Suzan  BAHADIR

Yrd. Doç. Dr. Suzan BAHADIR

Özel Koru Ankara Hastanesi
Radyoloji

2003-2009 : Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi
2009-2014 : Sağlık Bilimleri Üniversitesi- Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi (Uzmanlık)

2014-2016 : Ankara Atatürk Göğüs Hastalıkları ve Göğüs Cerrahisi Eğtim ve Araştırma Hastanesi
2016-2018: Koru Ankara Hastanesi-Yüksek İhtisas Üniversitesi
2018: Greenslopes Hospital Radiology/MRI Department - Brisbane, Queensland, Australia (Fellowship)
2019: Heidelberg University- Thoraxklinikum, Kinder Klinik, Chirurgische Radiologische- Heidelberg, Almanya (Fellowship)
2019-Halen : Özel Koru Ankara Hastanesi

Türk Radyoloji Derneği

European Society of Radiology

Royal Australian and New Zealand College of Radiologists

European Society of Thoracic Imaging

Türk Tabipler Birliği

Türk MR Derneği

Türk Nöroradyoloji Derneği

Türk Ultrason Derneği

Türk Girişimsel Radyoloji Derneği

Pubmed-Ulakbim indeksli çok sayıda yurtiçi ve yurtdışı (SCI-SCI expanded) araştırma makalesi,vaka sunumu ve olgu tartışması ile ilgili akademik yazılar ve Poster/Bildiri Sunumu.

İngilizce (C2), Almanca (A2)

Türk Radyoloji Derneği Yeterlilik Sertifikası : 29.5.2018 - 29.5.2028

European Diploma in Radiology  (EDIR Certificate): Şubat 2018 - Halen

Australian Medical Council CAT MCQ : 271/300 Score-passed (süresiz geçerli)

1. Toraks Radyolojisi Sempozyumu 08.12.2012-08.12.2012 

2. Vasküler Radyoloji Sempozyumu 09.02.2013-09.02.2013  

3. Baş-Boyun  Radyoloji Sempozyumu 16.03.2013-16.03.2013 

4. Pediadtik  Radyoloji Sempozyumu 20.04.2013-20.04.2013  

5.  34.Ulusal Radyoloji Kongresi 06.11.2013-10.11.2013 

6.  5. Ercan Tuncel Uludağ Radyoloji Günleri 22.03.2014-23.03.2014 

7.  35. Ulusal Radyoloji Kongresi 11.11.2014-16.11.2014 

8.  6. Ercan Tuncel Uludağ Radyoloji Günleri 04.04.2015-05.04.2015  

9.  36. Ulusal Radyoloji Kongresi 21.10.2015-24.10.2015 

10. 37. Ulusal Radyoloji Kongresi 01.11.2016-05.11.2016 

11. ESR Avrupa Radyoloji Kongresi 26.02.2018- 04.03.2018

12. 39. Ulusal Radyoloji Kongresi 07.11.2018-11.11.2018

Değerli Yorumlarınızı Bekliyoruz.