Böbrek Büyümesi (Hidronefroz) Nedir?
Nefroloji

Böbrek Büyümesi (Hidronefroz) Nedir?

Hidronefroz, böbreklerde idrarın normal akışının engellendiği veya sınırlı hale geldiği bir durumu ifade eder. Bu durum, böbreklerin genişlemesi ve idrarın normal olarak üretilip atılamaması sonucu ortaya çıkar. Hidronefroz, idrarın böbreklerden üretilip idrar kesesine taşındığı idrar yollarının bir kısmında tıkanıklık veya engel olması durumunda meydana gelir. Bu tıkanıklık, böbreklerde biriken idrarın basınca neden olmasına ve böbrek dokusuna zarar vermesine yol açabilir.

Hidronefroz çeşitli nedenlerle oluşabilir. Bunlar arasında böbrek taşları, idrar yolu darlıkları, tümörler, prostat büyümesi, idrar yolu enfeksiyonları gibi faktörler bulunabilir. Hidronefroz, bir veya her iki böbreği de etkileyebilir ve tedavi edilmezse böbrek fonksiyonlarında bozulmaya sebebiyet verebilir.

  Böbrek Büyümesi (Hidronefroz) Nedir?

  Hidronefroz, böbreklerdeki idrar akışının engellenmesi veya sınırlanması sonucu ortaya çıkar. Bu durum, böbrek pelvisi (böbreğin içinde idrarın toplandığı bölge) ve böbrek tübüllerinde olması gerekenden daha fazla idrarın birikmesine neden olur. Hidronefroz genellikle bir böbrekte meydana gelir, ancak her iki böbreği de etkileyebilir.

  Böbrek Büyümesi (Hidronefroz) Neden Olur?

  Hidronefroz, böbreklerde idrarın normal akışının engellenmesi veya sınırlanması sonucu meydana gelir. Bu durum, idrarın böbreklerden mesaneye (idrar kesesi) doğru taşınmasını zorlaştırır ve böbreklerde idrar birikimine neden olur. Hidronefrozun nedenleri şunlar olabilir:

  • Böbrek taşları, böbrek tübüllerini veya üreteri tıkayarak idrarın akışını engelleyebilir. Taşlar, böbreklerde veya idrar yollarında oluşabilir ve idrarın serbestçe geçmesini önler.
  • • Üreter, böbreklerden idrarın mesaneye taşındığı tüptür. Üreter tıkanıklığı, daralma, enfeksiyon, tümörler veya başka nedenlerle meydana gelebilir.
  • • Erkeklerde prostat bezinin büyümesi (benign prostat hiperplazisi), üretranın (idrar yolunun) tıkanmasına ve böbreklerde hidronefroza yol açabilir.
  • • Böbrek tümörleri, idrar yollarını tıkayarak hidronefroza neden olabilir.
  • • Bazı insanlar doğuştan gelen idrar yolları anormallikleri veya darlıklarına sahip olabilirler, bu da hidronefroza yol açabilir.

  • İdrar yolu enfeksiyonları, üreterlerde iltihaba neden olabilir ve bu da idrar akışını engelleyebilir.
  • Nadiren, idrar yollarına giren yabancı cisimler (örneğin, idrar yollarına sıkışmış bir dış cisim) hidronefroza yol açabilir.

  Böbrek Büyümesinin (Hidronefroz) Belirtileri Nelerdir?

  Hidronefrozun belirtileri, genellikle durumun ciddiyeti ve nedenine bağlı olarak değişebilir. Hidronefrozun hafif olguları belirti vermezken, daha ciddi vakalarda aşağıdaki semptomlar görülebilir:

  • Sırt veya bel ağrısı
  • İdrar yaparken ağrı ya da yanma
  • Bulanık veya kanlı idrar
  • İdrar sıklığında artma
  • Yüksek ateş, şiddetli ağrı ve rahatsızlık hissi

  Böbrek Büyümesi (Hidronefroz) Tehlikeli Midir?

  Hidronefrozun tehlikeli olup olmadığı, durumun ciddiyeti, nedeni ve tedavi edilip edilmediği gibi bir dizi faktöre bağlıdır. Ancak, tedavi edilmezse potansiyel olarak ciddi komplikasyonlara yol açabilir. İşte hidronefrozun potansiyel tehlikeleri:

  • • Böbreklerde biriken idrarın neden olduğu basınç, böbrek dokusuna zarar verme potansiyeline sahiptir.
  • • İdrarın normal olarak dışarı atılamaması durumunda idrar yolu enfeksiyonlarına (Üriner Sistem Enfeksiyonları) yol açabilir. 
  • • Sırt ve beldeki şiddetli ağrı, yaşam kalitesini olumsuz etkileyebilir.
  • • Böbrek taşlarının oluşumuna yol açabilir. Bu taşlar, idrar yollarını tıkayarak ciddi ağrılara ve enfeksiyonlara yol açabilir.

  Hidronefrozun ileri ve tedavi edilmemiş durumları böbreğin işlevsiz hale gelmesine yol açabilir. Bu durumda böbrek fonksiyonlarını yerine getiremeyebilir.

  Böbrek Büyümesinin (Hidronefroz) Tanısı Nasıl Konur?

  Hidronefrozun tanısı, genellikle bir dizi tıbbi test ve inceleme ile konur. Hidronefroz tanısı koymak ve altta yatan nedeni belirlemek için aşağıdaki adımlar izlenir:

  • • Hastanın semptomları, ne zaman başladığını ve daha önce böbrek veya idrar yolu sorunları yaşayıp yaşamadığı ve genel sağlık durumu hakkında bilgi toplanır.
  • • Sırt ve bel bölgesinde hassasiyet veya şişlik olup olmadığını incelenebilir.
  • • Böbreklerin ve idrar yollarının ultrasonografi ile görüntülenmesi, hidronefrozun tanısının konulmasına yardımcı olur. Bu yöntem, idrarın böbreklerde birikip birikmediğini ve böbreklerin boyutlarını değerlendirmek için kullanılır.
  • • BT taramaları, daha ayrıntılı görüntüler elde etmek için kullanılabilir. Bu, hidronefrozun nedenini, türünü ve ciddiyetini belirlemeye yardımcı olabilir.
  • • İlaçlı bir X-ışını yöntemi olan intravenöz Üüografi (IVU), idrar yollarının yapısını ve işleyişini göstermek için kullanılabilir. Bu test, böbreklerden geçen özel bir boya maddenin takip edilmesini içerir.
  • • Kan ve idrar testleri, böbrek fonksiyonları, enfeksiyon belirtileri ve elektrolit dengesi gibi faktörleri değerlendirmek için kullanılabilir.
  • • Ürodinamik testler, idrar yollarının işleyişini ve basınçlarını ölçmek için kullanılabilir. Özellikle üreter tıkanıklığı gibi durumların belirlenmesine yardımcı olabilirler.
  • • Hidronefrozun altta yatan nedenini belirlemek için BT veya MRG taramaları yapılabilir.

  Hidronefroz tanısı, hastanın semptomlarına, görüntüleme sonuçlarına ve diğer tıbbi test sonuçlarına dayalı olarak konur. Tanı sonucunda hidronefrozun nedeni de tespit edilir, çünkü bu, uygun tedaviyi belirlemede önemlidir.

  Böbrek Büyümesi (Hidronefroz) Nasıl Tedavi Edilir?

  Hidronefrozun tedavisi, altta yatan nedenin türüne, ciddiyetine ve hastanın genel sağlık durumuna bağlı olarak değişebilir. Tedavi, hidronefrozun nedenini gidermeyi veya idrar akışını düzelten önlemler almayı amaçlar. İşte hidronefroz tedavisinde kullanılan yöntemler:

  • • Hidronefrozun altta yatan nedeni belirlenir ve tedavi edilir. Örneğin, böbrek taşı nedeniyle oluşan tıkanıklıklar cerrahi olarak çıkarılabilir veya üreter tıkanıklıkları düzeltilir. Prostat büyümesi nedeniyle hidronefroz meydana geliyorsa, prostat bezinin küçültülmesini hedefleyen ilaçlar veya cerrahi müdahale kullanılabilir.
  • • Üreter tıkanıklıklarının geçici olarak çözümü için üreter stentleri kullanılabilir. Bu ince tüpler, üreterin içine yerleştirilir ve idrarın akışını düzeltmeye yardımcı olur.
  • • Eğer böbrek taşları hidronefroza neden oluyorsa, taşların çıkarılması veya kırılması gerekebilir. Bu işlem böbrek taşının boyutuna ve konumuna bağlı olarak farklı yöntemlerle yapılabilir.
  • • Hidronefrozun şiddetli olduğu durumlarda veya başka nedenlerle idrar akışının düzeltilmesi mümkün değilse, böbrek drenajı gerekebilir. Bu işlem, böbrekten biriktirilen idrarın dışarı çıkması için bir drenaj tüpünün yerleştirilmesini içerir.
  • • Hidronefrozun nedeni, enfeksiyonlar veya inflamasyon gibi tedavi edilebilir bir durumsa, antibiyotikler kullanılabilir.

  Tedavi edilen hidronefroz vakaları, düzenli doktor kontrolleri ve görüntüleme testleri ile takip edilmelidir. Böbrek fonksiyonlarının düzelip düzelmediği ve hidronefrozun tekrarlamadığını kontrol etmek önemlidir.

  Böbrek Büyümesi (Hidronefroz) Hakkında Sık Sorulan Sorular

  Böbrek büyümesi diğer bir adıyla hidronefroz hakkında sık sorulan sorular ve cevaplarını aşağıda bulabilirsiniz.

  Böbrek Büyümesi (Hidronefroz) Ameliyatı Nasıl Yapılır?

  Hidronefrozun ameliyatı, hidronefrozun nedenini gidermeyi veya idrar akışını düzeltmeyi amaçlar. İşte hidronefroz ameliyatlarının bazı yaygın türleri:

  • • Üreter Stenti: Üreter stenti, idrar yolu tıkanıklıklarının geçici olarak çözümlenmesi için kullanılabilir. Bu ince tüpler, üreterin içine yerleştirilir ve idrar akışını düzeltmeye yardımcı olur. Bu prosedür genellikle cerrahi bir kesiyi gerektirmez ve hasta genellikle aynı gün evine dönebilir.
  • • Böbrek Taşı Ameliyatı: Hidronefrozun nedeni böbrek taşları ise, taşların çıkarılması veya kırılması için ameliyat gerekebilir. Bu işlem böbrekteki taşın konumuna ve boyutuna bağlı olarak farklı yöntemlerle yapılabilir. İlaç tedavisi veya taşların düşmesini teşvik eden bazı prosedürler de kullanılabilir.
  • • Üreteroplasti: Üreterin daralmış veya tıkanmış bölgelerini genişletmek için cerrahi müdahale yapılabilir. Bu işlem, üreterin iç yüzeyini düzeltmek için kullanılan bir dizi teknik içerebilir.

  • Prostat veya Böbrek Tümörü Ameliyatı: Hidronefrozun nedeni prostat büyümesi veya böbrek tümörü gibi yapısal bir sorunsa, bu sorunların cerrahi olarak çıkarılması gerekebilir.
  • Böbrek Drenajı: Hidronefroz çok ciddi ise ve idrar akışını düzeltmek mümkün değilse, böbrek drenajı gerekebilir. Bu işlemde, böbrekten biriken idrarın dışarı çıkması için bir drenaj tüpü veya kateter yerleştirilir.

  Böbrek Büyümesi (Hidronefroz) Ameliyatından Sonra Dikkat Edilmesi Gerekenler Nelerdir?

  • Ameliyat sonrası, doktorunuzun önerdiği kontrolleri ve izlemi düzenli olarak takip etmelisiniz. Bu kontroller, ameliyat sonucunu değerlendirmek ve iyileşmenizi izlemek için önemlidir.
  • Ameliyat sonrası ağrı, özellikle büyük bir cerrahi işlemse, yaygın bir sorundur. Doktorunuz tarafından önerilen ağrı kesici ilaçları düzenli olarak kullanmalısınız.

  • • Sağlıklı bir diyet, iyileşme sürecinizi desteklemeye yardımcı olur. Doktorunuzun önerdiği diyet kısıtlamalarına ve önerilere uyun.
  • • Doktorunuzun talimatlarına göre hareket etmeye devam edin. İyileşme sürecinde yürüyüşler yapabilir ve diğer hafif egzersizler yapabilirsiniz, ancak aşırı zorlamaktan kaçının.
  • • Eğer ameliyat sonrası dikişlere veya yaralara ihtiyacınız varsa, doktorunuzun verdiği bakım talimatlarına uyun. Yara enfeksiyonlarını önlemek için yara bakımını dikkatle yapmalısınız.
  • • Doktorunuzun sıvı alımı hakkındaki önerilerine uyun. İdrar yolu sorunlarına bağlı olarak idrar akışını düzeltmek ve böbrek fonksiyonlarını korumak için yeterli sıvı alımı önemlidir. Ancak, böbreklerinizi yormamak için aşırıya kaçmayın.

  • Ameliyat sonrası idrarla ilgili sorunlar yaşanabilir. İdrar yapma sık veya ağrılı olabilir. Bu tür sorunları doktorunuza bildirin, çünkü bu tür sorunlar, hidronefrozun tedavisiyle ilgilidir ve doktorunuz bu konuda size rehberlik edebilir.

  Böbrek Büyümesi (Hidronefroz) Kansere Neden Olur Mu?

  Hidronefroz, böbreklerde idrar akışının engellenmesi veya sınırlanması sonucu meydana gelen bir tıbbi durumdur ve kansere neden olmaz. Ancak, uzun süreli ve tedavi edilmemiş hidronefroz, böbrek hasarına yol açabilir ve böbrek fonksiyonlarını olumsuz etkileyebilir. Bu, böbrek sağlığınız için potansiyel bir risk oluşturabilir.

  Hamilelikte Böbrek Büyür Mü?

  Hamilelik sırasında, kadınların böbrekleri belirli değişikliklere uğrar, ancak bu değişiklikler genellikle büyümeyle değil, işlevsel ve yapısal adaptasyonlarla ilişkilidir. Hamilelik sırasında böbreklerin başlıca değişiklikleri şunlar olabilir:

  • • Hamilelik sırasında, böbreklerin glomerüler filtrasyon hızı (GFR) artar. Bu, vücudun artan idrar yükünü işlemesine yardımcı olur ve atıkların vücuttan uzaklaştırılmasını sağlar.
  • • Hamilelik sırasında rahim büyür ve idrar kesesine baskı yapar. Bu nedenle hamile kadınlar sık sık idrar yapma ihtiyacı duyabilirler.
  • • Hamilelik sırasında böbreklere giden kan akımı artar, böylece böbrekler daha fazla idrar üretir.
  • • Hamilelik sırasında vücut sıvıları ve elektrolit dengesi değişebilir ve böbrekler bu değişikliklere uyum sağlar.

  Bununla birlikte, hamilelik sırasında böbreklerin fiziksel boyutu kalıcı bir şekilde büyümez. Böbreklerin yapıları değişmez. Değişiklikler, sadece hamilelik sürecindeki fizyolojik ihtiyaçlara ve vücudun artan yükünü karşılamaya yöneliktir.

  Gebelikte Böbrek Büyümesi (Hidronefroz) Neden Olur?

  Gebelik sırasında böbreklerin büyümesi, genellikle fizyolojik ve işlevsel değişikliklerle ilişkilidir. Bu büyüme, bir kadının vücudu ve bebeğin ihtiyaçlarını karşılamak için böbreklerin işlevini artırmaya yönelik adaptasyonlara işaret eder ve doğumdan sonra kendiliğinden geçer.

  "Sayfa içeriği sadece bilgilendirme amaçlıdır, tanı ve tedavi için mutlaka doktorunuza başvurunuz."

  Hilmi UmutÜNAL
  Nefroloji

  Doç. Dr.

  Hilmi Umut ÜNAL

  Koru Ankara Hastanesi