Türkan Aliyeva

Uzm. Dr. Türkan Aliyeva

Koru Ankara Hastanesi
Dahiliye

Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi (Uzmanlık)

1. Türk Tabipler Birliği

2.Türkiye İç Hastalıklar UzmanlıkDerneği

Anemi ve Kan Hastalıkları

Diyabet

Tiroit Hastalıkları

Hiperlipidemi

Osteoporoz

Hipertansiyon

Mide Bağırsak Hastalıkları

Karaciğer Hastalıkları

8.Türk Tıbbi Onkoloji Kongresi En İyi Sözel Bildiri Ödülü

9. Anadolu Romatoloji Günleri Kongresi

11.Anadolu Romatoloji Günleri Kongresi

TİHUD Akademik Gelişim Programı

TİHUD Kongresi (Pratik Uygulamalarla Temel Yoğun Bakım Kursları Sertifikası)

20. Ulusal Romatoloji Kongresi

Değerli Yorumlarınızı Bekliyoruz.