Güner  MENEKŞE

Doç. Dr. Güner MENEKŞE

Koru Ankara Hospital
Brain And Nerve Surgery
Üniversite Eğitimi: 1995-2002: Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi
Uzmanlık Eğitimi: 2005-2011: Ankara Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Beyin ve Sinir Cerrahi Kliniği
Mezuniyet Sonrası Yurtdışı Eğitim: 2004 Ocak-Nisan: Research Fellow, Clinical Observer, University of Wisconsin, Department of Neurological Surgery, Madison, Wisconsin, USA
Mezuniyet Sonrası 2014-2015: Clinical Observer, UPMC Department of Neurosurgery, Center for Cranial Base Surgery, Pittsburgh, PA, USA
2002-2003: Malatya-Pütürge Devlet Hastanesi, Zorunlu Hizmet, Pratisyen Hekim
2003-2004: Çanakkale Hava Radar Mevzi Komutanlığı, Tabip Asteğmen
2005-2011: Ankara Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Araştırma Görevlisi
2011-2013: Adana Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Uzman Doktor
2015-2017: Ankara Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Uzman Doktor
2018: Ankara Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Doçent
2018-2019: Lokman Hekim Akay Hastanesi, Doçent
Nöro-Onkoloji: Beyin tümörleri, Omurga ve omurilik tümörleri
Spinal Cerrahi: Bel-boyun fıtığı, Omurga kırıkları, Omurga Kanal Darlıkları
Pediatrik Nöroşirürji: Çocuk beyin tümörleri, Hidrosefali, Doğumsal beyin-omurilik anomalileri, Kafatasışekil bozuklukları, Arnold-Chiari Sendromu
Periferik Sinir Cerrahisi: Sinir sıkışması (tuzak nöropatiler), Sinir kesileri
Nörotravma: Kafa travmaları, Beyin kanamaları
Beyin Damar Hastalıkları
Türk Nöroşirurji Derneği (TND)
TND, Spinal ve Periferik Sinir Cerrahisi Öğretim ve Eğitim Grubu TND, Nöroonkolojik Cerrahi Öğretim ve Eğitim Grubu (TURNOG) Türk Tabipler Birliği, Ankara Tabip Odası
The Spine Society of Europa (EUROSPINE

A. ULUSLARARASI İNDEKSLERE GİREN HAKEMLİ DERGİLERDE YAYINLANAN MAKALELER

A.1 Menekse Güner, Kuscu Ferıt, Suntur Bedıa Mutay, Gezercan Yurdal, Ates Tuncay, Özsoy Kerem Mazhar, Ökten Alı Ihsan (2015). Evaluation of the Time Dependent Contamination of Spinal Implants. Spine, 40(16), 1247-1251, Doi: 10.1097/BRS.0000000000000944

A.2 Menekse Güner, Mert Mustafa Kurthan, Olmaz Burak, Çelık Tamer, Çelık Ümıt Sızmaz, Ökten Alı Ihsan (2015). Placento Cranial Adhesions in Amniotic Band Syndrome and Role of Surgery in Their Management An Unusual Case Presentation and Systematic Literature Review. Pediatric Neurosurgery, 50(4), 204-209. Doi: 10.1159/000433603

A.3 Menekse Güner, Çelık Haydar, Erdem Yavuz, Güvenç Yahya, Çıkla Ulas, Kul Halıl, Tekıner Ayhan, Çaydere Muzaffer, Bayar Mehmet Akıf (2015). Anti Adhesion Properties of Contractubex in A Rat Laminectomy Model A Morphological And Histopathological Study. Journal Of Neurological Sciences (Turkish), 32(4), 708-717

A.4 Menekse Güner, Daglıoglu Ergün, Nacar Osman Arıkan, Polat Ersın, Özdöl Çagatay, Dalgıç Alı, Take Kaplanoglu Gülnur, Ökten Alı Ihsan, Belen Ahmet Denız (2013). The Neuroprotective Effects Of Rituximab İn Rat Spinal Cord İnjury Model An İmmunohistochemical Study. Turkish Neurosurgery, 23(6), 783-790. Doi: 10.5137/1019-5149.Jtn.8051-13.0

A.5 Ökten Alı Ihsan, Gezercan Yurdal, Özsoy Kerem Mazhar, Ates Tuncay, Menekse Güner, Arslan Alı, Çetınalp Nurı Eralp, Güzel Aslan (2015). Results Of Treatment Of Unstable Thoracolumbar Burst Fractures Using Pedicle İnstrumentation With And Without Fracture Level Screws. Acta Neurochirurgica, 157(5), 831-836., Doi: 10.1007/S00701-015-2383-Y

A.6 Bayraklı Fatıh, Ökten Alı Ihsan, Kartal Ugur, Menekse Güner, Güzel Aslan, Öztoprak Ibrahım, Pınarbası Ergün (2012). Intracranial Arachnoid Cyst Family With Autosomal Recessive Trait Mapped To Chromosome 6q22 31 23 2. Acta Neurochirurgica, 154(7), 1287-1292. Doi:10.1007/ S00701-012-1312-6

A.7 Çıkla Ulas, Menekse Güner, Quraıshı Arman, Neves Gabrıel, Keles Abdullah, Lıu Colın, Salamat Shahrıar, Baskaya Mustafa Kemal (2016). The Sulci Of The İnferior Surface Of The Temporal Lobe An Anatomical Study. Clinical Anatomy, 29(7), 932-942. Doi:10.1002/Ca.22767

A.8 Gezercan Yurdal, Çavus Gökhan, Ökten Alı Ihsan, Menekse Güner, Çıkılı Mustafa, Adamhasan Fulya, Arslan Alı, Açık Vedat (2016). Single Stage Posterolateral Transpedicular Approach With 360 Degree Stabilization And Vertebrectomy İn Primary And Metastatic Tumors Of The Spine. World Neurosurgery, 95, 214-221. Doi:10.1016/J.Wneu.2016.08.007

A.9 Gezercan Yurdal, Menekse Güner, Ökten Alı Ihsan, Arslan Alı, Özsoy Kerem Mazhar, Ates Tuncay, Çıkılı Mustafa, Uysal Ismaıl, Olmaz Burak, Güzel Aslan (2015). The Outcomes Of Late Term Surgical Treatment Of Penetrating Peripheral Nerve İnjuries. Turkish Neurosurgery, 26(1), 146-152. Doi: 10.5137/1019-5149.Jtn.14094-15.1

A.10 Polat Ersın, Daglıoglu Ergün, Menekse Güner, Dıke Mehmet Serdar, Özdöl Çagatay, Türk Cezmı Çagrı, Yıldırım Alı Erdem, Alagöz Fatıh, Dalgıç Alı, Belen Denız (2015). Neuroprotective Effects Of Adalimumab On Rats With Experimental Peripheral Nerve İnjury An Electron Microscopic And Biochemical Study. Turkish Journal Of Trauma And Emergency Surgery, 22(2), 134-138. Doi: 10.5505/ Tjtes.2015.54358

A.11 Ates Tuncay, Gezercan Yurdal, Menekse Güner, Türköz Yusuf, Parlakpınar Hakan, Ökten

Alı Ihsan, Akyuva Yener, Önal Selamı Çagatay (2016). The Effects Of Stereotactic Cerebroventricular Administration Of Albumin Mannitol Hypertonic Sodium Chloride Glycerin And Dextran İn Rats With Experimental Brain Edema. Turkish Neurosurgery, Doi: 10.5137/1019-5149.Jtn.17231-16.1

A.12 Bayar Mehmet Akıf, Tekıner Ayhan, Çelık Haydar, Yılmaz Alı, Menekse Güner, Yıldırım Tımur, Alagöz Fatıh, Güvenç Yahya (2016). Efficacy Of Lumboperitoneal Shunting İn Patients With Normal Pressure Hydrocephalus. Turkish Neurosurgery, Doi: 10.5137/1019-5149.Jtn.18702-16.1

A.13 Nacar Osman Arıkan, Eroglu Hakan, Çetınalp Nurı Eralp, Menekse Güner, Yıldırım Alı
Erdem, Uçkun Özhan Merzuk, Daglıoglu Ergün, Türkoglu Ömer Faruk, Belen Ahmet Denız (2014). Systemic Administration Of Atorvastatin İmproves Locomotor Functions And Hyperacute Acute Response After Experimental Spinal Cord İnjury An Ultrastructural And Biochemical Analysis. Turkish Neurosurgery, 24(3), 337-343. Doi: 10.5137/1019-5149.Jtn.8131-13.1

A.14 Özsoy Kerem Mazhar, Ökten Alı Ihsan, Ates Tuncay, Arslan Alı, Menekse Güner, Çıkılı Mustafa, Güzel Aslan (2013). Intracranial Benign Giant Meningiomas A Clinical Analysis Of 56 Cases. Neurosurgery Quarterly, 23(1), 27-32. Doi: 10.1097/Wnq.0b013e318266c501

A.15 Ökten Alı Ihsan, Özsoy Kerem Mazhar, Gezercan Yurdal, Ates Tuncay, Menekse Güner, Çapraz Mustafa, Arslan Alı, Güzel Aslan (2015). Analysis Of Clinical And Surgical Outcomes Of Upper Lumbar Disk Herniations. Neurosurgery Quarterly, 25(3), 349-354. Doi: 1074 610.1097/Wnq. 0000000000000102

A.16 Çelık Haydar, Karatay Mete, Erdem Yavuz, Yıldırım Alı Erdem, Sertbas Idrıs, Karatay
Eylem, Kul Halıl, Güvenç Yahya, Köksal Ismet, Menekse Güner, Alagöz Fatıh, Kertmen Hüseyın Hayrı, Çaydere Muzaffer (2015). The Biochemical Histopathological And Clinical Comparison Of The Neuroprotective Effects Of Subcutaneous Adalimumab And İntravenous Methylprednisolone İn An Experimental Compressive Spinal Cord Trauma Model. Turkish Neurosurgery, 26(4), 622-631. Doi: 10.5137/1019-5149.Jtn.13210-14.1

A.17 Kuscu Ferıt, Suntur Bedıa Mutay, Menekse Güner, Ates Tuncay, Ökten Alı Ihsan, Güzel Aslan (2013). Spinal Kist Hidatik Hastalıgı Yedi Olgunun Degerlendirilmesi. Mediterranean Journal Of Infection, Microbes And Antimicrobials, 2(9), 1-5.

A.18 Menekse Güner, Çelık Haydar, Bayar Mehmet Akıf (2016). Giant Parietal Encephalocele With Massive Brain Herniation And Suboccipital Encephalocele İn A Neonate An Unusual Form Of Double Encephalocele. World Neurosurgery, 98(867), 9-11. Doi: 10.1016/J.Wneu.2016.11.030

A.19 Menekse Güner, Özsoy Kerem Mazhar, Ates Tuncay, Ökten Alı Ihsan, Güzel Aslan (2013). Dyke Davidoff Masson Syndrome Associated With Epidermoid Tumour And Arachnoid Cyst A Case Report. Balkan Medical Journal, 30(4), 432-435. Doi: 10.5152/Balkanmedj.2013.8565

A.20 Menekse Güner, Özsoy Kerem Mazhar, Daglıoglu Ergün, Güzel Ebru, Güzel Aslan, Belen Denız (2012). Pediatric Giant Sized Intracerebral Hydatid Cyst Report Of Two Cases. Journal Of Neurological Sciences (Turkish), 29(4), 841-846.

A.21 Menekse Güner, Gezercan Yurdal, Demırtürk Pelın, Uysal Ismaıl, Ökten Alı Ihsan (2015). Fatal Cerebellar Hemorrhage As An İnitial Presentation Of Medulloblastoma İn A Child. Journal Of Pediatric Neurosciences, 10(3), 287, Doi: 10.4103/1817-1745.165727

A.22 Çıkla Ulas, Aagaard Kıenıtz Beverly, Turskı Patrıck A, Menekse Güner, Nıemann Davıd B, Baskaya Mustafa Kemal (2014). Familial Perimesencephalic Subarachnoid Hemorrhage Two Case Reports. Journal Of Medical Case Reports, 8(380), 1-6. Doi: 10.1186/1752-1947-8-380

A.23 Menekse Güner, Ökten Alı Ihsan, Özsoy Kerem Mazhar, Ates Tuncay, Güzel Aslan (2014).

Asymptomatic Missing Cervical Plate And Screws A Case Report. Journal Of Medical Cases, 5(5), 285-288. Doi: 10.14740/Jmc1763w

A.24 Menekse Güner, Ökten Alı Ihsan, Ates Tuncay, Özsoy Kerem Mazhar, Güzel Aslan (2014). Brown Sequard Syndrome Due To Firearm Injury İn The Upper Cervical Region Case Report. Turkiye Klinikleri Journal Of Case Reports, 22(4), 292-295.

A.25 Özsoy Kerem Mazhar, Menekse Güner, Ökten Alı Ihsan, Güzel Aslan (2013). Cerebrospinal Fluid Fistula Due To Penetrating Trauma. The Indian Journal Of Neurotrauma, 10(1), 52-54. Doi: 10.1016/J.İjnt.2013.04.002

A.26 Özsoy Kerem Mazhar, Ates Tuncay, Ökten Alı Ihsan, Menekse Güner, Çakır Mürteza (2013). Chordoma Of Lumbar Vertebra Case Report. Turkiye Klinikleri Journal Of Case Reports,
21(4), 175-178.

A.27 Ates Tuncay, Yücetas Seyho Cem, Menekse Güner, Özsoy Kerem Mazhar, Ökten Alı Ihsan (2013). Travmanın Hiperakut Döneminde Izodens Epidural Hematom Olgu Sunumu. Turkiye Klinikleri Journal Of Case Reports, 21(1), 46-48.

A.28 Güvenç Yahya, Yaman Mesut Emre, Öztürk Yaşar, Ergül Gülüşan, Erbay Fatma Kübra, Tolunay Tolga, Menekşe Güner, Özcan Abdullah, Kaptanoğlu Erkan (2018). The Preventıon Effect Of N- Acetylcysteıne On Epıdural Fıbrosıs In The Post-Lamınectomy Rat Model. The Journal of Turkish Spinal Surgery, 29(3): 141-146

B. ULUSAL HAKEMLI DERGILERDE YAYIMLANAN MAKALELER

B.1 Menekse Güner, Gezercan Yurdal, Ates Tuncay, Özsoy Kerem Mazhar, Ökten Ali Ihsan, Demirtürk Pelin, Adamhasan Fulya, Güzel Ebru, Güzel Aslan (2013). 177 Opere Intrakranial Meningiom Olgusunun Histopatolojik Özelliklerinin Analizi. Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi, 38(1), 41-50.

B.2 Menekse Güner, Gezercan Yurdal, Ökten Ali Ihsan (2017). Altmıs Bes Yas Üzeri Hastalarda Intrakranial Meningiomlarin Cerrahi Tedavisi: 70 Olguluk Retrospektif Bir Çalısma. Journal of Turgut Ozal Medical Center, 24(1), 14-18., Doi: 10.5455/Jtomc.2016.11.113

B.3 Menekse Güner, Ökten Ali Ihsan,Özdöl Çagatay,Atay Ömer Faruk,Güzel Ebru,Güzel Aslan (2013). Sakral Ekstradural Kavernom Bir Olgu Sunumu. Türk Nörosirürji Dergisi, 23(1), 96-99.

B.4 Ökten Ali Ihsan, Özsoy Kerem Mazhar, Ates Tuncay, Menekse Güner, Güzel Ebru, Güzel Aslan (2013). Hipofiz Tası Bir Olgu Sunumu. Türk Nörosirürji Dergisi, 23(1), 64-67.

B.5 Daglioglu Ergün, Okay Önder, Dalgiç Ali, Özdöl Çagatay, Menekse Güner, Belen Ahmet Deniz (2010). Sfenoid Kanat Meningiomu Eksizyonu Sonrasında Gelisen Abdusens Sinir Parezisi.Türk Nörosirürji Dergisi, 20(1), 51-54.

B.6 Ökten Ali Ihsan, Özsoy Kerem Mazhar, Menekse Güner, Güzel Aslan (2012). Bel Agrısının Nadir Bir Nedeni Sakral Agenezis Olgu Sunumu. Türk Nörosirürji Dergisi, 22(1), 42-44.

B.7 Özdöl Çagatay, Daglioglu Ergün, Menekse Güner, Polat Ersin, Belen Ahmet Deniz (2010). Nadir Yerlesimli Beyin Sapı Gangliogliomu Olgu Sunumu. Türk Nörosirürji Dergisi, 20(2), 76-79.

B.8 Ates Tuncay, Ökten Ali Ihsan, Özsoy Kerem Mazhar, Menekse Güner, Atay Ömer Faruk,Güzel Aslan (2013). Orbital Kavernöz Hemajiom Olgu Sunumu. Adana Numune Egitim Ve Arastırma Hastanesi Tıp Dergisi, 1(1), 37-40.

B.9 Okay Önder, Akdag Rifat, Menekse Güner (2008). Serebrovasküler Olayla Basvuran Eriskin Galen Veni Malformasyonu. Tnd Nörovasküler Cerrahi Ögretim Ve Egitim Grubu Bülteni (2), 5

B.10 Menekse Güner, Gezercan Yurdal, Ökten Ali İhsan (2018). Çoklu Epidural Hematomlar: Sistematik Literatür Taraması ve Nadir Bir Olgu Sunumu. Abant Tıp Dergisi 7(3): 55-60

B.11 Menekşe Güner (2016). Lumbosakral Bileşkenin Biyomekaniği. TND Spinal ve Periferik Sinir Cerrahisi Öğretim ve Eğitim Grubu Bülteni (73), 7-10

C. YAZILAN ULUSAL/ULUSLARARASI KiTAPLAR VEYA KiTAPLARDAKi BÖLÜMLER:

C.1 Omurga Ve Omurilik Tümörleri, Bölüm Adı: (Patolojik Vertebral Fraktürlerin Ayırıcı Tanısı) (2014). Menekse Güner, Akansel Gür, Bulus Tasarım Ve Matbaacılık Hizmetleri San. Tic., Editör: Sedat Dalbayrak, Erkan Kaptanoglu, Serkan Simsek, Özkan Ates, Ali Dalgıç, Basım Sayısı: 1, Sayfa Sayısı 508, ISBN: 978-605-4149-14-8, Türkçe (Bilimsel Kitap)

C.2 Spinal Deformiteler, Bölüm Adı :(Sağ Torakal Egriliklerin Cerrahi Tedavisi) (2015).
Menekse Güner, Özalp Hakan, Bulus Tasarım Ve Matbaacılık Hizmetleri San. Tic. Editör: Sedat Dalbayrak, Onur Yaman, Erkan Kaptanoglu, Serkan Simsek, Özkan Ates, Ali Dalgıç, Basım Sayısı: 1, Sayfa Sayısı 672, ISBN: 978-605-4149-16-2, Türkçe (Bilimsel Kitap)

C.3 Spinal Deformiteler, Bölüm Adı :(İdiopatik Skolyozda Cerrahi Dısı Tedavi Yaklasımları: Korse Kullanımı) (2015). Menekse Güner, Dagli Ahmet Turan, Bulus Tasarım Ve Matbaacılık Hizmetleri San. Tic., Editör:Sedat Dalbayrak, Onur Yaman, Erkan Kaptanoglu, Serkan Simsek, Özkan Ates, Ali Dalgıç, Basım Sayısı:1, Sayfa Sayısı 672, ISBN:978-605-4149-16-2, Türkçe(Bilimsel Kitap)

C.4 Omurga ve Omurilik Cerrahisinde Tanı El Kitabı, Bölüm Adı: (Lomber Omurga Anatomisi) (2017).Güner Menekşe. Editörler: Ali DALGIÇ, Cüneyt TEMİZ, Kadir KOTİL, Erkan KAPTANOĞLU

Değerli Yorumlarınızı Bekliyoruz.