Suzan  BAHADIR

Yrd. Doç. Dr. Suzan BAHADIR

Koru Ankara Hospital
Radiology
2003-2009 : Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi
2009-2014 : Sağlık Bilimleri Üniversitesi- Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi (Uzmanlık)
2014-2016 : Ankara Atatürk Göğüs Hastalıkları ve Göğüs Cerrahisi Eğtim ve Araştırma Hastanesi
2016-2018: Koru Ankara Hastanesi-Yüksek İhtisas Üniversitesi
2018: Greenslopes Hospital Radiology/MRI Department - Brisbane, Queensland, Australia (Fellowship)
2019: Heidelberg University- Thoraxklinikum, Kinder Klinik, Chirurgische Radiologische- Heidelberg, Almanya (Fellowship)
2019-Halen : Özel Koru Ankara Hastanesi
Türk Radyoloji Derneği Yeterlilik Sertifikası : 29.5.2018 - 29.5.2028
European Diploma in Radiology  (EDIR Certificate): Şubat 2018 - Halen
Australian Medical Council CAT MCQ : 271/300 Score-passed (süresiz geçerli)
Pubmed-Ulakbim indeksli çok sayıda yurtiçi ve yurtdışı (SCI-SCI expanded) araştırma makalesi,vaka sunumu ve olgu tartışması ile ilgili akademik yazılar ve Poster/Bildiri Sunumu.
Türk Radyoloji Derneği
European Society of Radiology
Royal Australian and New Zealand College of Radiologists
European Society of Thoracic Imaging
Türk Tabipler Birliği
Türk MR Derneği
Türk Nöroradyoloji Derneği
Türk Ultrason Derneği
Türk Girişimsel Radyoloji Derneği
1. Toraks Radyolojisi Sempozyumu 08.12.2012-08.12.2012 
2. Vasküler Radyoloji Sempozyumu 09.02.2013-09.02.2013  
3. Baş-Boyun  Radyoloji Sempozyumu 16.03.2013-16.03.2013 
4. Pediadtik  Radyoloji Sempozyumu 20.04.2013-20.04.2013  
5.  34.Ulusal Radyoloji Kongresi 06.11.2013-10.11.2013 
6.  5. Ercan Tuncel Uludağ Radyoloji Günleri 22.03.2014-23.03.2014 
7.  35. Ulusal Radyoloji Kongresi 11.11.2014-16.11.2014 
8.  6. Ercan Tuncel Uludağ Radyoloji Günleri 04.04.2015-05.04.2015  
9.  36. Ulusal Radyoloji Kongresi 21.10.2015-24.10.2015 
10. 37. Ulusal Radyoloji Kongresi 01.11.2016-05.11.2016 
11. ESR Avrupa Radyoloji Kongresi 26.02.2018- 04.03.2018
12. 39. Ulusal Radyoloji Kongresi 07.11.2018-11.11.2018