Lazerle Varis Tedavisi
Varis Tedavisi

Lazerle Varis Tedavisi

  Lazerle varis tedavisi varislerin lazer operasyonu ile tedavi edilme biçimidir. Lazer tedavisi varis hastalıklarında 2000'li yıllardan günümüze kadar kullanılmakta olan bir tedavi yöntemidir. Kılcal damarlarda meydana gelen varis oluşumları, ameliyat gereksinimi kalmadan lazer ile tedavi edilebilir. Tedavi sırasında lazer ışınları ile oluşan ısı, damarların duvarlarına hasar verir ve tedavi şekli kabaca bu şekilde gerçekleştirilir. Diğer varis oluşumları için tedavi yöntemi ameliyattır fakat ameliyat yapılırken de lazer sistemine ihtiyaç duyulabilir.

  Varis, toplar damarda oluşan genişlemelerdir. Varis hastaları büyük oranda lazer tedavisi ile tedavi olmaktadır. Lazerle varis tedavisi yüksek oranda bir başarı sağlamaktadır. Bilindiği üzere lazerle tedavi işlemi, lazer ışınlarının oluşturduğu ısı ile damara hasar verir ve damarın kapanması sağlanır. Bu işlem, ses dalgası yolu ile de yapılabilmektedir. Sonuçları ise değişmez çünkü iki tedavi yöntemi de hiçbir riski bulunmayan ve tedavi sonrası iyileşme süresi oldukça kısa tedavi yöntemleridir.

  Varis Belirtileri Nelerdir?

  Varis vücudun herhangi bir bölgesinde oluşabilen bir rahatsızlıktır. Daha çok bacaklarda ve ayak bileklerinde meydana gelir. Varis oluşan bölgelerde kızarıklık, morarma, şişme, kaşıntı ve damarlarda belirgin bir şekilde şişkinlik göze çarpar. Çok ayakta durma gibi faktörler araya girerse hastada ağrılara meydan verebilmektedir. Hastalığın erken evrelerinde müdahale etme yetisi kazanılırsa iyileşme süreci ve operasyon açısından kolaylık sağlanmaktadır. Hastalığın belirtileri:

  • Bacaklarda Kramp: Varis nedeniyle sık sık bacaklarda özellikle geceleri, kramplar meydana gelir. Kan dolaşımındaki bozukluklardan dolayı kaslarda meydana gelen kasılmalarla kramp oluşur. Bu tip kramplar sık sık başınıza gelmekteyse bir hekime başvurmalı varsa bir rahatsızlık erken tedaviye başlanmalıdır.
  • Ayak şişkinliği: Varis, oluştuğu damarlarda meydana gelen tıkanıklık nedeniyle damarlarda ve ayak bölgesinde hatta bazen bu tüm bacak kısımlarında şişkinliğe sebep olabilir.
  • Ayak Parmaklarında Uyuşma: Kısa süreli de olsa ayak parmaklarında uyuşmalar meydana gelebilir. Yine bu durum varisin kan dolaşımına verdiği etkiden kaynaklanır. Başka rahatsızlıkların da belirtisi olabileceği için bu tip durumlarda vakit kaybetmeden bir hekime başvurulmalıdır. Erken tanı lazerle varis tedavisi açısından önemli bir kriterdir.
  • Diz Altında Yanma Hissiyatı: Varis diz altında yanma hissiyatına sebebiyet veren problemler yaratabilir. Özellikle sıcak havaların da etkisiyle varis oluşumu olan damarlardaki kan akışının ısısı ile bu his daha da belirgin hale gelir. Bu tip bir belirtide vakit kaybetmeden bir hekime danışılması gerekir.
  • Varis Bölgelerinde Kaşıntı: Hastaların büyük çoğunluğunda bu kaşıntı şikayeti mevcuttur. Bunun sebebi varis oluşan damarlarda oksijenin yok denecek kadar az olmasıdır. Bu yüzden damarda meydana gelen kaşıntı sebebiyle deride de bir genişleme durumu meydana gelir ve bu da kaşıntıya sebebiyet verir.

  Varise Neden Olan Etmenler

  Daha çok bacak ve ayaklarda meydana gelen varis, damar kapakçıklarının bozulmasından dolayı meydana gelir. Varis nedeniyle damarlarda oluşan genişlemeyle damarlarda bükülmeler meydana gelir. Kanın yer çekimine karşı aktığı yerdir bacaklar. Bu dolaşımı olumsuz etkileyen etmenler, varis oluşumunu hızlandırmaktadır. Bunlar; ayakta uzun süre durmak, gebelik, menopoz, genetik faktörler, yaralanmalar gibi etmenlerdir. Aynı zamanda sigara da varis oluşumunu etkilemektedir.

  Lazerle Varis Tedavisi Hakkında

  Lazer ışınları ile gerçekleştirilen varis operasyonları endovenöz lazer ablasyon tekniği ile yapılır. Operasyonun gerçekleşeceği vücut bölgesi lokal anestezi ile uyuşturulur. Bölgede açılan küçük bir kesikten varis olan damara lazer fiberi denen bir alet ile ulaşım sağlanır. Alet ile ulaşılan damar, lazer ışınlarının sebep olduğu ısı ile kapatılır. Tüm bu işlemler sırasında kullanılan ultrason cihazıyla lazer fiberi dikkatlice izlenir. Varis oluşumu olan damar kapatıldıktan sonra operasyon bitirilir. Daha ileri seviyelerde olan varis oluşumları için lazerle varis tedavisi haricinde başka tedavi yöntemleri ile de hastalığın tedavi süreci devam ettirilir.

  Lazerle kapatılan damarlar işlevlerini yitirdikleri için zamanla vücuttan atılır. Bu işlem sağlık açısından herhangi bir problem oluşturmamaktadır. Kapanan damarın diğer dokulara olan etkisi de kaybolacağı için hastalığın tekrar nüksetmesi engellenmiş olur. Tüm operasyon sadece 40 dakika gibi kısa bir süre içerisinde gerçekleşir. Tabi bu süre, operasyon şekillerine göre değişkenlik gösterebilmektedir.

  Lazerle tedavi edilen bölgede herhangi bir iz kalmaz ve hasta aynı gün içerisinde eve gönderilir. Lazerle varis tedavisi işleminin yan etkileri kısa sürede kendini kaybeder. Hastada kısa sürede iyileşme belirtisi gözlenir. Lazerle tedavi edilen bölgede tekrardan hastalığın nüksetmesi çok düşük bir ihtimaldir.

  Varis Tedavisi Öncesinde Ne Yapılır?

  Lazerle varis tedavisi öncesinde herhangi bir operasyon yapılmadan önce bazı hazırlıklar yapılır. Hastanın genel sağlık durumu kontrol edilir varsa geçici bir rahatsızlığı bunun geçmesi için beklenir. Hastanın operasyon için hazırlandığı gün araba sürmesi önerilmez. Damarın yer tespit tayini için bazı tetkikler uygulanır. Bu tetkikler doktorun tedavi için gerekli olan yapacağı bazı testleri kapsamaktadır. Daha sonrasında operasyon geçirilecek yer hakkında değerlendirmeler yapılır ve damarların kontrolü yapılır. Tüm bu değerlendirme ve tetkiklerden sonra hasta operasyon için hazırlanır. Bu değerlendirme, testler ve tetkikler için ayrılan süre kısa bir süredir. Tedavi için önemli olan bu testler hızlıca halledilir. Tetkikler şu şekilde sıralanabilir.

  • Ultrasyon
  • Kan tahlilleri
  • İdrar tahlilleri
  • Akciğer filmi
  • EKG
  • Renkli doppler ultrasyon

  Varis Tedavisi Sonrası Ne Olur?

  Lazerle varis tedavisi ağrısız, sızısız ve sorun teşkil etmeyen bir tedavi şeklidir. Bu yüzden hasta tedavi sonrasında aynı gün içerisinde evine dönebilmektedir. Tedavi sonrasında herhangi bir şekilde cilt yüzeyinde iz kalmamaktadır. Tedavi sırsında hekimlerin verdikleri ilaçlar sebebiyle hastanın bir kaç saat müşahede altında kalmasında yarar vardır. Büyük kesiklerin atılmadığı dokularda hızlı bir iyileşme söz konusudur. Hasta bir gün sonrasında günlük işlerine dönebilmektedir. Fakat kısa bir süreliğine araba sürmesi önerilmez ve ayakta uzun süre kalınabilecek işlerden kaçınılması önerilir.  Hasta tedaviden sonra bu operasyon işlemi sebebiyle herhangi bir risk taşımaz. Varis oluşan bölgede tekrardan hastalığın nüksetme olasılığı çok düşüktür. Tedaviden sonra yaşanacak olan sorunların hepsi geçicidir.

  Tedavi Yöntemleri

  Varis oluşumunun türlerine göre tedavi şekilleri değişkenlik göstermektedir. Erken tanı yöntemiyle hastalığın erken teşhisi lazerle varis tedavisi açısından önem taşımaktadır. Ameliyatsız ve erken iyileşme gibi olumlu etmenlere sahip olan bu tedavi yöntemi açısından erken tanının önemi büyüktür. Varis tedavisinde damar içinden müdahale gerektiren durumlarda lazer ablasyon ve radyo frekans ablasyonu uygulanmaktadır. Bu iki tür uygulamada damarın içine girilerek damarın tıkanması işlemi gerçekleştirilir. Damar içine ilaç enjekte edilen tedavi sürecine ise "sclerotherapy" yöntemi denir. Kılcal damarlardaki çatlaklar, ince ve kalın varis oluşumlarının tedavilerinde bu yöntem kullanılır. İleri seviyelere gelmiş olan varis oluşumlarında meydana gelen şişkinlik ve cilde yakın olan varis oluşumlarında damar soyma ameliyatı gerekli olmaktadır. Hastalığın fazla ilerlememiş durumlarında operasyon fazla tercih edilmez genellikle ilaç tedavisine başlanır ya da varis çorabı giydirilir. Varis çorabı operasyonlar sonrasında da hastaya kullandırılabilir. Bitkisel ilaç kullanımı hekime danışılmadan kesinlikle yapılmamalıdır.

  Lazerle Yapılan Varis Tedavileri

  Lazerle gerçekleştirilen varis tedavileri; ameliyatlı lazerle varis tedavisi veya ameliyatsız lazerle varis tedavisi şeklinde olmaktadır. Bu yöntem çeşitleri, varis oluşum şekline göre belirlenir. Kılcal damarlarda ki varis oluşumları ameliyatsız lazer tedavisi ile gerçekleşir. Cilt yüzeyinden lazer ışınlarının taşıdığı ısı kaynağı varis oluşan damarlara iletilir. Bu ısı sayesinde varis oluşumu olan damar hasar görür ve işlevliğini yitirir. Bu işlem sırasında herhangi bir anestezi uygulaması yerine cilt yüzeyine soğuk bir jel sürülür.

  Lazerle varis tedavisi sırasında yan etki olarak ciltte soyulmalar meydana gelebilir. Fakat bu soyulmalar geçicidir. Kısa bir süreden bu sorun ortadan kalkar. Lazerle varis tedavisi gören hastalar operasyon sonrasında bir saat kadar gözlem altında kaldıktan sonra eve gönderilir. Bu işlem sonrasında kesinlikle herhangi bir iz kalma sorunu yaşanmaz. Hastanın durumuna göre hekim varis çorabının belirli bir süre kullanmasını hastaya tavsiye edebilir. Lazerle tedavi edilen bölgede varis oluşumun nüksetme olasılığı oldukça düşüktür.

  Ameliyatlı lazerle varis tedavisi işlemi ise, damarın içine girilmesi gibi durumlarda geçerli olur. Ultrason cihazı ile izlenerek cilt yüzeyinde oluşturulan küçük bir kesikten varis oluşumu olan damara ulaşılır. Lazer yardımıyla damar duvarlarına lazer ışınlarından gelen ısı ile hasar vererek damarın kapanması sağlanır. Bu işlem için hastaya lokal anestezi verilir. Yine bu işlem sonrasında ciltte kalıcı bir iz kalmaz. Hasta aynı gün içerisinde taburcu olur ve günlük yaşantısına dönebilir. Duruma göre hekimler tarafından hastaya varis çorabı bir süreliğine giydirilebilir. Varis oluşumunun şekline göre lazerle varis tedavisi haricinde başka yöntemler de söz konusu olabilir.

  Sclerotherapy Yöntemi

  Ameliyatsız tedavi yöntemlerindendir sclerotherapy yöntemi. Cilt yüzeyinde gözler görülebilir hale gelmiş varis oluşumlarının tedavisinde kullanılır. Belirgin hale gelmiş damara bazı kimyasal ilaçlar verilir. Bu ilaçların içeriğinde alkol ve sodyum tetradecy gibi elementler mevcuttur. İlaç verilen bu damarlar aşırı şekilde sertleşerek damarın tıkanıp kapanmasına neden olur. Kapanan damarlar belirli bir süre sonra vücuttan atılır. Bu işlem sonrasında damarlar daha da belirgin hale gelir ve rengi de daha koyu renkte olur. Fakat endişe edici bir şey yoktur. Söylendiği üzere belirli bir süre sonrasında tıkanan damar kaybolur. Bu tedavi yöntemi de herhangi bir şekilde cilt yüzeyinde kalıcı iz bırakmaz. Sclerotherapy yöntemi, varis oluşumuna göre 1 ila 4 seans arasında süren tedavi süreci ile sonuçlanır. Seans süreleri 15 dakika kadar kısa bir sürede gerçekleşir. Tedavi sonrasında hasta aynı gün içerisinde taburcu edilir. Hekimler tedaviden sonra hastaya belirli bir süre varis çorabı giymesini önerir.

  Radyo Frekans Ablasyon Yöntemi

  Bu varis tedavi işlemi lazerle varis tedavisi yöntemine benzeyen bir yöntemle yapılır. Varis oluşan damara küçük bir kesikten ulaşılır. Bu uygulama ultrason cihazından takip edilir. Varis oluşan damar radyo frekans damarın büzülüp işlevsiz hale gelmesini sağlar. Böylece işlevsiz kalan damar vücut tarafından dışarı atılır. Bu işlem lazer tedavisinden ucuzdur fakat bu işlem yüzeysel toplardamardaki varis oluşumlarında kullanılır. işlem sonrasında bir kaç saat içerisinde hasta taburcu edilir. Bu tedavi yönteminin ardından herhangi bir iz kalmaz.

  Damar Soyma Yöntemi

  Cerrahi bir işlem olan damar soyma yöntemi ağrılara sebep olan ileri düzeydeki varis oluşumlarında kullanılır. Genel anestezi veya belden aşağısı uyuşturularak operasyona geçilir. Varis oluşan bölgede bir kesik oluşturularak damar cerrahi müdahalesi ile alınır. Operasyon bir buçuk ile iki saat arasında gerçekleşir. Eğer varis tek bacaktan alınıyor ise hasta aynı gün içerisinde taburcu edilebilir. Eğer ki iki bacakta operasyon geçirmiş ise bir gece hastanede müşahede altında tutulur. Bu işlem zorunluluk arz etmediği sürece hekimler tarafından tercih edilmez.

  "Sayfa içeriği sadece bilgilendirme amaçlıdır, tanı ve tedavi için mutlaka doktorunuza başvurunuz."