Ankara Ufuk Üniversitesi - Lisans
İstanbul Gedik Üniversitesi - Klinik Psikoloji - Yüksek Lisans

Panik bozukluk
Travma sonrası stres bozukluğu
Obsesif-Kompulsif bozukluk
Yaygın kaygı bozukluğu
Çift terapisi    
EMDR terapi 
Depresyon

2023 Uluslararası Şema Terapi Eğitimi (Şema Terapi Derneği, Bahar Köse Karaca)
2023 EMDR 2.Düzey Eğitimi (Ay Enstitüsü - Asena Yurtsever)
2022 EMDR 1.Düzey Eğitimi (Ay Enstitüsü - Asena Yurtsever)
2022 Gottman Çift Terapisi 1.Düzey Eğitimi (Psikoloji İstanbul)
2021 Bilişsel ve Davranışçı Terapiler Eğitimi (DATEM – Prof.Dr. Ebru Şalcıoğlu ) 
Modül 1 : Klinik Değerlendirme ve Vaka Formülasyonu
Modül 2 : Panik Bozukluk, Agorafobi ve Sosyal Kaygı
Modül 3 : Travma Sonrası Stres Bozukluğu
Modül 4 : Obsesif-Kompulsif Bozukluk
Modül 5 : Yaygın Kaygı Bozukluğu ve Depresyon
2020 Nöropsikolojik Dikkat Testleri Eğitimi ( Psikofizyoloji ve Nöropsikoloji Derneği ) Stroop Testi Tbag Formu Uygulayıcısı
Görsel İşitsel Sayı Dizileri Testi B Formu Uygulayıcısı
İşaretleme Testi Uygulayıcısı
2020 Psikolojik Değerlendirme Etiği ve İleri MMPI Uygulayıcısı (UFSEM)

Değerli Yorumlarınızı Bekliyoruz.