Girişimsel Radyoloji Nedir?
Girişimsel Radyoloji

Girişimsel Radyoloji Nedir?

  Girişimsel radyoloji teşhis amaçlı açık operasyonlar ve cerrahi uygulamalar olmadan hastalık hakkında bilgi sağlar. Özel uçlu iğneler ve tel kateterler ile hastalıklar ameliyatsız şekilde tedavi edilir. Hastalıkların tanısında ve tedavisinde tomografi, anjiyografi veya ultrasonografi gibi görüntüleme yöntemleri kullanılır.

  Girişimsel radyoloji gelişen teknoloji ile birlikte hastalıkların tanısında, teşhisinde ve tedavisinde kullanılır. Lokal anestezi uygulanarak alanında uzman doktorlar tarafından küçük kesiler ile hastanın vücuduna giriş yapılır. Hastanede kalış süresini kısaltan, genel anesteziye ihtiyaç olmayan, komplikasyon oranı düşük, tedavi maliyeti uygun işlemlerdir.

  Girişimsel radyoloji alanı damar içi (vasküler) ve damar dışı (nonvasküler) yapılan işlemler olarak tanımlanır. Ameliyatsız patolojik tanılar ile lezyonları tedavi etmek ve gelişimlerini engellemek mümkündür. Hastalar cerrahi işlemler ve genel anestezi sonucunda ortaya çıkan risklerden korunur.

  Damar İçi (Endovasküler) Girişimsel Radyoloji İşlemleri

  Damar içi (endovasküler) girişimsel radyoloji işlemleri atardamar ve toplardamar ile ilgili tüm hastalıkları kapsar.

  Beyin Damarlarında Girişimsel Radyoloji İşlemleri

  Beyin damarlarında yapılan girişimsel radyoloji işlemleridir.

  Venöz Örnekleme

  Hipofiz ve paratiroid adenomlarının hormon salınımı hakkında yapılan tanısal işlemdir.

  Serebral Anevrizma Embolizasyonu

  Beyin damarlarının anevrizma keselerine mikro kateterler ile mekanik metal sarmal veya sıvı embolizan tedavisi yapılır.

  Beyin İnmesi (Serebral Stroke) Tedavisi

  İnmeye sebep olan boyun ve beyin atardamarları pıhtıları eritici ajanlar (tromboliz), balon anjiyoplasti veya stent ile tedavi edilir. 

  Serebral Arteriovenöz Malformasyon Tedavisi

  Beyin damarları çekirdeğine mikrokateter kullanarak ulaşıp malformasyonu sıvı embolizasyon ajanları ile kapatma işlemidir.

  Beyin Damarları Darlıklarının Stent ile Açılması

  Karotis arterleri (şah damarları) darlıklarını stent ile açma işlemidir.

  Vücut Damarlarında Girişimsel Radyoloji İşlemleri

  Vücut damarlarında yapılan girişimsel radyoloji işlemleridir.

  Radyoembolizasyon

  Nükleer tıp bölümü ile karaciğer primer tümörlerine (HCC ve Kolanjiokarsinom) ve metastazlarına yttrium 90 mikrosfer intraarterial radyonüklid tedavi radyoembolizasyon uygulanır.

  Kitle Embolizasyonu

  Vücutta bulunan kitlenin atardamarda beslenmesi sonucunda kanlanmasını önlemek için özel maddeler kullanılır. Hastalar tıkama işlemi ile cerrahi müdahaleler daha az kan kaybeder. Embolizasyon ile kitlenin küçülmesi, şikayetlerin azalması veya tamamen kaybolması hedeflenir.

  İnferior Vena Kava Filtresi

  Bacak toplardamarı pıhtılarının akciğerlere gitmesini engellemek için vücudun ana toplardamarına (inferior vena kava) özel filtre yerleştirilir.

  Anevrizma Embolizasyonu

  Atardamar ya da toplardamar baloncuklarının (anevrizma) özel tıkayıcı maddeler kullanılarak açık cerrahi müdahaleler olmadan tedavi edilmesidir.

  Endovenöz Lazer Ablasyon

  Bacak toplardamarı kapaklarının yetersiz çalışması sonucu ortaya çıkan varisler görüntüleme kılavuzluğunda damar içi lazer probu ile tedavi edilir.

  Balon Anjiyoplasti ve Stentleme

  Atardamar veya toplardamar darlıkları stent, balon ya da balon ile stent birlikte kullanılarak tedavi edilmesidir.

  Transarteriyel Kemoembolizasyon

  Tümörü besleyen damarlara kemoterapi verilerek küçülmesi ve kemoterapötik ilacın olumsuz yan etkilerinin azalması amaçlanır.

  Arteriovenöz Malformasyon ve Fistül Tedavisi

  Doğumsal ya da sonradan oluşan damar yumakları arteriovenöz malformasyon veya atardamar ile toplardamar arasındaki istenmeyen kısayollar fistül kullanılarak tedavi edilir.

  Transjuguler İntrahepatik Portosistemik Şant (TİPS)

  Portal hipertansiyonda boyun veninden giriş yapılıp karaciğerde hepatik ven ile portal ven arasına stent takılıp şant oluşturularak basınç düşürülür.

  Damar Dışı (Nonvasküler) Girişimsel Radyoloji İşlemleri

  Damar dışı (nonvasküler) girişimsel radyoloji işlemleri kas, mide, karın, safra, göğüs, bağırsak, idrar yolları ve solunum sistemi ile ilgili tüm hastalıkları kapsar.

  Perkütan Biyopsiler

  Vücut dokularında bulunan lezyonlardan ince iğne aspirasyonu veya kalın iğne biyopsisi ile hastalık teşhis edilir.

  Perkütan Nefrostomi

  Böbrek toplayıcı sistemde biriken idrarın özel kateter ile dışarı çıkarılması işlemidir.

  Perkütan Gastrostomi

  Ağızdan yiyecek alamayan hastalara ciltten mideye ulaşan kateter yerleştirerek beslenmeleri sağlanır.

  Perkütan IRE Tedavisi

  Ameliyat edilemeyen pankreas kanserlerinin, karaciğer tümörlerinin ve prostat kanserlerinin lokal tedavisinde kullanılır.

  Perkütan Kolesistostomi

  Safra kesesinin cerrahi operasyon ile alınamadığı veya kısa süre için ameliyat olamayan hastaların iltihapları kateter kullanarak boşaltılır.

  Perkütan Taş Çıkarılması

  Vücudunda böbrek taşı olan hastalar görüntüleme yöntemleri ile kateter kullanılarak tedavi edilir.

  Vertebroplasti ve Kifoplasti

  Vertebra kemiklerinde osteoporoz ve hemanjiom gibi durumlarda çökme kırıkları oluşabilir. Omur kemiklerine iğne ile girilerek güçlendirici çimento enjekte edilir. İşlem sonucunda kemikler ve çevre dokular korunmuş olur.

  Perkütan Tümör Ablasyonu

  Kanserli hastalarda tümörler yüksek ısı ile yakılarak kontrol sağlanır. İşlem kemik böbrek, akciğer ve karaciğer tümörlerine uygulanır.

  Trakeal Stent Yerleştirilmesi

  Solunum sisteminde tıkanıklık olan ve ameliyat edilemeyen hastalar stent takılarak tedavi edilir.

  Perkütan Çölyak Ganglion Blokajı

  Kanser hastalarında ağrıyı veya ilaç miktarını azaltmak için görüntüleme yöntemleri ile karın içine işlem yapılır.

  Perkütan Apse ve Koleksiyon Drenajları

  Karın ve göğüs boşluklarında oluşan apselerin görüntüleme yöntemi ile kateter kullanılarak çıkarılması işlemidir.

  Perkütan Double - J Stent Yerleştirilmesi

  Böbrek ile mesane arasında darlık olan ve ameliyat edilemeyen hastalara stent yerleştirilerek devamlı idrar akışı sağlanır.

  Özofagus ve Kolonik Stent Yerleştirilmesi

  Yemek borusu, ince, kalın bağırsak kanseri olan ve ameliyat edilemeyen hastalara stent yerleştirilerek devamlı bağırsak pasajı sağlanır.

  Perkütan Basit Kist ve Kist Hidatik Tedavileri

  Karın ve göğüs boşluklarında dokularda oluşan basit kistik yapılar veya parazit kaynaklı kistler çıkarılır. Halk arasında evcil hayvanlardan bulaştığı söylenen Kist Hidatik hastalığı ameliyatsız şekilde girişimsel radyoloji uygulamaları ile tedavi edilir.

  Perkütan Biliyer Drenaj ve Stent Yerleştirme İşlemleri

  Safra sistemi tıkandığı zaman kateter ile vücut dışına alınarak veya dar bölgeye stent takılarak tedavi edilir.

  Girişimsel Radyoloji Uygulamalarının Avantajları

  Girişimsel radyoloji işlemleri ameliyathane ortamına gerek olmadan anjiyografi veya normal tedavi odalarında yapılır.

  • Hastalar aynı gün içinde evlerine gönderilir.
  • Normal yaşama adapte olma süresi çok kısadır.
  • Özel uçlu iğneler ile vücutta kalıcı yara izini önler.
  • Hastalıkların tanısı, teşhisi ve tedavisi daha kolaydır.
  • Narkoz ve genel anestezi olmadığı için komplikasyon riski azdır.

  Girişimsel Radyoloji Tedavi Yöntemleri Nelerdir?

  Girişimsel radyoloji damar içi (vasküler) veya damar dışı (nonvasküler) tedaviler uygular. Vücutta bulunan organlara, boşluklara ya da cilt altından damarlara doğrudan girilerek görüntüleme yapılır. Hastalığın tanısına veya teşhisine göre hasta için en uygun olan tedavi şekline karar verilir. Tedavi sırasında floroskopi, ultrasonografi, bilgisayarlı tomografi, manyetik rezonans (MR) Dijital Substraksiyon Anjiyografi gibi cihazlar kullanılır.

  Hastalığınızın tanısında, teşhisinde ve tedavisinde girişimsel radyoloji uygulamaları alanında muayene olmak için online randevu alabilirsiniz. Kurumsal info@koruhastanesi.com adresimize mail göndererek veya 0312 911 77 77 numaralı çağrı merkezimizi arayarak 7/24 iletişim kurabilirsiniz.

  "Sayfa içeriği sadece bilgilendirme amaçlıdır, tanı ve tedavi için mutlaka doktorunuza başvurunuz."

  IşılSAATÇİ ÇEKİRGE
  Girişimsel Radyoloji

  Prof. Dr.

  Işıl SAATÇİ ÇEKİRGE

  Koru Ankara Hastanesi

  Bülent KARAMAN
  Girişimsel Radyoloji

  Doç. Dr.

  Bülent KARAMAN

  Koru Ankara Hastanesi