2008-2011 Azerbaijan Medical University

2011-2015 Ondokuz Mayıs University Faculty of Medicine

2016-2021 Hacettepe University Faculty of Medicine – Department of Neurology

Migraines and other headaches

Cerebrovascular diseases

Epilepsy

dizziness

restless legs syndrome

Multiple Sclerosis (MS) and other demyelinating diseases

Muscle and nerve diseases

Parkinson's disease and other movement disorder diseases

ALS

Alzheimer's disease and other dementia diseases

Electroencephalography (EEG)

Electromyography (EMG)

Ulusal Nöroloji kongresi (2017, 2018, 2019, 2020, 2021)

Nörolojik Yoğun Bakım sempozyumu (2017, 2021)

Beyin Damar Hastalıkları Derneği Kurslar Kongresi (2019)

Türkiye İnme Akademisi (2019, 2020)

Nöropatik ağrı sempozyumu (2018, 2020, 2021)

Nöromusküler Hastalıklar Kongresi (2019)

Hareket Bozukluklarının Tanı ve Tedavisinde Algoritmik Yaklaşımlar Sempozyumu (2020)

Baş ağrısı kış okulu (2021)

Ulusal kongrelerde 10 yazılı poster ve 2 sözel bildiri

2019 ve 2021 yılında Türk Nöroloji Derneği Board sınavında başarılı olmuştur.

2021 yılında Uyku Derneğinin dijital platformda düzenlemiş olduğu uyku bozuklukları kursu’na katılarak başarı göstermiştir.

Değerli Yorumlarınızı Bekliyoruz.