Check Up Programı

Check Up Nedir?

Check up en kısa tanımı ile; periyodik olarak yapılan genel ve kapsamlı sağlık kontrolüdür. Bilinen bir sağlık sorunu olmayan kişilerde, gizli ve bilinmeyen hastalıkları erken dönemde ortaya çıkarmayı ve önlem alınmasını amaçlayan; yaş, cinsiyet, çevresel faktörler ve genetik yatkınlık da dikkate alınarak yapılan sağlık taraması ve tetkikler bütünüdür.

Modern tıpta amaç; hastalık ortaya çıkmadan önce gerekli önlemleri alarak kişinin sağlıklı kalmasını sağlamaktır. Özellikle, ileri evrelerde tedavisi zorlaşan veya tedavi şansı kalmayan sağlık sorunlarında erken tanı ve sayesinde tespit edip önüne geçerek kişinin yaşam süresi ve kalitesi arttırmak hedeflenmektedir.

Neden Düzenli Check Up Yaptırmalıyız? 

Herhangi bir sağlık sorunu hakkında; risk faktörlerinden bir veya birçoğunu barındıran, genetik yatkınlığı olan, aile öyküsü pozitif olan kişiler şikayeti olsun veya olmasın mutlaka yılda bir kez check up yaptırmalıdır.

Check up sadece tahlil ve tetkik yaptırmak değildir. Kapsamlı fizik muayene yapılması, sonuçların yorumlanması, ona göre yol haritasının çizilmesi demektir. Check up'da her bir değerin normal olması kişiler için büyük şans iken olası anormalliklerde check up yaptırmanın önemini göstermektedir. En değerli varlığımız olan sağlığımızı  yaşamın akışında şansa bırakmamalıyız.

Yaşımız ilerledikçe organ fonksiyonları yaşlanmanın doğal süreciyle birlikte gerilemekte, sistemik hastalık ve kanser riski artmaktadır. Bu sebeple check up yaptırmak, sağlığımız açısından daha da önem kazanmaktadır. Check up programları kişinin yaşına, cinsiyetine, genetik yatkınlığına, yaşam şekli ve geçmiş sağlık öyküsüne göre değişen, kişiselleştirilmiş bir sağlık taramasıdır. Öncelikle kişinin doktoru tarafından öyküsü alınarak, fizik muayenesi yapılarak uygun program seçilmelidir.

Check Up Programının İçeriği Nasıl Olmalıdır? 

Kapsamlı bir check up'da kan şekeri, böbrek fonksiyon testleri, karaciğer fonksiyon ve hasar testleri, elektrolit ve mineraller, kan sayımı, kan grubu, lipid profili, tiroid fonksiyon testleri, vitaminler, HOMA-IR indeksi, tümör markerları, viral markerlar, tam idrar tetkiki, gaitada gizli kan, akciğer grafisi, tüm abdomen USG, tiroid USG, meme USG, EKG, efor testi, EKO, solunum fonksiyon testi, servikal smear testi olmalıdır.

Check Up İncelemesinde Hangi Ek Muayeneler Ve Tetkikler Yapılabilir? 

Risk faktörleri yüksek olan, genetik yatkınlığı olan, aile öyküsü pozitif olan kişilerde, programlara kadın doğum, üroloji, kardiyoloji, göz, KBB, gastroenteroloji, diyet ve beslenme bölümleri de dahil edilebilir. Ayrıca düşük doz akciğer tomografisi (özellikle 55 yaş üstü ve 30 yıldan fazla sigara içme öyküsü olan içicilerde), kolonoskopi ( 50 yaş üzerinde), sanal anjiyo paketi, sanal kolonoskopi paketi, Tüm vücut MR paketi, jinekolojik tarama-LUVİVA paketi, erişkin bağışıklama paketi, cinsel yolla bulaşan hastalıklar paketi, genetik check-up paketi de eklenebilir.

Check Up Kaç Saat Sürer?

Check up işlemi süresi, yapılacak işlemlerin sayısına bağlı olarak değişmekle beraber 2-4 saat arasında sürebilmektedir. Sonuçlar tüm tahlillerin aynı anda çıkmamasından dolayı ortalama 1 hafta içerisinde belli olur.

Check Up Kaç Yaşında Yapılmalı?

Check up yaptırmak için minimum bir yaş şartı olmasa da 40 yaşından sonra yılda bir defa yapmak olası risk ve hastalıkların erken teşhisi açısından oldukça önemlidir. Özellikle son yıllarda kanser yaş ortalamasının düşmeye başlamasından dolayı 20-25 yaşlarından sonra düzenli olarak yaptırmaya başlamanız önerilmektedir.

Check Up İçin Hastaneye Aç Mı Tok Mu Gelinmeli?

Check up yaptırmadan önce 12 saat boyunca su dışında yiyecek ve içecek tüketmemeniz testlerin doğruluğu açısından oldukça önemlidir. Efor testi gibi tok yapılması gereken testler için öncelikle kan alınıp ardından bir şeyler atıştırdıktan sonra Efor testi yapılmaktadır.

CHECK UP PAKETLERİ

Erkekler İçin Genel Check-Up Paketi

Muayeneler
Dahiliye Muayene
Kardiyoloji Muayene
Üroloji
Laboratuvar
Tam Kan Sayımı, Sedimantasyon, Tam İdrar Testi, Gaitada Gizli Kan, Kalsiyum, Potasyum, Sodyum, Açlık Kan Şekeri, İnsülin (Açlık), Vitamin D, Vitamin B12, CRP, CEA, Ürik Asit,
Radyoloji
Tüm Batın US, PA Akciğer Grafisi, Troid US
Kardiyoloji Tetkikleri
EKG, EKO
Böbrek Fonksiyonları
BUN, Kreatinin
Karaciğer Fonksiyonları
ALT, AST, Albümin
Metabolizma Testleri
Total Kolestrol, HDL Kolestrol, LDL Kolestrol, Trigliserit
Troid Testi
TSH
Serolojik Testleri
HBsAG, ANTI HBS, ANTI-HIV, ANTI-HCV
Prostat Testleri
Total PSA

Check Up Programı - Bilgi Formu