1998-2004 Tıp Doktoru
Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi

2005-2010 Tıpta uzmanlık
Ankara Eğitim ve Araştırma Hastanesi, İç Hastalıkları Uzmanlığı

2010-2014 Tıpta Yandal Uzmanlık
Ankara Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Endokrinoloji ve Metabolizma Hastalıkları Uzmanlığı

2005-2010 Ankara Eğitim ve Araştırma Hastanesi, İç Hastalıkları Anabilim Dalı, Araştırma Görevlisi
2010-2014 Ankara Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Endokrinoloji ve Metabolizma Hastalıkları Anabilim Dalı, Yandal Araştırma Görevlisi
2015-2020 Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Yenimahalle Eğitim ve Araştırma Hastanesi, uzman doktor (mecburi hizmet)
2020-2023 Ankara Lokman Hekim Üniversitesi İç Hastalıkları Anabilim Dalı, Doktor Öğretim Üyesi

 

Diyabet
Obezite
Tiroid Bezi Hastalıkları
Polikistik Over Sendromu
Kolesterol Hastalıkları
Osteoporoz ve Metabolik Kemik Hastalıkları
Hipofiz Bezi Hastalıkları
Hipertansiyon
Adrenal Bez Hastalıkları
Gonadal Hastalıklar

 

Türkiye Endokrinoloji ve Metabolizma Derneği

SCI, SSCI ve AHCI İndekslerine Giren Dergilerde Yayınlanan Makaleler

 1. Positive measles serology and new onset of type 1 diabetes presented with bilateral facial paralysis: a case report

Demir Önal E., Polat B., Balkan F., Kaya M. G., Ersoy R., Çakır B., Deniz O.

BRAZILIAN JOURNAL OF INFECTIOUS DISEASES, cilt.16, sa.3, ss.305-306, 2012 (SCI-Expanded)

 1. Comparison of the Possible Risk Factors of Bone Mineral Density in Subjects with Ulcerative Colitis and Healthy Subjects

Kaya G., Kocak E., Akbal E., Tas A., Koklu S.

SOUTHERN MEDICAL JOURNAL, cilt.104, sa.11, ss.747-751, 2011 (SCI-Expanded)

Diğer Dergilerde Yayınlanan Makaleler

 1. Diabetic ketoacidosis as initial sign of acromegaly; a case report

Kaya M. G., Yücetürk H.

Lokman Hekim Health Sciences, cilt.1, sa.1, ss.1-3, 2022 (Hakemli Dergi)

 1. Covıd -19 Hastalarında Tiroid Hormon Seviyelerinin Değerlendirilmesi

Kaya M. G., Alanlı R.

Ankara Eğitim ve Araştırma Hastanesi Tıp Dergisi, cilt.55, sa.2, ss.86-88, 2022 (Hakemli Dergi)

 1. Pituitary Insufficiency Diagnosed After Coronavirus Disease-19: A Case Report

Kaya M. G., Ertürk C., Güven M.

Erciyes Medical Journal, cilt.44, sa.3, 2021 (ESCI)

 1. Clinical and Hormonal Characteristics of Patients with Syndrome of Inappropriate Secretion of Thyrotropin

Kaya M. G., Polat Ş. B., Aydın C., Çuhacı N., Ersoy R., Çakır B.

Turkish Journal of Endocrinology and Metabolism, cilt.20, sa.4, ss.112-116, 2016 (Scopus)

 1. Gigantomastia and Macroprolactinemia Responding to Cabergoline Treatment: A Case Report and Minireview of the Literature

Dellal F. D., Özdemir D., Aydın C., Kaya M. G., Ersoy R., Çakır B.

Case Reports in Endocrinology , cilt.1, sa.1, ss.1-5, 2016 (Hakemli Dergi)

 1. Gebelik ve Tiroid Hastalıkları

Kaya R., Kaya M. G.

Türkiye Klinikleri Aile Hekimliği- Özel Konular, cilt.6, ss.54-58, 2015 (Hakemli Dergi)

 1. Pituitary magnetic resonance ımaging in patients with isolated hypogonadotrophic hypogonadism: A single center experience

Karakaya Arpacı D., Çuhacı Seyrek F. N., Özdemir D., Kaya M. G., Gümüş M., Ersoy R., Çakır B.

Medicine Science International Medical Journal, cilt.4, sa.4, ss.2857-2868, 2015 (Diğer Kurumların Hakemli Dergile, cilt.4, sa.4, ss.2857-2868, 2015 (Hakemli Dergi)

Hakemli Kongre / Sempozyum Bildiri Kitaplarında Yer Alan Yayınlar

 1. TİP 2 DİYABETİK HASTALARDA SGLT 2 İNHİBİTÖRLERİ KULLANIMININ İDRAR KÜLTÜRÜNDE MİKROORGANİZMA ÜREME SIKLIĞINA ETKİSİ

Kaya M. G., Yücetürk H., Alanlı R.

24.Ulusal İç Hastalıkları Kongresi, Antalya, Türkiye, 19 - 23 Ekim 2022, ss.28-29

 1. TIROTOKSIK MIYOPATILI HASTA TEDAVISINDE STEROID TECRÜBEMIZ

Kaya M. G., Yücetürk H., Kuzu Kumcu M.

43. TÜRKİYE ENDOKRİNOLOJİ VE METABOLİZMA HASTALIKLARI KONGRESİ, Antalya, Türkiye, 18 - 22 Mayıs 2022, ss.337-338

 1. ARTROSKOPI ILE TANI KONULAN BIR ALKAPTONÜRI (OKRANOZIS) OLGUSU

Yücetürk H., Şimşek M. E., Kaya M. G.

43. TÜRKİYE ENDOKRİNOLOJİ VE METABOLİZMA HASTALIKLARI KONGRESİ, Antalya, Türkiye, 18 - 22 Mayıs 2022, ss.312-313

 1. COVID-19 HASTALARINDA DÜŞÜK T3 SENDROMU; RETROSPEKTİF BİR ÇALIŞMA

Kaya M. G.

9. Türkiye Tiroid Hastalıkları E-Kongresi , 1 - 04 Aralık 2021, ss.9-10

 1. COVID-19'dan sonra teşhis edilen hipofizer yetmezlik: Bir olgu sunumu

Kaya M. G.

42. TÜRKİYE ENDOKRİNOLOJİ VE METABOLİZMA HASTALIKLARI KONGRESİ 2021, 19 - 23 Mayıs 2021, ss.168-170

 1. Evaluation of most common symptoms and findings in Turkish adolescent girls with polycystic ovary syndrome

Kaya M. G., Aydın C., Polat Ş. B., Demirseren D. D., Ersoy R., Çakır B.

17th European Congress of Endocrinology 2015,Dublin,Ireland, 16 - 20 Mayıs 2015, Dublin, İrlanda, 16 - 20 Mayıs 2015, cilt.37, ss.200

 1. A case of mitecondrial myopathy with multiple endocrinopathy

Kaya M. G., Polat Ş. B., Eker Güvenç Ş., Doğanay Ş., Ersoy R., Çakır B.

17th European Congress of Endocrinology 2015 16–20 May 2015, Dublin, Ireland, Dublin, İrlanda, 16 - 20 Mayıs 2015, ss.227

 1. Clinical and hormonal charecteristics of a series of patients affected by inappropriate TSH syndrome insights into the differential diagnosis

Polat Ş. B., Aydın C., Kaya M. G., Çuhacı Seyrek F. N., Ersoy R., Çakır B.

17 th European Congress of Endocrinology, 16 - 20 Mayıs 2015, Dublin, İrlanda, 16 - 20 Mayıs 2015, ss.519

 1. Multiple endokrinopati ile seyreden bir mitokondrial myopati olgusu

Kaya M. G., Polat Ş. B., Eker Güvenç Ş., Doğanay Ş., Ersoy R., Çakır B.

36. Türkiye Endokrinoloji ve metabolizma Hastalıkları Kongresi, Türkiye, 21 - 25 Mayıs 2014, Antalya, Türkiye, 21 - 25 Mayıs 2014, ss.1

 1. Adelosan yaş grubunda polikistik over sendromu

Kaya M. G., Aydın C., Polat Ş. B., Demirseren D. D., Ersoy R., Çakır B.

36. Türkiye Endokrinoloji ve Metabolizma Hastalıkları Kongresi, Türkiye, 21 - 25 Mayıs 2014, Antalya, Türkiye, 21 - 25 Mayıs 2014, ss.1

 1. A case with macroprolactinemia and gigantomastia responding to cabergoline treatment

Dellal F. D., Aydın C., Kaya M. G., Ersoy R., Çakır B.

16th European Congress of Endocrinology 2014 3–7 May 2014, Wrocław, Poland, Wroclaw, Polonya, 3 - 07 Mayıs 2014, ss.317-318

 1. THE COEXISTENCE OF ANAPLASTIC THYROID CARCINOMA AND PAPILLARY THYROID CARCINOMA TWO CASE REPORT

Başer H., Kaya M. G., Polat Ş. B., Dumlu E. G., Altunkaya C., Kılıç M., Ersoy R., Çakır B.

16TH EUROPEAN CONGRESS OF ENDOCRINOLOGY, 15 - 18 Ekim 2014, Wroclaw, Polonya, 3 - 07 Mayıs 2014, cilt.35, ss.145

 1. Anaplastik karsinoma eşlik eden papiller tiroid kanser vakası Tesadüf mü yoksa bir transformasyon öyküsü mü

Kaya M. G., Polat Ş. B., Dumlu E. G., Tatlı Doğan H., Ersoy R., Çakır B.

35.Türkiye Endokrinoloji ve Metabolizma Hastalıkları Kongresi, Türkiye, 15 - 19 Mayıs 2013, Antalya, Türkiye, 15 - 19 Mayıs 2013, ss.1

 1. Plasmapheresis therapy in a case with recurrent pancreatitis attacks as a consequence of hyprtriglyceridemia

Polat Ş. B., Demir Önal E., Kaya M. G., Dilek I., Ersoy R., Çakır B.

15 th International & 14 th European Congress of Endocrinology, 5 - 09 Mayıs 2012, Florence, İtalya, 5 - 09 Mayıs 2012, cilt.29, ss.274

 1. Tekrarlayan akut pankreatit atakları ile seyreden hipertrigliseridemili bir olguda plazmaferez tedavisi

Polat Ş. B., Emir Önal E., Kaya M. G., Dilek I., Ersoy R., Çakır B.

33.Türkiye Endokrinoloji ve Metabolizma Hastalıkları Kongresi, Türkiye, 12 - 16 Ekim 2011, Antalya, Türkiye, 12 - 16 Ekim 2011, ss.1

 1. Akut kızamık enfeksiyonu sonrası bilateral fasiyal paralizi ve tip 1 diyabetes mellitus gelişen bir olgu

Demir Önal E., Polat Ş. B., Kaya M. G., Deniz O., Ersoy R., Çakır B.

33.Türkiye Endokrinoloji ve Metabolizma Hastalıkları Kongresi, Türkiye, 12 - 16 Ekim 2011, Antalya, Türkiye, 12 - 16 Ekim 2011, ss.1

 1. Anolog insülin kullanımına bağlı gelişen alerjik reaksiyon İki Olgunun sunumu

Oğuz A., Soytaç İnançlı S., Kaya M. G., Polat Ş. B., Metin A., Ersoy R., Çakır B.

33.Türkiye Endokrinoloji ve Metabolizma Hastalıkları Kongresi, Türkiye, 12 - 16 Ekim 2011, Antalya, Türkiye, 12 - 16 Ekim 2011, ss.1

 1. HCV Enfeksiyonu Nedeni İle İnterferon Alfa Tedavisi Alan Bir Hastada Ketoasidoz Tablosu İle Ortaya Çıkan Tip1 Diyabetes Mellitus

Polat Ş. B., Demir Önal E., Kaya M. G., Tam A. A., Ersoy R., Çakır B.

33. Türkiye Endokrinoloji ve Metabolizma Hastalıkları Kongresi, Türkiye, 12 - 16 Ekim 2011, Antalya, Türkiye, 12 - 16 Ekim 2011, ss.1

 1. Two cases of allergic reactions which has developed due to usage of insulin analogues

Oğuz A., Soytaç İnançlı S., Kaya M. G., Polat Ş. B., Metin A., Ersoy R., Çakır B.

13th European Congress of Endocrinology, 30 Nisan - 04 Mayıs 2011, Rotterdam, Hollanda, 30 Nisan - 04 Mayıs 2011, ss.226-227

Endokrinoloji ve Metabolizma Hastalıkları

4 Adet Yorum

Ayşe D. 
  15.06.2023

Doktorumuzla gestasyonel diyabet hastası teşhisi konulması ile tanıştık hamileliğin bütün süreçlerinde bize çok ilgili davrandı hekimliğin yanı sıra bir arkadaş gibi tavsiyelerde bulundu ilgisinden ve hekimliğinden çok memnun kaldık kendisine çok teşekkür ediyoruz.

Miray K. 
  02.05.2023

Gülfem hocam hamilelik sürecinde gestasyonel diyabet tanısıyla tanistigim mesleğinde kendisine hayran bırakan ayrıca kişiliğiyle hastasının herzaman yanında olarak hastasini güvende hissettiren kiymetli mükemmel bir hoca iyi ki sizinle yollarımız kesişmiş iyi ki sizi tanımışım iyi ki varsınız canım hocam sizinle tüm endişelerim bitti

Müminhan B. 
  13.04.2023

Gülfem Hocamı eski Hastanesinden hastası isim. Koru hastanesine gelince bende onun takibi için yine Hocama ulaştık. Kolaylıkla Randevu aldık pratik bir şekilde tadevi sürecini devam ettiriyoruz. Hocamdan ve yeni Hastanesinden Memnunuz. Teşekkür ederiz.

Nigâr K. 
  04.03.2023

Değerli hocamın sahip olduğu deneyim ve bilgisi ile çok nadir bir hastalığı tespit ederek tedavi sürecini hızlandırdı. Bu arada rahatsızlığımdan dolayı kilo alımını durdurarak 15 kilo vermiş oldum. Bütün emekleri için kendisine teşekkürlerimi iletiyorum.

Değerli Yorumlarınızı Bekliyoruz.