Yoğun Bakım Çocuk

Yoğun Bakım Çocuk

Çocuk Yoğun Bakım Ünitesi

Yoğun bakım çocuk, yoğun bakım ünitesi ihtiyacındaki yenidoğan sınıfı dahil olmak üzere çocuklara hizmet vermektedir. Her yoğun bakım ünitesinin getirdiği gereksinimler ve tıbbi altyapı teçhizatlarıyla kliniğimizde bulunan çocuk hastalar tedavi görmektedir. Yoğun bakım ünitelerinin olağan gereksinimleri kliniğimize özel olarak son teknoloji mühendislikle donatılmış cihazları içermektedir. Uzman bir ekip tarafından gerçekleştirilen tüm prosedürler hasta çocukların giriş kaydından taburcu edildikleri süreye kadarki tüm işlemleri kapsamaktadır. Her biri alanında donanımlı kariyer öz geçmişleriyle  bilinen uzman doktorlarımız, hemşirelerimiz ve tüm sağlık çalışanlarımızla çocuk yoğun bakım ünitesi dahilinde hizmet vermekteyiz. Kliniğimizde hem hastaların tanı ve tedavisi gerçekleştirilmekte hem de hasta yakınlarına etik kurallar dahilinde detaylı bilgilendirmeler yapılmaktadır. Bu sayede, hasta ve hasta yakınları her türlü ihtiyaçları ve sorunları için 7/24 daima muhatap bulabilmektedir. Yoğun bakım çocuk, her yoğun bakım ünitesinde olduğu gibi kritik tedavi yöntemlerinin ve kontrollerinin uygulandığı bir birimdir. Ancak, söz konusu çocuk yoğun bakım ünitesi olduğundan hem uygulanan tedavilerin süreçleri değişmekte hem de hasta yakınları tarafından gösterilen hassasiyet artmaktadır. Bu nedenle, kliniğimiz her biri farklı hastalık çeşitleri ve dereceleriyle başvuran hasta çocuklara özel ve kişisel tedavi yol haritaları belirleyerek bu süreci sorunsuz bir şekilde atlatabilmeleri için özveriyle çalışmaktadır.

Çocuk Yoğun Bakım Ünitesi Koşulları

Yoğun bakım çocuk, geniş yatak kapasitesi, yüksek teknoloji teknik altyapısı, uzman ve özverili kadrosu, 7/24 aktif takip sistemi ve hasta yakınları için de daima açık iletişim kaynakları sayesinde yoğun bakım üniteleri sistemlerine yeni bir boyut kazandırmaktadır. Farklı gruptaki çocuk hastaların (her yaştan ve hastalık çeşidinden) tedavi süreçleri ve gereksinimleri farklı olmaktadır. Bu nedenle, genetik ya da çevresel etkilerle çeşitli hastalıklardan muzdarip tüm çocuklar için açık kliniğimiz ve yoğun bakım ünitesi, uzman bir ekip, konsültasyon süreçleri ve alınan aile hikayelerinin ardından ortak bir ekip çalışmasıyla sağlık hizmeti sunmaktadır. Kan gazı cihazlarından mekanik solunum desteği cihazlarına kadar her türlü teknik teçhizat yoğun bakım çocuk bünyesindedir.

Çocuk hastalarda ciddi boyutlara ulaşarak birçok fizyolojik bozukluklara ve hatta ne yazık ki kayıplara yol açabilen enfeksiyonlar risk altındaki çocukların yoğun bakım sürecinde en fazla dikkat edilmesi gereken noktalardan biridir. Yoğun bakım ünitelerine giriş yapan birçok hasta çocuk henüz yaşları itibariyle bağışıklık sistemlerinin yeterli kadar gelişememesinde de ötürü gerekli önlemlerin alınmaması durumunda enfeksiyonlarla karşılaşabilmektedir. Zira, hastaneler pek çok türden vaka trafiğine ve dolayısıyla beraberinde gelen çeşitli bakterilere açıktır. Tedavi olmak üzere yatırılma işlemleri yapılan çocuklar bu ciddi enfeksiyonlara maruz kalmaları durumunda daha kötü bir sağlık durumu seyredebilir ya da geldikleri noktadan daha geriye gidebilirler. Kliniğimiz yoğun bakım çocuk ünitesinde bu durumun önüne geçmek adına tüm önlemleri almaktadır. 

Tamamen steril koşullarda tedavi hizmeti sunan yoğun bakım birimimiz yoğun bakım servislerine giriş ve çıkışları 7/24 takip ederek çocuktan çocuğa ya da herhangi bir yetişkinden çocuğa geçebilecek enfeksiyon maddelerini önlemektedir. Bu anlamda, enfeksiyon riskini en aza indirerek tüm hastalarına steril, hijyenik ve güvenilir bir tedavi alanı oluşturmaktadır. Hasta çocukların beslenmeden ilaç rutinlerine; solunum, kalp ritim, ameliyat öncesi hazırlık ve ameliyat sonrası durum kontrolü dahil olmak üzere her türlü tedavi aşamaları ünitemizde gerçekleştirilmektedir. Ayrıca uygulanan işlemler tedaviyle sınırlı kalmayıp geniş bir literatür taraması, konsültasyon, gelişmiş görüntüleme teknikleri ve muayene işlemlerinin ardından gerçekleştirilen uygun tanı ve teşhis sürecini de kapsamaktadır.  Çocuk yoğun bakım ünitesi koşulları dahilinde her türlü gelişmiş alt yapı desteği ve uzman sağlık çalışanları sayesinde tanıdan tedavi bütün aşamalar detaylandırılmaktadır. 

Çocuk Yoğun Bakım Hangi Hastaları İçermektedir?

Yoğun bakım çocuk, yenidoğan döneminden 18 yaşına kadar yaş aralığı değişen çocuk hastaları içermektedir. Çocuk hastaların anatomik yapısı, fizyolojik işleyişi, bağışıklık sistemi yetişkin hastalara kıyasla oldukça farklıdır. Bu nedenle, çocuk yoğun bakım ünitesi çocuk hastaların tüm bu biyolojik farklılıklarını göz önünde bulundurarak özel bir tedavi yol haritası oluşumuna imkan vermektedir. Kliniğimizde pediatrik hastaların her biri için geliştirilen özel tedavilerle tüm özel gereksinimler göz önünde bulundurularak sağlık hizmeti sunulmaktadır.

Tanı ve Teşhis Süreci

Yoğun bakım çocuk  tanı ve teşhis süreci oldukça karmaşık bir işlemdir. Bu nedenle, büyük bir özverinin yanında uzman bir ekip, uzun bir konsültasyon süreci, takım çalışması, sağlam bir akademik kariyer, uzun literatür taramaları ve tecrübe gerektirir.  Doğru tanı ve teşhis süreci doğru bir tedaviye imkan tanımaktadır. Aksi takdirde, yanlış ya da eksik hastalık teşhisi sonucu hastalar yanlış tedaviye maruz bırakılmakta ya da söz konusu tedaviye yanıt vermemektedir. Bu durum, yoğun bakım ünitelerinde geçen süreyi uzatmakta, hastalığın tedavisini geciktirmekte ve hastalara maddi manevi ciddi bir yük oluşturmaktadır. Klinik olarak, önceliğimiz her daim doğru bir tanı ve teşhis sürecinin ardından uzman bir ekibin yardımıyla doğru tedavi şartlarının belirlenmesidir. Bu tanı ve teşhis süreci yoğun bakım çocuk sürecinin başlangıç ve en önemli adımıdır. Çocuk yoğun bakım birimi, çocuk hastaların tanı ve teşhis sürecinin ardından aşamalı ve sistematik bir tedavi aşamasını getirmektedir.

Çocuk Yoğun Bakım Tedavi Süreci

Tedavi süreci ayrıntıları hastalıkların çeşidine ya da seyrine göre değişebilmektedir. Ancak, her yoğun bakım hastasının belirli gereksinimleri vardır. Yoğun bakım çocuk, hastaların ihtiyacı olabilecek mekanik solunum desteği, katater uygulamaları röntgen ve ultrasonografi görüntüleme yöntemleri dahil olmak üzere pek çok tedavi destekleyici uygulamayı bünyesinde barındırmaktadır. Tedavi süresi değişkendir. Genellikle hastanın durumunun ne kadar kritik olduğuna  ve tedaviden cevap alma süresine bağlıdır.  Bu süreçte pediatrik hastalar tüm dış etkenlerden izole edilerek tamamen steril bir ortamda tutulurlar. Yoğun bakım tedavi sürecinin en önemli noktalarında biri de uzman bir ekip tarafından gerçekleştirilen 7/24 gözlem imkanıdır.

Yoğun bakım çocuk hastaları, çok özel bir bakım süreci gerektirmektedir. Her daim, günün her saatinde yakından gözleme ihtiyaç duyan bu hastalar acil durumlarda uygulanan mutlak müdahaleler sonucunda hayata döndürülebilmekte ya da yaşam kaliteleri arttırılabilmektedir. Yeterli ve sürekli yapılmayan gözlemler tedavi sürecinde aksilikler yaşanmasına sebep olmaktadır. Ayrıca, farklı pek çok birimin ortak çalışmasıyla komplike bir tedavi yolu belirlenmektedir. Çünkü yetişkin hastalarda da çocuk hastalarda da uygulanan tedaviler ortak bir ekip çalışması tarafından belirlenmektedir. Bu sayede, herhangi bir hastalığın genetik ya da çevresel olması fark etmeksizin, tüm fizyolojik yapı üzerindeki etkileri araştırılabilmektedir. Tüm yan etkiler hesaplanabilmekte ve oluşabilecek komplikasyonların büyük ölçüde önüne geçilmektedir. Çocuklar için yoğun bakım tedavi süreci hem fiziksel hem psikolojik açıdan yıpratıcı olabilmektedir. Ancak, bu zorlu süreci yaşayan diğer bir taraf da hasta yakınlarıdır. Yoğun bakım çocuk,  tüm tedavi süreci boyunca etik kurallar çerçevesinde ve tedavi uygulamalarına zarar vermeyecek şekilde hasta yakınlarıyla bilgi paylaşımı yapmaktadır. Kliniğin her aşamasında gelişmiş empati yeteneğine sahip personeliyle yoğun bakım ünitemiz, hastalar ve hasta yakınları için güvenle başvurabilecekleri ve her daim muhatap bulabilecekleri bir kaynak oluşturmaktadır.

Çocuk Yoğun Bakım Hizmet Standartlarımız

Yoğun bakım tedavileri pediatrik yani çocuk hastalar için yetişkinlerde olduğundan daha zor olabilmektedir. Hasta yakınları için hassas noktalar olan çocuklar, kliniğimiz tarafından da aynı hassasiyetin getirdiği özenle tedavi edilmektedir. Çocuk yoğun bakım hizmet standartları gereği yeni doğan sınıfından başlayarak 18 yaşa kadar tüm çocuk hastalar detaylı bir tetkik, muayene , tanı ve tedavi sürecinden geçmektedir. Yoğun bakım çocuk, hizmet standartları gereğince son teknoloji alt yapısıyla, uzman sağlık personeliyle ve tüm medikal sektörle kurduğu network avantajıyla ünite birimlerinde tedavi gören pediatrik hastalara ve onların hasta yakınlarına ayrıcalıklı bir tedavinin tüm avantajlarını sunmaktadır. Kliniğimiz geniş yatak kapasitesine ek olarak izole ve hijyenik bir yoğun bakım koşuluna sahiptir. Bu sayede uzun zaman periyotlarına yayılabilmekte olan yoğun bakım süreçleri, enfeksiyonların büyük ölçüde önlenmesiyle çok daha güvenli hale getirilmektedir.

Suni solunum cihazları ve monitörler de dahil olmak üzere her türlü son teknoloji araç kliniğimizde hasta hizmetine sunulmaktadır. Bilindiği üzere, görüntüleme teknikleri sağlık sektöründe özellikle tanı ve tedavi sürecinde çok önemlidir. Doğru ve kesin bir teşhisin koyulabilmesi için donanımlı görüntüleme sistemleriyle tam teşekkürlü incelemelerin gerçekleştirilmesi gerekmektedir. Aksi taktirde, yanlış görüntüleme tekniği bulguları yanlış tanıları yanlış tanılan yanlış teşhisleri ve beraberinde gelen hatalı tedavileri doğuracaktır. Yoğun bakım çocuk, bu nedenle uzman ekibi ve donanımlı alt yapısıyla hizmet standartları gereği tedavinin her aşamasında kaliteli bir hizmet sunmaktadır.

Çocuk Yoğun Bakım Servisi Önemi

Yoğun bakım hastalıkları kritik boyutlara ulaşmış hastaların tüm detaylı tetkikler ve gözlemlerle incelendiği ünitelerdir. Çocuk yoğun bakım servisi önemiyse çocukların yetişkinlerden farklı olan anatomik, fizyolojik ve farmakolojik yapılarına özel olarak bir tedavi sisteminin gerçekleştirilmesidir. Dolayısıyla çocuk yoğun bakım servislerinde de tüm bu farklılıklar göz önünde bulundurularak özel bir tedavi sistemi geliştirilmektedir. Yoğun bakım servislerinin bir diğer önemi ise acil müdahale imkanı tanımasıdır. Yoğun bakım çocuk, 7/24 gerçekleştiği detaylı gözlemlerle yoğun bakım servisinin tüm gereksinimleri sağlamaktadır. Çocuk yoğun bakım servisleri, operasyonun gerektiği durumlardan önce hastaların gözlem altında tutulması ve bu gözlem sonucunda elde edilen bulguların veri tabanına kaydedilmesine fırsat vermektedir. Operasyonlardan sonra ise yine uzman bir ekibin gözetimi altında tutularak gelişebilecek komplikasyonların yaratabileceği yıkıcı etkilerin önüne geçilmektedir.

Yoğun bakım süreci zorlu hem hastalar için hem de hasta yakınları için zorlu olabilmektedir. Çünkü uzun bir zaman dilimine yayılır ve komplike tedaviler uygulanır. Hatta kimi zaman bazı çocuk hastalar için önceden bulunduğu durumdan daha kötüye gitmesine, geldiği noktadan gerileyerek tüm sürece tekrar başlamasına sebep olabilmektedir. Ancak, tüm bu olumsuzluklara ve yan etkilerine rağmen yoğun bakım riskli hasta gruplarına uygulandığı göz önünde bulundurulmalıdır.

Çocuk hastalardaki riskli durum ancak günün her saati uzman bir ekip tarafından gerçekleştirilen gözlemlerle mümkün olabilmektedir. Yoğun bakım çocuk, gerektiğinde gerçekleştirilen acil müdahale ile ne yazık ki gözlemlenmesi düşük bir oranla olmayan ölüm risklerini büyük oranda düşürmeyi hedeflemektedir. Bu hedef doğrultusunda uzman ve başarılı sağlık çalışanı kadrosu, teknik ekipmanları, hızlı ve doğru tanı süreci ve beraberinde gelen  tedavi süreciyle pediatrik hastalara her bakımdan yeterli ve donanımlı bir sağlık hizmetinin farkını yaşatmaktadır. Kliniğimiz, sağlık hizmeti gören hasta grubunun yaş aralığını da göz önünde bulundurarak çocuk yoğun bakım servisinin öneminin farkındalığını göstermektedir. Başta hasta yakınları olmak üzerine gösterilen hassasiyet kliniğimiz tarafından aynı empatiyle karşılanmakta ve bu zorlu sürecin kolay bir şekilde atlatılabilmesi için hasta yakınlarına olabildiğince bilgi akışı sağlanmaktadır.

Değerli Yorumlarınızı Bekliyoruz.

 
 
   
 
Copyright © 2020 KORU SAĞLIK GRUBU