federation of Internal Medicine, 13th National Congress of
Internal Medicine,23-26 May 2007 , Lisbon
11. Yıldız M, Çakır Ö, Küçükyılmaz H, Duman G: Risk Factors for Primary
Amputation in Diabetic Patients. 6th Congress European Federation of
Internal Medicine, 13th National Congress of Internal Medicine,23-26 
May 2007 , Lisbon
12. Yıldız M,Duman G,Durdu Ö,Küçükyılmaz H,Yiğit Atasoy H,Çakır
Ö:The relationship between üric acid and carotid intima thickness in
obese women. 6th Congress European Federation of Internal Medicine,
13th National Congress of Internal Medicine,23-26  May 2007, Lisbon
13. Yıldız M,Duman G,Durdu Ö,Ilıman N,Umay N:Relationship between
24 hours blood pressure monitarisation and diabetic nephropathy. 6th
Congress European Federation of Internal Medicine, 13th National
Congress of Internal Medicine,23-26  May 2007, Lisbon

14. Yıldız M , Kertmen U. N, Varım C , Ilıman N :Mirtazepin : A rare cause
of hyponatremia . 7. Europian Federation of Internel Medicine (EFIM )
kongresi 7-10 May 2008, Roma
15. Yıldız M , Kertmen U. N ,Demiral M , Baz A : Poor glycemic control :
A cause of osteoporosis . 7. Europian Federation of Internel Medicine
(EFIM) kongresi , 7-10 May 2008 , Roma
16. Yıldız M , Kertmen U. N , Ilıman N , Tuncer A :A cause of polyartıcular
septic artritis. 7. Europian Federation of Internel Medicine ( EFIM )
kongresi , 7- 10 may 2008, Roma
17. Yıldız M , Kertmen U. N , Karamercan G , Ilıman N : A rare cause of
splenic abcsess: Salmonella . 7. Europian Federation of Internel
Medicine (EFIM ) kongresi , 7-10 May 2008 ,Roma
18. Yıldız M ,Keskin Ö , Kertmen U. N , Ilıman N :The effect of decreased
HDL , increased triglycerides or both of them on CRP and ferritin
levels in metabolic syndrome . 7. Europian Federation of Internel
Medicine ( EFIM ) kongresi , 7-10 May 2008 , Roma
19. Yildiz M.,Yigit Atasoy H,Iliman N,Kucukyilmaz Relationship between
subclinical thyroid dysfunction and blood pressure in elderly
hypertensive patients . 7. Europian Federation of Internel Medicine (
EFIM ) kongresi , 7-10 May 2008 , Roma
20. Yigit Atasoy H, Yildiz M, Keskin O, Kucukyilmaz HThe prevalence of
thyroid dysfunction among elderly hypertensive patients . 7. Europian
Federation of Internel Medicine ( EFIM ) kongresi , 7-10 May 2008 ,
Roma.
21. Yıldız M, Keskin O, Yıgıt Atasoy H, Tuncer A. Spinal involvement as
the initial manifestation of Wegener ‘s Granulomatosıs; 7th Europian
Federation of Internel Medicine( EFIM ) kongresi , 7-10 May 2008 ,
Roma.

22. Yıldız M, Demiral M, Sen T, Cetin M, Cakır O, Doğan M, Akdemir R.
Relationship between anthropometric, biochemical parameters and
epicardial fat thıckness, abdominal fat index, abdominal fat volume
measurements in type II diabetic patients. 7. Europian Federation of
Internel Medicine ( EFIM ) kongresi , 7-10 May 2008 , Roma.

23. Yıldız M, Keskin O, Ilıman N, Tuncer A. The effect of statin therapy on
24-hours ambulatory blood pressure monitorisation status ın
dyslipidemic patients. 7. Europian Federation of Internel Medicine (
(EFIM ) kongresi , 7-10 May 2008 , Roma
24. Yıldız M, Keskin O, Kayan S, Tuncer A. Hemolytic Anemia Due to
EBV İnfection A-Case Report 7. Europian Federation of Internel
Medicine ( EFIM ) kongresi , 7-10 May 2008 , Roma
25. Yıldız M ,Karaköse Doğan H, Kertmen U. N , Ilıman N :A case of
resistant graves disease after 2 sessions of radiodine treatment and one
operation . 28. World Congress of Internel Medicine ( WCIM) kongresi
, 16- 20 September 2008 , Buenos Aires
26. Yıldız M , Kertmen U. N , Salman H , Ilıman N :Insulin or oral
antidiabetic: which causes ostoporosis? . 28. World Congress of Internel
Medicine ( WCIM) kongresi , 16- 20 September 2008 , Buenos
Aires
27. Yıldız M , Kertmen U. N , Varım C , Tuncer A : A case of primary
sclerosing colangitis, idiopathic thrombocytopenic purpura, and cancer
with thyroid hurtle cells . 28. World Congress of Internel Medicine (
WCIM) kongresi , 16- 20 September 2008 , Buenos Aires
28. Yıldız M , Kertmen U. N, Gönülalan G, Tuncer A. Coexistence of
Behcet´s disease and vitiligo and Hashimoto´s Thyroiditis: A case report
28. World Congress of Internel Medicine ( WCIM) kongresi , 16- 20
September 2008 , Buenos Aires

29. Keskin G., Yıldız M, İnal A., İlikçi R.; Serum IL-22 Levels in Patients
with Behcet’s Disease; 3. Int. Conf. on Regulatory T cells and Hepler T
cell Subsets and Clinical Application in Human Disease; 13-16 Oct.
Shanghai
30. Yıldız M,Bahçeci M.,Uçar G.,Taştemur M.;Paraneoplastic cholestasis in
a patient with metastatic prostate carcinoma.XXXI. World Congress of
Internal Medicine,11-15 November 2012,Santiago
31. Hepcidin levels in obese and normal weight women with iron deficiency
anemia; MehmetYıldız,ZehraEr,Sema Yaman,Merve
Bahçeci,;Hematoloji Kongresi,20-24 Mayıs 2013 Havana ,Küba
32. Serum circulating angiogenesis inhibitor angiotensin levels in patients in
sistemic lupus erythematosus;Göksal Keskin,Dilek Keskin,Mehmet
Yıldız,Ahmet İnal;10 th İnternational Congress on SLE 18-21 Nisan
2013,Buones Aires,Argentina

33. Dislipidemia in patients with OSAS over sixty years old; Mehmet
Yıldız,Göksal Keskin,Bilgin Karaalioğlu,Burcu Tekgül; 5 th World
Congress on Sleep Medicine(WASM) 28 Eylül-2 Ekim 2013,Valensiya
,İspanya
34. Serum Visfadin levels in prediabetic patients; Mehmet Yıldız, Kamil
Gönderen,Sema Yaman,Merve Bahçeci,Geriatri Kongresi 2-6 Aralık
2013,Melbourne ,Avustralya
35. The evaluation of left ventricular torsion and deformation parameters
measured by speckle tracking echocardiography before and after TNF
alfa blocker theraphy in patients with RA;Göksal Keskin,Yasemin
Eldemir,Mehmet Yıldız,Dilek Keskin,Lale Özışık,4 th Inflammation
Forum,21-23 Şubat 2014,Viyana,Avusturya
36. Angiotensin Converting Enzyme Inhibitor-relatid Angioadema related
angioedema:A aCase report of Unexpected Death; Eray Atalay,Mehmet

Tamer Özdemir,Gülşen Çığsar,Ferhat Omurca,Nurullah Aslan,Mehmet
Yıldız and Zehra Bahar Gey,Iran J. Allergy Asthma Immunol,December
2015;14(6):642-645

1. Yıldız M.,Gezer S.,Erenoğlu E.,Alkolizimde hematolojik ve hemostatik
değişiklikler,Aktuel Hepatoloji Münih- Cerrahpaşa Hepatoloji
Günleri,26-27 Mayıs 1986,İstanbul.
2. Yıldız M., Erenoğlu E., Diffüz Karaciğer Parankim Hastalıklarında
Ultrasonografinin Önemi. 7. Türk Gastroenteroloji Kongresi, 25-28
Ekim 1987, Diyarbakır.

3. Yıldız M.,Akgün Y., Erenoğlu E., Bir Olgu Nedeniyle İmmün
Yetmezlik Sendromu (AIDS). . 7. Türk Gastroenteroloji Kongresi, 25-28
Ekim 1987, Diyarbakır.

4. Yıldız M, Yüzügüllü S, Efe B., Güzle E, Ziylan Z., Erenoğlu E.; Tiroid
Hastalıkları Tanında Ultrasonografinin Önemi, Ulusal Ultrasonografi
Kongresi; 30 Kasım-2Aralık 1987; İzmir.
5. Yıldız M., Yüzügüllü S., Ziylan Z., Erenoğlu E., Karaciğer, safra kesesi
ve yolları tümörlerinin ultrasonografik bulguları, Ulusal Ultrasonografi
Kongresi; 30 Kasım-2 Aralık 1987; İzmir.
6. Yıldız M., Yüzügüllü S., Gökçe K., Ziylan Z., Erenoğlu M.; Karaciğer
iğne biyopsisi sonrası sonografik bulgular; Ulusal Ultrasonografi
Kongresi; 30 Kasım-2 Aralık 1987; İzmir.
7. Yıldız M., Yüzügüllü S., Kiper H., Ziylan Z., Erenoğlu M; Safra kesesi
ve pankreas kanserinin aynı olguda birlikte görülmesi; Ulusal
Ultrasonografi Kongresi; 30 Kasım-2 Aralık 1987; İzmir.
8. Yıldız M., Yüzügüllü S., Kiper H., Ziylan Z., Erenoğlu M; Safra
yollarına açılmış bir kist hidatik olgusu; Ulusal Ultrasonografi Kongresi;
30 Kasım-2 Aralık 1987; İzmir.
9. Yüzügüllü S., Yıldız M, Dönmez D., Arı H., Güzle E., Ziylan Z.,
Erenoğlu M; Böbrek parankimine ait ultrasonografik histogramların
değerlendirilmesi; Ulusal Ultrasonografi Kongresi; 30 Kasım-2 Aralık
1987; İzmir.
10. Topbaş S., Yıldız M. Yıldırım N., Usluer G., Şen H., Gözyaşında Hbs
antijeni aranması, 21. Ulusal Türk Oftalmoloji Kongresi, 9-15 Eylül
1987, İzmir.
11. Gülbahar K., Yıldız M., Uslu E., Erenoğlu E., Kronik karaciğer
hastalıklarında serum ve asid sıvılarının kreatinin kinaz, alkalen fosfataz
ve gamma glutamil transferaz aktiviteleri, Türk Fizyolojik Bilimler
Derneği 14. Ulusal Kongresi, 11-12 Kasım 1988, Denizli.
12. Yıldız M., Bilgiç O., Gülbahar K., Demir T., Üstünel Z.,Erenoğlu
E.,Karaciğer hastalıklarında serum çinko düzeyleri,Türk Fizyoloji
Bilimleri Derneği 14. Ulusal Kongresi 11-12 Kasım 1988,Denizli.

13. Yıldız M., Bilgiç O., Gülbahar K.,Demir T.,Baysal Ç.,Karaciğer
hastalıklarında serum magnezyum düzeyleri, Türk Fizyoloji Bilimleri
Derneği 14. Ulusal Kongresi 11-12 Kasım 1988,Denizli.

14. Yıldız M., Bilgiç O., Gülbahar K., Demir T., Üstünel Z.,Erenoğlu
E.,Karaciğer hastalıklarında serum bakır düzeyleri,Türk Fizyoloji
Bilimleri Derneği 14. Ulusal Kongresi 11-12 Kasım 1988,Denizli.
15. Yıldız M., Sarıçam T., Gülbahar K., Yüzügüllü S., Sunal S., Çolak H.,
Paşaoğlu E., Erenoğlu E., Safra kesesi taşlarının biyokimyasal analizi ve
serum total lipit kolestrol ve lipit elektoforezi sonuçlarının
karşılaştırılması. 8. Ulusal Türk Gastroentroloji Kongresi 24-28 Ekim
1989, Samsun.
16. Sarıçam T., Yıldız M.,Ahıpaşaoğlu Y., Erenoğlu E., Kronik karaciğer
hastalığında hepatititis B serolojik buluguları. 8. Ulusal Türk
Gastroentroloji Kongresi 24-28 Ekim 1989, Samsun.
17. Eren Z.,Yıldız M.,Gülbahar K.,Akalın A.,Metintaş S.,Erenoğlu
E.,Kronik böbrek yetmezliği ve enapril;8. Böbrek Hastalıkları,Diyaliz ve
Transplantasyon Kongresi,12-13-14 Haziran 1991,İstanbul.
18. Yıldız M.,Eren Z.,Cingi M.İ.,Akgün Y.,Erenoğlu E.,50 yaşın üzerindeki
kronik karaciğer hastalığı olgularının etyolojij dağılımı,1991 Geriatri
Günleri,19-21 Haziran 1991, Samsun.
19. Atalık N., Sarıçam T.,Yıldız M.,Erenoğlu E., Kronik aktif hepatit ve
sirozda yaşam süresi ve prognostik faktörler. 10. Ulusal Türk
Gastroenteroloji Kongresi 3-7 Ekim 1993, Bursa.
20. Atalık N.,Yıldız M.,Sarıçam T.,Erenoğlu E.,Sirozda KolelitiyaKis
insidansı 10. Ulusal Türk Gastroenteroloji kongresi 3-7 Ekim 1993
Bursa.

21. Yıldız M., Ilıman N., Uzluel N., Karaboğa S., Diltiazemin, Diabetes
Mellituslu Hastalarda Safra Kesesi Volümü ve Motilitesine Etkisi .11.
Ulusal Türk Gastroenteroloji Kongresi. 6-9 Kasım 1994, Antalya.
22. Ilıman N., Yıldız M., Karaboğa S.,Songür S., Asiti Olan Sirozlu
Hastalara Makrodex ve Albümin Verilerek parasentez Uygulamaları. 11.
Ulusal Türk Gastroenteroloji Kongresi. 6-9 Kasım 1994, Antalya.
23. Yıldız M.,Ilıman N.,Karabuğa S.,Çetiner M.,Tuncer A.,Karaciğer
sirozlu hastalarda karbonhidrat intoleransı; 12.Ulusal Gastroenteroloji
Kongresi, 25-30 Eylül 1995, İzmir.
24. Ilıman N.,Yıldız M.,Tülek N.,Çetiner M.,Mert A.,Türkan A., Diyabetik
hastalarda Hepatit E virus sıklığı;,12.Ulusal Gastroenteroloji Kongresi,
25-30 Eylül 1995, İzmir

25. Ilıman N.,Yıldız M.,Çetiner M.,Karabuğa S.,Tuncer A.,Karaciğer
sirozunda otonom nöropati; 12.Ulusal Gastroenteroloji Kongresi, 25-30
Eylül 1995, İzmir.
26. Şahan C., Özbek M., Karaman B., Yıldız M., Hepatit C ye baglı kronik
karaciğer hastalığında otoantikorlar; SSK 50. Yıl Tıp Kongresi, 23-25
Ekim 1996, İstanbul.
27. Şahan C., Karaman B., Boydak A., Harzadin T., Yıldız M.,
Hepatosellüler karsinomada ultrasonografik Japon klasifikasyonu,
etyoloji, büyüklük ve alfa-fetoprotein ile ilişkisi; SSK 50. Yıl Tıp
Kongresi, 23-25 Ekim 1996,İstanbul.
28. Ilıman N., Karabuğa S., Kahraman B., Yıldız M., Boydak A., Karaciğer
iğne biyopsisi yapılan olgularımızın istatistiksel analizi, SSK 50. Yıl Tıp
Kongresi, 23-25 Ekim 1996,İstanbul.
29. Karabuğa S., Ilıman N., Yıldız M., Ceran A., Colitis ülserozada otonom
nöropati, 14. Ulusal Gastroenteroloji Kongresi; 12-16 Eylül 1997;
İstanbul.

30. Şahan C.,Özbek M., Karaman B.,Yıldız M.,Kronik karaciğer
hastalığında düşük T3 sendromu, 14. Ulusal Gastroenteroloji
Kongresi;28 Eylül-3 Ekim 1997,Mersin.
31. Ilıman N.,Karabuğa S.,Yıldız M.,Ceran A.,Karaciğer sirozunda evrelere
göre kan magnezyum düzeyinin önemi, 14. Ulusal Gastroenteroloji
Kongresi;28 Eylül-3 Ekim 1997,Mersin.
32. Ilıman N.,Yıldız M.,Karabuğa S.,Ceran A.,Interferon tedavisi alan
kronik aktif hepatitlerde tiroid oto antikorlarının önemi, 14. Ulusal
Gastroenteroloji Kongresi;28 Eylül-3 Ekim 1997,Mersin.
33. Ilıman N.,Yıldız M.,Karabuğa S.,Ceran A.,Crohn hastalığında
hipomagnezemi ve klinik önemi, 14. Ulusal Gastroenteroloji
Kongresi;28 Eylül-3 Ekim 1997,Mersin.
34. Karabuğa S.,Ilıman N.,Yıldız M.,Ceran A.,Colitis ülserozada otonom
nöropati,14. Ulusal Gastroenteroloji Kongresi;28 Eylül-3 Ekim
1997,Mersin.
35. Şahan C.,Coşar A.M.,Karaman B.,Özbek M.,Yıldız M.,Hepatit C
virusüne bağlı kronik karaciğer hastalığında CA 19-9 düzeyleri ve
histolojik biyokimyasal aktivite ile ilişkisi,14.Ulusal Gastroenteroloji
Kongresi;28 Eylül-3 Ekim 1997,Mersin.
36. Ilıman N.,Karabuğa S.,Yıldız M.,Ceran A.,CA 19.9 CA125’in karaciğer
sirozunda önemi, 14.Ulusal Gastroenteroloji Kongresi;28 Eylül-3 Ekim
1997,Mersin.
37. Sağlam S., Yıldız M., Ilıman N., Tülek N., Küçükyılmaz H., Tuncer A.,
Boydak A., Mert A., Kronik aktif hepatit-b enfeksiyonunda serum IL-10
ve IL-2R düzeyinin önemi; 15. Ulusal Gastroenteroloji Kongresi; 12-16
Eylül 1998; İstanbul

38. Ilıman N, Yıldız M., Karabuğa S., Tülek N., Küçükyılmaz H., Tuncer
A., Boydak A., Mert A., Kronik karaciğer hastalıklarının tanısında ve

aktivite tayininde serum intersellüler adezyon molekül-1 düzeyleri; 15.
Ulusal Gastroenteroloji Kongresi; 12-16 Eylül 1998; İstanbul.
39. Sağlam S., Ilıman N., Yıldız M., Tülek N., Küçükyılmaz H., Tuncer A.,
Boydak A., Mert A., Hepatit-B virus antikoru pozitif bireylerde serum
IL-10 ve IL-2R düzeyinin önemi; 15. Ulusal Gastroenteroloji Kongresi;
12-16 Eylül 1998; İstanbul.
40. Sağlam S., Ilıman N., Yıldız M., Tülek N., Küçükyılmaz H., Tuncer A.,
Boydak A., Mert A; HBS antijeni taşıyıcılarında serum IL-10 ve IL-2R
düzeyinin önemi, 15. Ulusal Gastroenteroloji Kongresi; 12-16 Eylül
1998; İstanbul.
41. Ilıman N., Yıldız M., Karaman B., Küçükyılmaz H., Tuncer A., Boydak
A., İnam F.U., Ceran A., Sirozlarda non-invaziv 24 saatlik ambulatuvar
arterial kan basıncı monitorizasyonu, 15. Ulusal Gastroenteroloji
Kongresi; 12-16 Eylül 1998; İstanbul.
42. Ilıman N., Yıldız M., Altunkan Ş., Ceran A., Küçükyılmaz H., Tuncer
A., Boydak A., Sirozlu hastalarda HRV analiz sonuçları, 15. Ulusal
Gastroenteroloji Kongresi; 12-16 Eylül 1998; İstanbul.
43. Ilıman N., Yıldız M., Küçükyılmaz H., Tuncer A., İnam F.U., Boydak
A., Ertem E., İrritabl barsak hastalığında safra kesesi motilitesi, 15.
Ulusal Gastroenteroloji Kongresi; 12-16 Eylül 1998; İstanbul.
44. Karaman B., Şahan C., Özbek M., Boydak A., Yıldız M., Tip 1 diabetes
mellituslu hastalarda çölyak antikor sıklığı; 16. Ulusal Gastroenteroloji
Haftası; 10-15 Ekim 1999, Antalya.
45. Özbek M., Şahan C., Karaman B., Yıldız M., Ülseratif kolitli hastalarda
clubbing ve bunun aktivasyon ve tutulum yeri ile ilişkisi; 16. Ulusal
Gastroenteroloji Haftası; 10-15 Ekim 1999, Antalya.
46. Özbek M., Şahan C., Üçer T., Karaman B., Boydak A., Yıldız M.,
Ülseratif kolitte toraks yüksek rezolüsyonlu bilgisayarlı tomografi(

HRCT) bulgularımız; 16. Ulusal Gastroenteroloji Haftası; 10-15 Ekim
1999, Antalya.
47. Ilıman N., Yıldız M., Yılmaz H., Ceran A., Küçükyılmaz H., İnsüline
bağımlı olmayan DM de mide boşalma zamanı; 17. Ulusal
Gastroenteroloji Haftası, 03-08 Ekim 2000, Antalya.
48. Ilıman N., Yıldız M., Yılmaz H., Ceran A., Küçükyılmaz H., İnsüline
bağımlı DM de mide boşalma zamanı; 17. Ulusal Gastroenteroloji
Haftası, 03-08 Ekim 2000, Antalya.

49. Ceyhan M., Ceren F., Durakoğlugil D.B., Boydak A., Yıldız M.,
Smolensky M.H., Zengil H.; Is the administration time important for the
antihyperensive efficiaty of perindopril-indapamid combination:
preliminary results; 25.th Conference of the International Society for
Choronobyology, 9-13 Oct, 2001, Antalya.
50. Yıldız M., Durakoğlugil D.B., Ceyhan M., Ceren F., Boydak A., Ilıman
N., Zengil H.; Evoluation of the antihypertensive efficiaty of
imidazoline-1 receptor selective agent rilmenidine by using ambulatory
blood pressure monitoring; 25.th Conference of the International
Society for Choronobyology, 9-13 Oct, 2001, Antalya.
51. Acar M, Akalın S, Akarsu E, Algün E, Alasya H, Altıner N, Altunoğlu
E, Altuntaş Y, Arslan M, Bağrıaçık M, Bahçeci M, Balcı M.K, Bayram
F, Bulgurlu S, Çetinarslan B, Çorakçı A, Davutoğlu M, Dayan A,
Erdoğan G, Gedik O, Güvener N, İlkova H, Kalaycıoğlu Z, Karcı Ç,
Kaya A, Keleştimur F, Kozok K, Mert M, Oguz A, Özbakkaloğlu M,
Özgür R, Sandıkçı S, Satman İ, Sop G, Tarakçı T, Telator M, Tetiker T,
Yılmaz M, Yeşil S, Yıldız M. Türkiye’deki Hasta ve Hekimlerin Bifazik
İnsülin Tedavisi ile İlgili Memnuniyetinin Değerlendirilmesi (Çok
Merkezli Çalışma). 41.Ulusal Diabet Kongresi 11-15Mayıs 2005,
Antalya.

52. Yıldız M,Durdu Ö,Kayhan S,Küçükyılmaz H,Boydak A;Statin
Kullanımına Bağlı Toksik Miyopati:Olgu Sunumu.8.Ulusal İç
Hastalıkları Kongresi,13-17 Eylül 2006,Antalya.
53. Yıldız M,Duman G,Yiğit Atasoy H,Küçükyılmaz H,Tütüncü Y;Obez
Hastalarda Ürik Asit ile Aterosklerotik Parametreler Arasındaki İlişki
(Sözlü Sunum) 8.Ulusal İç Hastalıkları Kongresi, Antalya.
54. Yıldız M,Duman G,Yiğit Atasoy H,Ilıman N,Küçükyılmaz H;Obez
Hastalarda MPV ile Aterosklerotik Parametreler Arasındaki İlişkinin
Değerlendirilmesi. 8.Ulusal İç Hastalıkları Kongresi,13-17 Eylül
2006,Antalya.
55. Yıldız M,Yiğit Atasoy H,Küçükyılmaz H,Kayhan S,Tuncer A;Kronik
Viral Hepatitli Hastalarda Tiroid Fonksiyon Testlerinin
Değerlendirilmesi. 8.Ulusal İç Hastalıkları Kongresi,13-17 Eylül
2006,Antalya.
56. Yıldız M,Demiral M,Çakır Ö,Tütüncü Y,Küçükyılmaz H,Ilıman N
;Hipokalemik Periyodik paralizi Semptomları ile Başvuran Sjögren
Sendromlu Hasta. 8.Ulusal İç Hastalıkları Kongresi,13-17 Eylül
2006,Antalya ( Sözlü Sunum ) . 
57. Yıldız M, Duman G,Tütüncü Y,Kayhan S,Ilıman N;Tirotoksikoza Bağlı
Koma Olgusu. 8.Ulusal İç Hastalıkları Kongresi,13-17 Eylül
2006,Antalya .

58. Yıldız M, Demiral M,Tütüncü Y,Küçükyılmaz H,Ilıman N,Umay
N,Boydak A;Yeni Tanı Konulan Hipertiroidili Hastalarda Tedavide ve
Semptomların Kontrolünde ‘Karvedilol’ Kullanımı ve ‘Propranolol’ ile
Karşılaştırılması.   8.Ulusal İç Hastalıkları Kongresi,13-17 Eylül
2006,Antalya.

59. Yıldız M, Durdu Ö, Kayhan S, Küçükyılmaz H, Statin Kullanımına
Bağlı Toksik Miyopati: Olgu Sunumu. 8. Ulusal İç Hastalıkları Kongresi
13-17 Eylül 2006, Antalya.
60. Yıldız M, Duman G, Yiğit Atasoy H, Küçükyılmaz H, Tütüncü Y. Obez
Hastalarda Ürik Asit ile Aterosklerotik Parametreler Arasındaki İlişkinin
Değerlendirilmesi. 8. Ulusal İç Hastalıkları Kongresi 13-17 Eylül 2006,
Antalya.
61. Yıldız M, Duman G, Yiğit Atasoy H, Ilıman N, Küçükyılmaz H., Obez
Hastalarda MPV ile Aterosklerotik Parametreler Arasındaki İlişkinin
Değerlendirilmesi. 8. Ulusal İç Hastalıkları Kongresi 13-17 Eylül 2006,
Antalya.
62. Yıldız M, Yiğit Atasoy H, Küçükyılmaz H, Kayhan S, Tuncer A,
Kronik Viral Hepatitli Hastalarda Tiroid Fonksiyon Testlerinin
Değerlendirilmesi. 8. Ulusal İç Hastalıkları Kongresi 13-17 Eylül 2006,
Antalya.
63. Yıldız M, Demiral M, Çakır Ö, Tütüncü Y, Küçükyılmaz H, Ilıman N,
Hipokalemik Periyodik Paralizi Semptomları ile Başvuran Sjögren
Sendromlu Hasta. 8. Ulusal İç Hastalıkları Kongresi 13-17 Eylül 2006,
Antalya.
64. Yıldız M, Duman G, Tütüncü Y, Kayhan S, Ilıman N, Tirotoksikoza
Bağlı Koma Olgusu, 8. Ulusal İç Hastalıkları Kongresi 13-17 Eylül
2006, Antalya.
65. Yıldız M, Demiral M, Tütüncü Y, Küçükyılmaz H, Ilıman N, Umay N,
Boydak A, Yeni Tanı Konulan Hipertiroidili Hastalarda Tedavide ve
Semptomların Kontrolünde Karvedilol Kullanımı ve Propranolol
Karşılaştırılması. 8. Ulusal İç Hastalıkları Kongresi 13-17 Eylül 2006,
Antalya.

66. Yıldız M,Umay N,Demiral M,Küçükyılmaz H,Ilıman N: Atorvastatin
kullanan bir hastada akut böbrek yetmezliği gelişimi. 9. Ulusal İç
Hastalıkları Kongresi, 5-9 Eylül 2007, Antalya.
67. Yıldız  M,Umay N,Kayhan S,Ilıman N: Makroprolaktinemili Hasta:
Olgu sunumu. 9. Ulusal İç Hastalıkları Kongresi, 5-9 Eylül 2007,
Antalya.
68. Yıldız M, Durdu Ö,Kayhan S,Atasoy Yiğit H,Ilıman N: Metabolik
sendromda insülin düzeyleri ile ambulatuar kan basıncı takibi arasındaki
ilişki. 9. Ulusal İç Hastalıkları Kongresi, 5-9 Eylül 2007, Antalya.

69. Yıldız M, Çakır Özer Ö,Ilıman N,Demiral M,Umay N: Diyabetik ayak
yarası olan hastalarda amputasyon olması ile arteriel stenoz arasındaki
ilişki. 9. Ulusal İç Hastalıkları Kongresi, 5-9 Eylül 2007, Antalya.
70. Yıldız M,Özer Çakır Ö,Demiral M,Ilıman N,Umay N,Baz A,Kayhan S:
Akut karbonmonoksit zehirlenmesi nedeniyle oluşan sessiz myokard
infarktüsü.  9. Ulusal İç Hastalıkları Kongresi, 5-9 Eylül 2007, Antalya.
71. Yıldız M,Umay N,Durdu Ö,Tuncer A,Ilıman N: Ülseratif kolit ve çöliak
hastalığı olan bir olguda Budd-Chiari sendromu. 9. Ulusal İç Hastalıkları
Kongresi, 5-9 Eylül 2007, Antalya.
72. Yıldız M , Kertmen N, Özlük İ .Amiodorona bağlı trotoksikoz ; tip I ya
da tip II ? 10. Ulusal İç hastalıkları kongresi , 15-19 Ekim 2008 ,
Antalya.
73. Ardic S ,  Yildiz M ,  Kertmen N  ,  Sönmez Z , Bilgin E , Sevgi 
E, Keleşoğlu  A.Plevral tüberküloz ve hepatit B taşıyıcısı bir olguda
karaciğer fonksiyon testlerinin seyri. 10. Ulusal İç hastalıkları kongresi
15-19 Ekim 2008 Antalya.

Roitt’s Temel İmmünoloji çeviri editörlüğü. 14. Baskı Atlas Kitapçılık

Yönetilen Doktora / Tıpta Uzmanlık Tezleri
1- Kronik Karaciğer Hastalıklarında Ultrasonografi Bulguları Dr. Abdullah
Bircan, Anadolu Üniversitesi Tıp Fakültesi, 1988

2-Kronik Böbrek Yetmezliğine Bağlı Aneminin ‘Rekombinant Human
Eritropoetin ‘İle Düzeltilmesi Aysel Akalın; Anadolu Üniversitesi Tıp
Fakültesi, 1991
3- Diyabetes Mellituslu Hastalarda Karaciğer Morfolojisi ve Biyokiyasal
Değişkenlerle İlişkisi, Dr. Yekta Kişioğlu, , Anadolu Üniversitesi Tıp
Fakültesi, 1991
4- Asitli sirotik hastalarda büyük volümlü parasentez uygulaması ve aldosteron
düzeyi ile ilşkisi Dr. Çağlar Baysal , Anadolu Üniversitesi Tıp Fakültesi, 1991
5- Anadolu Üniversitesi Tıp Fakültesinde İzlenen Kronik Karaciğer Hastalığı
Olgularının Değerlendirilmesi, Dr. Necdet Atalık, , Anadolu Üniversitesi Tıp
Fakültesi, 1992
6- Hepatit B virüs infeksiyonlarının kronikleşmesinde IL-10 ve IL-12
Düzeyinin Önemi, Sevgi Karabuğa ; SSK Dışkapı Eğitim Araştırma Hastanesi,
1998
7- IDDM ve NIDDM Hastalarında Çölyak Antikorlarının Sıklığı, Dr. Bülent
Karaman, SSK Dışkapı Eğitim Araştırma Hastanesi, Ankara, 1999
8-Ülseratif Kolitli Hastalarda Pulmoner Tutulum, Mustafa Özbek ; SSK
Dışkapı Eğitim Araştırma Hastanesi, 1999
9- Tip 2 Diabetes Mellituslu Hastalarda İntrarenal Arteriosklerozisi
Belirlemede Renal Doppler Usg ile Elde Edilen Rezistif İndeksin Önemi, Dr.
Elif Karayılanoğlu, SSK Dışkapı Eğitim Araştırma Hastanesi, Ankara, 2000
10-Kalp Hızı Değişkenliğinin Tip 2 Diabetes Mellitusu Olan Ve Olmayan
Akut Miyokard İnfarktüsü Geçirmiş Hastalardaki Benzerliği Ve Prognostik
Önemi Mehmet Mustafa Budak; SSK Dışkapı Eğitim Araştırma Hastanesi,
2001
11-Romatoid Artritli Hastalarda Kardiyak Yapı Ve Fonksiyonlarının
Değerlendirilmesi Ve Önemi ,Funda Ceran ; SSK Dışkapı Eğitim Araştırma
Hastanesi, 2002

12-Postmenopozall, Tip 2 Diabetik ,Hiperlipidemik Olgularda HMG-CoA
Redüktaz İnhibitörlerinin Lomber Vertebra Kemik Mineral Dansitesi Üzerine
Etkileri ,Hamiyet Yılmaz ; SSK Dışkapı Eğitim Araştırma Hastanesi, 2002
13-Vitamin B12 Eksikliğinin Helikobakter Pylori enfeksiyonu İle İlişkisi
,Yusuf Aydın ; SSK Dışkapı Eğitim Araştırma Hastanesi, 2002
14-Diabetes Mellitus ‘un Mikrovasküler Komplikasyonları İle C- Reaktif
Protein ,Fibrinojen Ve Ferritin İlişkisi ,Mete Gülpınar ; SSK Dışkapı Eğitim
Araştırma Hastanesi, 2003
15-Diabetes Mellitusun Mikrovasküler Komplikasyonları İle Doğal
Koagülasyon İnhibitörleri Ve Antikardiyolipin Antikorları Arasındaki İlişki
,Kubilay Şahin; SSK Dışkapı Eğitim Araştırma Hastanesi, 2003
16-Hipotiroidi Ve Hipertiroidi İle Pulmoner Hipertansiyon Arasındaki İlişki
,Yasemin Ateş Tütüncü; Dışkapı Yıldırım Beyazıt Eğitim Araştırma
Hastanesi, 2004
17-Sol Dal Bloğu Bulunan İskemik Ve Non –İskemik Dilate
Kardiyomiyopatili Hastalarda Ayrımında Elektrokardiyografinin Yeri ,Mehmet
Çoban ; Dışkapı Yıldırım Beyazıt Eğitim Araştırma Hastanesi 2004
18-Yaşlı Hipertansif Hastalarda Tiroid Fonksiyon Testlerinin
Değerlendirilmesi, Hilal Yiğit Atasoy; Dışkapı Yıldırım Beyazıt Eğitim
Araştırma Hastanesi 2007
19-Hipertiroidi ve hipotiroidli hastalarda tedavinin diurnal kan basıncı üzerine
etkileri ,Mutlu Demiral; Dışkapı Yıldırım Beyazıt Eğitim Araştırma Hastanesi
2008
20-Metabolik Sendrom Parametrelerinin Akut faz reaktanları ve 24 Saatliık
Ambulatuar Kan Basıncı ile İlişkisi,Özge Keskin ; Dışkapı Yıldırım Beyazıt
Eğitim Araştırma Hastanesi 2008
21-Metabolik Sendromlu Hastalarda İnsülin Direnci, serum leptin düzeyleri ile
kan bakır, çinko, magnezyum düzeyleri arasındaki ilişki, Atakan Pirpir;
Dışkapı Yıldırım Beyazıt Eğitim Araştırma Hastanesi 2008

22-Polihidramniyoslu Hastalarda Konservatif Tedavi Öncesi ve Sonrası Fetal
Renal Arter Doppler Bulguları, Melek Pala Akdoğan, Dışkapı Yıldırım
Beyazıt Eğitim Araştırma Hastanesi 2008,
23-Obez ve Nonobez Hipertansif ve Normotansif Kadın Hastalarda Plazma
Osteopontin Seviyesi ve Aterosklerozla İlişkisi, Selma Alagöz, Dışkapı
Yıldırım Beyazıt Eğitim Araştırma Hastanesi 2008
24-Hipertiroidili ve Hipotiroidili Hastalarda Tedavinin Diurnal Kan Basıncı
Üzerine Etkileri, Mutlu Demiral, Dışkapı Yıldırım Beyazıt Eğitim Araştırma
Hastanesi 2008
25-Kardiyovasküler Risk faktörü olarak fibrinojen ve lipid parametrelerinin
subklinik hipotiroidili hastalardaki düzeyi, Aşkın Güngüneş, Dışkapı Yıldırım
Beyazıt Eğitim Araştırma Hastanesi 2009
26-İnsülin direnci ile abdominal duvar yağ indeksi ve visseral yağ volümü
arasındaki ilişki, Özlem Özer Çakır Dışkapı Yıldırım Beyazıt Eğitim
Araştırma Hastanesi,2009
27-Metabolik sendromlu hastalarda brain natriuretic peptid (BNP) düzeyi ve
metabolik sendrom kriterleri ile BNP düzeyi arasındaki ilişki, Sanem Öztekin,
Dışkapı Yıldırım Beyazıt Eğitim Araştırma Hastanesi 2009
28-Sürekli ayaktan periton diyalizi hastalarında ampirik antibiyotik olarak
sefazolin-amikasin kombinasyonunun peritonit tedavisindeki etkinliğinin
retrospektif olarak incelenmesi, Dicle Koca İskender, Dışkapı Yıldırım
Beyazıt Eğitim Araştırma Hastanesi 2009
29-Diyabetes Mellitus’un premenapozal bayanlarda osteoporoz gelişimindeki
rolü, Neyran Kertmen, Dışkapı Yıldırım Beyazıt Eğitim Araştırma Hastanesi
2009
30-Evre 1-4 Kronik böbrek yetmezliği olan glomerülonefritli hastalarda sistatin
c düzeyi ile kreatinin klirensinin karşılaştırılması, Mustafa Kaya, Dışkapı
Yıldırım Beyazıt Eğitim Araştırma Hastanesi , 2010

31-H.Pylori eradikasyonu için verilen iki farklı ardışık eradikasyon tedavisinin
başarısının karşılaştırılması, Aysun Gönderen, Dışkapı Yıldırım Beyazıt
Eğitim Araştırma Hastanesi 2010
32-Peritonitli hastalardaki tünel enfeksiyonu riski ile peritonit olmayan periton
diyaliz hastalarındaki tünel enfeksiyon riskinin araştırılması, Lütfiye Canpolat,
Dışkapı Yıldırım Beyazıt Eğitim Araştırma Hastanesi 2011
33-Subklinik hipotiroid ve ötiroid hastaların serum visfatin düzeylerinin
karşılaştırması, Zeliha Sırtaş, Dışkapı Yıldırım Beyazıt Eğitim Araştırma
Hastanesi 2011
34-Prediyabetik hastalarda serum visfatin düzeyi, Kamil Gönderen, Dışkapı
Yıldırım Beyazıt Eğitim Araştırma Hastanesi 2012
35-Obez ve normal kilolu demir eksikliği anemisi olan kadınlarda serum
hepsidin düzeyi karşılaştırılması, Zehra Er, Dışkapı Yıldırım Beyazıt Eğitim
Araştırma Hastanesi 2012

11 Adet Yorum

Fatma B. 
  14.05.2024

Mehmet hocam çok bilgili hastalarıyla çok iyi iletişim kurabilen ve yıllardır süregelen sorunlarımızı çok kısa bir sürede çözen bir doktordur bir anne için evlatlarının sağlığı tahmin ederseniz en önemli şeydir

Dilek A. 
  04.01.2024

hastalariyla çok ilgili sevecen ve babacan biri

Peyman I. 
  27.12.2023

Hes explenetions were vary good and he was calm. He was vary respectfull and his tone was calm so i dident become worries

SONGÜL Ü. 
  26.12.2023

kendisine çok çok saygılarımı ediyorum. İlgi ve alakası bizi mahcup bırakacak derecede olup, hastası ile yakınen ilgilenen hocam

Yılmaz B. 
  15.09.2022

Gerçekten birikimine insanlığına ve en önemlisi doktorluguna hayran kaldım, Hastalarıyla aşırı ilgili en ufak bir detayı atlamayan hastalarının bütün sorularına eksiksiz ve tatmin edici cevaplar veren gerçek bir doktor. Dip not:aşırı tatlı bir hocamız😂

Türkan E. 
  21.04.2022

Bugün tavsiye üzerine hocama annemi muayene ettirdik.Çok büyük endişelerimiz vardı.Hiçbir endişeye mahal vermeden tane tane anlattı , iyi ki gitmişiz ve hocamızı tanımışız.Size minnettarız 🙏💕💐

Pınar D. 
  25.07.2021

Mehmet Hoca sayesinde tiroid kanserini erken tanı aldım. Rutin bir kontrolde fark etti kendisine müteşekkirim. Gerçekten işinin uzmanı. İlk defa muayene olmuştum iletişimi harika. Hocam sağolun varolun 👏

Cansu Ö. 
  21.05.2021

Mehmet hocamız dünya iyisi bir insan.. o kadar naif ve kibar ki..sorduğumuz her soruya sabırla cevap veriyor.. ilgisi, alakası, deneyimi her şeyi şahane.. şehir dışından geliyoruz telefonla sonuç değerlendirmemizi sanki yüz yüzeymişiz gibi yapıyor..iyi ki sizinle yollarımız kesişmiş hocam, Allahım sizleri başımızdan eksik etmesin, sizlere güç kuvvet versin🙏🏻

Tuğba B. 
  17.05.2021

Mehmet hocam çok sevecen babacan hastasıyla inanılmaz ilgili bir doktor yaptığı tetkiklerle bir yıl boyunca aklımdaki bütun olumsuz düşüncelerin sonlanmasina vesile oldu sevgili hocam işiniz rast gitsin sizler gibi doktorların sayısını rabbim artırsın Allah size uzun ömür versin

Gamze K. 
  24.04.2021

Sevgili doktorumuz Mehmet Yıldız hocamıza minnetdarız. Bilgi ve becerileri daim olsun Yakın ilgisi hasta ile diyoloğu mükemmel, huzur ve güven veren iç den davranışı bizi etkiledi sağ olsun var olsun sevgiler Mehmet hocam siz çok yaşayın.....

İhsan D. 
  22.02.2021

Mehmet hocamız değerli bir doktorumuz kendisinin ilgi ve alakasından son derece memnunuz..çözüm odaklı tedavi sunuyor. Sayın hocamzı tebrik eder K

Değerli Yorumlarınızı Bekliyoruz.